Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лохвицький спиртовий комбінат”

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Загальна кількість обєктів нерухомості та споруд – 139 об’єктів, загальною площею 28 614,4 кв.м. Загальна площа земельних ділянок – 19,7179 га (5 земельних ділянок на праві постійного користування), цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На балансі обліковується 27 одиниць транспортних засобів та спецтехніки (наявні 21 одиниця, фактично відсутні – 6 одиниць; відсутні документи по 4 од. техніки). Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023 – 3 особи. Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2009 року, номенклатура продукції відсутня.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат».

Місцезнаходження: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374806.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 3 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2009 року, номенклатура продукції відсутня.

Основні показники господарської діяльності ЄМК ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» за останні три роки та 9 місяців 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. за 9 місяців 2023 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 12 663 11 905 11 673 11 495
2. Основні засоби тис. грн 5 754 5 312 5 078 4 903
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 1 881 1 881 1 881 1 881
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 1 260 945 948 948
4.1. запаси тис. грн 1 070 788 788 788
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 150 150 154 154
5. Власний капітал тис. грн -38 272 -40 130 -41 848 -43 117
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 50 935 52 035 53 521 54 612
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн 50 935 52 035 53 521 54 612
7.1.1. розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн 2 77 393 707
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн 27 099 27 928 28 937 28 901
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн  2 997 3 083 3 244 3 380
7.1.4. розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн 20 495 20 690 20 690 21 363
7.1.5. Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
7.1.6. Короткостроковими кредитами банків (рядок 1600) тис. грн. 200 200 200 200
7.1.7. Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) тис. грн. 142 57 57 61
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1 258 829 22 10
8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
8.2. Інші операційні доходи тис. грн 1 258 829 22 10
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 4 977 2 687 1 740 1 279
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
9.2 Адміністративні витрати тис. грн 4 134 1 610 1 442 1 079
9.3 Витрати на збут тис. грн
9.4 Інші операційні витрати тис. грн 843 1 077 298 200
9.5 Інші витрати тис. грн
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -3 719 -1 858 -1 718 -1 269
11. Середня кількість усіх працівників чол. 4 4 3 3
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн 296 430 399 391
13. Середньомісячна заробітна плата грн 6 476 8 690 10 215 14 400

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 54 345 тис.грн:

  • за розрахунками з оплати праці – 663 тис. грн;
  • за розрахунками перед бюджетом – 28 892 тис. грн;
  • за розрахунками зі страхування – 3 366 тис. грн;
  • за розрахунками за товари, роботи, послуги – 21 163 тис. грн;
  • короткострокові кредити банків – 200 тис. грн;
  • інші зобов’язання – 61 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

з/п Назва Місце знаходження Загальна площа, (м²) Реєстраційний номер Функціональне використання/код та назва майна відповідно до класифікатора державного майна Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління****
  за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький)* р., м. Заводське, вул. Озерна, 10
1 Будівля заводоуправління, літ. «А» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 1284,5 2176866753226 1220.5 Андміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

2 Головний корпус (в т.ч. апаратне, бродильне, зливне відділення та адміністративно-побутові приміщення та лабораторії), літ. «Б, В, Г, Д, Ж» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 3868,2 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

3 Вуглекислотний цех, будівля складу балонів, літ. «Е» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 748,6 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

4 Трансформаторна підстанція (електродільниця), літ. «Є» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 339,1 2176866753226 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

5 Будівля лікеро-горілчаного цеху, літ. «З» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 192,1 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

6 Прохідна, літ. «И» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 45,6 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

7 Будівля хлораторної станції, літ. «І» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 89,0 2176866753226 2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

8 Збірник води І категорії, літ. «Ї» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 60,9 2176866753226 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

9 Насосна станція (вод І категорія), літ. «Й» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 50,2 2176866753226 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

10 Будівля цеху випарювання барди, літ. «К» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 1237,7 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

11 Будівля котельної 1 (турбінний зал), літ. «К’» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 353,5 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

12 Будівля розпредустройства (електрична щитова з доп. приміщеннями), літ. «Л» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 384,5 2176866753226 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

13 Будівля медпрепаратів (в т.ч. приміщення майстерні по КВПіА), літ. «М, Н» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2295,0 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

14 Будівля аміачної, літ. «О» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 130,9 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

15 Будівля для установки АСВ (повітряна компресорна для КВПіА), літ. «П» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 66,1 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

16 Будівля дріжджового цеху, літ. «Р» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 1472,5 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

17 Будівля РСУ (деревообробна столярна майстерня), літ. С» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 277,3 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

18 Тарна майстерня (в т.ч. будівля з побутовими приміщеннями), літ. «Т» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 630,3 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

19 Склад тарного цеху, літ. «У, Ф» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 681,4 2176866753226 1252.9 Склади та сховища Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

20 Будівля ТЕЦ, літ. «Х» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2646,7 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

21 Мазутонасосна станція (№ 1 та № 2), літ. «Ц, Ч» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 90,0 2176866753226 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

22 Будівля котельної 2 (склад сахара), літ «Ш» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 1400,0 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

23 Будівля перекаточної станції, літ. «Щ» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 52,2 2176866753226 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

24 Кислотна станція, літ. «Ю» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 50,3 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

25 Будівля мехмайстерні, літ. «Я» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 757,4 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

26 Центральний матеріальний склад, літ. «1А» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 395,2 2176866753226 1252.8 Склади універсальні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

27 Спиртосховище, спиртосховище 2, літ. «1Б» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 1369,8 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

28 Насосна станція, літ. «1В» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 176,0 2176866753226 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

29 Вагова залізнична будка, літ. «1Г» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 13,2 2176866753226 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

30 Депо тепловозне, літ. «1Д» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 231,5 2176866753226 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

31 Будівля гліцеринового цеху, літ. «1Е» (в аварійному стані) Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

32 Склад для обладнання, будівля для медпрепаратів стара, літ. «1Є» (в аварійному стані) Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 1252.9 Склади та сховища Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

33 Теплиця, літ. «1Ж» (в аварійному стані) Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 1271.6 Будівлі тепличного господарства Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

34 Погріб для зберігання ГСМ, літ. «1З» (в аварійному стані) Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 1252.9 Склади та сховища Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

35 Кислотна станція, літ. «1И» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 15,7 2176866753226 1252.2 Резервуари та ємності Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

36 Навіс для велосипедів, літ. «1І» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 101,5 2176866753226 1242.4 Навіси для велосипедів Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

37 Димова труба, 1 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 2222.2 Місцеві теплові марежі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

38 Паркан навколо заводу, 2 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 2421.1 Огородження Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

39 Дороги та тротуари, 3 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

40 Внутрішні дороги та проїзди, 4 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 2176866753226 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2022 індексний номер: 305560151 Державна,

Фонд державного майна України

41 Відстійник стічних вод Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.3 Установки для перероблення стічних вод Державна,

Фонд державного майна України

42 Напорний трубопровід вод 3 категорії Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна,

Фонд державного майна України

43 Зовнішня промканалізація заводу Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна,

Фонд державного майна України

44 Каналізація промвод Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна,

Фонд державного майна України

45 Каналізаційний трубопровід барди Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна,

Фонд державного майна України

46 Відстійник фекальних вод Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.3 Установки для перероблення стічних вод Державна,

Фонд державного майна України

47 Поля фільтрації Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.3 Установки для перероблення стічних вод Державна,

Фонд державного майна України

48 Збірник вод 3 категорії Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.2 Колектори каналізаційні Державна,

Фонд державного майна України

49 Охолоджувальні ставки Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.3 Установки для перероблення стічних вод Державна,

Фонд державного майна України

50 Насосна станція Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

51 Внутрішньомайданчиковий колектор Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

52 Колектор охолодження вод 1ї кат. Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

53 Бардопровід для перекачки барди Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

54 Цистерна для мазуту Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

55 Трубопровід котла БГМ Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.3 Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря Державна,

Фонд державного майна України

56 Канал мазутопроводів Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

57 Трубопровід станційний Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

58 Кабельна підземна силова лінія Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна,

Фонд державного майна України

59 Кабельна підземна силова лінія Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна,

Фонд державного майна України

60 Електромережа Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна,

Фонд державного майна України

61 Водопровід із сталевих труб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

62 Труби річкової води від водокачки до колодязя Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

63 Трубопровід річкової води Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

64 Трубопровід річкової води Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

65 Трубопровід промводопостачання Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

66 Трубопровід промводопостачання Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

67 Трубопровід артезіанської води Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

68 Внутрішні трубопроводи спиртового цеху Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

69 Внутрішні трубопроводи Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

70 Внутрішні трубопроводи Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

71 Резервуар № 6 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

72 Резервуар № 7 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

73 Резервуар № 8 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

74 Резервуар № 9 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

75 Резервуар № 5 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

76 Резервуар № 11 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

77 Резервуар № 12 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші  – Державна,

Фонд державного майна України

78 Резервуар № 15 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

79 Резервуар для спирту 1343 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

80 Резервуар для спирту 975 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

81 Опори для трубопроводів Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем Державна,

Фонд державного майна України

82 Підводящий газопровід Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу Державна,

Фонд державного майна України

83 Підводящий газопровід Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу Державна,

Фонд державного майна України

84 Резервуар для антисептування Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

85 Трубопровід артезіанської води Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

86 Каналізаційні системи Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні  мережі Державна,

Фонд державного майна України

87 Передаточні пристрої (трубопровід артезіанської води) Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2212.1 Водоводи магістральні та відводи від них Державна,

Фонд державного майна України

88 Залізнодорожні ваги Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші Державна,

Фонд державного майна України

89 Трубопровід сталевий 1,0052т Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

90 Трубопровід із нерж. сталі 3,2268т Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 8
91 Готель, літ. «А-2» Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 8 848,7 2788401953060 1211.1 Готелі Витяг з Державного реєстру речових прав від 29.08.2023 індексний номер: 344587223 Державна,

Фонд державного майна України

92 Будівля їдальні, літ. «Б-1» Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 8 381,2 2788401953060 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та ін. Витяг з Державного реєстру речових прав від 29.08.2023 індексний номер: 344587223 Державна,

Фонд державного майна України

93 Баня та пральня, літ. «В-1» Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 8 143,9 2788401953060 1274.4 Будівлі лазень та пралень Витяг з Державного реєстру речових прав від 29.08.2023 індексний номер: 344587223 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький)* р., с. Млини, вул. Гадяцька, 37
94 Будівля свердловини, літ. «А» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., с. Млини, вул. Гадяцька, 37 13,4 2240928353226 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.07.2022 індексний номер: 305567140 Державна,

Фонд державного майна України

95 Артезіанська свердловина 308, № 1 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., с. Млини, вул. Гадяцька, 37 2240928353226 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.07.2022 індексний номер: 305567140 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький)*р., м. Заводське, провул. Південний, 21б
96 Будівля водокачки, літ. «А» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, провул. Південний, 21б 69,0 2199725253226 2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.07.2022 індексний номер: 305563968 Державна,

Фонд державного майна України

97 Трансформаторний кіоск, літ. «Б» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, провул. Південний, 21б 16,2 2199725253226 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.07.2022 індексний номер: 305563968 Державна,

Фонд державного майна України

98 Насосна станція, № 1 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, провул. Південний, 21б 2199725253226 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.07.2022 індексний номер: 305563968 Державна,

Фонд державного майна України

99 Насосна станція на р. Сула, № 2 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, провул. Південний, 21б 2199725253226 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.07.2022 індексний номер: 305563968 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 16-Є
100 Нежитлове приміщення, літ. «А1» Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 16-Є 41,7 2785735553060 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.08.2023 індексний номер: 343948531 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 8-Д
101 Будинок культури, літ. «А-2» Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 8-Д 2867,8 2845183553060 1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали Витяг з Державного реєстру речових прав від 11.12.2023 індексний номер: 357859091 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 10-М
102 Майстерня, літ. «А-1» Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 10-М 123,8 2845170253060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 11.12.2023 індексний номер: 357855964 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 20-Д
103 Нежитлова будівля, літ. «А-2» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 20-Д 179,3 2471613153226 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.01.2024 індексний номер: 361173847 Державна,

Фонд державного майна України

  за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький)*р., м. Заводське (Червонозаводське)**, вул. Київська (Ватутіна)***, 59-В
104 Будівля станції технічного обслуговування, літ. «Г-1» **** Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське (Червонозаводське), вул. Київська (Ватутіна), 59-В 1586,0 9100303 1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ № 181080, видане виконавчим комітетом Червонозаводської (Заводської) міської ради від 27.03.2006 Державна,

Державне підприємство «Лохвицький спиртовий комбінат»

   (частина виробничих будівель за реєстраційним номером № 2199646853226 за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький)*р., м. Заводське, вул. Озерна, 10-Л, що підлягає приватизації, загальною площею 836,5 кв.м, що становить 924/1000 частин виробничих будівель)
105 Будівля гаража, літ. «Б» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10-Л 310,5 2199646853226 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.10.2020 індексний номер: 229110166 Державна,

Фонд державного майна України

106 Гараж на 3 бокси, літ. «В» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р.,  м. Заводське, вул. Озерна, 10-Л 82,5 2199646853226 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.10.2020 індексний номер: 229110166 Державна,

Фонд державного майна України

107 Автогараж, літ. «Г» Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10-Л 443,5 2199646853226 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 22.10.2020 індексний номер: 229110166 Державна,

Фонд державного майна України

Додаток до відомостей про нерухоме державне майно (інженерні споруди):

з/п Назва Місце знаходження Загальна площа, (м²) Реєстраційний номер Функціональне використання/код та назва майна відповідно до класифікатора державного майна Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління****
1. Напірний трубопровід вод 1-категорії Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

2. Трубопровід ретурної пари Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

3. Трубопроводи від зливного до спиртпідвалу Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

4. Опори трубопроводів від зливного відділення до спирту Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем Державна,

Фонд державного майна України

5. Електромережа Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна,

Фонд державного майна України

6. Кабельна підземна силова лінія Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2224.1 Місцеві електросилові мережі Державна,

Фонд державного майна України

7. Трубопровід промводозабезпечення Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське Не підлягає державній реєстрації 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна,

Фонд державного майна України

8. Ємність Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

9. Кран мостовий Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Державна,

Фонд державного майна України

10. Кран мостовий Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Державна,

Фонд державного майна України

11. Збірник стічних вод Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.2 Інші інженерні споруди Державна,

Фонд державного майна України

12. Резервуар для спирту 493 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

13. Резервуар для спирту 507 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

14. Резервуар для спирту 93 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

15. Резервуар для спирту 93 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

16. Резервуар для спирту 67 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

17. Резервуар для спирту 51 м.куб Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

18. Резервуар для барди Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

19. Споруда-навіс Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Державна,

Фонд державного майна України

20. Трубопровід промисловий Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

21. Резервуар протипожежний Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Державна,

Фонд державного майна України

22. Трубопровід холодної води Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

23. Трубопровід пари Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Державна,

Фонд державного майна України

24. Каналізаційні мережі Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Державна,

Фонд державного майна України

25. Пункт газорозподільний Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу Державна,

Фонд державного майна України

26. Покриття асфальто-бетон. по терит. завода Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.2 Інші інженерні споруди Державна,

Фонд державного майна України

27. Дорога з з/б плит 1046,25 Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди Державна,

Фонд державного майна України

28. Паркан біля матеріального складу Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2421.1 Огородження Державна,

Фонд державного майна України

29. Огорожа з/б Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2421.1 Огородження Державна,

Фонд державного майна України

30. Майданчик біля фонтану Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2223.2 Інші інженерні споруди Державна,

Фонд державного майна України

31. Фонтан Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2222.5 Водонапірні башти, фонтани Державна,

Фонд державного майна України

32. Огорожа із 4 секцій Полтавська обл., Миргородський (Лохвицький) р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 Не підлягає державній реєстрації 2421.1 Огородження Державна,

Фонд державного майна України

* Лохвицький район ліквідовано відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807- ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

** Постановою Верховної ради України від 04.02.2016 перейменовано місто Червонозаводське Лохвицького району на місто Заводське.

*** Рішенням 20 сесії 8 скликання Заводської міської ради від 30.06.2022 № 12 перейменовано вулицю Ватутіна на вулицю Київську.

**** Відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 27.05.2021 № 901 ЄМК ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» прийнято до сфери управління Фонду державного майна України від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки, (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1. Полтавська обл., Миргородський р., територія Гирявоісковецької сільської ради 0,1590 5322682400:00:010:0179 Землі підприємств іншої промисловості Комунальна.

Власник – Лохвицька міська рада (код за ЄДРПОУ: 21048525).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 19.01.2022, індексний номер 295263424. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач – ДП «Лохвицький спиртовий комбінат (код ЄДРПОУ: 00374806). Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні.

2. Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 0,7019 5322610600:51:008:0043 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна.

Власник – Територіальна громада в особі Заводської міської ради  (код за ЄДРПОУ: 21048531).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.11.2021, індексний номер 286944098. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач – ДП «Лохвицький спиртовий комбінат (код ЄДРПОУ: 00374806).  Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні.

3. Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 0,6535 5322610600:51:008:0042 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна.

Власник – Територіальна громада в особі Заводської міської ради (код за ЄДРПОУ: 21048531).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.11.2021, індексний номер 286919934. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач – ДП «Лохвицький спиртовий комбінат (код ЄДРПОУ: 00374806).  Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні.

4. Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 0,5007 5322610600:51:008:0041 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна.

Власник – Територіальна громада в особі Заводської міської ради (код за ЄДРПОУ: 21048531).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.11.2021, індексний номер 286912090. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач – ДП «Лохвицький спиртовий комбінат (код ЄДРПОУ: 00374806).  Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні.

5. Полтавська обл., Миргородський р., м. Заводське, вул. Озерна, 10 17,7028 5322610600:51:008:0040 Землі підприємств іншої промисловості Комунальна.

Власник – Територіальна громада в особі Заводської міської ради (код за ЄДРПОУ: 21048531).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 04.10.2021, індексний номер 277859325. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач – ДП «Лохвицький спиртовий комбінат (код ЄДРПОУ: 00374806).  Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні.

За інформацією підприємства до 31.12.2020 року перебувала в оренді ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» земельна ділянка площею 106,7981 га, на якій розташовано очисні споруди та відстійники. Договір оренди не продовжено.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1. Автомобіль вантажний УАЗ 3303 8484ПОТ 1994
2. Автомобіль легковий ГАЗ 31029 ВІ5349АЕ 1994
3. Трактор Т – 25 00958НО 1988
4. Трактор Т-16 МГ 00963НО 1993
5. Трактор Т-16 МГ 00962НО 1993
6. Мікроавтобус Toyota ХАЙ ЕЙС 9044ПОА 1992
7. Автомобіль легковий універсал-В Toyota Land Cruiser Prado 55525СН 1999
8. Автомобіль вантажний САЗ 3507-22 9610ПОС 1989
9. Автомобіль вантажний САЗ 3507 3136ПОТ 1989
10. Автобус ПАЗ 3205 8477ПОТ 1994
11. Фургон малотонажний-В ІЖ 2717 12777СН 2002
12. Автомобіль вантажний ЗІЛ 441510 0868ПОУ 1990
13. Автомобіль бортовий ЗІЛ 130 7320ПОТ 1972
14. Автомобіль бортовий С ГАЗ 3307 10010СН 2001
15. Автопідйомник ГАЗ 52.ТВГ-15М 010-95СН 1950
16. Автомобіль легковий ВАЗ 21093 05820СН 2001
17. Автомобіль легковий ВАЗ 21099 03555СН 2000
18. Автокран ЗІЛ 431412 1227ПОР 1986
19. Трактор ХТЗ -2511 26303НО               (документи відсутні)
20. Причіп тракторний Т-16 6020ПБ 1994
 21. Тепловоз ТГК 2 53-00-000 ПС 8339 1989

На балансі ЄМК ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» обліковуються транспортні засоби: екскаватор ЮМЗ-6, ДН 00957НО, 1990 р.в.; автомобіль ГАЗ 33021 бортовий, ДН 072-12СН, 2000 р.в.; автомобіль BUICK ДН ВІ8999АН, 1994 р.в.; напівпричіп Каз 9368  ДН 56-11ХТ, 1990 р.в.; причіп РЖТ-16, 1990 р.в.; мотоцикл Мінськ ДН 70-54СКА, 2001 р.в., які фактично відсутні. Підприємством вживались заходи щодо встановлення їх місця знаходження, в т.ч. і звернення до правоохоронних органів (Лохвицького РВ УМВСУ в Полтавській області). В ході розслідування вказані транспортні засоби оголошено в розшук, на даний час їх місце знаходження не встановлено.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входить до складу об’єкта приватизації станом на 31.07.2022: 1117 одиниць (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2023:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1. Комунальне некомерційне підприємство Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги Нежитлові приміщення, за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 1 191,6 Розміщення медичного закладу – амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 16/14-Б від 11.02.2014 (із змінами). Строк дії  договору  закінчився 11.11.2022. (Договір вважається продовженим на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану) 1 334,83
2. Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції Нежитлове приміщення гуртожитку, за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 8а* 29,9 Розміщення Другої Лохвицької державної нотаріальної контори № 06/07-н від 23.04.2007 (із змінами). Термін дії договору до 30.08.2025. 1,00

(за рік)

3. Фізична особа -підприємець Грабова Світлана Миколаївна Нежитлове приміщення, за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 8а* 42,7 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням № 14/53/21-н від 07.04.2021. Термін дії до 07.04.2026. 786,83
4. Фізична особа –підприємець Величко Сергій Васильович Частина нежитлових приміщень їдальні, за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 8 178,4 Розміщення їдальні № 25/53/19-н від 10.06.2019 (із змінами). Термін дії  до 10.05.2022.

(Договір вважається продовженим на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану).

3 390,39

*рішенням Заводської міської ради від 19.12.2011 № 313 змінено адресу гуртожитку по вул. Червоноармійській, 8 на адресу вул. Червоноармійська, 8а.

Згідно Розпорядження міського голови Червонозаводської міської ради від 15.02.2016 № 08 перейменовано вулицю Червоноармійську на вулицю Озерну.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ п/п Назва Місцезнаходження
1. Будівля гуртожитку Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 8а
2. Будинок 12 квартирний (І поверх) Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 1
3. Трубопровід водяного опалення Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10
4. Тротуар Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10
5. Дорога Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10
6. Будівля пождепо Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10Л
7. Захисна споруда Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 8
8. Тротуар Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10
9. Автомобіль пожежний ЗІЛ-130 Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10Л

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка № 352227927 від 28.10.2023) щодо майна державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» зареєстровані обтяження – арешт нерухомого майна та податкова застава.

Згідно інформації Лохвицького відділу державної виконавчої служби у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 13.11.2023 № 27829/17-15-1/5 на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 6155653, до складу якого входять 149 виконавчих проваджень по стягненню з Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» (код ЄДРПОУ 00374806) заборгованості на загальну суму 15 062 615,58 грн.

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Полтавській  області Державної податкової служби України від 09.11.2023 № 19366/5/16-31-13-07-08 майно державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» описано у податкову заставу, про що складено відповідні акти опису майна від 14.12.2020 № 5/16-31-06 (нерухомість) та від 29.01.2021 № 1/16-31-06 (транспортні засоби).

ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
  • погашення заборгованості ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, за місцем розташування об’єкта, за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10.

Відповідальна особа: в.о. директора ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» – Шершень Юрій Сергійович, телефон:0661432177.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Анжела Олянич.

Телефон для довідок: (0532) 500612.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 10
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОХВИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ КОМБІНАТ" (ДП "ЛОХВИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ КОМБІНАТ"), код за ЄДРПОУ 00374806
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
10.85 Виробництво готової їжі та страв;
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
46.34 Оптова торгівля напоями;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Олянич Анжела Юріївна, +38053 250 06 12, a.olianych@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.08.2021 № 1426 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 893 від 18.08.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лохвицький спиртовий комбінат” ”