Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

1 950 000

Переможна пропозиція:

₴2 775 600

8/100 ідеальних часток домоволодіння складається з частини коридору 3-1 площею 76,10 кв.м., коридору 3-2 площею 2,20 кв.м., комори 3-3 площею 1,60 кв.м., вбиральні 3-4 площею 8,80 кв.м., вбиральні 3-5 площею 16,60 кв.м., кабінету 3-6 площею 17,00 кв.м., кабінету З-7 площею 13,90 кв.м., кабінету 3-8 площею 16,00 кв.м., коридору 3-9 площею 5,40 кв.м., кабінету 3-11 площею 14,80 кв.м., кабінету 3-12 площею 30,80 кв.м., кабінету 3-13 площею 12,10 кв.м., комори 3-14 площею 18,50 кв.м., кабінету 3-15 площею 17,70 кв.м, кабінету 3-16 площею 32,20 кв.м., комори З-17 площею 11,90 кв.м., кабінету 3-18 площею 16,40 кв.м., кабінету 3-19 площею 14,80 кв.м., кабінету 3-20 площею 16,10 кв.м., кабінету 3-21 площею 15,60 кв.м., сходини клітини ІV площею 15,70 кв.м., загальною площею 374,50 кв.м., які знаходяться на ІІІ поверсі будівлі адміністративного корпусу – Літ.”А” за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена,3.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного підприємства “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження: вул. Зелена,3, м. Чернівці, 58003.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23246991.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.11.2020 – 15 осіб:

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2017р. 2897 2640
2018р. 3702 3402
2019р. 3734 3398

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 9 місяців 2020 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 3232 3194 2601 1950
1.1 Необоротні активи тис. грн. 205 221 164 127
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 1
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 3 3 3 3
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 201 217 161 124
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.  –  –  –  –
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3027 2973 2437 1823
1.2.1 запаси тис. грн. 24 17 13 21
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

119

155 264 272
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 2487 2463 1897 1284
2. Пасиви тис. грн. 3232 3194 2601 1950
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 824 899 884 898
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 81 81 81 81
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 2327 2214 1636 971
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.  –  –  –  –
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.  –  –  –  –
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.  –  –  –  –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.  –  –  –  –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.  –  –  –         –
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2897 3702 3734 2628
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2640 3402 3398 2332
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 257 300 336 296
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.  –  –  –  –
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.  –  –  –  –
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1628 2121 2133 1608
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 927 1052 1143 872
4.3 Витрати на збут тис. грн.  –  –  –  –
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 105 96 47 34
4.5 Інші витрати тис. грн.  –  –  –  –
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 43 78 74  –
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 194 355 337 114
6. Середня кількість всіх працівників чол. 21 20 18 16
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1504 1818 1871 1683
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5968 7575 8662 11688

Станом на 30.09.2020:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 971,0 тис.грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 104,0 тис. грн;
 • розрахунки з бюджетом – 61, 0 тис. грн.;
 • розрахунки зі страхування – 32,0 тис. грн.;
 • поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   770, 0 тис. грн.;
 • інша кредиторська заборгованість  4,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

 

Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Нежитлове приміщення м. Чернівці, вул. Зелена, 3, 58003 374,5 532071773101 адмінприміщення договір купівлі- продажу приміщення адмінкорпусу, серія та номер: 14, виданий 22.05.1997, видавник: ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 1» / Чернівецька філія Карпатського експертно-технічного центру», зміни та доповнення до договору купівлі-продажу, серія та номер: №1, виданий 07.12.1998, виданий ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 1» / Карпатський експертно-технічний центр, Чернівецька філія державна,

державне підприємство «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Відповідно до  Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на нерухоме майно №31198219 від 18.12.2014 державне підприємство “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці” є власником наступного нерухомого майна: 8/100 ідеальних часток домоволодіння складається з частини коридору 3-1 площею 76,10 кв.м., коридору 3-2 площею 2,20 кв.м., комори 3-3 площею 1,60 кв.м вбиральні 3-4 площею 8,80 кв.м., вбиральні 3-5 площею 16,60 кв.м., кабінету 3-6 площею 17,00 кв.м. кабінету З-7 площею 13,90 кв.м. кабінету 3-8 площею 16,00 кв.м., коридору 3-9 площею 5,40 кв.м. кабінету 3-11 площею 14,80 кв.м. кабінету 3-12 площею 30,80 кв.м. ,кабінету 3-13 площею 12,10 кв.м., комори 3-14 площею 18,50 кв.м. кабінету 3-15 площею 17,70 кв.м, кабінету 3-16 площею 32,20 кв.м. комори 3-17 площею 11,90 кв.м., кабінету 3-18 площею 16,40 кв.м. кабінету 3-19 площею 14,80 кв.м кабінету 3-20 площею 16,10 кв.м. кабінету 3-21 площею 15,60 кв.м. сходини клітини ІV площею 15,70 кв.м., загальною площею 374,50 кв.м. які знаходяться на ІІІ поверсі будівлі адміністративного корпусу – Літ.”А”.

Відомості про транспортні засоби:

 • Автомобіль Renault Logan, вид Легковий універсал 2011 року випуску.
 • Автомобіль Skoda, вид Легковий універсал 2008 року випуску.

Відомості про земельну ділянку: відсутня.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2020 року:

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата (грн.)
1 Управління Держпраці у Чернівецькій  області Частина нежитлових вбудованих приміщень 3-го поверху адміністративної будівлі (літ.А)

 

227,20 Розміщення бюджетної установи №554 від 23.09.2016 в новій редакції від 22.08.2019, діє по  22.07.2022 включно 1 гривня в рік

Умови продажу:

Покупець об’єкта  приватизації зобов’язаний  від дати переходу права власності забезпечити:

 • збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • погашення  боргів із заробітної плати  та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у разі їх наявності на момент переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації протягом 6 місяців;
 • виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 за місцем його розташування за адресою: вул. Зелена,3, м. Чернівці. Контактна особа:  Павліщук Сергій Володимирович, завідувач господарством державного підприємства “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці”. Телефони для довідок: (0372) 52-22-63, (067) 347-02-01. Адреса електронної пошти: etcchv@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,  м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса  веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 26.05.2021
Адреса активу Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Зелена, 3
Регiон Чернівецька область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці», Код ЄДРПОУ 23246991
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Контактна особа по об'єкту Ярмистий Василь Іванович, akciya_77@spfu.gov.ua, +380502468761, факс +0372554426
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 197-П
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 195000
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТБ ЛОГ" Україна, 58023, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Руська, буд, 248
Ціна запропонована переможцем 2775600

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці» ”