Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

2 517 000

Кількість учасників аукціону:

6

Переможна пропозиція:

₴22 000 200

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18.

 

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 14312022.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.08.2020 – 5 осіб.

Основний вид діяльності: дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру  

2017 р.

 

2018 р.

 

2019 р.

На 31.08.2020 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 2322 2427   2483 2517,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 929 881 841 808,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.      0      0     0 0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 929 881     841 808,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1393 1546 1642 1709,0
1.2.1 запаси тис. грн. 1393 1546 1642 1709,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 0 0 0 0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 0 0 0 0
2. Пасиви тис. грн. 2322 2427 2483 2517
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 2117 2117 2117 2117,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 205 310 366 400,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1690)

тис. грн. 120 141 141 122,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 85    169 141 278,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 16 19 26 121,0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 48 65 79 152,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 3 4 5 5,0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 206 230 237 181
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 20 0 4 2
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 186 230 233 159
3.3 Інші доходи тис. грн.      0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 365 381 422 158
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 12 0 4 2
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 176 221 309 153
4.2 Інші операційні витрати тис. грн.       8 8 8 5
4.3 Інші витрати тис. грн.   0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн. 15,0 10,0 1,0 1,0

 Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Інв.  номер Назва Адреса розташування Загальна площа

(кв. м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

00026/1 Вбудовані нежитлові приміщення

I поверх

м. Вінниця, вул. Ватутіна/

Чехова 14/2

544,1 25475542 Виробничі приміщення Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

№ 21459025 від 30.12.2008

Державна,

ФДМУ

00026/2 Вбудовані нежитлові приміщення

II поверх

м. Вінниця, вул. Ватутіна/

Чехова 14/2

184,6 25475542 Виробничі приміщення Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно                      № 21459025 від 30.12.2008 Державна,

ФДМУ

00026/3 Вбудовані нежитлові приміщення III поверх м. Вінниця, вул. Ватутіна/

Чехова 14/2

3021,3 25475542 Виробничі приміщення Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно                                  № 21459025 від 30.12.2008 Державна,

ФДМУ

Всього по приміщенням: 3750,0
00025 Нежитлові приміщення в адміністративному будинку

 

м. Тернопіль, бульвар Т.Г. Шевченко, 25 449,1 28589649 Виробничі приміщення Свідоцтво про право власності  від 20.10.2009; витяг про реєстрацію права власності № 24187192 від 20.10.2009 Державна,

ФДМУ

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки,       (гектари) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

інформація про обтяження

Земельна  ділянка м. Тернопіль, бульвар Т.Г. Шевченко, 25 0,0149 6110100000020250051 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ№297492 від 26.10.2011р.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2020 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв. м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1. Приватне підприємство «Креатор-Буд», м. Тернопіль, ЄДРПОУ 34227060 Нежитлові приміщення в  адмінбудинку (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 290М), м. Тернопіль, бульвар Т.Г. Шевченко, 25 449,1 Некомерційна оренда офісних приміщень Договор оренди від 20.11.2014

№1006 , до 19.12.2020; за погодженням з ФДМУ продовження терміну дії до дати переходу права власності до покупця ЄМК

139,24
2. Приватне підприємство «Науково-дослідний центр радіоелектроніки «ПОЛЮС», м. Вінниця, ЄДРПОУ 13314929

 

Нежитлові вбудовані приміщення, м. Вінниця, вул. Ватутіна/Чехова 14/2 252,9 Науково-виробнича діяльність Договір оренди від 29.09.2011 №1053 до 28.08.2020; за погодженням з ФДМУ продовження терміну дії до дати переходу права власності до покупця ЄМК 10,18

На балансі підприємства перебуває пам’ятка архітектури місцевого значення, нежитлове приміщення в адміністративному будинку загальною площею 449,1 кв.м, що знаходиться на бульварі Т.Шевченка, 25 в м. Тернопіль.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022, що знаходиться за адресою:                   м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022, що знаходиться за адресою:            м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18 повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про  приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані.

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аукціону зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта приватизації.

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за винятком наймача державної або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування чи  управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

Заходи з припинення юридичної особи державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій» та переходу прав власності на Об’єкт приватизації пропонується здійснити протягом 6-ти місяців із дня підписання акту приймання-передачі.

Договори оренди зберігають свою чинність згідно Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

Покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків приватизованого підприємства, крім права постійного користування земельними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Право  власності на Об’єкт приватизації переходить до Покупця не раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом, та надання його засвідченої копії Продавцю. Передача Об’єкта приватизації Покупцю здійснюється Продавцем протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів у повному обсязі ціни продажу Об’єкта приватизації разом із неустойкою (у разі її нарахування), але не раніше дня отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом.

Умови продажу:

– недопущення звільнення  працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців із дня підписання акта приймання-передачі (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);

– погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на момент переходу права власності протягом 3-х місяців;

– укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини, збереження пам’ятки архітектури місцевого значення у м. Тернопіль (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у понеділок, вівторок, середу з 9-00 до 14-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ДП «Науково-дослідний інститут «Гелій», Севастьянов Володимир Валентинович, тел. (095)4022915.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua,  тел. (0432) 67-27-46, факс. (0432) 67-30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.12.2020
Адреса активу Вінницька область, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», код ЄДРПОУ 14312022
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
26.11 Виробництво електронних компонентів
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення
26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
27.20 Виробництво батарей і акумуляторів
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Євсеєнко Татяна Борисівна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (зі змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 825 від 07.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 2517000
Гарантійний внесок 251700
Прийом заявок до 22/12/2020
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТОР-БУД" Україна, 46001, Тернопіль, ЛИСТОПАДОВА, будинок 1/3
Ціна запропонована переможцем 22000200

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій» ”