Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр “Держпраці”

Діюче державне підприємство, пріоритетними напрямками роботи якого є (наявні необхідні дозволи та ліцензії), зокрема, експертиза стану дотримання законодавства про працю, охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; навчання з питань охорони праці; атестація робочих місць та санітарно-гігієнічні дослідження небезпечних факторів на робочих місцях.
Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та самофінансування, є платником податку на прибуток на загальних засадах.
Адміністрація підприємства розміщується у власній в одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею 839,7 кв. м. Крім того, підприємство має на балансі приміщення площею 193,7 кв. м, де розміщується навчально-методичний центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному стані, забезпечені всім необхідним інженерним оснащенням (опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання) та обладнанням.
Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 14026.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22825669.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.10.2021– 30 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Обсяг реалізації  продукції (робіт, послуг): за 2018 – 9 місяців 2021 року – 37 429 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2018 рік 11 916 4 548
2019 рік 12 260 4 029
2020 рік 9 522 1 500
9 місяців 2021 року 6 502 1 637

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 9 місяців 2021 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 рік 2019 рік 2020 рік 9 місяців 2021 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 8977 10435 8365 18796
1.1 Необоротні активи тис. грн. 2068 2491 2098 12 066
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 289 273 266 262
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1718 2157 1771 11743
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 61 61 61 61
1.2 Оборотні активи тис. грн. 6909 7944 6267 6730
1.2.1 запаси тис. грн. 218 207 136 136
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 334 388 239 291
1.2.3 гроші(форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 6186 7107 5761 6088
2. Пасиви тис. грн. 8977 10435 8365 18796
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 6993 6880 6898 16452
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1984 3555 1467 2344
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна  (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1706 3204 1090 1949
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 11916 12260 9522 6669
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 10837 11136 8954 6502
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 1079 1124 568 167
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 9628 9611 8460 5767
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6942 6792 5943 4228
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2100 2120 2182 1447
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 84 117 102 92
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 502 581 233
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 2288 2650 1062 902
6. Середня кількість всіх працівників чол. 46 43 33 30
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 5815 5784 5529 1443
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 10628,6 11532,9 14363,0 14720,0
Станом на  01.10.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість: відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість,

у тому числі:

1 949 тис. грн.
заборгованість по заробітній платі

податки з заробітної плати

заборгованість перед бюджетом

280

60

500

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

заборгованість за товари, роботи, послуги 12 тис. грн.
заборгованість за одержаними авансами 1077 тис. грн.
інша кредиторська заборгованість 20 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля ЕТЦ м. Чернігів, вул. Красносільського, 89 839,7 15499728 1220.9 . Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  (учбово-методичний центр по охороні праці) Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 20.11.2007 серія САВ № 235091 видане Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Держава в особі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на праві повного господарського відання Державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр”
Приміщення навчально-методичного центру м. Чернігів, вул. Красносільського, 73-А 193,7 26397112 1220.9 . Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  (учбово-методичний центр по охороні праці) Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 11.02.2009 серія САВ № 581156 видане Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Держава в особі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Адміністрація підприємства розміщується у власній в одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею 839,7 кв. м. Крім того, підприємство має на балансі приміщення площею 193,7 кв. м, де розміщується навчально-методичний центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному стані, забезпечені всім необхідним інженерним оснащенням (опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання) та обладнанням.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску Пробіг, км
1 Автомобіль ВАЗ-21099МЛ 2002 499 519
2 Автомобіль Ланос 2004 539 937
3 Автомобіль ГАЗ-2752-114 Соболь 2005 257 909
4 Автомобиль Опель Астра 2008 437 465
5 Автомобіль Skoda Octavia A5 Ambiente 1,8 TS/118kW 2011 173 738
6 Автомобіль Renault Logan   двиг.№UG30756 Куз. №VF1KSR91546304418 2011 316 262
7 Автомобіль GEELY MK JL7152 2014 197 982
8 Автомобіль SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1.4 2017 72 930
9 Легковий автомобіль Hyundai H-1  FL 2.5 WGT-Comfort 6MT.Куз.КМНWH81KAKU038312 Дв.D4CBО 2019 4 283
10 Причіп ПМЗ-81011 ПР-легковий-В 1996

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки

(м. кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Красносільського, 89 3442 7410100000:01:010:0607 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 05.12.2001 серія І-ЧН № 002112-1608 виданий Чернігівською міською радою народних депутатів Державному підприємству “Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці”
Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Красносільського, 73-А 25 7410100000:01:010:0106 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Договір № 1608/С/164  від 26.12.2019 про встановлення строкового платного земельного сервітуту, укладений між ДП “Чернігівський ЕТЦ Держпраці” та Чернігівською міською радою (власник) Договір діє до 31.10.2024. плата по договору – 885,60 грн. на рік. плюс індексація.

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу.

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП “Чернігівський ЕТЦ Держпраці”, не перебуває в оренді.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:
  • за 2020 рік (використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по підприємству – азоту оксиду 0,034 т, та вуглецю оксиду 0,107 т (згідно податкової декларації з екологічного податку),
  • за 9 місяців 2021 року (використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по підприємству – азоту оксиду та вуглецю оксиду – 0,09 т.
  1. Шкідливі відходи підприємством не утворюються.
  2. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно податкової декларації з екологічного податку екологічні витрати (річні) фактично сплачено усього – 93,14 грн (дев’яносто три грн. 14 коп.)
  3. Забруднюючі речовини у навколишнє середовище не скидувалися.

Умови продажу:

  • збереження основних видів діяльності підприємства протягом 1 року;
  • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства (у разі їх наявності), у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації, протягом 6 місяців;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування (м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 73-А).

Телефон: +38 050 465 12 51, e-mail: budexpert65@gmail.com .

Відповідальна особа: заступник директора з виробництва Побережний Олександр Сергійович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.

Час роботи: пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна.

Телефон для довідок: (0462) 676-302.

Додаткова інформація

Адреса активу м. Чернігів, вул. Красносільського, 89
Регiон Чернігівська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці», код ЄДРПОУ 22825669
Вид діяльності за КВЕД Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний);
Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
Код КВЕД 86.22 Спеціалізована медична практика;
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Контактна особа по об'єкту Юлія Амельченко, morochko_74@spfu.gov.ua, +380934357177
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 26.11.2020 № 13/642
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр “Держпраці” ”