Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Східний експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

9 716 000

Кількість учасників аукціону:

7

Переможна пропозиція:

₴23 005 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці», м. Харків, вул. Чернишевська, 72.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21224850, за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 72.

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Чернишевська, 72.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21224850.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020: 39 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є технічні випробування та дослідження (основний КВЕД – 71.20).

Опис об’єкта: до складу єдиного майнового комплексу входять чотири об’єкти нерухомості, п’ять автомобілів та три земельні ділянки, а також малоцінні необоротні активи у кількості 178 од.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 31.12.2020: 41 573 тис. грн., в тому числі експортної – .

Основна номенклатура продукції: (технічні випробування та  дослідження) 39 972 тис. грн., в тому числі експортної – .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 15 578 14 800
2019 р. 16 680 16 124
2020 р. 9315 9048

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 14017 13753 9716
1.1 Необоротні активи тис. грн. 5487 8605 8404
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 2727 2694 2694
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1021 1021 1021
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1530 4681 4480
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 209 209 209
1.2 Оборотні активи тис. грн. 8530 5148 1312
1.2.1 запаси тис. грн. 134 220 171
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1104 2054 853
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 6966 2336 27
2. Пасиви тис. грн. 14017 13753 9716
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 10507 8937 6785
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3510 4816 2931
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 2991 4006 1987
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 8 16 88
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 8 16 88
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 15578 16680 9315
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 14800 16124 9048
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 778 544 255
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 12 12
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 13210 16269 9285
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9077 10477 5807
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3423 5578 3327
4.3 Витрати на збут тис. грн. 27 4
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 163 99 145
4.5 Інші витрати тис. грн. 21
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 520 90 6
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 2368 411 30
6. Середня кількість всіх працівників чол. 45 50 39
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 7754 9301 5532
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 14359 15501 11820

Станом на 28.02.2021:

поточна кредиторська заборгованість – 2 018 170,41 грн., в тому числі:

 • заборгованість із заробітної плати – 385 186,95 грн.;
 • податки із заробітної плати – 127 048,14 грн.;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
 • туристичний збір – відсутній;
 • фінансова допомога – відсутня;
 • інша кредиторська заборгованість – 1 505 935,32 грн., в тому числі щодо якої строк позовної давності минув – 125 038,60 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, (м2) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлова будівля м. Харків, вул. Чернишевська, 72 421,8      15950553 Будівля офісна Свідоцтво про право власності 10.08.2006 Виконавчий комітет Харківської міської ради Державна;

Держава Україна

Нежитлові приміщення напівпідвалу №0-17 – 0-19,  1-го поверху №№1-16, 31-34, 37, 2-го поверху №№17-22, 24-30, 35 загальною площею  451,5 м2 в літ. «А-2» м. Харків, вул. Алчевських, (колишня Артема), 40/27 451,5           15682237 Будівля офісна Свідоцтво про право власності 10.08.2006 Виконавчий комітет Харківської міської ради Державна;

Держава Україна

Нежитлові приміщення підвального поверху І-ІІ, другого поверху №№2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, третього поверху №№3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 в літ. «А-3» Харківська область, м. Мерефа, пров. Яковлівський, 14-А 294,3        1805979563251 Договір купівлі-продажу від 16.04.2019 №1515 Державна;

ДП «Східний експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21224850

Нерухоме майно: адміністративний корпус літ. А; склад корпус літ. Б; побутовий корпус літ. В; спальні корпуса: літ. Г-2, літ. И, літ. К, літ. Л, літ. М, літ. Н; їдальня літ. Д; туалети: літ. П, Р; медпункт літ. С; кінобудка літ. Т; недобудований корпус літ. О м. Запоріжжя, вул. Ленська, 26                   52475023101 Оздоровчий центр Договір купівлі-продажу від 29.04.2013 №993

Частина, що належить ДП «Східний експертно-технічний центр «Держпраці»  1734/10000

Державна;   ДП «Східний експертно-технічний центр «Держпраці»;  (спільна  часткова власність)

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Харків, вул. Чернишевська, 72 674 Для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку Державний акт на право постійного користування землею від 17.09.1999р.
Земельна ділянка м. Харків, вул. Алчевських, (колишня Артема), 40/27 632 Для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку Державний акт на право постійного користування землею від 17.09.1999р.
Земельна ділянка м. Запоріжжя, вул. Ленська, 26. 39147 2310100000:04:041:0003 Землі оздоровчого та рекреаційного призначення Користувач: ДП «Запорізький експертно-технічний центр «Держпраці»

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 28.02.2021:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата, грн.
1 Головне управління Держпраці у Харківській області Нежитлові приміщення підвалу №0-18 (котельна), №0-17 (сходи), №0-19 (вхід у підвал) площею 30,3 м2; приміщення 1-го поверху – №1 (сходи), №2 (коридор), №3 (кабінет), №4 (коридор), №5 (підсобне приміщення), №6 (сходи), №7 (підсобне приміщення), №8 (вмивальник), №9 (вбиральня), №10 (вбиральня), №№11, 12, 13, 14, 15, 16 (кабінет), №№31, 33, 34, 37 (вбудована шафа), №32 (веранда) площею 214,5 м2; приміщення 2-го поверху – №17 (сходи), №19 (коридор), №21 (кухня), №22 (майстерня), №№24, 26 (санвузол), №35 (веранда), №№18, 20, 25, 27, 28, 29, 30 (кабінет) площею 206,7 м2 загальною площею 451,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських (колишня Артема), 40/27, що знаходиться на балансі ДП «Східний експертно-технічний центр Держпраці» 451,5 Розміщення структурного підрозділу Головного управління Держпраці у Харківській області Договір оренди від 09.12.2015 №5995-Н, додаткова угода від 13.05.2019 №5.

Термін дії договору оренди до 09.04.2022

1 грн. на рік

Перелік транспортних засобів:

№ з/п Назва Рік випуску
1 Honda Accord 1996
2 УАЗ 3909 ВПАХ6 ЗНГ 2005
3 Skoda  Octavia A7 2017
4 Skoda Superb 2013
5 Fiat Nuovo Doblo 2017

Підприємство не має негативного екологічного впливу на навколишнє середовище.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Умови продажу:

Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків Державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці» відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
 • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 • протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці» (ст. 104 Цивільного кодексу України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Гетьман А.С., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua, (а також головний бухгалтер підприємства Притчина О.М.,. адреса електронної пошти: vostetc.buh@gmail.com).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html. Телефон для довідок  (057) 700-75-60.

Додаткова інформація

Дата торгів 11.06.2021
Адреса активу м. Харків, вул. Чернишевська, 72
Регiон Харківська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21224850
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Контактна особа по об'єкту Гетьман Артем Сергійович, kharkiv@spfu.gov.ua, +38(057)700-75-60
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 02262
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 9716000
Гарантійний внесок 971600
Прийом заявок до 10/06/2021
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЛЬ БУД» Україна, Харківська область, смт Пісочин, 62416, Україна, Харківська область, смт Пісочин, вул. Комарова, буд. 27, офіс 1
Ціна запропонована переможцем 23005000

 1. olga_druk

  На фото представлено три разных здания по разным адресам. И только одно из них находится по указанному: ул. Чернышевская, 72. Уточните, что именно выставляется на аукцион – все три или всё-таки только одно на Чернышевской. Спасибо!

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На сьогодні здійснюється підготовка об’єкта до продажу. За наявною у Фонді інформацією до складу об’єкта входять будівлі, представлені на фото, розташовані не тільки у місті Харкові по вул. Чернишевська, 72, але і за адресами: м. Харків, вул. Алчевських, 40; м. Мерефа, пров. Яковлівський, 14-А, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 26.
   Повна інформація щодо складу майна єдиного майнового комплексу буде розміщена в інформаційному повідомленні під час оголошення аукціону з продажу об’єкта, а всі наявні документи у віртуальній кімнаті даних об’єкта, доступ до якої Ви зможете отримати після укладання договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації про об’єкти приватизації та оголошення аукціону. Покрокова інструкція та зразок договору розміщені за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/.
   У разі виникнення додаткових запитань пропонуємо звернутись до органу приватизації об’єкта – Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, контактна особа: Гетьман Артем Сергійович, +38(057)700-75-60.
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

Додайте запитання