Світовий банк надаватиме технічну допомогу Фонду у системному реформуванні галузі оціночної діяльності

Експерти Світового банку (СБ) надаватимуть технічну допомогу у питанні чинних стандартів оцінки та нормативно-правової бази щодо діяльності оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності в Україні, з метою її приведення у відповідність до сучасної міжнародної практики. 

Відповідні домовленості щодо подальшої співпраці та дорожню карту такої взаємодії було досягнуто на зустрічі за участю Голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка з представниками Світового банку: керівником місії Вахе Варданяном, провідним спеціалістом з фінансового сектору та Карлісом Баузе, старшим спеціалістом з питань фінансового сектору. У складі місії також працювали Кшиштоф Гжесік, консультант СБ та Євген Гребенюк, спеціаліст з питань фінансового сектору СБ.

Під час зустрічі було наголошено на необхідності перегляду положень Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», вдосконалення Національних стандартів оцінки щодо відповідності їх міжнародним стандартам, удосконалення системи підготовки оцінювачів. 

Також було наголошено, що існує гостра необхідність впровадження в України світової практики оцінки нерухомого майна і ліквідування практики так званої «фракційної» оцінки, яка визначає вартість нерухомого майна як суму вартості землі та земельних поліпшень. Сторони домовились про те, що технічна допомога від Світового банку буде надана в таких напрямах:

  • Підтримка ФДМУ в розробці алгоритму модуля автоматичного визначення оціночної вартості нерухомості Єдиної бази даних звітів про оцінку.
  • Допомога у підготовці і розробці змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
  • Створення консультативно-дорадчого комітету, який міг би бути ключовим консультативним органом для всіх зацікавлених сторін з точки зору представлення їх інтересів у галузі оціночної діяльності.
  • Перегляд Національних стандартів оцінки. 
  • Роботи по удосконаленню навчальних програм підготовки оцінювачів.

Місія Світового банку в грудні 2019 року провела роботу з розгляду існуючих  стандартів оцінки та нормативно-правової бази щодо діяльності оцінювачів в Україні. У результаті роботи експерти СБ знайшли ряд ознак, за якими норми і принципи діяльності оцінювачів в Україні демонструють відхилення від міжнародних практик і можуть бути вдосконалені. Зокрема, за рахунок зменшення фрагментації регулювання в галузі оцінки, актуалізації застарілих національних стандартів оцінки, а також етичних стандартів оцінки, розширення доступу до даних про оцінку.

Команда фахівців Світового банку мала обговорення з різними посадовцями в органах влади та зацікавленими сторонами, включаючи колег з ФДМУ, саморегулівних організацій оцінювачів, Міністерства юстиції, Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Нотаріальної палати України, Державної податкової служби та окремих банків.

Залишити відповідь