Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

5 569 990

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴9 360 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 22560691) за адресою: м. Рівне, вул. Лермонтова, 7

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22560691.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 12 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019р. –  1 півріччя 2022р.: 29 065,00 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019 р. 17183 16787
2020р. 8363 8248
2021р. 3182 3047
1 півріччя 2022р. 1027 983

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р. 1 півріччя 2022р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 7735 4153 12811 12168
1.1 Необоротні активи тис. грн 3393 3206 12294 11591
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 669 607 780 662
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 59
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2665 2599 11532 10929
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 4342 947 517 577
1.2.1 Запаси тис. грн 71 47 37 41
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+

1155)

тис. грн 978 267 228 439
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 2839 585 213 57
2. Пасиви тис. грн 7735 4153 12811 12168
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 3594 3565 12306 11511
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 4141 588 505 657
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 3713 544 377 548
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 17183 8363 3182 1027
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 16787 8248 3047 983
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 396 115 82 44
3.3 Інші фінансові доходи 53
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 16397 8759 5069 1822
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 11865 5649 2815 1067
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 3902 2593 2108 704
4.3 Витрати на збут тис. грн 33 10
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 416 464 141 45
4.5 Інші витрати тис. грн 8 43 5 6
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 173
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн 786 -396 -1887 -795
6. Середня кількість всіх працівників чол 48 31 15 12
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 8945 4788 1794 618
8. Середньомісячна заробітна плата грн 15529,5 12871,0 9966,7 8583,3

Станом на 30.06.2022 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість 548,00 тис. грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 147 тис. грн;
 • розрахунки з бюджетом – 84 тис. грн;
 • розрахунки зі страхування – 35 тис. грн;
 • за одержаними авансами – 223 тис. грн;
 • інша заборгованість – 59 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна плаща (м²) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Адміністративні вбудовані-прибудовані приміщення, м.Рівне, вул. Лермонтова, 7 469,3

(В 44/100 частки входять: приміщення підвалу:№1-8 загальною площею 106,6 кв.м; приміщення І-го поверху:10-28, ½ частина №9, ½ частина №29 загальною площею 227,1 кв.м; приміщення ІІ-го поверху: ½ частина №30, ½ частина №53 загальною площею 10,4кв.м; приміщення ІІІ-го поверху: ½ частина №54, ½ частина №74 загальною площею 10,4кв.м; приміщення ІV-го поверху: №77-79, №88,1/2 частина №75, ½ частина №76, ½ частина №89 загальною площею 114,8кв.м)

799032956101 Адміністративне приміщення Свідоцтво про право власності №6-946 від 27.05.2002р Державна, Держава Україна
Лабораторний блок м.Рівне, вул. Лермонтова, 7 452,7

(Нежитлові приміщення складають приміщення по цокольному поверху площею – 86,5кв.м, приміщення по І поверху – площею 81,1кв.м, приміщення по ІІ поверху – площею 83,7 кв.м, приміщення по ІІІ поверху – площею 82,1кв.м, приміщення по ІV поверху – площею 80,9кв.м та приміщення по технічному горищу – площею 38,4кв.м)

1198690056101 Лабораторія Свідоцтво про право власності ЯЯЯ №475174 від 18.01.2006р Державна, Держава Україна

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м²) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
Земельна ділянка м.Рівне, вул. Лермонтова, 7 540,0 5610100000:01:041:0074 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Державна власність, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 01.12.2004р.,  ЯЯ262007

Відомості про транспортні засоби:

Назва Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки Рік випуску Об’єм двигуна Пробіг (км) Колір Номер кузова/шассі/VIN-код
Вантажопасажирський ГАЗ 2752 2002 2300 237535 Синій 27520020101894
Легковий DAEWOO LANOS D4XS556 2003 1600 448820 Сірий SUPTF696D3W179407

Майно яке перебуває в оренді станом на 30.06.2022р. відсутнє.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • право постійного користування земельною ділянкою 0,0540 га. – 375 659,00 грн.;
 • автомобіль Renault Master – 125 565,44 грн.;
 • автомобіль Suzuki – 133 453,48 грн.;
 • автомобіль IVEKO – 80 708.53 грн.;
 • автомобіль Renault TRAFIC – 155 905,74 грн.;
 • автомобіль PEUGEOT EXPERT – 156 762,33 грн.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

Період Діоксид азоту Оксид вуглецю
Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн.. Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн..
1кв. 2022 0,006144 15,82 0,017067 1,66
2кв. 2022 0 0 0 0

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45

Телефон: (0362) 26-58-90.

Відповідальна особа: Зозуля Мирослава Василівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (0362) 68-36-93.

Додаткова інформація

Дата торгів 01.11.2022
Адреса активу Рвіненська обл., м. Рівне, вул. Лермонтова, 7
Регiон Рівненська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 22560691
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, rivne@spfu.gov.ua, +38062635819, факс +38062268680
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 619
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 5569989.79
Гарантійний внесок 1113997.96
Прийом заявок до 31/10/2022
Інформація про переможця Давидюк Михайло Миколайович Україна, 33015, Рівненська область, Рівне, вул.Дачна, буд.42А, м.Рівне
Ціна запропонована переможцем 9360000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 631 від 28.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці” ”