Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

7 715 491

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴9 360 000

Єдиний майновий комплекс розташований у виробничому комплексі з прибудовами літ.З, на 1-му та 2-му поверсі, загальна площа приміщень 626,2 кв.м, кількість основних засобів – 132 од., вид діяльності: дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод», код за ЄДРПОУ 00375444.

Місцезнаходження товариства: 21100, м. Вінниця, вул. Нансена, 7.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ – 00375444.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021  – 1 особа.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Основна номенклатура продукції: виробництво спиртних напоїв.

На даний час виробнича діяльність не здійснюється. Термін дії ліцензії завершено. Доходи підприємства формуються за рахунок надання в оренду державного майна, що знаходиться на балансі підприємства.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн. Дохід за основним видом діяльності, тис.грн.
2018 рік 680
2019 рік 720
2020 рік 547
За 7 місяців 2021 року 318

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. За 7 місяців 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 514 580 653 7715
1.1 Необоротні активи тис. грн. 0 0 0 0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0 0 0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 0 0 0 7049
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 514 580 653 666
1.2.1 запаси тис. грн. 2 3 4 4
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 510 575 648 655
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 0 0 0 6
2. Пасиви тис. грн.
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. -1040 -1049 -1179 5726
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1554 1629 1832 1989
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 75 83 47 47
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1479 1546 1785 1942
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 0 11 64 4
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1452 1495 1578 1718
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 0 0 0 0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 27 40 143 220
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 680 720 547 318
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 0 0 0 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 680 720 547 318
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 706 729 677 462
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 0 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 0 0 0 0
4.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 706 729 677 462
4.5 Інші витрати тис. грн. 0 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -26 -9 -130 -144
6. Середня кількість всіх працівників чол. 2 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 169 156 168 105
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 11021 12950 14000 14967

Станом на 31.07.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість:1941700,50  грн.

Поточна кредиторська заборгованість: 47370,74  грн,

в тому числі:

заборгованість по заробітній платі 12075,00 грн;

податки з заробітної плати 2874,9 грн;

заборгованість з податку на нерухоме майно 0 грн;

туристичний збір 0грн;

фінансова допомога 0 грн;

інша кредиторська заборгованість 32420,84 грн:

  • Земельний податок – 5560,58
  • Оренда офісу – 1000,00
  • ПДВ – 9071,02
  • 70% від оренди майна – 13596,92
  • ЄСВ – 3142,32

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

*Частина головного корпусу літ. «З», що складається з приміщень на

І –му поверсі

пр. №2: №1, №2, №14, з №18 по №21 площею 377,5 кв.м;

на ІІ –му поверсі пр. №4: з №1 по №4 площею 248,7 кв.м

м.Вінниця,

вул. Нансена, 7

*626,2 (площа за державним підприємством) *2301941405101 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Вінницької міської ради від 27.05.2004 № 985.

Лист ФДМУ від 21.09.2020 № 10-15-18913.  Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 271761285 від 25.08.2021

Державна. **Міністерство економіки України
Склад ПММ , ганок, (К) м.Вінниця,

вул. Нансена, 7

 

 

*2301941405101 Складські приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. **Міністерство економіки України
Димова труба, №7 м.Вінниця,

вул. Нансена, 7

 

*2301941405101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. **Міністерство економіки України
Кам’яна огорожа

(огорожа, №3)

м.Вінниця,

вул. Нансена, 7

*2301941405101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. **Міністерство економіки України
Центральна брама

(ворота, №5)

м.Вінниця,

вул. Нансена, 7

*2301941405101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. **Міністерство економіки України
Мостова території (мощення, І) м.Вінниця,

вул. Нансена, 7

 

*2301941405101 Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 268595793 від 02.08.2021 Державна. **Міністерство економіки України

*Об’єкт приватизації займає частину об’єкта нерухомого майна, зареєстрованого за номером 2301941405101, загальна площа якого складає – 7302,50 кв.м.

** Проводиться перереєстрація майна на Фонд державного майна України.

Крім того, підприємство має в своїх активах, транспортні засоби, виробниче обладнання.

Земельна ділянка окремо не виділена. Згідно листа Департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради від 23.02.2012 № 05-00-010-6212 орієнтовна площа земельної ділянки, що залишилась у користуванні ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» становить – 0,3388 га.

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 31.07.2021 року:  

Орендар Назва об’єкта

оренди,

Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата

за місяць

без ПДВ,   (грн.)

ТОВ «Сотка-7» Вбудовані приміщення        (м. Вінниця,               вул. Нансена,7) 626,2 Виробничі приміщення № 403-НМ

від 27.07.2007,

діє до 11.05.2022

за 1 кв. м     62,04
ТОВ «Сотка-7» Обладнання    (м. Вінниця,               вул. Нансена,7) Для виробничих потреб № 2                  від 10. 07.2021, діє до 11.10.2021 23942,00

Для нового власника чинні договори оренди  зберігають свою силу.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань та об’єктів цивільної оборони немає.

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище немає.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод», код за ЄДРПОУ 00375444 здійснюється відповідно до Закону України  «Про приватизацію Державного і комунального майна» (далі – Закон) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод», код за ЄДРПОУ 00375444  повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону.

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні:  понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: м.Вінниця, вул. Нансена, 7.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в.о. директора ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» Мартояс Наталія Олексіївна тел. (096) 83-21-384, адреса електронної пошти: dpvlgz@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46.

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.45 год.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.10.2021
Адреса активу Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Нансена, 7
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00375444
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Войтова Людмила Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2021 № 469 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році(із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 29.03.2021 № 386
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 7715490.74
Гарантійний внесок 771549.07
Прийом заявок до 19/10/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТКА-7" Україна, 21000, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ НАНСЕНА, будинок 7
Ціна запропонована переможцем 9360000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод» ”