Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці”, за адресою: м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22560691.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 12 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018р. – 9 місяців 2021р.: 43 219,00 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
2018 р. 16156
2019р. 16787
2020р. 8248
9 місяців 2021р. 2028

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р. 2020р. 9 місяців 2021р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 7624 7735 4153 12976
1.1 Необоротні активи тис. грн 2497 3393 3206 12646
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 469 669 607 813
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 59
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2028 2665 2599 11833
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 5127 4342 947 330
1.2.1 Запаси тис. грн 186 71 47 28
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+

1155)

тис. грн 1059 978 267 44
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 3401 2839 585 201
2. Пасиви тис. грн 7624 7735 4153 12976
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 3712 3594 3565 12444
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 3912 4141 588 532
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 3704 3713 544 446
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 16600 17183 8363 2101
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 16156 16787 8248 2028
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 442 396 115 20
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 15591 16397 8759 3846
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 11445 11865 5649 2129
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 3396 3902 2593 1593
4.3 Витрати на збут тис. грн 41 33 10
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 488 416 464 119
4.5 Інші витрати тис. грн 8 43 5
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 221 173
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн 1009 786 -396 -1745
6. Середня кількість всіх працівників чол 48 48 31 12
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 8626 8945 4788 1355
8. Середньомісячна заробітна плата грн 14975,7 15529,5 12871,0 12546,3

Станом на 30.09.2021 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість 446,0 тис. грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 73 тис. грн;
  • розрахунки з бюджетом – 14 тис. грн;
  • розрахунки зі страхування – 14 тис. грн;
  • за одержаними авансами – 322 тис. грн;
  • інша заборгованість – 23 тис. грн..

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

  • право постійного користування земельною ділянкою 0,0540 га. – 375 659 грн 00 коп.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна плаща (м.кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Адміністративні вбудовані-прибудовані приміщення, м.Рівне, вул. Лермонтова, 7 469,3

(В 44/100 частки входять: приміщення підвалу:№1-8 загальною площею 106,6 кв.м; приміщення І-го поверху:10-28, ½ частина №9, ½ частина №29 загальною площею 227,1 кв.м; приміщення ІІ-го поверху: ½ частина №30, ½ частина №53 загальною площею 10,4кв.м; приміщення ІІІ-го поверху: ½ частина №54, ½ частина №74 загальною площею 10,4кв.м; приміщення ІV-го поверху: №77-79, №88,1/2 частина №75, ½ частина №76, ½ частина №89 загальною площею 114,8кв.м)

799032956101 Адміністративне приміщення Свідоцтво про право власності №6-946 від 27.05.2002р Державна, Держава Україна
Лабораторний блок м.Рівне, вул. Лермонтова, 7 452,7

(Нежитлові приміщення складають приміщення по цокольному поверху площею – 86,5кв.м, приміщення по І поверху – площею 81,1кв.м, приміщення по ІІ поверху – площею 83,7 кв.м, приміщення по ІІІ поверху – площею 82,1кв.м, приміщення по ІV поверху – площею 80,9кв.м та приміщення по технічному горищу – площею 38,4кв.м)

1198690056101 Лабораторія Свідоцтво про право власності ЯЯЯ №475174 від 18.01.2006р Державна, Держава Україна

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки, м. кв. Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою Інформація про обтяження
Земельна ділянка м.Рівне, вул. Лермонтова, 7 540,0 5610100000:01:041:0074 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Державна власність, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 01.12.2004р.,  ЯЯ262007       _

Відомості про рухоме майно (транспортні засоби):

Назва Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки Рік випуску Об’єм двигуна Пробіг (км) Колір Номер кузова/шассі/VIN-код
Вантажний фургон малотоннажний IVECO DAILY35S13 2003 2287 200850 Білий ZCFC3581005462860
Загальний легковий пасажирський PEUGEOT EXPERT 2014 1997 210720 Сірий VF3XDRHKHEZ042340
Вантажопасажирський ГАЗ 2752 2002 2300 237535 Синій 27520020101894
Легковий DAEWOO LANOS D4XS556 2003 1600 448820 Сірий SUPTF696D3W179407
Вантажний грн.тон-В бортовий RENAULT MASTER 2007 2464 345180 Білий VF1HDADG638480056
Легковий-В універсал SUZUKI GRAND VITARA 2008 2393 315100 Чорний JSAJTDA4V00102607
Легковий-В пасажирський RENAULT TRAFIC 2010 1995 303560 Білий VF1FLBHB6AV357540

ДП «Рівненський ЕТЦ» є платником екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (котельня):

Період Діоксид азоту Оксид вуглецю
Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн.. Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн..
1кв. 2020 0,009092 22,29 0,034486 3,19
2кв. 2020
3кв. 2020
4кв. 2020 0,006061 14,86 0,023443 2,17
1кв. 2021 0,017582 43,11 0,048838 4,51
2кв. 2021 0,000988 2,42 0,002745 0,25
3кв. 2021

Умови продажу:

  • збереження основного виду діяльності підприємства протягом шести місяців;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • виконання встановленого мобілізаційного завдання.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон: (0362) 68-36-93.

Відповідальна особа: Франчук Анатолій Олегович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Адреса активу Рвіненська обл., м. Рівне, вул. Лермонтова, 7
Регiон Рівненська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 22560691
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, rivne@spfu.gov.ua, +38062635819, факс 38062268680
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 619
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівненський експертно-технічний центр Держпраці” ”