Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Західний експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

37 297 841

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴37 597 841

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Західний експертно-технічний центр Держпраці” (ЄДРПОУ 20774790) за адресою: м.Львів, вул.Богдана Хмельницького, 233А.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Західний експертно-технічний центр держпраці”.

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20774790.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 98 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування і дослідження (71.20).

Обсяг реалізації продукції за період 2020 2022рр.: 130598,0 тис. грн., в тому числі експортної – 0.

Основна номенклатура продукції:

 • технічні випробування та дослідження;
 • інші види освіти н.в.і.у.;
 • діяльність у сфері архітектури;
 • загальна медична практика,

в т.ч. експортна – немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020р. 41 524,0 40 831,0
2021р. 52 022,0 51 665,0
2022р. 38 592,0 38 102,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 36206,0 41984,0 37298,0
1.1. Необоротні активи тис. грн. 19070,0 17005,0 15931,0
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1594,0 1560,0 1556,0
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1033,0 1033,0 1383,0
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 16443,0 14412,0 12992,0
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 17136,0 24979,0 21367,0
1.2.1. Запаси тис. грн. 414,0 659,0 580,0
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 2173,0 5860,0 5660,0
1.2.3. Гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн. 13397,0 17010,0 13906,0
1.2.4. Витрати майбутніх періодів (рядок 1170) тис.грн. 65,0 46,0 2,0
1.2.5. Інші оборотні активи тис.грн. 1087,0 1404,0 1219,0
2. Пасиви тис. грн. 36 206,0 41984,0 37298,0
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн. 24750,0 25660,0 26208,0
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн. 76,0 76,0
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 11380,0 16248,0 11090,0
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 11380,0 15781,0 10850,0
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 41524,0 52022,0 38592,0
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 40831,0 51665,0 38102,0
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 458,0 67,0 156,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 209,0 280,0 333,0
3.3. Інші доходи тис. грн. 26,0 10,0 1,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 37872,0 43353,0 33613,0
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 27736,0 34130,0 25043,0
4.2. Адміністративні витрати тис. грн. 9408,0 8700,0 8098,0
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 394,0 523,0 444,0
4.5. Інші витрати тис. грн. 334,0 28,0
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн. (772,0) (1717,0) (1021,0)
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 2880,0 6952,0 3958,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 129 138 98
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 23974,4 26012,0 18142,5
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 15487,3 15707,0 15427,3

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 1 312,0 тис. грн.;
 • за товари, роботи, послуги – 893,0 тис. грн.;
 • розрахунки з бюджетом – 2 308,0 тис. грн.;
 • розрахунки зі страхування – 339,0 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 103,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Будівля м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А 1203,1 1938915946101 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з Державного реєстру речових прав № 185114308 від 17.10.2019 державна, ДП “Західний експертно-технічний центр держпраці”
Адмін.корпус літ.А; склад корпус літ.Б; побут.корпус літВ; спал.корпуса літ.Г-2, И, К, Л, М, Н; їдальня літ.Д; туалети літ.П, Р; медпункт літ.С; кінобудка літ.Т; недобуд. корпус літ.О.

розмір частки 1734/10000

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ленська, 26 52475023101 Дитячі та сімейні табори відпочинку Договір купівлі-продажу від 29.04.2013; рішення про державну реєстрацію прав, індексний номер 2062306 від 29.04.13. державна, спільна часткова, ДП “Західний експертно-технічний центр держпраці”
Гараж м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 233А 24,4 Не підлягає реєстрації Гараж державна, ДП “Західний експертно-технічний центр держпраці”

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль Subaru Forester, BC9909BT, 2008 року випуску.
 2. Nissan Teana 2.5, BC8855CM, 2010 року випуску.
 3. Nissan Teana 3.5, BC4414CM, 2010 року випуску.
 4. Renault Traffic, BC6309CT, 2012 року випуску.
 5. Volkswagen Passat 1.8, BC0800BB, 2002 року випуску.
 6. Toyota Hilux (вантажний пікап), BC1708HE, 2017 року випуску.
 7. Toyota Land Cruiser 150, ВС 3180 НА, 2017 року випуску.
 8. Fiat Doblo Panorama, BC3977BK, 2008 року випуску.*
 9. Chevrolet Niva 21230L, BC0103AC, 2004 року випуску.*
 10. Toyota Land Cruiser 150, BC3178HA, 2017 року випуску.*

*Автомобілі вилучені у зв’язку з введенням загальної мобілізації відповідно до Указу Президента України від 24.02.22 № 69/2022.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233а 0,1203 обслуговування споруд на вул. Б. Хмельницького, 233а Державна

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія І-ЛВ № 003394 від 30.04.1999

Земельна ділянка м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233а 0,1047 4610137500:06:005:0309 влаштування і обслуговування гостьової автостоянки Державна

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ№180840 від 15.08.2012

Станом на 31.12.2022 майно в оренду не передано.

На балансі підприємства немає об’єктів, що не підлягають приватизації.

Державним підприємством викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 А.

Контактна особа: Шпєлик Михайло 067-484-83-81, zetc@mail.lviv.ua, директор державного підприємства “Західний експертно-технічний центр держпраці”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 28.03.2023
Адреса активу Україна, 79037, Львівська область, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 233-А
Регiон Львівська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці», код ЄДРПОУ 20774790
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний); Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, +380505388363, lviv@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 19.10.2022 № 1235 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01591 від 01.11.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 37 297 841.00
Гарантійний внесок 7 459 568.20
Прийом заявок до 27/03/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ ЮНАЙТЕД" (код ЄДРПОУ 40958141), Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, будинок 4/11
Ціна запропонована переможцем 37597841.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00660 від 01.05.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Західний експертно-технічний центр Держпраці” ”