Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Мурафський кар’єр”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

4 915 492

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴25 000 304

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Мурафський кар’єр”, код за ЄДРПОУ: 00371943, розташовагий за адресою: 23530, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Мурафський кар’єр».

Місцезнаходження: 23530, Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00371943.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2023: 6 осіб.

Основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – І півріччя 2023 року: 4 188,6 тис. грн, в  тому числі експортної – 0,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: сировина (залишки переробки вапняку), в  тому числі експортної: відсутня.

Спеціальний дозвіл на користування надрами – видобування вапняку, придатного для видобування вапна будівельного та борошна вапнякового для потреб підприємства сільськогосподарського призначення анульований. Підприємство не здійснює господарську діяльність за основним видом з 2013 року.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 945,3
2021р. 2 159,3
2022 р. 902,7
I півріччя 2023 762,4

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. I півріччя 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 7 437,1 4 637,0 5 495,8 4 915,5
1.1 Необоротні активи тис. грн 407,1 356,8 3 839,8 3 148,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 407,1 356,8 3 839,8 3 148,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 7 030,0 4 280,2 1 656,0 1 766,7
1.2.1 запаси тис. грн 5 364,5 3 628,2 1 091,7 1 091,7
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 917,2 599,5 560,7 655,4
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 32,9 33,3 2,8 15,9
2. Пасиви тис. грн 7 431,1 4 637,0 5 495,8 4 915,5
2.1 Власний капітал  (форма № 1, рядок 1495) тис. грн – 3 549,5 – 6 500,9 – 5 458,0 – 6 249,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 10 986,6 11 137,9 10 953,8 11 164,5
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна  (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 10 986,6 11 137,9 10 953,8 11 164,5
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 10 986,6 11 137,9 10 953,8 10 913,9
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 322,6 304,9 301,1 288,3
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 1 296,3 2 029,9 2 023,1 2 059,3
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 1 622,3 929,8 922,8 922,8
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 4 219,8 4 599,9 4 542,6 4 542,6
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 945,3 2 159,3 902,7 762,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 654,2 1 869,3 902,7 762,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 291,1 290,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 934,8 4 106,8 3 475,3 1 583,8
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 487,5 2 450,9 1 035,6 1 372,9
4.2 Витрати на збут тис. грн
4.3 Інші операційні витрати тис. грн 447,3 456,2 260,0 210,9
4.4 Інші витрати тис. грн 1 199,7 2 179,7
4.5 Витрати з податку на прибуток тис. грн 2,9 4,7
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 7,6 – 1 952,2 – 2 572,6 – 821,4
6. Середня кількість всіх працівників чол. 4 6 6 6
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 267,9 283,8 197,0 116,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5,6 3,9 16,4 19,4

Станом на 30.06.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість,

у тому числі:

10 913,9 тис. грн.
–     заборгованість по заробітній платі 288,3 тис. грн.;
–     заборгованість перед бюджетом 2982,1 тис. грн;
–     заборгованість за товари та послуги 4 542,6 тис. грн.
–     інші поточні зобов’язання 3 100,9 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість,

у тому числі:

 

250,6 тис. грн.;

–     заборгованість по заробітній платі 54,7 тис. грн.;
–     заборгованість перед бюджетом 21,8 тис. грн.;
–     заборгованість за товари та послуги 174,1тис. грн.;
–     інші поточні зобов’язання – тис. грн.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання / призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

Вагова, літ. «З» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 35,1 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не зареєстровано Державна
Контора з виробничими приміщеннями, літ. «А» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 428,1 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не зареєстровано Державна
Склад ПММ (ГСМ), літ. «Д» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 35,6 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не зареєстровано Державна
Кузня, літ «Б» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 137,4 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не зареєстровано Державна
Їдальня, літ «Е» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 214,8 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Не зареєстровано Державна
Будівля санітарно-побутового корпусу, літ «Ж» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 393,3 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Не зареєстровано Державна
Будівля електроцеху, літ. «В» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 73,4 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не зареєстровано Державна
Прохідна, літ «И» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 23,7 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Не зареєстровано Державна
Гаражі, літ. «Г» Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 377 Наземні гаражі Не зареєстровано Державна
Бліндаж ЖБ Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не підлягає реєстрації Державна
Бліндаж ЖБ Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не підлягає реєстрації Державна
Естакада Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 2301.9 Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші Не підлягає реєстрації Державна
Трансформаторна підстанція КТП 320 Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а трансформатори Не підлягає реєстрації Державна
Лінія електропередач Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 2224.1 Місцеві електросилові мережі Не підлягає реєстрації Державна
Лінія електропередач Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 2224.1 Місцеві електросилові мережі Не підлягає реєстрації Державна

У Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна значиться запис про арешт, накладений на все майно ДП «Мурафський кар’єр». Ухвалою від 13.07.2021 справа №902//1177/15 Господарського суду Вінницької області арешт майна ДП «Мурафський кар’єр» скасовано.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а 29,8166 0522681400:04:003:0258 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для обслуговування адмінбудівлі Не оформлена

Станом на 30.06.2023 на балансі підприємства обліковуються наступні транспортні засоби та спеціальна техніка:

№з/п Назва ТЗ, марка, модель, державний номер Адреса
1. Трактор ЮМЗ-6 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
2. Автомобіль КАМАЗ 551,  56-62 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
3. Екскаватор О 2503 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
4. Автомобіль ММЗ 32554, 68-73 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
5. Погрузчик ТО-30 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
6. Бульдозер ДЗ-171 Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
7. Екскаватор ЕКГ-5А * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
8. Автомобіль УАЗ 469, 76-04 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
9. Екскаватор ЕО, 51-24 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
10. Автокран 2561 Д * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
11.                1 Бульдозер Т-130 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
12.                2 Автомобіль КАМАЗ 551 1  21-28 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
13.                3 Автомобіль КРАЗ 256 Б-1  50-95 Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
14.                4 Автомобіль КРАЗ 256 Б-1  56-71 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
15. Автомобіль ГАЗ 4310 82-57 * Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
16. Автогрейдер Д 122 Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
17. Автомобіль КРАЗ 2565  56-89 Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а

* – транспортні засоби та спеціальна техніка, які обліковуються на балансі державного підприємства та фактично відсутні.

Відділенням поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області за фактом відсутності основних засобів та ТМЦ, що перебувають на балансі державного підприємства «Мурафський кар’єр», встановленого за результатами проведеної комісійної інвентаризації підприємством, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2023 зареєстровано кримінальне провадження №12023020150000040.

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Мурафський кар’єр», не перебуває в оренді.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів державного підприємства «Мурафський кар’єр» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Мурафський кар’єр»;
  • недопущення звільнення працівників державного підприємства «Мурафський кар’єр» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а.

Відповідальна особа: Фомін Віталій Юрійович, в.о. директора ДП «Мурафський кар’єр», телефон: +380970629510, E-mail: dp_murafskiy@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа від організатора аукціону: Дутка Юрій Ігорович, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок: +380677528557, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.09.2023
Адреса активу Україна, 23530, Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1а
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДП "Мурафський кар'єр", код ЄДРПОУ 00371943
Вид діяльності за КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний)
43.11 Знесення
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
42.11 Будівництво доріг і автострад
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Дутка Юрій Ігорович, vinnytsia@spfu.gov.ua, +38067 752 85 57
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.05.2020 № 899 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 19.06.2020 № 653
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 4 915 492,37
Гарантійний внесок 983 098,47
Прийом заявок до 06/09/2023
Інформація про переможця ТОВ "БК "НОВІ МІНЕРАЛИ", код ЄДРПОУ 43274357, Україна, 23530, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, буд. 1А
Ціна запропонована переможцем 25000304.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 674 від 05.10.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Мурафський кар’єр” ”