Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Уладівський спиртовий завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

23 106 756

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴50 100 000

До складу єдиного майнового комплексу входять: головний корпус заводу пл.3438,5 кв.м, солодове відділення пл.1316,2 кв.м, підробне відділення пл.1223,1 кв.м, мехмайстерня пл.311,4 кв.м, матеріальний склад пл.181,7 кв.м, трансформаторна підстанція пл.55,4 та інші, 42 будівлі загальною площею – 13167,21 кв.м, основні засоби та інші необоротні активи – 577 од., площа земельної ділянки 53,7059 га, вид діяльності – виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Уладівський спиртовий завод».

Місцезнаходження: 22320, Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський)  р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 05459163.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 20 осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин; дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за  період 2018 – 9 міс.2021:41714,0 тис.грн., у тому числі експортної – 0,00 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво інших основних органічних хімічних речовин, у тому числі експортної: виробництво інших основних органічних хімічних речовин (за наявності договорів).

На даний час виробнича діяльність не здійснюється. На підприємстві є ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (список 2 таблиця 1У), діє до 23.06.2022.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн. Дохід за основним видом діяльності, тис.грн.
2018 рік 37297 37297
2019 рік 405
2020 рік 257
За 9 місяців 2021 року 3755

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. За 9 місяців 2021 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 5826 5655 5948 23121
1.1 Необоротні активи тис. грн. 2444 2095 2204 19893
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 15 12 12 12
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 101 101 101 35
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2328 1982 2091 19846
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3382 3560 3744 3228
1.2.1 Запаси тис. грн. 1626 1827 2076 1768
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1472 1432 1441 1200
1.2.3 Гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 79 100 27 109
2. Пасиви тис. грн. 5826 5655 5948 23121
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. -839 -4387 -6868 11176
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 652 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 6013 10042 12816 11945
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 6013 10042 12816 11945
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 0 0 1779 707
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 0 0 0 0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 0 0 0 0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 0 0 0 0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0 1779 707
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 37297 405 257 3755
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 37297 0 0 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0 405 257 3755
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 41196 3953 3194 4334
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 33550 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2388 1415 1139 880
4.3 Витрати на збут тис. грн. 1722 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 3536 2538 2050 3454
4.5 Інші витрати тис. грн. 0 0 5 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -3899 -3548 -2937 -579
6. Середня кількість всіх працівників чол. 62 28 24 20
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 3469 2219 1799 1316
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4662,6 6604,2 6246,5 5483,3

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – 707 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 11945тис. грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 617 тис. грн.;
  • податки з заробітної плати – 356 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 10972 тис. грн.:

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Головний корпус; Бардонасосна; Приміщення компресорної; Бродильне відділення; Прибудова; Котельня; Ганок Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул.Некрасова,1 3618,8 2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Гараж Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул.Некрасова,1 246,8

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Прохідна-клуб-медпункт ; Столова; Прибудова; Веранда; Ганок Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 679,0

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Трансформаторна підстанція Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 55,4

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Вагова будка; Навіс Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 15,9

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Магазин; Прибудова Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 174,2

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Автогараж Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 360,8

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
 

Гараж-майстерня з прибудовами та ганком

Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 534,7 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р 20.10.2000 №136

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020

Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Механічна майстерня №2; Будівля пилорами;  Електроцех (будівля дизельна); Прибудова; Навіс Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський)  р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 671,2

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Матеріальний склад Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 181,7

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Склад ПММ, Заправочна ГСМ Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 19,4

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Мазутно-насосна станція Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 47,9

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний №  витягу:237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Склад зберігання спирту в тарі Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 266,5

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Насосна станція Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 26,9

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Вагова будка Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 68

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000   № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Мірно-відпускне відділення, Приміщення цеху денатурації,                                   Відділення денатурації спирту, Склад готової продукції; Сходові клітини Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 763,4

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Приймально-відпускна; Підвал; Сходова клітка Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 84,8

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля матеріального складу Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 405,6

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Солодовня; Зерносклад №1 Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 1664,2

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля підробного цеху; Прибудова; Склад зерна; Мезоніт Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 1223,1

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля душевої (склад хімії) Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський)  р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 57,9

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Склад хімії Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 172,2

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Адмінкорпус; Підвал; Шия підвалу; Ганок Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 853

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Тваринницька будівля; Прибудова Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 809

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Банно-пральний комбінат (приїджа) Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 396,6

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Комплекс підсобних промислів; Ганок, сходова клітина Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 863,6

 

2249265905224 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності на будівлі від 03.06.2004, видане на підставі рішення Уладівської с/р від 20.10.2000  № 136 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Стара прохідна; Навіси Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 10,4

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Склад газового господарства Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський)  р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова,1 37,3

 

2249265905224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 237421584 від 17.12.2020 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля водокачки Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Першотравнева,1Б 42,7

 

2289111505224 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 244053558 від 11.02.2021 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля вагової Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 75,0

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля для мірників Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 74,8

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля котельні на центральному складі Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 102,7

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля локомобіля Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 83,2

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Будівля мірного господарства Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 219,5

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Насосна станція Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул.Привокзальна,1 88,0

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Склад зерна Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 919,7

 

30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»
Пожежне депо Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна,1 39,9 30872215 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  САС 713025 від 22. 04. 2010 Державна Міністерство економіки України. Правокористувач ДП «Уладівський спиртовий завод»

Крім того, підприємство має в своїх активах, транспортні засоби 22 одиниці та виробниче обладнання.

Інформація про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною ділянкою,

інформація про обтяження

Земельна ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Некрасова, 1

 

22,3105

 

0522487000:03:003:0263

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна,

Уладівська сільська рада  право постійного користування

ДП Уладівський спиртовий завод

Земельна ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, Уладівська сільська рада

 

25,0425

 

0522487000:02:000:0335

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна, Вінницька обласна державна адміністрація,

право постійного користування

ДП Уладівський спиртовий завод

 

Земельна ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1

 

4,0357

 

0522487000:03:003:0262

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна,

Уладівська сільська рада  право постійного користування

ДП Уладівський спиртовий завод

Земельна ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул. Привокзальна, 1

 

0,9905

 

0522487000:03:001:0601

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна , Уладівська сільська рада

Орендар ДП Уладівський спиртовий завод

Земельна ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка,           вул. Привокзальна, 1 0,6076

 

0522487000:03:001:0596

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна, Уладівська  сільська рада

Орендар ДП Уладівський спиртовий завод

Земельная ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н,  с. Уладівка, вул. Лісова

 

0,456

0522487000:03:003:0264

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна,

Уладівська сільська рада  право постійного користування

ДП Уладівський спиртовий завод

Земельная ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Іванопіль, вул. Некрасова, 14 а 0,2231 0522487000:03:003:0334

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Державна (ДП Уладівський спиртовий завод)

Договір купівлі-продажу №213   від 15. 05. 2001

Земельная ділянка Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с. Уладівка, вул. Першотравнева, 1Б 0,0345 0522487000:02:000:0507

 

Для іншого сільськогосподарського призначення

 

Комунальна (Іванівська сільська рада)

Орендар ДП Уладівський спиртовий завод

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Уладівський спиртовий завод» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації: пожежне депо та земельна ділянка площею 0,2231га.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань та обєктів цивільної оборони немає.

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище немає.

Умови продажу:

  • збереження основого виду діяльності підприємства протягом 1 року;
  • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП «Уладівський спиртовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Уладівський спиртовий завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Уладівський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні:  понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл, Хмільницький (колишній Літинський) р-н, с.Уладівка, вул.Некрасова,1.

Контактна особа на об’єкті: т.в.о. директора ДП «Уладівський спиртовий завод» Коваль Володимир Петрович тел. (097)4999547, адреса електронної пошти: uladovspirt@i.ua

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46.

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.45 год.

Додаткова інформація

Адреса активу Вінницька область, Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЛАДІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 05459163
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Войтова Людмила Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)" №469 від 23.03.2021
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 29.03.2021 № 384
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 23106755.6
Гарантійний внесок 2310675.56
Прийом заявок до 25/11/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙМКОЛ" Україна, 01103, Київська область, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 18а
Ціна запропонована переможцем 50100000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 653 від 08.07.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Уладівський спиртовий завод” ”