Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-виробниче підприємство “Плодвинконсерв”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 706 959

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴3 360 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-виробниче підприємство “Плодвинконсерв”

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс «Науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв».

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 16476928.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 1 особа.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є  дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2019-  І півріччя 2022: 0 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: -, в тому числі експортної: –

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020р. 2021р. І півріччя 2022 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 1708,6 1707,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 1707,0 1707,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 1707,0 1707,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 1,6 0,1
1.2.1 запаси тис. грн
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)
тис. грн 1,6 0,1
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн
2. Пасиви тис. грн 1708,6 1707,0
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн 1416,2 1108,9
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 292,4 598,1
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 292,4 598,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 292,4 547,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 64,1 127,0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 15,5 31,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 15
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 209,2 374,0

 

2.4.5. Інші поточні зобов’язання тис. грн 3,6
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 238,5 307,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 238,5
4.5 Інші витрати тис. грн 307,3
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -238,5 -307,3
6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 16,0 16,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 15500 15500

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 546 678, 74 грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі –139 305,17 грн;
  • податки з заробітної плати – 52 685,28 грн;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – 0 грн;
  • туристичний збір – 0 грн;
  • фінансова допомога – 0 грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 0 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлова будівля (склад) м.Київ, вул.Сирецька, 27 265,9 2547015980000 склад Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, № 292812518, від 28.12.2021 державна, Фонд державного майна України

Відомості про земельні ділянки: інформація щодо земельної ділянки  відсутня.

Майно підприємства не передано в оренду.

На балансі підприємства  не перебувають обєкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство немає обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою:  м. Київ, вул. Сирецька, 27.

Телефон: 095-794-07-57,  E-mail: dpplodvynconserv@gmail.com.

Відповідальна особа: Гурленко Іванна Олександрівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту  –  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок:  (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.10.2022
Адреса активу Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв», код за ЄДРПОУ 16476928
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Бражнюк Інна Володимирівна, biv_30@spfu.gov.ua, +380442810023
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків обєктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 15.01.2021 № 39
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 1706959
Гарантійний внесок 341391.8
Прийом заявок до 11/10/2022
Інформація про переможця ФОП Бондар Олександр Анатолійович Україна, 04210, м. Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 20, квартира 355
Ціна запропонована переможцем 3360000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 24.11.2022 № 1190

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-виробниче підприємство “Плодвинконсерв” ”