Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»

До складу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» входить тільки рухоме майно, а саме: верстат свердлильний настільний 2М112 1 шт, верстат свердлильний настільний 2Н118 1 шт, верстаки слюсарні 2 шт., стендова притир. доводочна установка 3Г71 1 шт, стенд верстатний уст. 1 шт., столи конструкторські 2-тумбові 3 шт, шафи металеві слюсарні 3 шт, ксерокс Ricoh 1 шт, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236 1 шт, комп’ютер ППЕВМ CONHART 80286 1 шт, креслярський стіл з приладом 2 шт, телефон-факс 1 шт, шафи книжкові 2 шт, стелажі металеві 10 шт, шафи металеві 6 шт, шафа електрична силова 1 шт, яке знаходиться у задовільному стані. Нерухоме майно відсутнє.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів».

Місцезнаходження (юридична адреса): 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00224892.

Середньооблікова чисельність працівників: працівники відсутні.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2017 рік – 10 місяців 2020 року (остання звітна дата  підприємства) – 1234,3 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє.

Обсяг продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2017 р. 391,5
2018р. 376,1
2019 р. 369,0
Станом на 31.10.2020 97,7

Основні показники господарської діяльності підприємства

з/п

Показники Одиниця

виміру

2017р. 2018р. 2019р. 31.10. 2020р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 99,2 76,2 96,7 122,1
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 99,2 76,2 96,7 122,1
1.2.1 запаси тис. грн. 61,7 35,1 80,6 122,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядки

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 37,5 41,1 16,1
2. Пасиви тис. грн.        
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн.78/38,5 53 53 53 53
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма

№ 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)

тис. грн. 69,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 69,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 39,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 29,4
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 391,5 376,1 369,0 97,7
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 391,5 376,1 369,0 97,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. (391,5) (376,1) (369,0) (97,7)
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. (159,4) (155,0) (159,6) (45,2)
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. (232,1) (221,1) (209,4) (52,5)
4.5 Інші витрати тис. грн. (-) (-) (-) (-)
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн.
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 5 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 204,0 228,0 258,0 73,3
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3400 3800 4300 4750

Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість складає – 69,1 тис.грн. в тому числі:

  • за розрахунками із зарплати – 39,7 тис.грн.;
  • за послуги – 29,4 тис.грн.

Іншої заборгованості немає. Станом на 01.12.2022 року заборгованість залишаться незмінною.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.

Наявне рухоме майно: верстат свердлильний настільний 2М112 – 1 шт., верстат свердлильний настільний 2Н118 – 1 шт., верстаки слюсарні – 2 шт., стендова притир. доводочна установка 3Г71 – 1 шт., стенд верстатний уст. – 1 шт., столи конструкторські 2-тумбові – 3 шт, шафи металеві слюсарні – 3 шт., ксерокс Ricoh – 1 шт., комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236 – 1 шт., комп’ютер  ППЕВМ CONHART 80286 – 1 шт., креслярський стіл з приладом – 2 шт., телефон-факс – 1 шт., шафи книжкові – 2 шт., стелажі металеві – 10 шт., шафи металеві – 6 шт., шафа електрична силова – 1 шт.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.

Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду: договори оренди на підприємстві відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

  • протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, +38(095) 799-88-57, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Адреса активу Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів», код за ЄДРПОУ 00224892
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 20.08.2020 № 1408 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 730 від 25.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» ”