Єдиний майновий комплекс “Батьовський комбінат хлібопродуктів”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

908 260

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴1 400 000

ЄМК ДП «Батьовський комбінат хлібопродуктів», за адресою: 90212, Закарпатська область, Берегівський район, смт Батьово, вул. Вашута, 132. Основний вид діяльності, відповідно до Статуту – виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. Підприємство не здійснює виробничу діяльність впродовж багатьох років. Будівлі та споруди єдиного майнового комплексу державного підприємства «Батьовський комбінат хлібопродуктів» перебувають в незадовільному стані, не забезпечені необхідними інженерними оснащеннями, відсутнє опалення, електропостачання, водопостачання, газопостачання.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного підприємства «Батьовський комбінат хлібопродуктів».

Місцезнаходження: 90212, Закарпатська область, Берегівський район, смт Батьово, вул. Вашута, 132.

Ідентифікаційний код згідно за ЄДРПОУ: 00954165.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 3  особи.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (основний).

Підприємство не здійснює виробничу діяльність впродовж багатьох років.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  2019 року – 9 місяців 2022 року: 0 тис. гривень.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р.
2020 р.
2021 р.
9 місяців 2022 р. 0 0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021 р. 9 місяців 2022р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 962,0 908,26
1.1 Необоротні активи тис. грн. 962,0 908,00
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 962,0 908,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 0 0,26
1.2.1 запаси тис. грн. 0 0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 0 0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 0 0,26
2. Пасиви тис. грн. 962,0 908,26
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. -2627,3 -3723,1
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3589,3 4631,4
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 3589,3 4631,4
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 3589,3 3611,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 0 0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 3230,3 3240,5
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 359,0 370,6
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 0 0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 0 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0 0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 0 1095,8
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 0 1041,8
4.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 0 54,0
4.5 Інші витрати тис. грн. 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 0 -1095,8
6. Середня кількість всіх працівників чол. 3
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 0 33,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 0 11000

Станом на 01.10.2022 р.:

Кредиторська заборгованість 4 631 385,85 грн., в тому числі:

  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 866904,84 грн.;
  • заборгованість по заробітній платі – 42 262,50 грн.;
  • розрахунки з бюджетом – 3 240 540,81 грн.;
  • розрахунки зі страхування – 370 577,70грн.;
  • інші поточні зобов’язання – 111 100,00 гривень.

З них прострочена кредиторська заборгованість – 3 611 118,51 гривень.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв.м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/Інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Комплекс будівель, у тому числі складові частини об’єкта нерухомого майна: Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 9944 423580121204 Будівлі промислових підприємств

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Будівля лабораторії та вагова

Літера Б

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 153,5 423580121204 Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Будівля матеріального складу

Літера В

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1111,2 423580121204 Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Зерновий склад

Літера Г

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1208,8 423580121204 Будівля для зберігання зерна

Не

використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Зерновий склад

Літера Д

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1141,9  423580121204  Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Склад готової продукції

Літера Е

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1585,1  423580121204  Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Склад

Літера Ж

 

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1161,0 423580121204 Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Зерновий склад

Літера З

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1171,9  423580121204  Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Зерновий склад

Літера И

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1166,0 423580121204 Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Зерновий склад

Літера К

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 1209,8  423580121204 Будівля для зберігання зерна

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Будівля КПП

Літера Л

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 34,8  423580121204 Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Свідоцтво про право власності

№ 25158911 від 05.08.2014

Державна
Адмінбудинок

Літера А

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 427,1  відсутній Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера “Ґ”

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 48,7  відсутній Господарські будівлі

Не використовує

ться за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера Є

 

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 44,4  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера І

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 9,1  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера І

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 2,2  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера Й

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 9,0  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Адміністратив-но-побутова будівля

Літера М

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 413,7  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Будівля млина

Літера Н

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 2880,6  відсутній Будівлі сільськогосподарського призначення

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Вишка

Літера О

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 189,5  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Гараж

Літера П

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 58,7  відсутній Наземні гаражі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Споруда колишнього пожежного  депо

Літера Р

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 31,4  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Будівля сушки

Літера С

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 499,1  відсутній  Будівлі сільськогосподарського призначення

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Погріб

Літера Т

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 30,0  відсутній Будівлі сільськогосподарського призначення

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Навіс

Літера У

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 88,9  відсутній Будівлі сільськогосподарського призначення

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Матеріальний склад

Літера Ф

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 235,4  відсутній Будівлі сільськогосподарського призначення Не використовується за призначенням Документи про права власності відсутні Державна
Матеріальний склад

Літера Х

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 140,1  відсутній Будівлі сільськогосподарського призначення Не використовується за призначенням Документи про права власності відсутні Державна
Вбиральня

Літера Ц

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 2,4  відсутній Господарські будівлі  Не використовується за призначенням Документи про права власності відсутні Державна
Пост №2

Літера Ч

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 3,8  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера Ш

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 23,0  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера Щ

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 40,3  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера Ь

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 48,3  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера Ю

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 26,0  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Матеріальний склад

Літера Я

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 130,3  відсутній Будівлі сільськогосподарського призначення

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутові приміщення, Літера 1А Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 80,8  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера 1Б

 

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 8,4  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера 1В

 

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 2,6  відсутній Господарські будівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Побутова будівля

Літера 1Г

 

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 12,2  відсутній Господарськібудівлі

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Під’їздна колія (демонтована) Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132  відсутній Під’їздна колія

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Естакада, літ1 Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132 22,8  відсутній Естакада

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Магазин пекарня

Літера А

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 82 50,7  відсутній Торгові центри, магазини

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Магазин

Літера Б

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 82 85,5  відсутній Торгові центри, магазини

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна
Склад

Літера В

Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 82 107,0  відсутній Склади

Не використовується за призначенням

Документи про права власності відсутні Державна

Виготовлені  технічні паспорти на всі об’єкти нерухомого майна.

Будівлі та споруди єдиного майнового комплексу державного підприємства «Батьовський комбінат хлібопродуктів» перебувають в незадовільному стані, не забезпечені необхідними інженерними оснащеннями, відсутнє опалення, електропостачання, водопостачання, газопостачання.

Відомості про транспортні засоби: транспортні засоби відсутні.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної  ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 132

 

5,4 2120455400:00:001:0520 Для   розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право  постійного користування землею  І-ЗК № 001447 від 22.08.1996

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.09.2022 № НВ-2100213872022

Земельна ділянка Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вашута, 82

 

0,8790 2120455400:00:001:0521 Для   розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Державний акт на право  постійного користування землею  І-ЗК № 001447 від 22.08.1996

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.10.2022 № НВ-2100230312022

Станом на 01.10.2022 договори оренди на майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства  «Батьовський комбінат хлібопродуктів» – відсутні.

На балансі підприємства не  перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 15-45 за місцем розташування об’єкта за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт Батьово, вул. Вашута, 132.

Відповідальна особа від підприємства: Приходько Олександр Петрович, виконуючий обов’язки директора державного підприємства «Батьовський комбінат хлібопродуктів», телефон: (044)4665400, e-mail: 777ekolife@gmail.com.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна  України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька,60, адреса веб-сайту – https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.

Контактна особа організаторааукціону: Полюхіна Лариса  Михайлівна, телефон для довідок: (0312) 61-38-83, е-mail: l.poliukhina@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 28.11.2022
Адреса активу Україна, 90212, Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт. Батьово, вул. Вашута, 132
Регiон Закарпатська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Батьовський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 954165
Вид діяльності за КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний);
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Качур Марія Михайлівна, zakarpattia@spfu.gov.ua, +380312613883
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1082 від 23.09.2022 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01426 від 23.09.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 908 260,21
Гарантійний внесок 181 652,04
Прийом заявок до 27/11/2022
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАРЕАЛ ЕСТЕЙТ", № 44034463
Ціна запропонована переможцем 1400000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00276 від 29.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс “Батьовський комбінат хлібопродуктів” ”