Законодавство галузі

Нормативно-правові документи що регулюють спиртову галузь

 1. Податковий кодекс України
 2. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»
 3. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 4. Закон України «Про альтернативні види палива»
 5. Закон України «Про Митний тариф України»
 6. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
 7. Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»
 8. Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»
 9. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
 10. Закон України «Про відходи»
 11. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
 12. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 13. Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
 14. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
 15. Закон України «Про стандартизацію»
 16. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»
 1. Постанова КМУ від 12.08.2020 № 699 «Про затвердження Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки»
 2. Постанова КМУ від 25.08.1998 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»
 3. Постанова КМУ від 09.10.2013 № 806 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту етилового»
 4. Постанова КМУ від 14.08.2019 № 722 «Про затвердження переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, переліку денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 5. Постанова КМУ від 15.02.1999 № 186 «Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
 6. Постанова КМУ від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»
 7. Постанова КМУ від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»
 8. Постанова КМУ від 28.10.1997 № 1172 «Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів»
 9. Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1082 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»
 10. Постанова КМУ від 02.03.2010 № 230 «Питання імпорту, експорту та оптової торгівлі спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим»
 11. Постанова КМУ від 23.02.2011 № 156 «Про затвердження переліку виробників спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та щорічних квот на відвантаження такого спирту для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу»
 12. Постанова КМУ від 22.11.2017 № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів»
 13. Постанова КМУ від 24.02.2016 № 114 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних»
 14. Постанова КМУ від 31.03.1999 № 500 «Про впорядкування видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловимі плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами»
 15. Постанова КМУ від 28.07.2010 № 672 «Про утворення державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості»
 1. Наказ Міністерства фінансів України від 28.11.2012 № 1231 «Про затвердження Інструкції з ведення та використання даних Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією»
 2. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1246 «Про затвердження Інструкції з ведення Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового,  біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 06.2019 № 249 «Про затвердження форми заяви про включення до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини»
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 9 «Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку»
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення»
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 291 «Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання»
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового»
 8. Наказ ДПА від 12.12.2006 № 771 «Про затвердження Порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності»
 9. Наказ ДПА від 28.05.2002 № 251 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру»
 10. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 29.02.1996 № 85 Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
 11. Наказ Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 13.03.2000 № 25 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування Норм граничнодопустимих втрат спиртовмісних сировини і напівфабрикатів при транспортуванні, зберіганні та виробництві безалкогольної продукції та Інструкції про порядок застосування Норм втрат спирту етилового і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві»
 12. Наказ Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 31.03.2000 № 30 «Про затвердження Норм втрат спирту і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві»
 13. Наказ Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 10.02.2000 № 14 «Про затвердження Норм природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним, автомобільним транспортом та Інструкції про порядок їх застосування»
 14. Наказ Мінагрополітики/ДПА від 22.09.2004 № 341/550 «Про затвердження примірного договору на поставку спирту на внутрішньому ринку»
 15. Наказ Мінагрополітики від 11.06.2003 № 171 «Про затвердження Порядку визначення покупців спирту»
 16. Наказ Мінагрополітики від 13.04.2009 № 264 «Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового»
 17. Наказ Мінагрополітики від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»
 18. Наказ МОЗ від 13.05.2013 № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»
 19. Наказ Мінагрополітики від 19.03.2012 № 131 «Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин»
 20. Наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам»
 21. Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 №446 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР»
 22. Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 №447 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин»

Задати запитання чи підписатись на новини приватизації об'єктів спиртової галузі!

Фільтри
X