Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

2 459 820

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴3 000 600

ЄМК ДП “Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці” розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13. Підприємство здійснює діяльність – надає послуги у сфері охорони праці. Підприємство розміщене на земельній ділянці площею 0,0336 га, загальною площею об’єктів нерухомості – 543,8 кв.м.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 88000, Закарпатська область,  м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 38015558.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021: 7  осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  2018 – 9 місяців 2021 року: 18 941,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

 • проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт з експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 8327,0 8146,0
2019 р. 7405,0 7228,0
2020 р. 3177,0 3104,0
9 місяців 2021 р. 32,0 32,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р 2019 р 2020 р 9 місяців 2021р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4268 3918 2478 2460
1.1 Необоротні активи тис. грн. 728 702 1168 1168
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 18 34 28 60
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 710 668 1140 1108
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3540 3216 1310 1292
1.2.1 запаси тис. грн. 29 31 11 2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 2043  1499 1276 1253
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1293 1574 7 17
2. Пасиви тис. грн. 4268 3918 2478 2460
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 2656 2614 2128 1501
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 457 398 209 209
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1155 906 141 750
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 1155 906 141 750
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 8327 7405 3177 32
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 8146 7228 3104 32
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 181 177 73
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 7762 6861 4204 659
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 4240 3505 1938 152
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2827 2671 1972 507
4.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 571 566 294
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 124 119
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 565 544 -1027 627
6. Середня кількість всіх працівників чол. 26 25 24 7
7. Фонд оплати праці усіх працівників(з нарахуванням) тис. грн. 4785 4195 2683 568
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 15300,0 14000,0 9316,0  

3007,0

 

Станом на 30.09.2021 р:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 355,00 тис.грн;
 • розрахунки з бюджетом – 86,0 тис.грн;
 • розрахунки зі страхуванням – 103,00 тис. грн;

Поточна кредиторська заборгованість

 • за одержаними авансами – 136,0 тис.грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 70,0 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв.м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля – офісних приміщень з прибудовою

 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13

 

424,2 2695628 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 07.09.2012 серії САС № 161584, видане Виконавчим комітетом Ужгородської міської ради Державному підприємству»«Закарпатський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»

 

Державна, в особі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на праві повного господарського відання Державного підприємства «Закарпатський експертно-технічний центр»

 

Будівля  офісних приміщень з прибудовою  перебуває в задовільному стані, забезпечена всіма необхідними інженерними оснащеннями (індивідуальне опалення, електропостачання, водопостачання, газопостачання) та обладнанням.

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль SKODA FABIA 2005 року випуску, державний реєстровий номер АО 3036 АС.
 2. Автомобіль ГАЗ 2762 вантажопасажирський – В , 2000 року випуску, державний реєстровий номер АО 5074 А.
 3. Автомобіль SKODA ОCTAVIA  2002 року випуску, державний реєстровий номер АО 9669 АЕ.
 4. Автомобіль SKODA ОCTAVIA 2007 року випуску, державний реєстровий номер державний реєстровий номер  АО 0016 ВЕ.
 5. Автомобіль RENAULT LOGAN 2011 року випуску, державний реєстровий номер: АО 9826 ВА.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (кв.м) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки,13 336 2110100000:10:002:0159 Для будівництва та обслуговування  будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Державна, Державний акт на право постійного користування  земельною ділянкою серія ЯЯ№ 109642, виданий Ужгородською міською радою 06.08.2012.

Договори оренди на майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці»: відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1-го місяця;
 • погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент переходу права власності впродовж 3-х місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від підприємства: Шаленик Віталій Іванович, виконуючий обов’язки директора ДП «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці», телефон: (0312) 61-36-64, e-mail: zakaretc@ukr.net.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатсь-ка обл.,  м.Ужгород,  вул. Собранецька,60,  адреса веб-сайтуzakarpattia@spfu.gov.ua

Відповідальна особа  організатора  аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок: (0312) 61-38-83.

Додаткова інформація

Адреса активу Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13
Регiон Закарпатська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач ДП "Закарпатський ЕТЦ", код ЄДРПОУ 38015558
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, lviv@spfu.gov.ua, +38 (032) 261-62-14
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 01689
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 2459820.25
Гарантійний внесок 245982.03
Прийом заявок до 28/12/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОТОРГ-СЕРВІС" Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Електрозаводська буд. 4/11
Ціна запропонована переможцем 3000600
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00051 від 16.02.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці” ”