Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

5 046 000

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴7 060 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці». Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.
Відомості про будівлі:
23/100 адміністративної будівлі, загальною площею 457,0 кв.м, в т.ч. приміщення підвалу загальною площею 130,2 кв.м, приміщення І-го поверху загальною площею 133,9 кв.м, приміщення ІІ-го поверху загальною площею 192,9 кв.м;
гараж, загальною площею 21,4 кв.м.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 2021 – 33 623,0 тис.грн. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 30 осіб.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження об’єкта: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20635031.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 29 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження (за КВЕД – 71.20).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 – І півріччя 2022: 29 078,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

  • експертне обстеження (технічне діагностування), в т.ч. об’єктів котлонагляду, технологічного транспорту, підіймальних споруд, трансформаторів;
  • техогляд, в т.ч. об’єктів котлонагляду, технологічного транспорту, підіймальних споруд, трансформаторів, атракціонів;
  • обстеження виробничих будівель, споруд та інженерних мереж;
  • експертиза проектів;
  • експертні висновки для отримання дозволу;
  • оцінка санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці;
  • проведення навчань з охорони праці, ПФЕ;
  • інше, в т.ч. експертиза ПЛАСу, декларації безпеки ОПН, електричні вимірювання, складання дублікатів паспорта, випробування монтажних поясів, обстеження металоконструкцій, атестація зварників, контроль якості зварних з’єднань, підготовка експерта.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 9806,0 8249,0
2020 р. 6947,0 5649,0
2021 р. 9338,0 8205,0
І півріччя 2022 р. 2987,0 2623,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітній період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. І півріччя 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис.грн. 4754 3795 10428 10092
1.1. Необоротні активи тис.грн. 2505 2548 8347 8185
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 88 77 278 262
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн. 100 2 2 2
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис.грн. 2274 2426 8024 7878
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн. 43 43 43 43
1.2. Оборотні активи тис.грн. 2249 1247 2081 1097
1.2.1. Запаси тис.грн. 15 16 20 26
1.2.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис.грн. 740 183 345 722
1.2.3. гроші (форма №1, рядок 1165) тис.грн. 1248 984 1602 1054
2. Пасиви тис.грн. 4754 3795 10428 10092
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис.грн. 2842 2931 8052 8075
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595) тис.грн. 0 0 1099 1099
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 1912 864 1277 918
2.3.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис.грн. 1846 788 1165 897
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис.грн. 0 0 0 0
2.4.1. розрахунками з оплати праці тис.грн. 0 0 0 0
2.4.2. розрахунками перед бюджетом тис.грн. 0 0 0 0
2.4.3. розрахунками зі страхування тис.грн. 0 0 0 0
2.4.4. розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн. 0 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис грн. 9806 6947 9392 3007
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг тис.грн. 9565 6849 9338 2987
3.2. Інші операційні доходи тис.грн. 238 95 51 18
3.3. Інші доходи тис.грн. 3 3 3 2
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн. 8844 6260 8453 2780
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 6790 4595 6128 2157
4.2. Адміністративні витрати тис.грн. 1765 1479 1937 569
4.3. Витрати на збут тис.грн. 2 1 4 0
4.4. Інші операційні витрати тис.грн. 76 34 54 54
4.5. Інші витрати тис.грн. 0 0 124 0
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн. 211 151 206 0
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис.грн. 962 687 939 227
6. Середня кількість всіх працівників чол. 34 32 30 30
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн. 5676 3976 5222 1789
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 13912 10353 14506 9938

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість 897,0 тис. грн, в тому числі:

товари, роботи, послуги 8,0 тис.грн
розрахунками з бюджетом 106,0 тис.грн
розрахунками зі страхування 28,0 тис.грн
розрахунками з оплати праці 119,0 тис.грн
за одержаними авансами 527,0 тис.грн
за розрахунками з учасниками 98,0 тис.грн

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв. м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
23/100 адмінбудівлі м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24 457,0

(В 23/100 частки входять: приміщення підвалу загальною площею 130,2 кв.м; приміщення І-го поверху загальною площею 133,9 кв.м; приміщення ІІ-го поверху  загальною площею 192,9 кв.м)

24062635101 адміністративне приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.11.2021 №284724013 Державна, Фонд державного майна України
Нежитлове приміщення, а саме: гараж – літ. Г Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Соборний, 51 21,4 1102126835103 гараж Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2016 №74523458 Державна, ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки, га Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою Інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Кропивницький, на розі вулиць Дворцової – Миколи Садовського 0,0843

знаходиться у спільному користу-ванні

3510100000:29:233:0018 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна власність, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 27.01.1997 ІІ-КР  №000847       _

Перелік транспортних засобів:

№ з/п Назва Рік випуску
1 ВАЗ 217030 110 01 2007
2 ГАЗ- 32213-418 (спец. призначення ЕТЛ) 2009
3 Fiat Doblo Combi VIN ZFA26300006L98144 2019
4 ГАЗ-31105 2004

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: Договори оренди відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу:

  • погашення протягом трьох місяців боргів підприємства із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об`єкта приватизації: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24.

Контактна особа: директор державного підприємства Береславський Володимир Олексійович, номер телефону +380503219538, адреса електронної пошти: kiretc@ukr.net

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45. Відповідальна особа – Кругаль Євген Олександрович, телефон для довідок: 0522 332400; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi.spfu@ukr.net.

Додаткова інформація

Дата торгів 09.11.2022
Адреса активу м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24
Регiон Кіровоградська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 20635031
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Контактна особа по об'єкту Кругаль Євген Олександрович, +38 (052) 233-24-00, kropyvnytskyi.spfu@ukr.net
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 12/01-252
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 5046000
Гарантійний внесок 1009200
Прийом заявок до 08/11/2022
Інформація про переможця Приватне підприємство "Кропивницький експертно-технічний центр" Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 78, кв. 8
Ціна запропонована переможцем 7060000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 12/01-153 від 21.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці” ”