Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці”

Стартова ціна:

2 859 817

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці”, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12. Провідне підприємство в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки по Вінницькій області.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21727350.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021р.: 23 особи.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Балансоутримувач або орган управління: орган управління Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  2018-2020: 28313,0 тис. грн.

Опис об’єкта: державне підприємство «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці». (далі – ДП “Вінницький ЕТЦ”) є провідним підприємством в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки.

ДП “Вінницький ЕТЦ” є уповноваженою експертною організацією на території Вінницької області з питань праці та забезпечує науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

ДП “Вінницький ЕТЦ” організовує експертизу проектів, надає методичної допомоги з питань експертизи, експертизу технічних умов, експертизу обладнання, експертні: обстеження, технічне діагностування, всі види неруйнівного контролю, технічні опосвідчення, паспортизацію, технічні огляди обладнання підвищеної небезпеки, навчання з питань охорони праці, вивчення нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки посадових осіб, спеціалістів та працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці та довгий перелік інших послуг, психофізіологічну експертизу працівників. Надає методичну допомогу в оформленні повного комплекту документів з атестації робочих місць чи аудиту та оцінці стану охорони праці з постійним професійним і висококваліфікованим супроводженням.

Технічна компетенція ДП “Вінницький ЕТЦ” засвідчена наявністю дозволу на початок роботи підприємства, дозволами на право проведення окремих видів робіт, свідоцтв про атестацію санітарної та електровимірювальної лабораторій.

Основна номенклатура продукції:

За КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження

 • Проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва для отримання дозволу згідно з постановою Кабінеті Міністрів України від 26.10.2011 №1107;
 • Експертиза декларації безпеки, робочого проекту;
 • Експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, вантажопідіймальних кранів, підйомників, атракціонної техніки технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води;
 • Оцінка відповідності НПАОП механізмів;
 • Експертне обстеження та електричні вимірювання електроустаткування;
 • Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;

За КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

 • Навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 10438,0 9920,0
2019 р. 10798,0 10228,0
2020 р. 7077,0 6504,0
І квартал 2021 р. 952,0 838,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. І квартал 2021 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4344 6194 3141 2860
1.1 Необоротні активи тис. грн. 784 486 415 385
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 38 30 22 20
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 8 5 5
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 746 448 388 360
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3560 5708 2726 2475
1.2.1 запаси тис. грн. 174 167 111 116
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1972 1711 2107 2140
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1193 3362 412 168
2. Пасиви тис. грн. 4344 6194 3141 2860
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 2449 2462 2298 1977
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1895 3732 843 883
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 1632 3368 548 635
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 10576 10990 7158 952
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 10438 10798 7077 952
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 138 183 81
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 9
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 10046 10254 7372 1274
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6974 7147 5120 973
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2692 2434 2062 249
4.3 Витрати на збут тис. грн. 11 2 1
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 167 375 188 51
4.5 Інші витрати тис. грн. 86 137
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 116 161
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 530 736 -214 -322
6. Середня кількість всіх працівників чол. 36 30 28 23
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 6078 5259 4078 702
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 14069,4 14608,3 12136,9 10173,9

Станом на 31.03.2021р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 129,0 тис.грн;
 • розрахунки з бюджетом – 70,0 тис. грн;
 • розрахунки зі страхуванням – 28,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість

 • за одержаними авансами – 336,0 тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 72,0 тис.грн.

Нерухоме майно: відсутнє.

Земельна ділянка: відсутня.

ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване в орендованому приміщенні площею 389,92 кв.м на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, вул. Соборна № 8, згідно з договором оренди № 05Е000-554/19 від 28.10.2019. Строк дії договору до 31.08.2022.

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ;
 2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ;
 3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ;
 4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ;
 5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

 • збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • недопущення звільнення  працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців із дня підписання акта приймання-передачі (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на момент переходу права власності, а саме: по оплаті праці та податкових платежів, які нараховуються та сплачуються при нарахуванні оплати праці (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, страхових внесків до пенсійного фонду) протягом 1-го місяця та іншої кредиторської заборгованості впродовж 3-х місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта. Телефон: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63,  E-mail: dpvinetc@ukr.net.

Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту –  /http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок тел. (0432) 67-27-46.

Відповідальна особа організатора аукціону: Лукашук Вікторія Василівна, (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.07.2021
Адреса об'єкта

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12

Регіон

Балансоутримувач

ДП "Вінницький експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ 21727350

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична практика;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Відповідальний за підготовку об'єкту

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях

Контактна особа по об`єкту

Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

від 24.11.2020 № 1243

Спосіб приватизації

Розмір гарантійного внеску, грн

285981.74

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці” ”