Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів». Основними видами діяльності за КВЕД є: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний); 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів».

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук..

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік – 9 міс. 2022 року –  1 908,1 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: відсутня (підприємство протягом 2 років не здійснює діяльність).

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташоване за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 4

Назва Загальна площа (м. кв) Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Приміщення головного корпусу 3 151,6 8128910 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.10.2004 Серія САА № 653760 Державна.

ДП «Спеціалі-зований центр підготовки кадрів»

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 4

Назва Площа земельної ділянки (кв. м.) Кадастровий номер Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
Земельна ділянка 6 660,0 3199.9 Землі іншого призначення (під виробничу базу) Державна.

Державний акт на право постійного користування землею І-КВ № 001796

від 10.06.1997

Інформація про договори оренди: станом на 25.11.2022 договори оренди відсутні.

Основні показники господарської діяльності:

№ п/п Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р. 9 міс. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 937,0 777,3 643,1 18 385,8
1.1 Необоротні активи 771,4 685,8 607,5 18 350,5
1.2 Оборотні активи 165,6 91,5 35,6 35,3
2. Пасиви 937,0 777,3 643,1 18 385,8
3. Доходи всього, в тому числі: 1 670,8 231,3 6,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 670,8 231,3 6,0
4. Витрати всього, в тому числі: 1 575,1 787,6 217,5 39,6
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 78,0 -556,3 -211,5 -39,6

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 723,1 тис.грн, у тому числі за:

  • розрахунками з оплати праці – 433,8 тис.грн;
  • розрахунками перед бюджетом – 184,7 тис.грн;
  • розрахунками зі страхування – 50,6 тис.грн;
  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 48,4 тис.грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 5,6 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 39,8 тис.грн, в тому числі за:

розрахунками за товари, роботи, послуги – 39,8 тис.грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн.
2019 р. 1 670,8
2020 р. 231,3
2021 р. 6,0
9 місяців 2022р. 0,0

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Спеціалізований центр підготовки кадрів» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців (пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

Додаткова інформація

Регiон Київська область
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталя, +380442002538, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 08.11.2021 № 1999 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1173 від 15.11.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів» ”