Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Стартова ціна:

2 790 400

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00689190.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.01.2024: 30 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук(КВЕД: 72.19).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2023 рік: 7693,3 тис. грн, в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, в тому числі експортної – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн без ПДВ Дохід за основним видом діяльності, тис. грн без ПДВ
2021 рік 9772,3 9493,1
2022 рік 3793,8 3661,3
2023 рік 8041,5 7693,3

Основні показники господарської діяльності за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 4120,4 3110,2 2790,4
2. Основні засоби тис. грн. 429,9 370,5 314,5
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 3545 2601,4 2338,9
4.1 Запаси тис. грн. 26,6 25,1 46,2
4.2. Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1493,6 2254 1895,1
5. Власний капітал тис. грн. 1390,3 1282,8 1372,7
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 218,6 88,8 449,1
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 218,6 88,8 449,1
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2511,5 1738,6 968,6
7.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна,(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)в тому числі за: тис. грн. 2511,5 1738,6 968,6
7.1.1 Розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 814,3 588,9 11,5
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 723,3 134,4 146,8
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 221,1 110,1 3,9
7.1.4. Розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) тис. грн. 0,9 22,3 0
7.1.5 Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн. 0 0 0
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 9772,3 3793,8 8041,5
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9493,1 3793,8 7693,3
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 278,5 0 348,2
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0,7 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 9526,2 3901,3 7946,6
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 7054,8 2347,6 5313,7
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2090 1067,4 2197
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 328 389 429
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 54,1 97,3 6,9
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 246,1 -107,5 94,9
11. Середня кількість усіх працівників чол. 34 28 28
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 3962 2302 4993
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 9 710,78 6 851,19 14 860,12

Станом на 01.01.2024 прострочена кредиторська заборгованість – 368 тис.грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 0 тис. грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 0 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 368 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа

(кв.м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник/орган управління
1. Адміністративний корпус м. Івано-Франківськ вул. Академіка Сахарова, 34 1880,6 1176682326101 1220.9 – будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 22.02.2024 № 366995789 Державна/ФДМУ*

*Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 № 910-р єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» передано із сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру до сфери управління Фонду державного майна України.

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки, га Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Івано-Франківськ вул. Академіка Сахарова, 34 0,1493 2610100000:20:002:0008 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 18.10.2005 серія ЯЯ № 080915, Витяг з державного земельного кадастру НВ-2600341192013 від 03.10 2013

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль ВАЗ 2110 55615ІС 2000
2 Автомобіль УАЗ 3909ВПА Х6 АТ8160АВ 2005
3 Автомобіль ВАЗ 2121 49674ІВ 1990
4 Автомобіль УАЗ 3303 АТ3716ВМ 1991
5 Автомобіль ГАЗ 32213 05687ІВ 2000

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 553 одиниці (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

2)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за рік без ПДВ (грн)
1 Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Державне нерухоме майно – приміщення загальною площею 824,9 кв.м (в тому числі корисна площа – 548 кв.м та площа загального користування 276,9 кв.м, а саме:

–    приміщення І поверху загальною площею 204,1 кв.м, в т.ч. корисна площа – 125,9 кв.м. (приміщення №№3,4,6,7,15, 18,20,21) та площа загального користування 78,2 кв.м (приміщення №№5, 10, 11, 12, 13, 14; частина коридору, сходової площею 55,1 кв.м №№1,8), згідно технічного паспорта;

–   приміщення ІІІ поверху загальною площею 290,0 кв.м, в т.ч. корисна площа – 237,9 кв.м (приміщення №№39-41,43,45-47) та площа загального користування 52,1 кв.м (приміщення №№38,48,49, 44) згідно технічного паспорта; приміщення ІV поверху загальною площею 39,1 кв.м, в т.ч. корисна площа – 26,8 кв.м. (приміщення №52) та площа загального користування 12,3 кв.м, (приміщення №№53,63; частина коридору, сходової площею),  згідно технічного паспорта;

–    приміщення V поверху загальною площею 221,2 кв.м, в т.ч. корисна площа – 157,4 кв.м (приміщення №№70,72-75, 78, 79) та площа загального користування 63,8 кв.м (№№65-69, 76, 77, 81), згідно технічного паспорта;

–    приміщення VI поверху загальною площею 69,5 кв.м. (приміщення №№82-85), згідно технічного паспорта;

–    частина даху будівлі площею 1 кв.м.

–   в адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 34

824,9 Розміщення службових приміщень Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківської області Договір від 22.07.2021 №12 про внесення змін і доповнень до договору від 15.03.2005 №140/05 (із змінами) (нова редакція). Діє до 15.08.2026р. 1
2 Головне управління Держгеокадастру в Луганській області Приміщення першого поверху загальною площею 15,6 кв.м, а саме: приміщення №16, згідно технічного паспорта;

адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 34

15,6 Розміщення органу державної влади. Договір від 01.08.2023 № 19/23.

Діє 5 років з дня набрання чинності договору

1

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

На підприємстві відсутні викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також підприємство не утворює і не розміщує відходи. Не здійснює сплату екологічних зборів та платежів.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» зобов’язаний протягом 6 місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ivano-frankivsk.html.

Відповідальна особа: Гавриляк Михайло Васильович, начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, телефон для довідок (0342) 752367, е-mail: gavryljak_26@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Тицька Мар’яна Романівна, телефон для довідок +38 096 865 72 09.

Додаткова інформація

Дата торгів 14.05.2024
Адреса активу 76014, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34
Регiон Івано-Франківська область
Балансоутримувач ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», код ЄДРПОУ 00689190
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
68.31 Агентства нерухомості
69.10 Діяльність у сфері права
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Гавриляк Михайло Васильович, +38050 433 06 68, GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.02.2024 № 223 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 09.02.2024 № 59
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 2 790 400,00
Гарантійний внесок 558 080,00
Прийом заявок до 13/05/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ”