Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств” (“Львівдіпронафтохім”)

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

588 521 294 261

Кількість учасників аукціону:

7

Переможна пропозиція:

₴70 070 070

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств” за адресою: м.Львів, вул. Золота, 8.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім”.

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Золота, 8.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00150113.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 10 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері архітектури. Предметом діяльності підприємства є: надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна; консультування з питань комерційної діяльності й керування, ін.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 1734,8 тис.грн., в тому числі експортної – 0 грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020р. 533,8 62
2021р. 449 15
2022р. 310 0
9 місяців 2023р. 442 0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців

2023 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 1372,8 1200,0 580,3 588,5
1.1. Необоротні активи тис. грн. 132,0 127,0 121,0 121,0
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0 0 0
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 132,0 127,0 121,0 121,0
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1 240,8 1 073,0 459,3 467,5
1.2.1. Запаси тис. грн. 704,0 649,3
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 37,7 37.7 19,3 6,3
1.2.3. Гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн. 44,1 10,0 166,0 150,0
1.2.4. Витрати майбутніх періодів (рядок 1170) тис.грн.
1.2.5. Інші оборотні активи тис.грн. 455,0 376,0 274,0 311,2
2. Пасиви тис. грн. 1 372,8 1 200,0 580,3 588,5
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн. -63,5 -165,5 -398,5 -242,5
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн. 57,0 57,0 57,0
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1 379,3 1 308,5 921,8 831,0
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 1 379,3 1 308,5 921,8 831,0
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 533,8 449,0 310,0 442,0
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 61,6 15,0
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 472.2  434,0 310,0 442,0
3.3. Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 438,5 502,0 543,0 286,0
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2. Адміністративні витрати тис. грн.
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 438,5 502,0  543,0 286,0
4.5. Інші витрати тис. грн.
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 95,3  -53,0 -233,0 156,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 14 12 10 10
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 193 220 157 42
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 1148,8 1527,8 1308,4 446,7

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 830,9 тис. грн., в тому числі:

  • Заборгованість по заробітній платі – 633,9 тис. грн.;
  • За товари, роботи, послуги – 3,0 тис. грн.;
  • Розрахунки з бюджетом – 56,0 тис. грн.;
  • Розрахунки зі страхування – 38,0 тис. грн.;
  • Інші поточні зобов’язання – 100,0 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу Об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Виробнича будівля А-4 м. Львів, вул. Золота, 8 2378,5 1616008746101 Для забезпечення виробничої діяльності Свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 05.08.2005, видавник: Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав №355761868 від 24.11.2023 Державна, ДП “Львівський державний інститут нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім” (ЄДРПОУ 00150113)
Виробнича будівля А’-4 м. Львів, вул. Золота, 8 2711,9 1616008746101 Для забезпечення виробничої діяльності Свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 05.08.2005, видавник: Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав №355761868 від 24.11.2023 Державна, ДП “Львівський державний інститут нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім” (ЄДРПОУ 00150113)
Прибудова до виробничого корпусу А”-2 м. Львів, вул. Золота, 8 807,5 1616008746101 Для забезпечення виробничої діяльності Свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 05.08.2005, видавник: Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав №355761868 від 24.11.2023 Державна, ДП “Львівський державний інститут нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім” (ЄДРПОУ 00150113)
Гараж А”’-1 м. Львів, вул. Золота, 8 214,5 1616008746101 Для забезпечення виробничої діяльності Свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 05.08.2005, видавник: Шевченківська районна адміністрація Львівської інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав №355761868 від 24.11.2023 Державна, ДП “Львівський державний інститут нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім” (ЄДРПОУ 00150113)

Відомості про транспортні засоби:

  1. Автомобіль ГАЗ-3110, 2002 року випуску.
  2. Автомобіль Ford Taurus, 1996 року випуску.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Львів, вул. Золота, 8 0,5487 4610137500:02:005:0012 обслуговування адміністративно-виробничих будівель Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ №180290 від 02.08.2010

Перелік активів (іншого рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації, наведено у додатку до інформаційного повідомлення.

Перелік майна, яке передане в оренду станом на 01.11.2023:

Орендар Назва обєкта оренди Площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін дії

 

Орендна плата, грн./міс
ТзОВ “ТЕХНО ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТ” Нежитлові приміщення будівлі літ.”А”’-1″ загальною площею 175,0кв.м, будівлі літ.”А’-4″ загальною площею 2711.9 кв.м, нежитлові приміщення в будівлі “А-4” загальною площею 2130,89 кв.м (познач.№№ I-XXX, №№ 2-10; 10а; 11-17; 19-38; 40-54; 56-58; 62-67; 72-74)  та частини приміщень (познач.№№1;.18;39; 55) 5017,79 розміщення науково-дослідної установи № 93 від 07.08.2018(зі змінами від 26.07.2019), термін дії – 06.08.2028* 65372,93 (з врахуванням Постанови КМУ від 27.05.22 )

* Відповідно до п.10.6 Договору оренди нерухомого державного майна № 93 від 07.08.2018 (зі змінами від 26.07.2019), реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого майна ( його правонаступників).

Державне підприємство “Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім” у своїй діяльності не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, не утворює і не розміщує відходів.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства “Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім” зобов’язаний  від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м. Львів вул. Золота, 8.

Контактна особа: Феник Денис Володимирович 066-638-40-44, secretar_ldnx@ukr.net, в.о.керівника державного підприємства “”Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 25.03.2024
Адреса активу 79000 Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Золота, 8
Регiон Львівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств» («Львівдіпронафтохім»), код ЄДРПОУ 00150113
Вид діяльності за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, +38050 538 83 63, lviv@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 12.08.2020 № 01034
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 294 260,60
Гарантійний внесок 58 852,12
Прийом заявок до 24/03/2024
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «МОСТНАФТА» (код ЄДРПОУ 25556141), Україна, 81300, Львівська область, Мостиський район, місто Мостиська, вулиця Галицька, будинок 64
Ціна запропонована переможцем 70070070.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств” (“Львівдіпронафтохім”) ”