Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр “Держпраці”

Стартова ціна:

18 721 808

Діюче державне підприємство, пріоритетними напрямками роботи якого є (наявні необхідні дозволи та ліцензії), зокрема, експертиза стану дотримання законодавства про працю, охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; навчання з питань охорони праці; атестація робочих місць та санітарно-гігієнічні дослідження небезпечних факторів на робочих місцях.
Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та самофінансування, є платником податку на прибуток на загальних засадах.
За результатами господарської діяльності за останній звітний період підприємство є прибутковим.
Адміністрація підприємства розміщується у власній в одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею 839,7 кв. м. Крім того, підприємство має на балансі приміщення площею 193,7 кв. м, де розміщується навчально-методичний центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному стані, забезпечені всім необхідним інженерним оснащенням (опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання) та обладнанням.
Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 14026.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22825669.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2021– 32 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг) за 2018 – 1 півріччя 2021 року: 34 940 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2018 рік 11 916 4 548
2019 рік 12 260 4 029
2020 рік 9 522 1 500
1 півріччя 2021 року 4 137 812

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 1 півріччя 2021 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 рік 2019 рік 2020 рік 1 півріччя 2021 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 8977 10435 8365 18721
1.1 Необоротні активи тис. грн. 2068 2491 2098 12130
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 289 273 266 263
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1718 2157 1771 11806
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 61 61 61 61
1.2 Оборотні активи тис. грн. 6909 7944 6267 6591
1.2.1 запаси тис. грн. 218 207 136 126
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 334 388 239 195
1.2.3 гроші(форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 6186 7107 5761 6103
2. Пасиви тис. грн. 8977 10435 8365 18721
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 6993 6880 6898 16598
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1984 3555 1467 2123
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна  (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1706 3204 1090 1730
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 11916 12260 9522 4137
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 10837 11136 8954 4013
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 1079 1124 568 124
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 9628 9611 8460 3556
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6942 6792 5943 2569
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2100 2120 2182 904
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 84 117 102 83
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 502 581 233
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 2288 2650 1062 581
6. Середня кількість всіх працівників чол. 46 43 33 32
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 5815 5784 5529 2263,1
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 10628,6 11532,9 14363,0 11787,0
Станом на  01.07.2021: Прострочена кредиторська заборгованість: відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість,

у тому числі:

2 123 тис. грн.
заборгованість по заробітній платі

заборгованість зі страхування

заборгованість з бюджетом

320

10

478

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

заборгованість за товари, роботи, послуги 4 тис. грн
заборгованість за одержаними авансами 900 тис. грн.
інша кредиторська заборгованість 411 тис. грн.

 Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля ЕТЦ м. Чернігів, вул. Красносільського, 89 839,7 15499728 1220.9 . Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  (учбово-методичний центр по охороні праці) Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 20.11.2007 серія САВ № 235091 видане Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Держава в особі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на праві повного господарського відання Державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр”
Приміщення навчально-методичного центру м. Чернігів, вул. Красносільського, 73-А 193,7 26397112 1220.9 . Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  (учбово-методичний центр по охороні праці) Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 11.02.2009 серія САВ № 581156 видане Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Держава в особі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Адміністрація підприємства розміщується у власній в одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею 839,7 кв. м. Крім того, підприємство має на балансі приміщення площею 193,7 кв. м, де розміщується навчально-методичний центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному стані, забезпечені всім необхідним інженерним оснащенням (опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання) та обладнанням.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску Пробіг, км
1 Автомобіль ВАЗ-21099МЛ 2002 499 519
2 Автомобіль Ланос 2004 539 937
3 Автомобіль ГАЗ-2752-114 Соболь 2005 257 909
4 Автомобиль Опель Астра 2008 437 465
5 Автомобіль Skoda Octavia A5 Ambiente 1,8 TS/118kW 2011 173 738
6 Автомобіль Renault Logan   двиг.№UG30756 Куз. №VF1KSR91546304418 2011 316 262
7 Автомобіль GEELY MK JL7152 2014 197 982
8 Автомобіль SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1.4 2017 72 930
9 Легковий автомобіль Hyundai H-1  FL 2.5 WGT-Comfort 6MT.Куз.КМНWH81KAKU038312 Дв.D4CBО 2019 4 283
10 Причіп ПМЗ-81011 ПР-легковий-В 1996

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки

(м. кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Красносільського, 89 3442 7410100000:01:010:0607 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 05.12.2001 серія І-ЧН № 002112-1608 виданий Чернігівською міською радою народних депутатів Державному підприємству “Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці”
Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Красносільського, 73-А 25 7410100000:01:010:0106 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Договір № 1608/С/164  від 26.12.2019 про встановлення строкового платного земельного сервітуту, укладений між ДП “Чернігівський ЕТЦ Держпраці” та Чернігівською міською радою (власник) Договір діє до 31.10.2024. плата по договору – 885,60 грн. на рік. плюс індексація.

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу.

Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Важливо. На балансі підприємства перебуває майно (комп’ютерна техніка, програмне забезпечення та ін.), яким підприємство фактично позбавлене можливості розпоряджатися та яке фізично перебуває в приміщенні Управління Держпраці в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39). Дане майно було раніше передано для користування співробітникам Управління в рамках статутного завдання ДП “Чернігівський ЕТЦ” – забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці та назад не повернено. З цього питання ДП “Чернігівський ЕТЦ Держпраці” ведеться претензійна робота.

Майно, що перебуває на балансі ДП та входить до складу ЄМК, але фактично не знаходиться в розпорядженні ДП:

№ з/п Інв. № Назва ОЗ Балансова (залишкова) вартість, грн.
1 112047 Пристрій  багатофункціональний Canon SENSYS MF4430 інв.112047 1
2 112104 Монітор 18.5″ SAMSUNG S 19B150N  TFT iнв.112104 1
3 112173 Монітор 18.5″ SAMSUNG S19B150N  TFT iнв.112173 1
4 112174 Монітор 18.5″ SAMSUNG S19B150N  TFT iнв.112174 1
5 112190 Крісло Атлант інв.112190 1
6 112242 Пристрій  багатофункціональний Canon МР230 інв.112242 1
7 112427 Крісло Кінг Люкс МВ/горіх-Мадрас дарк браун інв №112427 1
8 1236801 Система акустична (2 колонки) Genius Speaker SP-E120 інв.1236801 1
9 1246101 Обігрівач Delongi KH 770715 інв.1246101 1
10 1320 Принтер HP Lazer Jet 1100  інв.1320 1
11 2510 Принтер Canon LBP1120 інв.2510 1
12 4675 Комп’ютер Athlon 64 3000  (без монітора) інв.4675 1
13 4710 Комп’ютер Sempron 2800 (без монітора 17″)LG 1750SQ з UPS інв. 4710 1
14 5311 Монітор LCD19″ LG L1953HR-SF (TN, 2ms, 300/2000:1, 170/170,D-Sub/DVI,NCJ-03) інв.5311 1
15 5350 Блок системний Sempron LE 1100/512/160G/SVGA GF6100 int/DWDRW/SB/Lan інв.5350 1
16 5360 Монітор 19″ Samsung 940n TFT JB 312 інв.5360 1
17 5362 Монітор 19″ Samsung 940n TFT JB 312 інв.5362 1
18 5368 Прилад багатофункціональний Canon laserBase MF 3228 інв.5368 1
19 5405 Блок системний Celeron 430/1024/80G/SVGAint/DWDRW/Lan інв.5405 1
20 5470 Монітор 19″ LG W1942S-PF TFT інв.5470 1
21 5802 Монітор 19″ SAMSUNG E1920NW TFT інв.5802 1
22 5806 Комп’ютер Сeleron DC E34009 ( без монітору) інв.5806 1
23 5807 Монітор 19″SAMSUNG E1920NW TFT інв.5807 1
24 5819 Блок системний Celeron 3400/2048Mb/320Gb/int-video/DVD-RW інв.5819 1
25 5851 Блок системний CDC3400/RAM 2G/HDD 5000G/GA-G41MT-S2/SVGA on board/DVD-RW Nec/-/DLC-SF478 інв.5851Тищенко-Хоменко 1
26 5878 Блок системний Pentium G860 \MEM4Gb\ HDD1 Тb\ int-video\DVD-RV інв.5878 1
27 5886 Фотокамера цифрова Sony NEX-5R+18-55mm з модулем пам’яті 16 Г6 та фотосумкою інв.5886 1
28 10350 ПО Microsoft office 2003 Small Business Rus (Pack 1pcs) (W87-00788) інв.10350 1
29 10360 ПО OEM Windows XP Professional Rus (Pack 1pcs) (Е85-04088) інв.10360 1
30 10423 ПО ABBYY FineReader 7.0 Home Edition інв.10423 1
31 10424 ПО Cyberlink PowerDVD 7 Standart інв.10424 1
32 1245201 Штамп з оснасткою-Знято з обліку інв. 1245201 1

Майно, передане в оренду: відсутнє.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:
  • за 2020 рік (використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по підприємству – азоту оксиду 0,034 т., та вуглецю оксиду 0,107 т. (згідно податкової декларації з екологічного податку),
  • за 1 півріччя 2021 року (використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по підприємству – азоту оксиду та вуглецю оксиду – 0,09 т.
  1. Шкідливі відходи підприємством не утворюються.
  2. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно податкової декларації з екологічного податку екологічні витрати (річні) фактично сплачено усього – 93,14 грн. (дев’яносто три грн. 14 коп.)
  3. Забруднюючі речовини у навколишнє середовище не скидувалися.

 Умови продажу:

  • збереження основних видів діяльності підприємства протягом 1 року;
  • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом (у разі наявності), простроченої кредиторської заборгованості підприємства (у разі наявності), що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації, протягом 6 місяців;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування (м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 73-А). Телефон: +38 050 465 12 51, e-mail: budexpert65@gmail.com .

Відповідальна особа: заступник директора з виробництва Побережний Олександр Сергійович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна. Телефони для довідок (0462) 676-302.

Додаткова інформація

Дата торгів 24.09.2021
Регiон Чернігівська область
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 18721808
Гарантійний внесок 1872180.8
Прийом заявок до 23/09/2021

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чернігівський експертно-технічний центр “Держпраці” ”