Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Холминський спиртовий завод”

Стартова ціна:

15 357 749

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴45 000 001

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Холминський спиртовий завод»

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Холминський спиртовий завод”.

Місцезнаходження: Чернігівська обл, Корюківський р-н, смт. Холми, вул. Центральна, 98.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375314.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2023: 98 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 9 міс. 2023: 218616 тис. грн, в тому числі експортної – 0,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: спирт етиловий.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 р. 69588 69101
2021 р. 88035 87604
2022 р. 57050 57050
9 міс. 2023 р. 6131 4861

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

з/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 міс. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 13060 15262 17340 15359
2. Основні засоби тис. грн 7752 7940 7871 7372
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 4966 6963 9127 7310
4.1 запаси тис. грн 4004 6003 7057 5963
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 928 953 1932 1329
5. Власний капітал тис. грн -8375 -12310 -19925 -23758
6. Довгострокові зобов’язання, в т. ч. тис. грн
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 21435 27572 37265 39117
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (ф №1, р 1695-1660-1665-1670), в тому числі за: тис. грн 21435 27572 37265 39117
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн 609 643 672 115
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн 294 228 280 157
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн 168 185 187 7
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн 20364 26516 36126 38838
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 69588 88035 57050 6131
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 69101 87604 57050 4861
8.2 Інші операційні доходи тис. грн 449 402 1270
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 69120 91970 64665 9964
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 54904 80103 51158 3722
9.2 Адміністративні витрати тис. грн 9895 9116 8742 1928
9.3 Витрати на збут тис. грн 3181 1631 3036 283
9.4 Інші операційні витрати тис. грн 1010 1120 1729 4031
9.5 Інші витрати тис. грн 27
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 103
10. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн 468 -3935 -7615 -3833
11. Середня кількість усіх працівників чол. 99 98 102 98
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн 8640 10185 9193 2507,0
13. Середньомісячна заробітна плата грн 8816,33 8660,7 7660,83 2842,0

Станом на 01.10.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 3 578 160,25 грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 0,00 грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 0,00 грн;
  • інша кредиторська заборгованість (заборгованість за товари, роботи, послуги) – 3 578 160,25грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Прохідна Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 22,2 36081661 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
2 Головний корпус (в тому числі котельне відділення (інв. № 5)) Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 2892,8 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
3 Майстерні Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 190,9 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
4 Пожежне депо Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 24,9 36081661 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
5 Адміністративний корпус Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 467,1 36081661 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
6 Крохмальний цех Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 1369,6 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
7 Склад для зберігання кисню Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 16,0 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
8 Гараж (в тому  числі склад отрутохімікатів (інв. №21)) Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 149,6 36081661 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
9 Склад готової продукції (з 12 ємностями) Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 409,3 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
10 Матеріальний склад Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 263,8 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
11 Підсобне господарство Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 225,5 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
12 Зерносклад №1 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 688,5 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
13 Зерносклад №2 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 565,8 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
14 Зерносклад №3 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 603,2 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
15 Очисні споруди Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 34,0 36081661 2999.9 Інші інженерні споруди Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
16 Автослюсарний склад Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 199,5 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
17 Вагова Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 130,1 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
18 Мазутне відділення Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 63,1 36081661 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
19 Бордяні споруди Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 29,3 36081661 2999.9 Інші інженерні споруди Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
20 Склад ПММ Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 20,7 36081661 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
21 Трансформаторна підстанція Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 74,8 36081661 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
22 Трансформаторна підстанція Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 60,2 36081661 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
23 Туалет Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 1,5 36081661 1999.9 Інші будівлі Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
24 Артезіанська свердловина №1 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 36081661 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
25 Артезіанська свердловина №2 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 36081661 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
26 Артезіанська свердловина №3 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 36081661 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
27 Артезіанська свердловина №4 Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Центральна, 98 36081661 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Свідоцтво про право власності САЕ № 057938 від 24.02.2012 Державна, Фонд державного майна України*
28 Склад Чернігівська обл. Корюківський р-н смт Холми вул. Першотравнева,16 264,2 36192209 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності № САЕ057941 від 13.03.2021 Державна, Фонд державного майна України*
29 Прохідна Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 41,7 36390957 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
30 Зливне відділення Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 140,0 36390957 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
31 Насосна для перекачки спирта Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 16,7 36390957 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
32 Зерносклад Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 925,5 36390957 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
33 Мазутно-насосна станція Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 104,7 36390957 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
34 Залізничні ваги Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 4,0 36390957 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
35 Ємності для спирту (3 шт.) Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 36390957 1252.2 Резервуари та ємності інші Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
36 Ємності для зерна (3 шт.) Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 36390957 1252.9 Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
37 Ємність для мазута Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 36390957 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
38 Залізнична колія Чернігівська обл. Корюківський р-н, м. Корюківка вул. Дудка, 46 186,0 м 36390957 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Свідоцтво про право власності № САЕ057951 від 06.04.2012 Державна, Фонд державного майна України*
Інше нерухоме майно (будівлі та споруди)
39 Автоматизовані ворота (прохідна) Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
40 Вольєр Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
41 Огорожа крохм.цеху Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
42 Завальна яма для картоплі Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
43 Мезгосховище Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
44 Пруди відстойники Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
45 Цистерна №4 Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
46 Бак прийому мазуту Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
47 Мірник №4 (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
48 Мірник №3 (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
49 Мірник №5 (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
50 Мірник №5 (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
51 Мірник №6 (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
52 Мірник №4 (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
53 Ваги передавальні.10 тон (Корюківка) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
54 Мазутна ємність  (Холми) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
55 Міскість для мазута (1000, Холми ) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
56 Бункер для зерна Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
57 Труба димова Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
58 Ємність Y-70м3 (Холми) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
59 Силоса Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
60 Огорожа території заводу Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
61 Бардо-провід Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
62 Ворота (на бардяне) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
63 Резервуар для спирту №3 V =8602,4( спиртосховище) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
64 Резервуар для спирту №4 V =8602,4( спиртосховище) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
65 Резервуар для спирту №1 V=12985,04( спиртосховище) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
66 Резервуар для спирту №2 V=12985,04( спиртосховище) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
67 Резервуар для КЕС №5 V=3998,95 (спиртосховище) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
68 Резервуар для КЕС №6 V=3998,95(спиртосховище) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
69 Площадка для погрузки спирту Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
70 Повітряна лінія Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
71 Чан бардороздаточний №1 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
72 Чан бардороздаточний  №2 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
73 Ємкість на бардораздаточному пункті Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
74 Бродильний чан №1,2 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
75 Бродильний чан №3 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
76 Бродильний чан №4 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
77 Бродильний чан №5 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
78 Бродильний чан №6 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
79 Бродильний чан №7 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
80 Бродильний чан  №8 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
81 Бродильний чан  №9 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
82 Бродильний чан  №10 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
83 Очисні споруди (каналізац., трубопровід) Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
84 Бардяна комунікація Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
85 Трубопровід на полі Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
86 Водопровід Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
87 Паропровід Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
88 Каналізація Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
89 Мірник вертикальний №4 V=75,72дал Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
90 Мірник №5 V=74,37 дал. Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
91 Мірник №3 V= 320,67 дал. Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
92 Мірник №2 V=319,74дал. Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
93 Мірники №7 V=72,0дал. Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
94 Мірник №6 V=320,18 дал. Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
95 Мірник №8 V=74,85дал. Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
96 Насос СВН Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
97 Насос СВН Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
98 Насос СВН Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул.Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
99 Масовий витратомір-лічильник DIVА 00740.DV40 Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
100 Шафа автоматизованого наливу Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми вул. Центральна,98 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
Об’єкти незавершеного будівництва
101 Незавершене будівництво “магазин” Чернігівська обл, Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, 7а 4109.9 Будівлі невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані  інші Не зареєстроване Державна, Фонд державного майна України*

* Відповідно до наказу Фонду державного майна України  від 21.09.2021 № 1682 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Холминський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375314)» об’єкт приватизації прийнято із сфери управління Міністерства економіки України до сфери управління Фонду державного майна України.

У Свідоцтві про право власності на нерухоме майно САЕ № 057938 від 24.02.2012, в описі об’єкта за адресою: Чернігівська обл. Корюківський р-н, смт Холми, вул. Центральна, 98 вказано у т.ч.: вагова 1П загальною площею 11,5 кв. м. За інформацією, наданою БТІ (вих.  № 033/02-24 від 15.02.2024), будівлю вагової 1П загальною площею 11,5 кв.м демонтовано.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 20.02.2024 № 366577377) щодо нерухомого майна державного підприємства «Холминський спиртовий завод» 17.04.2006 зареєстроване обтяження: заборона на нерухоме майно; реєстраційний номер обтяження: 3111650; підстава обтяження: договір застави, 835, 02.04.2003; об’єкт обтяження: нежитлова будівля, а саме: Б-1-мазутно-насосна станція, Г-1-залізничні ваги, Д-1-ємкість для зерна, адреса: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вулиця Дудка, будинок 46, власник: Холминський спиртовий завод; додаткові дані: архівний запис №5-21 від 02.04.2003 р.

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Чернігівська обл, Корюківський р-н, смт. Холми 15,0192 7422455400:01:002:0232 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна.  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 132570161 від 30.07.2018
2 Чернігівська обл, Корюківський р-н, смт. Холми 0,2077 7422455400:01:002:0233 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна.  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 132572045 від 30.07.2018
3 Чернігівська обл, Корюківський р-н, смт. Холми 0,0513 7422455400:01:002:0234 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна.  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 132573510 від 30.07.2018
4 Чернігівська обл, Корюківський р-н, смт. Холми 11,51 7422455400:05:000:2610 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна.  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 132545371 від 30.07.2018
5 Чернігівська обл, Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Дудка, 46 1,5307 7422410100:01:003:1367 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № витягу НВ-7417242222020 від 25.03.2020 р. Рішенням Корюківської міської ради від 28.05.2020 № 22-36/VII передано у постійне користування ДП “Холминський спиртовий завод” із земель комунальної власності до земель державної власності.
6 Чернігівська обл, Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, 7а 0,04 7423610000:00:003:0435 Для комерційного використання Комунальна. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.02.2024 № 365579868. Право оренди земельної ділянки. Договір оренди землі № 348 від 18.10.2013 на 30 років.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1. Автомобіль ЗИЛ ММЗ-45021 6777 ЧНО 1990
2. Причіп-Фургон-Е  СЗАП 83571 СВ 4954 ХХ 1993
3. КАМАЗ 4310 4310 74 64 ЧНП 1985
4. Автомобіль BMW 528 СВ 5303 АВ 1996
5. Автомобіль ЗІЛ – 130 ЗІЛ – 130 25 42 ЧНО 1976
6. Трактор навантажувач * 43 36 ФЮ 1991
7. Екскаватор Э-105 * 1991
8. Автонавантажувач КАРА * 1991
9. Автомобіль УАЗ-3302 3302 34 86 ЧНП 1992
10. Автоцистерна на авто * 1993
11. Контейнеровоз ГАЗ 3307 ГАЗ 3307 79 21ЧНП 1992
12. Автоцистерна с/маш * 1994
13. Автомобіль ЗІЛ-130 130 52 42ЧНП 1979
14. Автомобіль ГАЗ-22171-104 ГАЗ-22171-104 044 96 МК 2002
15. КАМАЗ Фургон-С 5320 СВ 1435 АН 1992
16. Причіп автомобільний до ЗІЛ-130 ГАБ 8535 5774 ЧО 1982

* документи на транспортні засоби відсутні

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації станом на 01.10.2023 р.: 192 одиниці (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка, тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік договорів оренди майна, яке передане в оренду, станом на 01.10.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв.м. за місяць без ПДВ (грн)
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКОСИСТЕМ-3000” частина КРОХМАЛЬНОГО ЦЕХУ (В-2-1), Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми, вул. Центральна, 98 727,9 Зберігання, складування та перевантаження власної продукції на залізничний транспорт № 89-18 від 09.08.2018

Термін дії – 09.05.2024.

3 786,86

Перелік договорів оренди майна та земельних ділянок, взятих в оренду, станом на 01.10.2023 року:

№ з/п Орендодавець Назва об’єкта оренди Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць з ПДВ (грн)
1. ТОВ “Технокомплект-сервіс” (код за ЄДРПОУ 40943423) Технологічне обладнання, в складі:

1.    Комплект автоматики – 1 шт.

2.    Ректифікаційна колона –1 шт.

3.    Колона концентраційна 800 -1 шт.

4.    Брагоректифікаційна колона –1 шт.

5.    Епюраційна колона – 1 шт.

6.    Розгінна (концентраційна) ККО – 1шт.

7.    Схема низкотемпературного розварювання крохмалевмісної сировини зі всіма комплектуючими – 1 шт.

8.    Дефлегматор н/с F=69m2 – 1 шт.

9.    Спиральний теплообмінник – 1 шт.

10.Бродильні чани № 11, 12, 13 , 14 – 4 шт.

11. Чан замісу 9 куб.м – 1 шт.

12. Газовий лічильник РГ-К 1000 – 1 шт.

13. Ємніть 2 куб.м (н/ж) – 1 шт.

14. Ємніть 4 куб.м (н/ж) – 1 шт.

15. Насос на подачу бражки 3М 40-200/5,5 – 2 шт.

16. Насос на спиртосховище АСВН 80/160 – 1 шт.

17. Дефлегматор F=70,3 кв.м  – 1 шт.

18. Конденсатор F=15,08 кв.м – 1 шт.

19. Конденсатор F=12 кв.м – 1 шт.

20. Бокова мішалка с ЗІП – 2 шт.

21. Спиральний теплоообмінник ( F=50 кв.м) – 1 шт.

22. Хроматограф “Кристал 2000” – 1 шт.

23. Миючий апарат “Керхер”HD 10/21 – 1 шт.

24. Кипְ’ятильник н/ж  (F=50 кв.м)  – 1 шт.

25.Насос СS 65-200 SPERONI – 1 шт.

26.Царги ЕК (мідь) Д=1000 мм – 2 шт.

Для виробництва етилового спирту Договір оренди технологічного обладнання № б/н від 21.02.2017 р. (додаткова угода № 1 від 05.01.2021) Термін дії – 5 років з автоматичною пролонгацією на той самий термін. 20 000
2. Новгород-Сіверська міська рада Земельна ділянка 7423610000:00:003:0435 загальною площею 0,04 га, за адресою Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, 7а Для комерційного використання Договір оренди землі № 348 від 18.10.2013 на 30 років. 219,76

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

На території Державного підприємства знаходиться сховище (протирадіаційне укриття) № 93219, загальною площею 93,1 кв.м., за адресою Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми, вул. Центральна, 98. Розташовано окремо від інших будівель, 1974 рік будівництва.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: за 2023 рік (згідно форми № 2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 2, 452 тон; у тому числі: 3 клас небезпеки – 2,452 т.

Екологічні платежі за 2023 рік: фактично сплачено всього 45 125,85 грн.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Холминський спиртовий завод» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • Погашення протягом шести місяців боргів ДП «Холминський спиртовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Холминський спиртовий завод»;
  • Недопущення звільнення працівників ДП «Холминський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від балансоутримувача: відповідальна особа від ДП «Холминський спиртовий завод» – Макабула Владислав Володимирович – заступник директора з фінансових питань, тел. (067) 255 -34 -33, e-mail: holmyspirt@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.

Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-225, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: пн – чт – з 8.00 до 17.00, пт – з 8.00 до 15.45, перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Довгаль Вікторія Миколаївна, тел. (067) 718 79 83, e-mail: v.dovhal@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.03.2024
Адреса активу Україна, 15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт. Холми, вул.Центральна, 98
Регiон Чернігівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Холминський спиртовий завод», код ЄДРПОУ 00375314
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
01.50 Змішане сільське господарство;
20.11 Виробництво промислових газів;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Титаренко Ольга 380462676225 olha.tytarenko@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 08.11.2021 № 1999 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об"єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 13/788 від 15.11.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 15 357 749,16
Гарантійний внесок 3 071 549,83
Прийом заявок до 19/03/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ФРОСТ" (код ЄДРПОУ 41475840), Україна, 01135, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 148
Ціна запропонована переможцем 45000001.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Холминський спиртовий завод” ”