Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Радивилівський комбінат хлібопродуктів”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

141 487 947

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴176 400 000

Державне підприємство “Радивилівський комбінат хлібопродуктів” (код за ЄДРПОУ 00955791), за адресою Рівненська обл., Радивилівський р-н., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11.

Основними видами діяльності Підприємства є: КВЕД 10.61. виробництво продукції борошномельно-круп’яної промисловості; КВЕД 52. складське господарство (надання послуг із зберігання зерна, його обробки); КВЕД 36. збір та постачання води населенню.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів».

Місцезнаходження: 35500,  Рівненська область,  м.Радивилів, вул. Волковенка, 11.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00955791.

Середньооблікова чисельність працівників станом  на  30.06.2021: 102 особи.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є здійснення діяльності  пов’язаної з виробництвом продукції борошномельно-круп’яної промисловості. Основна номенклатура продукції : складське господарство (приймання,  сушіння, очистка, зберігання, відвантаження на автотранспорт та залізничний транспорт),  оптова торгівля зерном.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.. Дохід за основним видом діяльності, тис.грн.
2018 р. 76338 11991
2019р. 56745 8980
2020р. 64581 3600
1 півріччя 2021р. 17068 287

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р. 2020р. І півріччя  2021р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 43580 36653 38329 141749
1.1 Необоротні активи тис. грн 32733 31300 29636 136569
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 12 12 12 12
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 32721 31288 29624 136557
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 10847 5353 8693 5180
1.2.1 Запаси тис. грн 828 613 3319

 

78
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+

1155)

тис. грн 9988 4724 5239

 

2431
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 10 10 121 156
2. Пасиви тис. грн 43580 36653 38329 141749
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн 31757 29978 28730 135578
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 976 1722 3217 3382
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 10847 4953 6382 2789
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 10847 4953 6382 2789
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 76338 56745 64581 17068
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 76338 56745 64581 17068
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис.грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 73609 53472 60823 17028
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 68223 47939 56643 15816
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2733 4042 3189 1192
4.3 Витрати на збут тис. грн 505 415 166 20
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 590 319
4.5 Інші витрати тис. грн 272
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 1286 757 825 7
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн 2729 3273 3758 33
6. Середня кількість всіх працівників тис. грн 185 161 123 102
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 29411,9 23848,1 23289,5 6498,6
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 11897,3 12343,7 15778,8 11118,7

Станом на 30.06.2021 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість 2789 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 403 тис. грн
 • розрахунки з бюджетом – 95 тис. грн
 • розрахунки зі страхування – 0 тис. грн
 • за одержаними авансами – 1992 тис. грн
 • за товари, роботи, послуги – 27 тис. грн.
 • інша заборгованість – 272 тис. грн

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м.кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Склад зерновий №1 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 1245,0 кв.м. 1642380056258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 07.09.2018 №27887008 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №2 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 1158,7 кв.м. 1642345156258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 07.09.2018 №27886613 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №3  ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 979,9 кв.м. 1642228256258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 07.09.2018 №27884479 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №4 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 1170,1 кв.м. 1642317856258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 07.09.2018 №27886012 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №6 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 999,4  кв.м. 1791841056258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31042284 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №7 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 991,7 кв.м. 1791928056258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31042454 Державна, Держава Україна

в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №8 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 1276,1 кв.м. 1791897756258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31042671 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №9 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 1247,5 кв.м 1791699956258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31042919 Державна, Держава Україна

в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Склад зерновий №10 ХПП м.Радивилів, вул. Стрижака,4 1315,7 кв.м. 1791716956258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31043073 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Будівля мехмайстерні м.Радивилів, вул. Волковенка,11 601,6 кв.м. 2175753856258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 18.09.2020 №38325810 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

 

Будівля адмінприміщення м.Радивилів, вул. Волковенка,11 750,7 кв.м. 2175632956258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 18.09.2020 №38323986 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівлі та споруди примлинового елеватора м.Радивилів, вул. Волковенка,11 8717,6 кв.м. 1791759756258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31043339 Державна, Держава Україна

в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Будівля тваринницької ферми А-6 Радивилівський р-н, с.Гаї-Лев’ятинські, вул.ім. Т.Шевченка,3 872,1 кв.м. 1642412856258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 07.09.2018 №27887836

 

Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Будівлі і споруди тваринницької ферми

(майно, яке складається з 987/1000 частки будівель і споруд тваринницької ферми

Радивилівський р-н, с.Гаї-Лев’ятинські, вул.ім. Т.Шевченка,3 987/1000 частки від загальної площі 7032,7 кв.м. будівель і споруд тваринницької ферми, а саме: А1-І,а1-1- Будівля тваринницької ферми, А2-1-будівля тваринницької ферми, А3-1-будівля тваринницької ферми, А4-1- будівля тваринницької ферми, А5-1- будівля тваринницької ферми, А7-1-конюшня, Б-1-зерносклад, В-1- зерносклад, Ж-магазин, ВБ2-водонапірна  башня 2231708756258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 22.12.2020 №39942632 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівлі та споруди крупозаводу м.Радивилів, вул. О.Невського,60а 1079,2 кв.м 1618036656258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 03.08.2018 №27413836 Державна, Держава Україна

в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Магазин «Хлібодар» м.Радивилів, вул. Волковенка,11а 48,3 кв.м. 1618256856258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 03.08.2018 №27415830 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Будівля кафе-бару «Млин» та  склад кафе-бару «Млин» м.Радивилів, вул. Волковенка,11б 338,6 кв.м. 1682074056258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 26.10.2018 №28690594 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Будівля пекарні та макаронного цеху м.Радивилів, вул. Стрижака,9а 340,3 кв.м. 1791915856258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 02.04.2019 №31043196 Державна, Держава Україна в особі

Міністерства аграрної політики та продовольства

Будівля прохідної м.Радивилів, вул. Волковенка,11 100,9 кв.м. 2175495656258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 18.09.2020 №38320543 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівля вагової м.Радивилів, вул. Волковенка,11 289,6 кв.м. 2175695556258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 18.09.2020 №38324660 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівлі та споруди ферми «Серпанок» м.Радивилів, вул.Стрижака,4 246l,0 кв.м. 2260377056258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 22.12.2020 №39940295 Державна, Держава Україна  в особі Фонду державного майна України
Будівля тепловозно-ремонтного  депо м.Радивилів, вул. Волковенка,11 73,5 кв.м., 226018l056258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 22.12.2020 №39936639 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівля візіровочної площадки м.Радивилів, вул. Волковенка,11 26,5 кв.м., 2260264556258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 22.12.2020 № 39938l23 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівлі та споруди млинзаводу №1 м.Радивилів, вул. Волковенка,11 5908,0 кв.м. 2260466356258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 22.12.2020 № 3994l905 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівлі побутового та оздоровчого комплексу м.Радивилів, вул. Волковенка,11 1161,9 кв.м., 2283443256258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2021 №40400230 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівлі вагової залізничної ваги м.Радивилів, вул.Стрижака,4 12,5 кв.м 2251965956258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 15.12.2020 №39768780 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівля котельні комбікормового заводу м.Радивилів, вул.Стрижака,4 562,4 кв.м. 2251976556258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 15.12.2020 №39769047 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівлі лабораторної та візіровочної площадки м.Радивилів, вул.Стрижака,4 170,8 кв.м. 2283370556258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2021 №40398695 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівлі та споруди мазутного господарства м.Радивилів, вул.Стрижака,4 264,9 кв.м. 2283352356258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2021 №40398336 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівлі та споруди елеватора комбікормового заводу м.Радивилів, вул.Стрижака,4 5144,1 кв.м., 2252041556258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 15.12.2020 №39770441 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівля прохідної комбікормового заводу м.Радивилів, вул.Стрижака,4 35,7 кв.м. 2252011656258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 15.12.2020

№39769763

Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівля автогаража комбікормового  заводу м.Радивилів, вул.Стрижака,4 264,3 кв.м. 2251939456258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 15.12.2020 №39768221 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівля мехмайстерні комбікормового заводу м.Радивилів, вул.Стрижака,4 256,8 кв.м. 2251953556258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 15.12.2020 №39768528 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна
Будівля сільськогосподарської майстерні №2 м.Радивилів, вул.Стрижака,4 417,0 кв.м. 2283402056258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2021 №40399314 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівля сільськогосподарської майстерні №1 м.Радивилів, вул.Стрижака,4 882,2 кв.м. 2283418456258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2021

№40399679

Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівля залізничної майстерні хлібоприймального підприємства м.Радивилів, вул.Стрижака,4 64,4 кв.м. 2283323356258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2021 №40397767 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Магазин м.Радивилів, вул.Четвертного,5к 27,5 кв.м. 22467582 Використовується за призначенням Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 12.03.2008 №18069412 Державна, Держава Україна
Будівля котельні м.Радивилів, вул.Волковенка,11 62,7 кв.м. 2260210956258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 22.12.2020 №39937169 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівлі та споруди млинзаводу №2 м.Радивилів, вул.Волковенка,11 5530,2 кв.м. 2348287256258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 26.04.2021 №41731632 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівля лабораторії-їдальні м.Радивилів, вул.Волковенка,11 394,8 кв.м. 2348331856258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 26.04.2021 №41732833 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівля  автогаража м.Радивилів, вул.Волковенка,11 546,6 кв.м. 2348386556258 Використовується за призначенням Витяг з державного реєстру речових прав від 26.04.2021 №41733476 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
Будівля залізничного транспорту Радивилівський р-н, с/рада  Бугаївська 125,2 кв.м., 2348475956258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 26.04.2021 №41735261 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Будівлі та споруди комбікормового заводу м.Радивилів, вул.Стрижака,4 10126,5 кв.м., 234845365258 Не використовується Витяг з державного реєстру речових прав від 26.04.2021 №41734770 Державна, Держава Україна

в особі Фонду державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки, м. кв. Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою Інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Радивилів, вул. Волковенко,11 53815 5625810100:01:010:0119 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості

Державний акт на право постійного користування ЯЯ № 269852 від01.08.2007 р. відсутні
Земельна ділянка м. Радивилів, вул. Волковенко,11 2949 5625810100:01:010:0121 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості

Державний акт на право постійного користування ЯЯ № 269855 від01.08.2007 р. відсутні
Земельна ділянка м. Радивилів, вул. Волковенко,11 7734 5625810100:01:010:0120 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості

Державний акт на право постійного користування ЯЯ № 269854 від01.08.2007 р. відсутні
Земельна ділянка м. Радивилів вул. Стрижака ,4 120604 5625810100:01:002:0089 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості

Державний акт

на право постійного користування

ЯЯ № 269850 від01.08.2007 р.

відсутні
Земельна ділянка м.Радивилів вул. О.Невського 60,а 1913 5625810100:01:006:0237 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості

Державний акт

на право постійного користування

ЯЯ № 269853 від01.08.2007 р

відсутні
Земельна ділянка м. Радивилів вул.

Четвертного, 5к

48 5625810100:01:008:0151 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Витяг № 28787410 від 05.07.2013 р. відсутні
Земельна ділянка Крупецька сільська Рада 89000 відсутній с/г призначення Державний акт

на право постійного користування

РВ № 00005 від

31.05.1995 р.

відсутні
Земельна ділянка Бугаївка сільська Рада 28200 відсутній Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості

Державний акт на право постійного

користування РВ  № 002072 від 18.11.1999 р.

відсутні
Земельна ділянка м.Радивилів 1273 5625810100:01:003:0195 Право користування (сервітут)

Цільове призначення : для забезпечення  функціонування залізничного транспорту

 

Договір про встановлення земельного сервітуту, серія та номер:б/н, виданий 01.12.2020, видавник  сторони договору відсутні
Земельна ділянка Немирівська сільська Рада 109000 Відсутній Господарський двір ферми села Гаї-Левятинські Дозвіл на виготовлення державного акта на право постійного користування відсутні

Перелік майна яке передане в оренду,  станом на  30.06.2021 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв.м.) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін дії Орендна плата за 1 кв.м. за місяць без ПДВ (грн..)
1 ТзОВ Лайфселл Частина даху частина зовнішньої сторони стіни елеватора комбікормового заводу та технічна площадка 60,00 Розміщення тех. засобів і антен по послугах зв’язку №1544 -2017 від 28.09.2017 р. до 27.07.2023р. 6946,41
2 ТзОВ Лайфселл Частина даху, частина зовнішньої сторони стіни будівлі примлинового елеватора та технічна площадка 44,56 Розміщення тех. засобів і антен по послугах зв’язку №1579-2018 від 23.03.2018 р. до 23.01.2024 р. 5982,59

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ п/п Назва активу Кількість Одиниці виміру Балансова вартість (тис. грн.)
1 Підвал(протирадіаційне укриття) під адмінприміщенням 1 шт 46,0
2 Водонапірна башта  з обладнанням  в т.ч.
Водонапірна башта 1 шт 64,8
Кабельна силова лінія 1 шт 3,1
Лічильник води МWN 80ХВ 1 шт 1,0
Станція управління насосом Каскад 1 шт 1,0
Насос ЕЦВ-8-25-110 1 шт 5,6
Насосна станція біля водонапірної башти 1 шт 1,6
Свердловина на воду 80м 1 шт 9,1
3 Місцева водопровідна мережа 484,4 пог/м 5,5
Оглядові колодязі 12 шт 4,2
4 Місцева трубопровідна мережа по місту 2384 пог/м 19,9
Оглядові колодязі 46 шт 13,1
5 Резервуар для води (протипожежний) м.Радивилів, вул.Волковенка 11 1 шт 13,5
6 Насосна станція протипожежного водопроводу ККЗ з обладнанням   в т.ч.:
Обладнання і трубопроводи (насоси з електродвигунами  ) 2 шт 3,7
Обладнання силове 1 шт 1,9
Резервуар для води ємністю 180м3(пожежний) м.Радивилів, вул.Стрижака,4 1 шт 22,0
  Будівля насосної станції протипожежного водопроводу 1 шт 14,0
7 Автомашина ЗІЛ43412 №40-91 РВМ 1 шт 29,5
8 Пожежний автомобіль ЗІЛ-130 54-03 РВМ 1 шт 0,5
9 Пожежний автомобіль ГАЗ-53 90-38 РВЛ 1 шт 0,5
10 Пожежний автомобіль ГАЗ-66 61-28 РВЛ 1 шт 0,5
Всього   261,0

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі по Державному підприємству  «Радивилівський  комбінат хлібопродуктів»:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за I півріччя 2021 року (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 4,31 т.

                                                                                                                                                                                                  (тонн, з трьома  десятковими знаками)

Код забруднюючих речовин і парникових газів Найменування забруднюючих речовин і парникових газів Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів
А Б 1
00000 Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю) 4,31
03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 1,974
04000 Сполуки азоту 0,648
06000 Оксид вуглецю 1,688
11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)1
12000 Метан
07000 Крім того, діоксид вуглецю 68,063

 

 1. Утворення відходів за I півріччя 2021 року (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 0 т.

(тонн, з трьома  десятковими знаками)

Найменування відходів Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані Лампи люмінесцентні та відходи , які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані Масла та мастила моторні, трансмісійні,

інші зіпсовані або відпрацьовані

Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забрудненні під час експлуатації Відходи комунальні ( міські)змішані  у т.т.ч.сміття з урн
Утворилося відходів протягом року
Передано відходів на сторону – усього
у тому числі
для видалення
 1. Екологічні платежі за I півріччя 2021 року (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 1,927  тис. грн.,  у т.ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 1,927 тис. грн.;
 • поводження з  відходами – 0   тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.

Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» є платником екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (котельня):

Період Діоксид азоту Оксид вуглецю
Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн.. Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн..
1кв. 2020 0,027 66,20 0,071 6,56
2кв. 2020 0,017 41,68 0,045 4,16
3кв. 2020 0,243 595,80 0,63 58,19
4кв. 2020 1,992 4884,07 5,195 479,86
1кв. 2021 0,617 1512,79 1,61 148,72
2 кв.2021 0,031 76,01 0,078 7,20

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності підприємства протягом року
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої  кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться  на  дату переходу  права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (пункт 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування підприємством;
 • виконання заходів цивільного захисту та пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20,32,55 Кодексу цивільного захисту України);
 • виконання встановлених мобілізаційних завдань.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон: 050 375 60 77

Відповідальна особа: Железняк Віктор Миколайович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 30.08.2021
Адреса активу Україна, 35500, Рівненська обл., Радивилівський р-н., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11
Регiон Рівненська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», код ЄДРПОУ 00955791
Вид діяльності за КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний);
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
52.10 Складське господарство;
36.00 Забір, очищення та постачання води
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Дімітрук Яна Ігорівна, +38(036)2683693
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.04.2021 № 697 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 554 від 26.03.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 141487946.88
Гарантійний внесок 14148794.69
Прийом заявок до 29/08/2021
Інформація про переможця Мале приватне підприємство "ОБРІЙ" Україна, 82450, Львівська область, село Подорожнє, вул. Незалежності, 63
Ціна запропонована переможцем 176400000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Радивилівський комбінат хлібопродуктів” ”