Експертно-технічні центри Державної служби України з питань праці – це працюючі підприємства, що забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, а також мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці.

 

Основними напрямами діяльності підприємств є:

 • експертиза стану безпеки суб’єктів господарювання для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки для видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза проектної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення тощо виробничих об’єктів та інженерних інфраструктур;
 • експертиза машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном, на відповідність нормативним актам з промислової безпеки та охорони праці;
 • виконання робіт щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;
 • експертиза декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • оформлення паспортів на обладнання підвищеної небезпеки;
 • атестація робочих місць за умовами праці;
 • санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища трудового процесу;
 • психофізіологічна експертиза персоналу по професійному добору на всіх видах робіт підвищеної небезпеки.
 • технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • експертиза стану будівель, споруд (періодичне та позачергове обстеження будівель (споруд) та інженерних мереж, їх паспортизація;
 • послуги будівельної лабораторії (випробування руйнівними та неруйнівними методами розчинів, бетону, цегли, піску, щебеню та інших будівельних матеріалів та конструкцій);
 • технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В;
 • опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів;
 • експертне обстеження електроустановок, які досягли граничного терміну експлуатації;
 • всі види електричних вимірювань в електроустановках до 1000В;
 • випробування електрозахисних засобів, що застосовуються в електроустановках усіх видів напруги;
 • високовольтні вимірювання та випробування в електроустановках до 10 кВ включно;
 • пошук трас кабельних ліній, пропалювання та виявлення пошкоджень кабельних ліній до 10 кВ включно;
 • випробування трансформаторного масла;
 • виготовлення експлуатаційної документації на заземлюючі пристрої електроустановок, повітряні лінії, кабельні лінії, силові трансформатори, комплексні трансформаторні підстанції;
 • організація і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників, посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій, тощо.

 

Вимоги до експертних організацій

Виконувати експертизу у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва можуть підприємства незалежно від форми власності. Детально про вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати експертизу – у Наказі Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507.

 

Фонд державного майна України отримав для продажу через приватизаційні електронні аукціони 23 експертно-технічні центри Державної служба України з питань праці в усіх регіонах України.

ЄМК ДП ЕТЦ Держпраці:

Фільтри
X