ЄМК ДП “Тростянецький спиртовий завод”

Предметом діяльності є: виробництво та реалізація спирту етилового ректифікованого та інше. До складу ЄМК входять 67 одиниць нерухомого майна (будівлі та споруди) загальною площею 21102,1 кв.м.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод».

Місцезнаходження: 24300, Вінницька обл., Гайсинський р-н, (колишній Тростянецький р-н), смт. Тростянець, вул. Соборна, 14.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 05459157.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.08.2021: 30 чоловік.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 31.08.2021 р.: 96058,00 тис.грн., в тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн. Дохід за основним видом діяльності, тис.грн.
2018 рік 57259 56963
2019 рік 38221 36283
2020 рік 292 292
За 8 місяців 2021 року 286 107

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. За 8 місяців 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 21159 27037 24343 47869
1.1 Необоротні активи тис. грн. 11066 11065 10736 35571
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 1 1 6615
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 2250 2260 2183 2185
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 8815 8804 8552 26771
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 10093 15972 13607 12298
1.2.1 запаси тис. грн. 7642 9116 8800 7432
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1413 5158 3109 3179
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 19 10 10
2. Пасиви тис. грн. 21159 27037 24343 47869
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. -23423 -24701 -31610 -14030
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 44582 51738 55953 61899
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 44582 51738 55953    61899

 

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 24839 18836 20837 6328
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 24839 18836 20837 6328
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 57259 38221 292 286
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 56963 36283 292 107
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 148 1186 179
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 148 752
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 62224 39499 7201    10487
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 55178 36203 79 87
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4557 1670 4437 2468
4.3 Витрати на збут тис. грн. 79 59 24 7
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 945 1497 2661 3335
4.5 Інші витрати тис. грн. 1465 70     4590
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5.

 

Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -4965 -1278 -6909 -10201
6. Середня кількість всіх працівників чол. 130 117 34 30
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 8019 8382 3934 2124,1
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 7780 5967 8138 8850

Станом на 31.08.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість –  6 327 949,24 грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 55 570 942,77 грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 2 991 094,25 грн;
 • податки з заробітної плати – 554 985,56 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 52 024 862,96 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Загальна площа об’єктів нерухомого майна  складає – 21102,1 кв.м, у тому числі:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Котельня спиртзаводу 1 24300, Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н),                                 смт. Тростянець, вул. Соборна, 14.

 

1246,3

 

1272565705241 Виробничі приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 276524704 від 24.09.2021 Державна. Верховна Рада України в повному господарському віданні Тростянецького спиртового заводу
Цех хлібопекарських дріжджів 2 -//-  

559,4

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

-//-
Фільтропресове і пакувальне відділення 3 -//- 1040,1  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Майстерня, матеріальний склад, плотня 4  

-//-

1556,9  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Автогараж на 4 стоянки 5  

-//-

203,1  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Майстерні, ел.цех, кузня, кладова 6  

-//-

216,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Склад паливно-мастильних матеріалів 7  

-//-

86,9  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Стара контора, клуб 8  

-//-

435,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Погріб на 2 відд. 9  

-//-

6,4  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Склад для зберігання будматеріалів 10  

-//-

130,4  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Трансформаторна підстанція 11  

-//-

50  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Компресорне відділення для цеха х/п дріжджів 12  

-//-

129,4  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Бардяна станція 13  

-//-

43,5  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Туалет на 2від. На тер. Заводу 14  

-//-

4,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Склад для зберігання солей і мазуту 15  

-//-

55,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля мазутно-насосної станції 16  

-//-

88,1  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Відпускне відділення складу готової продукції 17  

-//-

227,6  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Контрольна будка складу готової продукції 18  

-//-

23,4  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Контрольна база на ж/д тупику з прибудовою 19,  

-//-

 

 

117,7  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля цеху сухих кормових дріжджів 20  

-//-

2335,7

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля турбовоздуходувки 21  

-//-

254,1

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля сушилки 22  

-//-

145,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Каналізація насосної станції 23  

-//-

84,4  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля водної станції оборотних вод 24  

-//-

238,5  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Відпускне відділення на ж/д тупику 25  

-//-

292,2  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Склад для зберігання газових балонів 26  

-//-

50,6  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Адмінкорпус 27  

-//-

1228

З них не підлягає приватизації – 359,8

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля для підсобного господарства 28  

-//-

 

 

558,8

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Склад тарних ящиків 29  

-//-

 

1177,5  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Погріб на тер. ТЕС 30  

-//-

63,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Адмінкорпус №2  

-//-

198,6  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Головний корпус 32  

-//-

 

1757,0

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Гараж 33  

-//-

266,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Гараж 34  

-//-

266,8  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Пилорама 35  

-//-

48,7

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Розчинний вузол 36  

-//-

20,5  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Склад зберігання м’яса 37  

-//-

16,5

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Бардоями 38  

-//-

148,9  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Трансф.підст. 39  

-//-

63,6

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Випарка 40  

-//-

 

247,5

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № 1 41  

-//-

128,9

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № 2 42  

-//-

131,8

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № 3 43  

-//-

291,3

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № б/н 44  

-//-

 

21,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Територія спирт.відділення чан спирту №3 45  

-//-

91,6

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для спирту № 2 46  

-//-

366,2

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для спирту № 1 47  

-//-

366,2

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Насосна станція складу готової продукції 48  

-//-

24,6  

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 5 49  

-//-

390,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 6  50  

-//-

390,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 7  51  

-//-

390,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 8  52  

-//-

390,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 9  53  

-//-

390,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 10  54  

-//-

346,2

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 11  55 -//- 289,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 12  56  

-//-

289,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 13  57  

-//-

289,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 14  58  

-//-

289,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 1  59  

-//-

201

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 2  60  

-//-

88,2

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Чан для патоки № 3  61  

-//-

163,3

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Будівля для прийомки патоки 62  

-//-

 

35,4

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Артскважина з надбудовою 63  

-//-

9,7

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Артскважина з надбудовою 64  

-//-

 

9,7

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Артскважина з надбудовою 65  

-//-

9,7

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Артскважина з надбудовою 66  

-//-

9,7

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-
Димова труба ТЕС 67  

-//-

11,3

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

Станом на 31.08.2021, на балансі підприємства обліковуються транспорті засоби у кількості 31 одиниця.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки,       (гектар) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 5,3137 0524155100:02:012:0063 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, № НВ-0506533462017 від 07.06.2017
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), смт. Тростянець, 1,5226 0524155100:02:006:0114 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого речового права  №87063877 від 15.05.2017 р..
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), смт. Тростянець, 0,274 0524155100:02:006:0113 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого речового права  №87040119 від 15.05.2017 р.
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), смт. Тростянець, 2,115 0524155100:02:005:0082 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого речового права  №87061653 від 15.05.2017 р.
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), смт. Тростянець, 40,1400 0524155100:01:001:0240 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія НВ 0507473062017 від 23.11.2017р.
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), с. Северинівка 0,0467 0524183202:03:002:0036 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 018988 20.11.2008
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), с. Северинівка 0,0541 0524183202:03:002:0035 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 017331 від 20.11.2008
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), с. Северинівка 0,0674 0524183202:03:002:0034 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 017330 від 20.11.2008
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н (Тростянецький р-н), с. Северинівка 0,0505 0524183202:03:002:0033 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 017329 від 20.11.2008

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод» не перебуває в оренді.

ДП «Тростянецький спиртовий завод» орендує обладнання згідно договорів оренди від 03.07.2017 №0307/17 та від 31.07.2018 №3107/18.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • захисна споруда розміщена в цокольному поверсі адмінкорпусу 27, за адресою: смт Тростянець, вул. Соборна, 14а;
 • нежитлове приміщення (дитячий садок);
 • житловий фонд неприватизований;
 • житловий фонд неприватизований;
 • земляна і бутова гребля зі шлюзом нижнього технічного ставка.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – відсутні.
 2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – відсутні.
 3. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 0,00 тис. грн., у т.ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення –  0,00 тис. грн.;
 • за розміщення відходів –  0,00тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище не нараховано.

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності підприємства протягом 1-го року;
 • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП «Тростянецький спиртовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Тростянецький спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні:  понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14.

Контактна особа на об’єкті: заступник директора ДП «Тростянецький спиртовий завод» Вихристюк Світлана Анатоліївна тел. +38 (096) 773 87 34, адреса електронної пошти: tr_spirt@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, тел. (0432) 67-27-46.

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.45 год.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач Державне підприємство "Тростянецький спиртовий завод", код ЄДРПОУ 05459157
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
01.45 Розведення овець і кіз;
01.47 Розведення свійської птиці;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері тран
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 24.11.2020 № 1889 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 22.12.2020 № 1358
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЄМК ДП “Тростянецький спиртовий завод” ”