Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

11 414 802

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴12 001 000

Нерухоме майно розташоване за адресами: м. Одеса, вул. Тираспольська, 12 та м. Одеса, вул. Новосельського, 37. До складу підприємства входить відокремлений підрозділ – Миколаївська філія державного підприємства „Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 42644821), за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 34, розташований в орендованому приміщенні.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації:  Єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Тираспольська, 12.

Нерухоме майно розташоване за адресами: м. Одеса, вул. Тираспольська, 12 та м. Одеса, вул. Новосельського, 37.

До складу підприємства входить відокремлений підрозділ – Миколаївська філія державного підприємства „Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці” (код ЄДРПОУ ВП 42644821), за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 34, розташований в орендованому приміщенні.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20950040.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 65 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є – 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 –  74821,0 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: надання послуг з експертизи стану охорони праці та промислової безпеки на підприємствах, які виконують роботи підвищеної безпеки та експлуатують небезпечне обладнання.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 19328,0 19322,0
2019 р. 30658,0 30611,0
2020 р. 25181,0 24888,0
Станом на 31.08.2021 11998,0 11972,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2018 2019 2020 31.08.2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 7857,0 15931,0 12104,0 11414,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 3569,0 4984,0 8049,0 7480,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 38,0 9,0 32,0 26,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2247,0 3605,0 8017,0 7454,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 4288,0 10947,0 4055,0 3934,0
1.2.1 запаси тис. грн. 529,0 406,0 164,0 244,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядки

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1580,0 4019,0 1988,0 1918,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1591,0 4984,0 990,0 704,0
2. Пасиви тис. грн. 7857,0 15931,0 12104,0 11414,0
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 3422,0 4958,0 9135,0 7583,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 4435,0 10973,0 2969,0 3831,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма

№ 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)

тис. грн. 4246,0 10123,0 2716,0 3573,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 19328,0 30658,0 25181,0 11998,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 19322,0 30611,0 24888,0 11972,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 6,0 47,0 293,0 26,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 17968,0 28803,0 25052,0 13494,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 14236,0 23733,0 21013,0 11357,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3315,0 4532,0 3476,0 2072,0
4.3 Витрати на збут тис. грн. 65,0 47,0 1,0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 118,0 66,0 178,0 31,0
4.5 Інші витрати тис. грн. 310,0 33,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 299,0 407,0 28,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 1360,0 1855,0 129,0 -1496,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 57 126 107 81
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 10757,0 17286,0 15241,0 8307,1
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 15726,61 11603,2 11869,94 8546,40

Станом на 31.08.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • за товари, роботи, послуги – 199 770,27 грн.;
  • за розрахунками з бюджетом – 504 466,49 грн.;
  • за розрахунками зі страхування – 167 094,47 грн.;
  • по заробітній платі – 759 385,49 грн.;
  • за одержаними авансами – 1 931 902,99 грн.;
  • інші поточні зобов’язання – 9 765,87 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Вбудоване приміщення першого поверху м. Одеса,

вул. Тираспольська, 12

144,3 1389363351101 1220

Будівлі офісні

Договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 4102, виданий 20.01.1998, зареєстрований Товарною біржею „Центральна Одеська біржа”.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, № інформаційної довідки 243175958 від 05.02.2021.

Державна форма власності

Власник –  Державне підприємство „Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 20950040)

Нежитлове підвальне приміщення

(частка 18/25)

м. Одеса, вул. Новосельського, 37 53,7 2401318551101 1220

Будівлі офісні

Свідоцтво про право власності, серія та номер: 69, виданий 14.01.1997 Представництвом по керуванню комунальною власністю Одеської міської ради народних депутатів.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, № 264535981 від 06.07.2021.

Державна форма власності

Власник –  Державне підприємство „Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 20950040)

Земельні ділянки  під об’єктами нерухомості: окремо не виділялись.

До складу об’єкта приватизації входять такі транспортні засоби: (автомобілі, 13 одиниць): Renault Lodgy, Нубіра, Volvo S80, Hyundai, Шевролет АВЕО,  Renault DUSTER NEW, Chevrolet Malibu, Chevrolet Lacetti, ГАЗ 33212, ГАЗ 3110 101,  ЗАЗ Lanos TF 69 YO,  ВАЗ – 21053,  ІЖ 2717.

Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.

Певне майно (техніка, меблі) ДП „Чорноморський експерно-технічний центр Держпраці” було передано за договором позички № МФ-М/25.11.19 від 16.12.2019 та Актом приймання-передачі майна від 16.12.2019 Управлінню Держпраці у Миколаївській області. Вказане майно у порушення вимог договору позички не було повернуто власнику. Господарським судом Миколаївської області по справі №915/209/21 за позовом ДП „Чорноморський експерно-технічний центр Держпраці” до відповідача Управління Держпраці у Миколаївській області про вилучення майна, 18.05.2021 було прийнято рішення про задоволення позову та вилучення майна. Відповідачем було подано апеляційну скаргу на рішення від 18.05.2021, у задоволенні якої рішенням Південно-західного апеляційного суду від 28.09.2021 відмовлено.

Зазначене майно знаходиться на позабалансовому рахунку підприємства, вартість цього майна не врахована у вартості єдиного майнового комплексу державного підприємства „Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці” та не буде передано покупцю.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40  та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна);
  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс, протягом двох місяців (відповідно до абз.6 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Одеса, вул. Тираспольська, 12
Регiон Одеська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Державне підприємство "Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці", код за ЄДРПОУ 20950040
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.22 Спеціалізована медична практика;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +380487314043
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 1243
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 11414801.84
Гарантійний внесок 1141480.18
Прийом заявок до 11/11/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІПЛИТ" Україна, 77552, Івано-Франківська обл., Долинський район, селище міського типу Вигода, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 4
Ціна запропонована переможцем 12001000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 168 від 27.01.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці” ”