Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 502 478

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴1 866 667

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці” – провідне підприємство в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки по Вінницькій області

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21727350.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022р.: 22 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту – 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2019-6 місяців 2022: 26508,0 тис. грн., в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції:

За КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження

 • Проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва для отримання дозволу згідно з постановою Кабінеті Міністрів України від 26.10.2011 №1107;
 • Експертиза декларації безпеки, робочого проекту;
 • Експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, вантажопідіймальних кранів, підйомників, атракціонної техніки технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води;
 • Оцінка відповідності НПАОП механізмів;
 • Експертне обстеження та електричні вимірювання електроустаткування;
 • Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;

За КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

 • Навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 10990.00 10228,0
2020 р. 7158,00 6504,0
2021 р. 6500,0 6011,0
І півріччя 2022 р. 2133,0 2017,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. І півріччя 2022р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 6194 3141 3353 3005
1.1 Необоротні активи тис. грн. 486 415 295 235
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 30 22 13 9
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 8 5 5 5
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 448 388 277 221
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 5708 2726 3058 2770
1.2.1 запаси тис. грн. 167 111 132 118
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1711 2107 2152 2325
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 3362 412 628 213
2. Пасиви тис. грн. 6194 3141 3353 3005
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 2462 2298 1952 1809
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3732 843 1401 1196
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 3368 548 1110 891
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 10990 7158 6500 2133
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 10798 7077 6500 2133
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 183 81
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 9
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 10254 7372 6846 2276
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 7147 5120 5626 1863
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2434 2062 1139 379
4.3 Витрати на збут тис. грн. 2 2 2
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 375 188 79 32
4.5 Інші витрати тис. грн. 137
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 161
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 736 -214 -346 -143
6. Середня кількість всіх працівників чол. 30 28 23 22
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 5259 4078 3702,0 1119
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 14608,3 12136,9 13413,0 8477,3

Станом на 30.06.2022р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість 891,0 тис.грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 102,0 тис. грн;
 • розрахунки з бюджетом – 17,0 тис. грн;
 • розрахунки зі страхуванням – 15,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість

 • за одержаними авансами – 570,0 тис.грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 187,0 тис.грн.

Нерухоме майно відсутнє.

Земельна ділянка відсутня.

ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване в орендованому приміщенні площею 291,00 кв. м на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, вул. Соборна № 8, згідно з договором оренди № 05Е000-402/22 від 01.09.2022. Строк дії договору до 31.07.2025.

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ;
 2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ;
 3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ;
 4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ;
 5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ – оформляються документи по вилученню транспортного засобу на потреби Збройних сил України згідно Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію».

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
 • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта.

Телефон: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63,  E-mail: dpvinetc@ukr.net

Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту  –  /http://www.spfu.gov.ua/

Телефон для довідок: (0432)67-26-08.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Вінниця, пров. Цегельний, 12
Регiон Вінницька область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач ДП "Вінницький експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ 21727350
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична практика;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 1243
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 1502477.54
Гарантійний внесок 300495.51
Прийом заявок до 06/11/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКА ТЕХБЕЗПЕКА" Україна, 21050, Вінницька область, Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Соборна, будинок 75, квартира 2
Ціна запропонована переможцем 1866666.66
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 07.12.2022 № 1169

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Вінницький експертно-технічний центр Держпраці” ”