ЄМК ДП “Гайсинський спиртовий завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

9 271 728

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴48 000 000

Види діяльності: дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв. До складу ЄМК входять 625 одиниць основних засобів, у т.ч. нерухомого майна – 26 од.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод».

Місцезнаходження: 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська, 28.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05459105.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022р.: 21 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво іншої хімічної продукції.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 – 6 місяців 2022 року: 42335 тис. грн., в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 14499
2020 р. 12825
2021 р. 10022
І півріччя 2022 р. 4989

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. І півріччя 2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 21888 20788 18867 18547
1.1 Необоротні активи тис. грн 7354 6360 5291 4837
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 7354 6360 5291 4837
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 14534 14428 13576 13710
1.2.1 запаси тис. грн 338 324 279 257
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 10517 10490

 

13293 13443
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 3679 3611 2 3
2. Пасиви тис. грн 21888 20788 22456 22154
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 2323 2323 2323 2323
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 22286 21590 22456 22154
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 21154 20705 21354 21136
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 14499 12825 10022 4989
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 12078 12448 10022 4989
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 2421 377
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 15242 13220 12809 5007
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 9192 9878 6218 3444
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 1492 2035 2933 1563
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 4554 1307 3658
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -743 -395 -2787 -18
6. Середня кількість всіх працівників чол. 46 31 30 21
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 4041 3671 4251 2033,5
8. Середньомісячна заробітна плата грн 7320,7 9869,0 11147,4 15108,0

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість  21 136 827,14 грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 273 447,65 грн.;
 • податки з заробітної плати – 51 054,02 грн.;
 • бюджет – 6 071 938,82 грн.;
 • туристичний збір – 0,00 грн.;
 • фінансова допомога – 0,00 грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 14 740 386,65 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання* Підстава виникнення права власності/інформація про право власності Форма власності та власник
Будівля мелясно-мазутної станції Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 31,9 кв. м. 2144947605208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220256801 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Виробничий цех Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 3090,1 кв. м. 1400467605208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №102905776 від 07.11.2017 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Будівля трансформаторної Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 33 кв. м. 1735447405208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151604618 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Будівля плотницької Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 99,4 кв. м. 2144986305208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220258628 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будівля мазутної станції Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 24 кв. м. 2144900605208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220259155 від 13.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будівля прохідної Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 41,3 кв. м. 1735432205208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151602678 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Матеріальний склад СКД Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 402,9 кв. м. 2145014105208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220256058 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будівля компресорної Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 31,7 кв. м. 2145020305208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220255816 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будинок на пристанційній базі Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 58,7 кв. м. 2145094705208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220255531 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будівля насосної станції Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 130,4 кв. м. 1735345105208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151594056 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Котельня Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 977,2 кв. м. 1400511405208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №220258324 від 07.11.2017 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Будівля прохідної Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 58,3 кв. м. 1735391005208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151597929 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Будівля спиртосховища Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 194,2 кв. м. 2144923805208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220301244 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будівля спиртосховища Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів (50-річчя СРСР), 21 219,8 кв. м. 1735460605208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №152108189 від 09.01.2019 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Мехмайстерня Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 393,6 кв. м. 1735406105208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151599746 від 19.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Будівля артскважини Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 8,7 кв. м. 2144959305208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220255531 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Будівля цеху сухих кормів дріждів Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 1555,8 кв. м. 1735277505208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151586745 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Каналізаційно- насосна станція Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 132,9 кв. м. 2144999905208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220256492 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Сушильне відділення Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 358,3 кв. м. 2145007105208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220256287 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Градирня Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 49,2 кв. м. 1735292805208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151586342 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Градирня Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 127,67 кв. м. 1735319605208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151589972 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Димова труба Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 23,7 кв. м. 1735372605208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №151595980 від 29.12.2018 року Державна / ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Адмінприміщення заводу Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (Плеханова), 28 862,1 кв. м. 2144854005208 для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220259446 від 14.08.2020 року Державна / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Станом на 30.06.2022 на балансі підприємства обліковується транспортні засоби в кількості 11 одиниць.

Відомості про земельні ділянки:

п/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою/інформація про власність,

інформація про обтяження

1 м.Гайсин

 

3,6755 га 0520810100:14:001:0011 для промисловості комунальна,

Державний акт  ЯЯ№018274

2 с.Куна Гайсинський р-н. 3,0000га 0520810100:14:001:0012 для промисловості комунальна,

документи не оформлені

3 с.Тимар Гайсинський р-н.

 

34,0139га 0520882000:02:002:0062 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

4 м.Гайсин

 

0,1299га 0520810100:11:005:0130 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

5 м.Гайсин

 

0,0125га 0520810100:11:005:0129 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

6 м.Гайсин

 

0,0414га 0520810100:11:005:0131 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

7 м.Гайсин

 

0,0839га 0520810100:11:005:0128 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

8 м.Гайсин

 

0,0304га 0520810100:11:005:0127 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

9 м.Гайсин

 

0,0383га 0520810100:11:005:0126 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

10 м.Гайсин

 

0,0028га 0520810100:11:005:0125 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

11 м.Гайсин

 

0,0049га 0520810100:11:005:0124 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

12 м.Гайсин

 

0,206га 0520810100:11:005:0123 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

13 м.Гайсин

 

0,0366га 0520810100:11:005:0122 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

14 м.Гайсин

 

0,0081га 0520810100:11:005:0121 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

15 м.Гайсин

 

0,0318га 0520810100:11:005:0120 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

16 м.Гайсин

 

0,0103га 0520810100:11:005:0119 для промисловості комунальна,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.07.2022 № 306185017

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.06.2022 року:

п/п

Орендар Назва об’єкта оренди Кількість одиниць Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць з урахуванням індексації без ПДВ (ГРН)
1 ТОВ «Корпорація Скіф-96»

 

обладнання 4 Виробництво Б/н від 08.08.2017р.

Діє до 08.06.2023р.08.07.2020

 

 

3872,80 грн

2 ТОВ «Корпорація Скіф-96»

 

обладнання 146 Виробництво №10 від 29.12.2017р.

Діє до 29.12.2022р. 2020

101283,67 грн.
3 ТОВ «Корпорація Скіф-96» обладнання 22 Виробництво Б/н від 01.10.2018р.

Діє до 01.09.2023р.

7211,80грн

 

4 ТОВ «Корпорація Скіф-96» обладнання 8 Виробництво №6 від 01.10.2019р. Діє до 29.09.2022р.  

1227,90грн

 

5 ТОВ «Корпорація Скіф-96» нежитлові будівлі  2 Виробництво №1860-НМ від 15.11.2017р Діє до 15.11.2037р.  

75198,54грн

 

6 ТОВ «Агат-А» автотранспорт 10 Виробництво №3 від 01.10.2019р. Діє до 31.12.2022р.  

2255,63грн

 

7 ТОВ «Агат-А» обладнання 62 Виробництво №5 від 01.10.2019р Діє до 29.09                 .2022р.  

13467,36грн

 

8 ТОВ «Гайсинбіолаб» обладнання 5 Виробництво №4 від 01.10.2019р. Діє до 01.10.2022р.  

545,73грн

 

 

9 ТОВ «Корпорація Скіф-96» нежитлові будівлі та споруди 10 Виробництво Б/н від 17.01.2019р Діє до 17.01.2039р. 60496,38грн

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: протирадіаційне укриття обліковий №00516, загальною площею 142,3 кв. м., вбудоване в 2-х поверхову будівлю 1967 року вводу в експлуатацію.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих  речовин  в   атмосферне  повітря  за 2021  рік (згідно форми «2-ТП (повітря) річна) усього  по підприємству-   194,946 т.,  крім  того  діоксиду  вуглецю – 7850,95т.
 2. Утворення  відходів  за  2021 рік  (згідно форми №1 – відходи (річна) усього  по  підприємству – 5,531 т.

У тому числі:

1 клас небезпеки  – 0,01 т.:

 1. лампи люмінесцентні – 0,01т.

2 клас небезпеки0,016 т.:

 1. масла відпрацьовані – 0,016т.

3 клас небезпеки – 0,1 т.:

 1. матеріали обтиральні  зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені – 0,1т.

4 клас небезпеки – 5,405 т.:

 1. Відходи, одержані в процесі зварювання –  0,005 т.
 2. Шини зіпсовані –  0,2т.
 3. Стружка деревна –  0,2т.
 4. Відходи комунальні  і  змішані  –  5т.

Крім того, прийнято барди мелясної в 2021 році – 165211,75 т., та наявність барди мелясної на кінець 2021року – 802880,569 т.

 1. Екологічні платежі за 2021 рік (згідно форми №1 – екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 172,0 тис. грн, у т.ч.:
 • – за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 92,6  тис. грн.;
 • – за розміщення відходів – 0,4 тис. грн.;
 • – за викиди СО2 – 79,0 тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у водойми ДП «Гайсинський спиртовий завод» не проводив.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності ЄМК ДП «Гайсинський спиртовий завод»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Гайсинський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта.

Телефон: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63, E-mail: dpvinetc@ukr.net.

Відповідальна особа: Басюк Олександр Михайлович, виконуючий обов’язки директора ДП «Гайсинський спиртовий завод».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – /http://www.spfu.gov.ua/

Телефон для довідок: (0432)67-26-08.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.12.2022
Адреса активу Україна, 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська,28
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДП "Гайсинський спиртовий завод", код ЄДРПОУ 05459105
Вид діяльності за КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (основний);
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
36.00 Забір, очищення та постачання води;
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
38.21 Оброблення та видалення безпечних відході
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1889 від 24.11.2020 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019р. № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 22.12.2020 № 1357
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 9271728.19
Гарантійний внесок 1854345.64
Прийом заявок до 06/12/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96" Україна, Вінницька область, Гайсин, Україна, 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 28А
Ціна запропонована переможцем 48000000.02
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 379 від 30.05.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЄМК ДП “Гайсинський спиртовий завод” ”