Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Житомирський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

2 030 000

Переможна пропозиція:

₴3 100 001

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Житомирський експертно-технічний центр Держпраці” за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський, 2, оф. 521, 522. Середньооблікова чисельність працюючих станом на 31.12.2020 – 43 особи. Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження. Обсяг реалізованої продукції(робіт, послуг) за 2020 рік – 9444,0 тис.грн. Основна номенклатура продукції за 2020 рік: експертиза проектної документації – 518 тис.грн.; експертиза стану промислової безпеки – 1224 тис.грн; технічний огляд ТТЗ – 1070 тис. грн. До складу об’єкта входять основні засоби, у тому числі: автомобільні транспортні засоби (7 од.), обладнання, інше рухоме майно у кількості 244 шт.; інші необоротні матеріальні активи у кількості 622 шт.; інші нематеріальні активи у кількості 14 шт.; запаси – 122 позиції. Нерухоме майно: будівлі, споруди або їх окремі частини, на балансі підприємства відсутні. Земельна ділянка відсутня. Прострочена кредиторрська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природнє середовище не здійснюються.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирський експертно – технічний центр Держпраці».

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Адреса місцезнаходження: м. Житомир, майдан Путятинський, 2, оф. 521, 522.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці».

Опис об’єкта: до складу об’єкта входять:

– основні засоби, у тому числі автомобільні транспортні засоби, обладнання, інше рухоме майно у кількості 244 шт. на суму 2762,317 тис. грн;

– інші необоротні матеріальні активи у кількості 622 шт. на суму 23,146 тис. грн;

– інші нематеріальні активи у кількості 14 шт. на суму 66,569 тис. грн;

– запаси – 122 позиції на суму 199,304 тис.грн.

Всього рухомого майна на суму 3051,336 тис. грн.

Автомобільні транспортні засоби:

– легковий автомобіль FORD, марка KUGA C520 АМ0099СІ, рік випуску 2016, об’єм двигуна 1997, пробіг (км) 118079.

– легковий автомобіль MITSUBISHI, марка LANCER АМ8778АВ, рік випуску 2005, об’єм двигуна 1584, пробіг (км) 378098.

– легковий автомобіль RENAULT, марка DOKKER АМ0026ВР, рік випуску 2013, об’єм двигуна 1461, пробіг (км) 259461.

– легковий автомобіль RENAULT, марка NEW DUSTER АМ 9009 СА, рік випуску 2017, об’єм двигуна 1467, пробіг (км) 168721.

– легковий автомобіль SKODA, марка OCTAVIA A7 АМ0990СА, рік випуску 2016, об’єм двигуна 1395, пробіг (км) 94657.

– легковий автомобіль Volkswagen, марка (VW) Passat B8 1.8 TSI АМ 9990 АТ, рік випуску 2018, об’єм двигуна 1798, пробіг (км) 85513.

– легковий автомобіль ГАЗ, марка 2705 ВП-6 АМ0782ВН, рік випуску 2011, об’єм двигуна 2890, пробіг (км) 127366.

– відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі частини на балансі підприємства відсутні.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі частини на балансі підприємства відсутні.

Відомості про рухоме майно: до складу об’єкта входить рухоме майно, оборотні активи та інші необоротні матеріальні і нематеріальні активи.

Відомості про земельну ділянку: відсутня.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.12.2020 – 43 особи.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2020 рік – 9444,0 тис. грн,

в тому числі експортної – 0.

Основна номенклатура продукції за 2020 рік:

 • експертиза проектної документації – 518 тис. грн
 • лабораторні випробування будівельних матеріалів – 58 тис. грн
 • діагностика – 1686 тис. грн
 • експертиза стану промислової безпеки суб’єктів господарювання – 1224 тис. грн
 • технічний огляд – 775 тис. грн
 • високовольтні випробування – 8 тис. грн
 • технічний огляд ТТЗ – 1070 тис. грн
 • навчання з питань ОП – 302 тис. грн
 • виготовлення паспортів – 1001 тис. грн
 • випробування захисних засобів – 369 тис. грн
 • ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки – 125 тис. грн
 • психофізіологічна експертиза – 192 тис. грн
 • атестація робочих місць – 780 тис. грн
 • експертиза імпортного обладнання – 591 тис. грн
 • аудит стану охорони праці – 642 тис. грн
 • тепловізійні вимірювання – 26 тис. грн
 • технічне обстеження будівель – 77 тис. грн,

в тому числі експортної: _ 0.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 14606 3865
2019 р. 15068 4840
2020 р. 9444 3637

Основні показники господарської діяльності:

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р.  2020р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 5758 5227 4060
1.1 Необоротні активи тис. грн 3534 3299 2911
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 33 90 67
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 83
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 3359 3150 2785
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 59 59 59
1.2 Оборотні активи тис. грн 2224 1928 1149
1.2.1 запаси тис. грн 335 368 199
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+

1155)

тис. грн 632 427 372
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 889 786 348
2. Пасиви тис. грн 5758 5227 4060
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 3580 2803 2844
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:

 

тис. грн 2178 2424 1216
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 1904 2159 907
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 14844 15256 9497
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 14606 15068 9444
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 238 186 53
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 13509 13926 9243
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 9040 9121 5930
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 4007 4327 3030
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 169 183 227
4.5 Інші витрати тис. грн 3
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 293 292 56
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн 1335 1330 254
6. Середня кількість всіх працівників тис. грн 48 47 43
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 8305 8748 5070
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 14418 15511 9826

Станом на 01.01.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі:

 • заборгованість за товари, роботи, послуги – 107 тис. грн
 • заборгованість за розрахунками з бюджетом – 101 тис. грн (в т.ч. податки з заробітної плати – 58 тис. грн)
 • заборгованість по заробітній платі – 93 тис. грн
 • заборгованість за одержаними авансами – 587 тис. грн
 • інша кредиторська заборгованість 19 тис. грн.

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

– збереження основних видів діяльності державного підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» протягом одного року;

– погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

– недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;

– виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Відповідальна особа за огляд об’єкта: Черниш Артур Васильович, (0412) 418-375, 418-346. Е-mail: konirol@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/. Герасимчук Жанна Анатоліївна, (0412) 420-416, Е-mail: mala_18@spfu.gov.ua. Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел. (0412)420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Додаткова інформація

Дата торгів 01.04.2021
Адреса активу м. Житомир, майдан Путятинський, буд. 2, офіс. 521, 522
Регiон Житомирська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 20405673
Вид діяльності за КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.22 Спеціалізована медична практика;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження (основний).
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Контактна особа по об'єкту Вознюк Ірина, ztfdmu@gmail.com, +38(0412)420-416
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 667 із змінами від 25.11.2020 № 673
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Гарантійний внесок 203000
Інформація про переможця Новицький Владислав Едуардович Україна, 10009, Житомирська область, Житомир, Огієнка, 14
Ціна запропонована переможцем 3100001

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Житомирський експертно-технічний центр Держпраці” ”