Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці”, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12. Провідне підприємство в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки по Вінницькій області.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21727350.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021р.: 23 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту – 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 2021: 32783,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції:

За КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження

 • Проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва для отримання дозволу згідно з постановою Кабінеті Міністрів України від 26.10.2011 №1107;
 • Експертиза декларації безпеки, робочого проекту;
 • Експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, вантажопідіймальних кранів, підйомників, атракціонної техніки технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води;
 • Оцінка відповідності НПАОП механізмів;
 • Експертне обстеження та електричні вимірювання електроустаткування;
 • Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;

За КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

 • Навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 10438,0 9920,0
2019 р. 10798,0 10228,0
2020 р. 7077,0 6504,0
9 місяців 2021 р. 4470,0 4132,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 2021 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4344 6194 3141 3348
1.1 Необоротні активи тис. грн. 784 486 415 325
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 38 30 22 15
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 8 5 5
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 746 448 388 305
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3560 5708 2726 3023
1.2.1 запаси тис. грн. 174 167 111 121
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1972 1711 2107 2187
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1193 3362 412 586
2. Пасиви тис. грн. 4344 6194 3141 3348
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 2449 2462 2298 1894
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1895 3732 843 1454
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 1632 3368 548 1231
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 10576 10990 7158 4470
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 10438 10798 7077 4470
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 138 183 81
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 9
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 10046 10254 7372 4875
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6974 7147 5120 3993
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2692 2434 2062 812
4.3 Витрати на збут тис. грн. 11 2 2
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 167 375 188 68
4.5 Інші витрати тис. грн. 86 137
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 116 161
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 530 736 -214 -405
6. Середня кількість всіх працівників чол. 36 30 28 23
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 6078 5259 4078 2698
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 14069,4 14608,3 12136,9 13033,8

Станом на 30.09.2021р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 171,0 тис.грн;
 • розрахунки з бюджетом – 130,0 тис. грн;
 • розрахунки зі страхуванням – 52,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість

 • за одержаними авансами – 791,0 тис.грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 87,0 тис.грн.

Нерухоме майно відсутнє.

Земельна ділянка відсутня.

ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване в орендованому приміщенні площею 389,92 кв. м на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, вул. Соборна № 8, згідно з договором оренди № 05Е000-554/19 від 28.10.2019. Строк дії договору до 31.08.2022.

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ;
 2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ;
 3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ;
 4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ;
 5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, який складеться на дату переходу права власності, впродовж 1-го місяця;
 • погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, який складеться на дату переходу права власності, впродовж 3-х місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта. Телефон: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63, E-mail: dpvinetc@ukr.net

Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – /http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок:(0432) 67-27-46.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Вінниця, пров. Цегельний, 12
Регiон Вінницька область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач ДП "Вінницький експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ 21727350
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична практика;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 1243
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці” ”