Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

9 969 996 4 984 998

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴49 850

Об’єкт розташований за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Індустріальна, 8. До складу активів об’єкта входять 13 об’єктів нерухомості ( в т.ч. 8 будівель), 6 одиниць автотранспорту, інші основні засоби, нематеріальні активи; оборотні активи.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства „Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес”.

Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Южне, вул. Індустріальна, 8.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22492239.  

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 5 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД: 38.31 – Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 – 9 місяців 2022 року: 31,0 тис.грн., у т.ч. експортної –  0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції (послуг): послуги з утилізації.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. гнр
2019 р. 0 0
2020 р. 0 0
2021 р. 28 28
9 місяців 2022 3 3

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р. 9 місяців  2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 774 12268 11046

 

9970
1.1 Необоротні активи тис. грн. 25 12181 10955 9879
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0 3724 3103
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 25 12181 7231 6776
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 749 87 91 91
1.2.1 запаси тис. грн. 747 73 73 73
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 0 0 6 6
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 2 14 12 12
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170)

 

тис.грн. 0 0 0 0
Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн. 0 0 0 0
2. Пасиви тис. грн. 774 12268 11046 9970
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -2450 7498 2352

 

93
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3224 4770 8694 9877
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 3224 4770 8694 9877
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. Грн. 3224 4770 8694 9877
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. Грн. 1471 2344 4193 4689
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. Грн. 627 960 2209 2781
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. Грн. 389 534 1110 1225
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. Грн. 501 932 1182 1182
3. Доходи всього, в тому числі: тис. Грн. 0 0 28 3
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. Грн. 0 0 28 3
3.2 Інші операційні доходи тис. Грн. 0 0 0 0
3.3 Інші фінансові доходи тис. Грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. Грн. 1969 2233 5146 2262
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. Грн. 0 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. Грн. 1464 1931 5046 1007
4.3 Витрати на збут тис. Грн. 505 302 128 390
4.4 Інші операційні витрати тис. Грн. 0 0 0 865
4.5 Інші витрати тис. Грн. 0 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. Грн. 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. Грн. -1969 -2233 -5146 -2259
6. Середня кількість всіх працівників чол. 15 6 8 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. Грн. 839 2002 2412

 

572
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 5 28 25 10

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість: 9877,0 тис. грн., у т.ч.:

  • розрахунки з оплати праці – 4689,0 тис. грн.;
  • за товари, роботи, послуги – 1182,0 тис. грн.;
  • за розрахунками з бюджетом – 2781,0 тис. грн.;
  • за розрахунками зі страхування – 1225,0 тис. грн.;

Поточна кредиторська заборгованість: 9877,0 тис. грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна:

Назва об’єкта Адреса Загальна площа (кв.м) Реєстраційний номер об’єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Функціональне використання

 

Підстава виникнення права власності/

інформація про реєстрацію права власності

Форма власності та власник
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, складовими частинами об’єкта є: Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна, 8 5820,5 2335000951117 Виробнича діяльність Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Адміністративно-побутовий комплекс, хімлабораторія, літ. А Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна, 8 1001,5 2335000951117 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-289)/

Витяг з  Державног реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Прохідна (контрольно-пропускний пункт), літ.Б Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 65,2 2335000951117 1999.9 Інші будівлі Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021

№10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Цех первинної переробки лому та відходів, літ.В Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 433,6 2335000951117 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Майстерні, побутові приміщення, склади лому та відходів, літ.Г Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 1303,9 2335000951117 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Складські приміщення, літ.Д Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 1294,7 2335000951117 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Складські приміщення, літ.Е Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 1292,9 2335000951117 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Допоміжний корпус, автобокси, літ.И Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 428,7 2335000951117 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-289)/

Витяг з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Зв’язок електропостачання, літ.Ї Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 2335000951117 2224.1 Місцеві електросилові мережі Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Насосна станція, літ.Й Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 2335000951117 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Ємність, літ.а Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 240,6 (площа забудови) 2335000951117 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Ємність, літ.б Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 240,6 (площа забудови) 2335000951117 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державног реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Огорожа з воротами №1-4 Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна,8 524,6 пог.м. 2335000951117 2421.1 Огородження Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України
Тверде покриття І Одеська область, м.Южне, вул. Індустріальна 8 3161,8 кв.м. 2335000951117 2112.9 Шляхи, вулицы, дороги та дорожны споруди ыншы Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності (додаток до листа ФДМУ від 22.03.2021 №10-15-6289)/

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2021 №252423595

Державна, Фонд державного майна України

Постановою Южненського відділу державної виконавчої служби в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 04.10.2022 №69965650 на все нерухоме майно ДП „Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес” накладений арешт (номер запису про обтяження 48045872 (спеціальний розділ)).

Транспортні засоби:

Марка Місцезнаходження Регістраційний номер Призначення та тип Об’єм двигуна Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Автобус КАВЗ 3271 Одеська обл., м.Южне, вул. Індустріальна, 8 2904908 Автобус – D 4250 куб.см Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОІС 369274 Південний ДНВЦ «Прогрес»
Автомобіль Volvo 460GL Одеська обл., м.Южне, вул. Індустріальна, 8 44706ОА Легковий седан Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОІС №185477 Південний ДНВЦ «Прогрес»
Автомобіль ВАЗ-21093 Одеська обл., м.Южне, вул. Індустріальна, 8 47592ОЕ Легковий

комбі-В

1500 куб.см Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОІС  287595 Південний ДНВЦ «Прогрес»
Автомобіль ВАЗ-21099 Одеська обл., м.Южне, вул. Індустріальна, 8 47597ОЕ Легковий седан-В 1499 куб.см Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОІС №369697 Південний ДНВЦ «Прогрес»
Автомобіль ГАЗ 3302 Одеська обл., м.Южне, вул. Індустріальна, 8 22413ОВ Бортовий малотонажний 2300куб. см Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОІС №367522 Південний ДНВЦ «Прогрес»
Автомобіль Mitsubisi Lanser 2.0 Sport Одеська обл., м.Южне, вул. Індустріальна, 8 ВН6663АС Легковий седан 1997 куб.см Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОІС №668480 Південний ДНВЦ «Прогрес»

На балансі державного підприємства  «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: Автомобіль ЗІЛ-431416 (балансова вартість – 0,00 тис. грн.). Автомобіль направлений в зону  АТО у відповідності до Указу Президента України від 6 травня 2014 року №454 «Про часткову мобілізацію», на виконання листа Мінпромполітики від 16.06.2014 №10/1-5-1008, який на той час був органом управління підприємством.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про
Земельна ділянка Одеська область, м. Южне, вул. Індустріальна, 8 1,799 га Для розміщення виробничої бази Право постійного користування, Державний акт на право постійного користування від 03.10.2001 ІІ-ОД №000474, виданий Южненською міською радою

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди Об’єкта або його частин відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів,  інформація про сплату екологічних зборів та платежі: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу ДП «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
  • Недопущення звільнення працівників ДП «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні за місцем розташування об’єкта.

Контактна особа: Ященко Ю.Л., моб. тел.: (050) 390-33-30.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к.1106, тел. (048) 731-50-28, (095)799-88-57.

Час роботи Регіонального відділення: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 16.02.2023
Адреса активу 65481, Україна, Одеська обл., м. Южне, вул. Індустріальна, 8
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес», код за ЄДРПОУ 22492239
Вид діяльності за КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
24.45 Виробництво інших кольорових металів
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів
23.49 Виробництво інших керамічних виробів
24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів
24.41 Виробництво дорогоцінних металів
24.44 Виробництво міді
38.32 Відновлення відсортованих відходів
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, +380487314043, spfu51@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 466 від 25.04.2018
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 4 984 998.00
Гарантійний внесок 996 999.6
Прийом заявок до 16/02/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ІНВЕСТ ПРОЕКТ 1», № 44229153
Ціна запропонована переможцем 49849.98
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 314 від 23.03.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» ”