Єдиний майновий комплекс “Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

9 629 975

Кількість учасників аукціону:

4

Переможна пропозиція:

₴33 888 000

ЄМК ДП«Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» Основний вид діяльності, відповідно до Статуту – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання».

Місцезнаходження: 90531, Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вул. Заводська, 8.

Ідентифікаційний код згідно за ЄДРПОУ: 14310804.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 15 осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) за період 2020-2022 роки: 8180,0 тис. грн., в тому числі – експертної – 0,0  тис. грн.

Основна номенклатура продукції: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 р. 4078,0 1504,0
2021 р. 2329,0
2022 р. 1773,0 1125,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 15249,0 11196,0 10433,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 12756,0 8827,0 8930,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 12756,0 8827,0 8930,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 2493,0 2369,0 1503,0
1.2.1 запаси тис. грн. 839,0 824,0 779,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1444,0 1042,0 608,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 210,0 503,0 116,0
2. Пасиви тис. грн. 15249,0 11196,0 10433,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 5926,0 122,0 -1292,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 9323,0 11074,0 11725,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 9323,0 11074,0 11725,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 8842,0 10256,0 11506,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 5245,0 6566,0 7410,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 3360,0 3457,0 3864,0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 228,0 233,0 232,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 4078,0 2329,0 1773,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1504,0 1125,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 2574,0 232,70 648,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 5375,0 4806,0 3879,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1039,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3153,0 3501,0 2805,0
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1183,0 1305,0 1074,0
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -1297,0 -2477,0 1414,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 26,0 19,0 15,0
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1572,0 1117,0 925,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5038,46 4899,12 5140,00

Станом на 01.01.2023:

Кредиторська заборгованість – 11 724 656,43  грн., в тому числі:

 • заборгованість за товари, роботи, послуги – 150 919,48 грн.;
 • заборгованість по заробітній платі – 4 395,96 грн.;
 • розрахунки з бюджетом – 7 447 883,36 грн.;
 • розрахунки зі страхування – 3 925 146,65 грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 196 310,98 грн.

З них прострочена кредиторська заборгованість – 11 506 056,94 грн., в т.ч.:

 • заборгованість за товари, роботи, послуги – 144 000,00грн.;
 • заборгованість по заробітній платі – відсутня;
 • розрахунки з бюджетом – 7 410 101,92 грн.;
 • розрахунки зі страхування – 3 863 530,37 грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 88 424,65 грн.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація Форма власності та власник
Будівля прохідної (літ. 2В) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

115,40 Відсутній Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Литейний участок (літ. Г) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

124,00 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Теплиця (літ. Є) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

241,70 Відсутній Будівлі тепличного господарства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля прибудови до мехкорпусу (Цех 11) (літ. 2Ж) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

96,00 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Адмінбудівля корпусу №2 (літ. З) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1256,50 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості,частково здано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Адміністративний корпус № 14Б

(літ. Ї)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

826,90 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, частково здано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Основний корпус (Дільниця №18) (літ. Л) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1845,10 Відсутній Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля цеху

(Уч. 19) (літ. М)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

384,60 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля цеху № 5  (Основний корпус) (літ. О) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1859,60 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Корпус №14Г

(літ. П)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

295,10 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Адмінбудинок (корпус 14)

(літ. Р)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1045,90 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Склад металевий (літ. Т) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

860,70 Відсутній Склади універсальні, не використовується за призначенням, передано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Матеріальний склад ОМТС (літ. У) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1080,00 Відсутній Склади універсальні, здано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Будівля цеху №4 (літ. Ф) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1365,90 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Малярне відділення (літ. Х) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

344,10 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля тех- переозброєння (Їдальня) (літ. Ц) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1307,50 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості , не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Дільниця № 8 (Адмінкорпус)

(літ. Ш)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

3184,40 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, частково використовується Право власності не зареєстровано Державна
Котельня (літ. ФІ) (за даними техпаспорта виготовленого 01.02.2023 літ. Ю) Закарпатськаобл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

787,30 637577521244 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, інші будівлі, не використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.05.2015, індексний но мер витягу: 37623001; Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 323838428 від 23.02.2023 Державна
Приміщення терм.уч. (літ. Я) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

263,40 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля компресорної і РММ (зруйнована) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

288,00 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, в зруйнованому стані Право власності не зареєстровано Державна
Станція нейтралізації

(зруйнована)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

48,00 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, в зруйнованому стані Право власності не зареєстровано Державна
Будівля складських приміщень  (літ В)  (окремий техпаспорт) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

323,5 36527510 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 647109 видане Дубівською селищною радою 25. 04 2012, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 323838428 від 23.02.2023 Державна
Будівля прохідної (літ. Б) (в аварійному стані) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

49,0 36527510 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 647109 видане Дубівською селищною радою 25. 04 2012, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 323838428 від 23.02.2023 Державна
Гравійна площадка (літ. №4) Закарпатськаобл., Тячівський

р-н, смтДубове, вул. Заводська, 8

1200,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка адмінкорпусу № 14Б (літ. № 5) Закарпатськаобл., Тячівський

р-н, смтДубове, вул. Заводська, 8

415,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка адмінкорпусу № 14Г (літ. № 6) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1960,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка (біля корпусу № 2) (літ. № 7) Закарпатськаобл., Тячівський

р-н, смтДубове, вул. Заводська, 8

6928,0 відсутній Благоустрій території підприємства, частково пл. 4800,0 кв.м. передано в оренду , орендар ФОП Рарич П.В.) Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка адмінкорпусу № 14 (літ. №8) Закарпатськаобл., Тячівський

р-н, смтДубове, вул. Заводська, 8

3670,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Гравійна площадка складів МТП

(літ. № 9)

Закарпатськаобл., Тячівський

р-н, смтДубове, вул. Заводська, 8

3400,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка в урочищі Копань (літ. № 10) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1080,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка в урочищі Копань (літ. № 11) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

240,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка в урочищі Копань (літ. № 12) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

450,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка біля складу МТС (літ. № 13) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

900,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка біля термічної дільниці (літ. № 14) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

136,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Гравійна площадка біля вагової

(літ. № 15)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1504,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням я за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка (біля колишнього корпусу 38)

(літ. № 16)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

5402,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка (літ. № 17) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

160,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка за адмінкорпусом № 14 (літ. № 18) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

3600,0 відсутній Благоустрій території підприємства, в оренді Право власності не зареєстровано Державна
Бетонна площадка

(літ. № 19)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

30,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Гравійна площадка біля боксів

(літ. № 20)

Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

132,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Гравійна площадка (літ. № 21) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

210,0 відсутній Благоустрій території підприємства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Залізобетонний периметр (літ. № 1) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8

1688,00 пог. м Відсутній Огородження території Право власності не зареєстровано Державна
Адмінбудівля

(літ. Б) майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

908,70 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням частково здано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Бокси (літ. В) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

414,70 Відсутній Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля котельні (літ. Г) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

45,50 Відсутній Інші будівлі, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля кузні

(літ. Д) майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

65,20 Відсутній Будівлі підприємств машинобуду-вання та металообробної промисловості,  не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля насосної (літ. Е)  майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

12,20 Відсутній Інші будівлі,  не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля автомийки (літ. Є)   майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

295,80 Відсутній Інші будівлі

не використовується за призначенням, передано в оренду

Право власності не зареєстровано Державна
Будівля електрощитової  з металевим балконом (літ.Ж, ж)  майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

108,80 Відсутній Інші будівлі,

не використовується за призначенням

Право власності не зареєстровано Державна
Будівля автомайстерні

(літ. З) майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

2866,20 Відсутній Інші будівлі,

не використовується за призначенням, частково передано в оренду

Право власності не зареєстровано Державна

 

Вбиральня (літ. И) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

10,10 Відсутній Господарські будівлі, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна

 

Вбиральня (літ. І) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

2,10 Відсутній Господарські будівлі, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна

 

Будівля АЗС

(літ. Й) майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

47,90 Відсутній Споруди автозаправних станцій,

здано в оренду

Право власності не зареєстровано Державна
Будівля шиномонтажної майстерні з дерев’яною прибудовою  (літ. К, к) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

53,30 Відсутній Господарські будівлі, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля навісу з оглядовими ямами (літ. Л) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

116,50 Відсутній Господарські будівлі, не використовується за призначенням, частково передано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Будівля диспечерської

(літ. М) майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

47,60 Відсутній Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Право власності не зареєстровано Державна
Охоронний перим. (дріт колючий) майнового комплексу ремонтної бази (відсутній, демонтований) Закарпатська обл., Тячівський

р-н, c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

520,00 пог.м. Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Ворота (літ. №1) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

15,90 Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Ворота (літ. №2) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

9,00 Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Ворота (літ. №3) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

14,10 Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Ворота (літ. №4) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н, c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

13,50 Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Огорожа (літ. №5)

майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

8,40 Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Огорожа (літ. №6)

майнового комплексу ремонтної бази

Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

961,60 Відсутній Огородження Право власності не зареєстровано Державна
Водонапірна башня (літ. № 7) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

11,70 пог. м (висота) Відсутній Господарська споруда Право власності не зареєстровано Державна
Скважина (літ. №8) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

6,00 пог.м Відсутній Господарська споруда Право власності не зареєстровано Державна
Цистерни (літ. №№ 9, 10, 11,12) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

4 х 60,00 куб.м. Відсутній Господарська споруда для зберігання пального, передано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Цистерни (літ. №№ 13, 14) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

2х20,00 куб.м. Відсутній Господарська споруда для зберігання пального Право власності не зареєстровано Державна
Цистерни (літ. №№ 15,16,17,18) майнового комплексу ремонтної бази Закарпатська обл., Тячівський

р-н,  c. Калини, вул. Джона Леннона, 220-Б

4х10,00куб.м. Відсутній Господарська споруда для зберігання пального Право власності не зареєстровано Державна
Гравійна площадка біля АЗС 14

(літ. № 19)

Закарпатська обл., Тячівський

Р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона 220-Б

1000,0 відсутній Благоустрій території підприємства, в оренді (орндар -ТОВ «Кварцсолют»)

 

Право власності не зареєстровано Державна
Гравійна площадка біля АЗС

(літ.  № 20)

Закарпатська обл., Тячівський

Р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона 220-Б

250,0 відсутній Благоустрій території підприємства, в оренді (орндар -ТОВ «Кварцсолют»)

 

Право власності не зареєстровано Державна
Сарай дерев’яний

(літ. А) (в зруйнованому стані)  майнового комплексу рибника

Закарпатська обл., Тячівський

р-н , c. Красна, вул. Миру, б/н

16,00 Відсутній Будівлі рибного господарства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Побутове приміщення (літ. Б)

майнового комплексу рибника

Закарпатська обл., Тячівський

р-н , c. Красна, вул. Миру, б/н

116,10 Відсутній Будівлі рибного господарства, не використовується за призначенням Право власності не зареєстровано Державна
Будівля охорони (літ. В) майнового комплексу рибника Закарпатська обл., Тячівський

р-н , c. Красна, вул. Миру, б/н

6,10 Відсутній Будівлі рибного господарства, не використовується за призначенням, передано в оренду Право власності не зареєстровано Державна

 

Басейни (літ. №№ І, ІІ,ІІІ,ІУ,У,УІ) майнового комплексу рибника Закарпатська обл., Тячівський

р-н , c. Красна, вул. Миру, б/н

6 одиниць х 880,0 (площа основи забудови) = 5280,0 (площа основи забудови Відсутній Споруди рибного господарства,  передано в оренду Право власності не зареєстровано Державна
Басейни (літ. № УІІ) майнового комплексу рибника Закарпатська обл., Тячівський

р-н , c. Красна, вул. Миру, б/н

 

880,00 (площа основи забудови) Відсутній Споруди рибного господарства, передано в оренду Право власності не зареєстровано державна

Постановою Відділу державної виконавчої служби Тячівського районного управління юстиції № ВП 50398488 від 09.03.2016 року накладено арешт на рухоме майно боржника – ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання».

Постановою Відділу державної виконавчої служби Тячівського районного управління юстиції № 50891521 від 23.10.2017 року накладено арешт на нерухоме майно боржника – ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання».

Виготовлені  технічні паспорти на всі об’єкти нерухомого майна.

Будівлі та споруди єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» перебувають в аварійному стані, не забезпечені необхідними інженерними оснащеннями, відсутнє опалення, водопостачання, газопостачання. Залізнодорожнє сполучення відсутнє, автотранспортне сполучення в незадовільному стані.

Відомості про транспортні засоби :

Найменування Рік випуску Первинна вартість (грн.) Залишкова вартість (грн.) за станом на 31.12.2022
Спец авт. ЗИЛ -431412 1988 1 21 915,00 0,00
Автобус Икарус-255 1979 1 43 900,00 0,00

Транспортні засоби зняті з обліку у ДАІ, та непридатні до використання.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної  ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вулиця Заводська, 8 5,2500 2124455600:06:001:0194 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування землею І-ЗК № 002357 від 22.12.1998

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.01.2023 № НВ-9905045422023

Земельна ділянка Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вулиця Заводська, 8 13,8732 2124455600:06:001:0113 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право постійного користування землею І-ЗК № 002357 від 22.12.1998

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2023 № НВ-9905210022023

Земельна ділянка Закарпатська область, Тячівський район, село Калини, вулиця Джона Леннона, 220 «Б» 2,8600 2124482800:01:002:0132 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна,

Державний акт на право  постійного користування землею І-ЗК № 002358 від 17.12.1998

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.05.2020 № НВ-2104395182020

Земельна ділянка Закарпатська область, Тячівський район, село Красна, вулиця Миру, б/н 1,1500 2124483200:05:001:0018 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування підсобного господарства) Державна,

Державний акт на право постійного користування землею І-ЗК № 002359 від 17.12.1998

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.05.2020 № НВ-2104395022020

Земельна ділянка Закарпатська область, Тячівський район, село Красна, вулиця Миру, б/н 2,5700 2124483200:05:001:0017 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування підсобного господарства) Державна,

Державний акт на право постійного користування землею І-ЗК № 002359 від 17.12.1998

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.05.2020 № НВ-2104394902020

Перелік майна, переданого в оренду станом на 31.12.2022:

Орендар Назва  та адреса об’єкта оренди Площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди, термін дії Орендна плата за місяць, грн
ФОП Руснак Орест Іванович Частина приміщення поз. 9 будівлі автомайстерні (літ. З) майнового комплексу “Ремонта база АТП ЗВВО”

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона, 220/Б

1000,00 Лісопильне виробництво, виробництво дерев’яних конструкцій та столярних виробів № 17/05/16 від 01.05.2016 (з додатковими угодами до договору оренди)

Термін дії – на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п. 5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634

11637,39
ФОП Руснак Орест Іванович Будівля автомийки (літ.Є) майнового комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО»

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона, 220/Б

288,60

(за даними техпаспорту від 29.01.2023 площа 295,80кв.м)

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів № 18/05/16 від 01.05.2016 (з додатковими угодами до договору оренди)

Термін дії – на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п. 5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634

5843,87
ФОП Леспух Іван Петрович Перший поверх будівлі літ. Ф корпус 14Б )

(за даними техпаспорту від 10.10.2022 року –адміністратив-ний корпус № 14Б (літ.Ї)

Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська,8

285,00 Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів № 19/05/16 від 01.05.2016 (з додатковими угодами до договору оренди)

Термін дії – на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п. 5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634

5260,63
ФОП Балабан Михайло Васильович Будівля складу № 3а (літ. (Г)Т)

та будівля складу № 3 (літ.(ВП)УП)

(за даними тех.паспорту від 01.02.2023 – склад металевий (літ. Т) пл. 860,7 кв.мта матеріальний склад ОМТС (літУ) пл. 1080,0 кв.м.)

Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська,8

860,70

 

 

 

1080,00

Виготовлення виробів з бетону для будівництва та складування (склад) № 21/06/16 від 30.06.2016 (з додатковими угодами до договору оренди)

Термін дії – на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п. 5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634

19892,17
ТОВ «КВАРЦСОЛЮТ» Виробнича будівля АЗС майнового комплексу “Ремонтна база АТП ДП “ЗВВО” (в т.ч. операторна (літ. Й) пл. 46,0 кв.м., навіс (літ. Ї) пл. 14,4 кв.м., (по техпаспорту від 29.01.2023р.) будівля (літ. Й) пл. 47,9кв.м., навіс літ Ї в техпаспорті не відображений у звязку з повною руйнацією) цистерни №9-12 (заглиблені металеві ємності об’ємом по  (60,0 куб.м.), гравійна площадка пл. 1000,0 кв.м.)

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона, 220/Б

1060,40 –загальна площа нерухомого майна Роздрібний та оптовий продаж пального, нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, експлуатація АЗС № 21/11/17 від 30.11.2017 (з додатковими угодами до договору оренди)

Термін дії – до 30.09.2023.

 

9540,61
ТОВ «КВАРЦСОЛЮТ» Гравійна площадка

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона, 220/Б

 

250,00 Роздрібний та оптовий продаж пального, експлуатація АЗС № 7/09/19 від 16.09.2019 (з додатковими угодами до договору оренди)

Термін дії – на період воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану – п. 5 постанови КМУ від 27.05.2022 № 634

454,76
ФОП Рарич Павло Володимирович Частина першого поверху адмінбудинку корпусу №2 – літ. З площею 78,5 кв.м та

бетонна площадка розміром 120м х 40м площею 4800,0кв.м.

Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська,8

Загальна площа нерухомого майна -4878,5 Майно може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря № 18-22 від 11.08.2022

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування з дати набрання чинності договору оренди

690,37
Фермерське господарство «Рибка Красна» Будівля охорони літ. В пл. 6,1 кв.м.,

басейни І-VI пл. 708,8 кв.м.х 6 =4252,8 кв.м.,

басейн VІІ пл. 708,8 кв.м.

(за даними тех.паспорту від 02.02.2023 басейни І-УІІ пл. по 880,0 кв.м. кожний)

Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Красна, вул. Миру, б/н

Загальна площа нерухомого майна – 4967,70 Майно може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря № 19-22 від 11.08.2022

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування з дати набрання чинності договору оренди

768,74
ФОП Магула Іван Петрович Бетонна площадка розміром 100мх36м, заг. пл. 3600 кв.м., яка розташована за адмінкорпусом № 14 ДП “ЗВВО”

Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська,8

3600,00 Майно може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря № 22-22 від 29.08.2022

Термін дії – на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування з дати набрання чинності договору оренди

500,00

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

Назва Адреса розташування Загальна довжина (пог. м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація Форма власності та власник
Берегоукріплення дамба (літ. № 2) Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8 1184,60 Відсутній Дамби, греблі загати та інші водозахисні насипні споруди Документи про права власності відсутні Державна
Берегоукріплення (літ. № 3) Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8 201,00 Відсутній Дамби, греблі загати та інші водозахисні насипні споруди Документи про права власності відсутні Державна

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 15-45 за місцем розташування об’єкта за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вул. Заводська, 8.

Відповідальна особа від підприємства: Черевко Ганна Юріївна, головний бухгалтер державного підприємства «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання», телефон: + 38 0977901917, e-mail: zvvo@meta.UA.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька,60, адреса веб-сайту – https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.

Контактна особа організатора аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок: (0312) 61-38-83, е-mail: mariia.kachur@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.04.2023
Адреса активу Україна, 90531, Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вул. Заводська, 8
Регiон Закарпатська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс "Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання", код ЄДРПОУ 14310804
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, +38050 538 83 63, lviv@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1138 від 30.09.2022 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 18.10.2022 № 01548
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 9 629 975.25
Гарантійний внесок 1 925 995.05
Прийом заявок до 06/04/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою діяльністю "КВАРЦСОЛЮТ" (код ЄДРПОУ 40404152), Україна, 90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, селище міського типу Дубове, вулиця Гагаріна, будинок 66
Ціна запропонована переможцем 33888000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00093 від 21.07.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс “Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання” ”