Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

65 319 289

Кількість учасників аукціону:

12

Переможна пропозиція:

₴234 900 000

ЦМК переданий в оренду ПАТ “Одесавинпром” . До складу ЦМК входить рухоме та нерухоме майно в кількості 306 одиниць , у т.ч. 97 обєктів нерухомості (28 одиниць будівель та споруд, а також 69 амфор для зберігання вина, розташованих в підвалі (літера П), не змінюючи його площу; машин та обладнання – 143 одиниці; інструменти, прилади, інвентар- 60 одиниць, транспортні засоби – 6 одиниць (1 автопогрузчик, 1 човен рятувальний, автомобілі -4 одиниці (підлягають вибракуванню). Майно розташовано за адресами : м. Одеса, Французький бульвар, 8,10,12; м. Одеса, вул,. Наливна, 2; м. Одеса, вул. Отамана Головатого. 151.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: цілісний  майновий комплекс  «Одесавинпром».

Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, Французький бульвар, 10.

Об’єкти у складі ЦМК «Одесавинпром» розташовані за адресами:

 • м. Одеса, Французький бульвар, 8;
 • м. Одеса, Французький бульвар, 10;
 • м. Одеса. Французький бульвар, 12 (підвал);
 • м. Одеса, вул. Наливна, 2;
 • м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151.

Назва орендаря (балансоутримувача): Приватне акціонерне товариство  «Одесавинпром» (код за ЄДРПОУ 00412027)

Об’єкт приватизації – цілісний майновий комплекс «Одесавинпром» переданий в оренду ПрАТ «Одесавинпром» за Договором від 25.12.1992 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 27.12.1997; Додатковою угодою від 15.02.2000; Додатковою угодою від 24.12.2002; Договором про внесення змін від 27.01.2006; Договором про внесення змін від 27.12.2007; Договором про внесення змін від 07.06.2011; Договором про внесення змін від 25.01.2016; Договором №1 про внесення змін від 22.04.2021; Договором №2 про внесення змін від 22.06.2021).

Договір оренди ЦМК «Одесавинпром»  (зі змінами) діє до моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця об’єкту приватизації.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 193 особи.

Основний вид діяльності за КВЕД орендаря ПрАТ «Одесавинпром»: 

 • 02 – Виробництво виноградних вин (основний);
 • 01 – Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
 • 03 – Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
 • 04 – Виробництво інших недистильованих напоїв із зароджуваних продуктів.

Основна номенклатура продукції:

Виробничі потужності Об’єкту приватизації використовуються орендарем ПрАТ «Одесавинпром» для виробництва та розливу виноробної продукції, зокрема шампанського України, вин ігристих та слабоалкогольних газованих напоїв.

Обсяг реалізації та основна номенклатура продукції за переліком орендаря ПрАТ «Одесавинпром»:

За 2018 рік За 2019 рік За 2020 рік І півріччя

2021 року

Тис. дал Тис. грн Тис. дал Тис. грн Тис. дал Тис. грн Тис. дал Тис. грн
шампанського України 147,5 70753 162,8 71230 197,4 82456 50,7 21760
вин ігристих 703,5 265512 436,2 173378 435,5 169948 76,0 32402
слабоалкогольних газованих напоїв 6,2 2789 34,8 15109 21,9 7751 9,5 3262
У т.ч. експортної 66,6 31776 22,2 11494 14,4 8712 9,1 6580
Всього: 857,2 339054 633,8 259717 654,8 260155 145,3 64004

Обсяг  реалізованої продукції (робіт, послуг) орендаря ПрАТ «Одесавинпром»:

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 р. 665353,4 570657,4
2019 р. 475649,0 376066,3
2020 р. 464352,0 382180,0
І півріччя 2021 р. 101839,0 93509,0

Основні показники господарської діяльності:

Інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності орендаря – ПрАТ «Одесавинпром», що здійснює господарську-фінансову діяльність з використанням активів цілісного майнового комплексу «Одесавинпром»:

п/п

Показники Одиниця  виміру

 

 Сукупні показники діяльності орендаря ПрАТ «Одесавинпром» за результатами експлуатації орендованого ЦМК, що є Об’єктом приватизації, та власного майна орендаря За даними розподільчого балансу станом на 30.06.2021
2018 2019 2020 І півріччя

 2021

Всього Входить  до складу майна орендаря Входить до складу Об’єкта приватизації
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

Тис. грн. 411816 358627 291387 215062 215062 187244 27818
1.1 Необоротні активи тис. грн. 70351 61375 67658 62940 60294 32476 27818
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1677 1115 586 323 323 323
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 2392 328 320 323 323 323
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 65409 59059 66752 59648 59648 31830 27818
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 873 873
1.2 Оборотні активи тис. грн. 341465 297252 223729 154768 154768 154768
1.2.1 запаси тис. грн. 137753 105351 67359 66115 66115 66115
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, 

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 192997 177935 141718 77412 77412 77412
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 453 2496 32 410 410 410
2. Пасиви тис. грн. 411816 358627 291387 215062 215062 187244 27818
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -29458 -42906 -17944 -32266 -32266 -60084 27818
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 43360 30650 18488 16619 16619 16619
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 397369 370437 290400 230709 230709 230709
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 397369 370437 290400 230223 230223 230223
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 697943 488824 484334 101839
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 665353 475649 464352 93509
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 26157 9410 4489 3477
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 3 164 794 17
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 694790 502272 480556 207244
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 606687 436284 426475 90568
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 26490 20381 21681 11052
4.3 Витрати на збут тис. грн. 30002 22388 14266 5994
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 17991 12468 7940 3477
4.5 Інші витрати тис. грн. 2376 1230 5853 3769
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (3153) (13448) (3778) -14322
6. Середня кількість всіх працівників чол. 278 233 205 193
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 24230,8 19208,7 13021,3 5221,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 7423,7 6990,1 5425,5 4653,3

Зобов’язання, що виникли внаслідок діяльності орендаря – ПрАТ «Одесавинпром», у тому числі пов’язаної з експлуатацією виробничих потужностей Об’єкта приватизації, є виключно власними зобов’язаннями орендаря – ПрАТ «Одесавинпром».

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Інформація про майно, що входить до складу об’єкту приватизації:

Майно ЦМК «Одесавинпром» складається з необоротних активів, а саме 306 одиниць основних засобів, у т.ч.:

–  об’єктів нерухомості – 97 одиниць (з урахуванням амфор** для обробки та зберігання вина),

– машини та обладнання – 143 одиниці;

– інструменти, прилади, інвентар – 60 одиниць;

– транспортні засоби – 6 одиниць, у т.ч. :

 • 4 автомобілі (ЗІЛ 431410 №280-43; Москвич №279-85 ОВ; ЗІЛ 431410 №279-40 ОВ; автомобільний напівпричіп/цистерна 130-56 ОА), які підлягають вибракуванню;
 • 1 човен рятувальний з веслами, без двигуна, довжина якого не перевищує 4 м, не підлягає державній реєстрації;
 • 1 автонавантажувач, який є технологічним транспортним засобом, що не підлягає експлуатації на дорогах загального користування.

Відомості про об’єкти нерухомого майна:

Назва Літера або № за ТП Загальна площа

(м кв)

Реєстраційний номер Функціональне використання Технічний стан Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
м. Одеса, Французький бульвар, 10
Виробничий корпус з 1-поверховим примішенням, виробничий корпус з адмін. приміщенням А,

А1

6201,1 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Будівля їдальні Б 317,7 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Незадовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Держава в особі Верховної Ради України
Будівля ремонтно-механічного цеху В 170,5 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Держава в особі Верховної Ради України
Будівля парокотельні Г 336,9 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Держава в особі Верховної Ради України
Блок складских приміщень готової продукции Д 2337,9 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Держава в особі Верховної Ради України
Бокс для обслуговування автомобілів Ж 37,5 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Держава в особі Верховної Ради України
Приміщення прохідного пункту З 32,2 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Держава в особі Верховної Ради України
Автогараж И 35,7 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності21.08.2007 ЯЯЯ/574076 Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

**

***

Совхозвинтрест

(приміщення мансардного, 1-го, 2-го поверхів та підвалу (1 та 2  рівня)

К 2657,8 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Насосна Л 19,5 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Будівля зберігання запасу води М 96 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Склад пляшок Н 579,3 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Галерея для транспортування продукції О 354 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

*Підвали для обробки та зберігання вина з амфорами для зберігання вина П 5274,4 20243300

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Виробнича діяльність Незадовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007 ЯЯЯ/574076

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Огорожа 1-6 огорожа Задовільний
Мостіння (І, ІІ) І, ІІ
Внутрішньомайданчикові мережі водопроводу Комунікації Задовільний
Зовнішні тепломережі Комунікації Задовільний
Внутрішньомайданчикові мережі каналізації Комунікації Задовільний
м. Одеса, Французький бульвар, 8
Нежитлова будівля Е 1961,2 20243447 Реєстр прав власності на нерухоме майно Виробнича діяльність Задовільний Свідоцтво про право власності

21.08.2007

ЯЯЯ/574075

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

м. Одеса, Французький бульвар, 12
Нежитлова будівля

 

А 167,9 2417028951101

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Сховище Непридатне Витяг  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.07.2021 №267466986 Державна, Держава в особі Фонду державного майна України
м. Одеса, вул. Наливна, 2
Нежитлова будівля А 193,9 17791100 Реєстр прав власності на нерухоме майно Виробнича діяльність Непридатне Свідоцтво про право власності 05.07.2006 ЯЯЯ/299835 Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Склад Б 356,1 17791100 Реєстр прав власності на нерухоме майно Виробнича діяльність Непридатне Свідоцтво про право власності 05.07.2006 ЯЯЯ/299835 Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Прохідна В 17,4 17791100 Реєстр прав власності на нерухоме майно Виробнича діяльність Непридатне Свідоцтво про право власності 05.07.2006 ЯЯЯ/299835 Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Будинок резервуара Г 101,8 17791100 Реєстр прав власності на нерухоме майно Виробнича діяльність Непридатне Свідоцтво про право власності 05.07.2006 ЯЯЯ/299835 Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

Огорожа №1-4 огорожа Задовільний
Мостіння І Непридатне
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151
Нежитлова будівля А 877,6 17791083 Реєстр прав власності на нерухоме майно Виробнича діяльність Незадовільний Свідоцтво про право власності

05.07.2006

ЯЯЯ/299833

Державна,

Держава в особі Верховної Ради України

* Всередині підвалів для обробки та зберігання вина (літера «П») за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 10, не змінюючи загальну площу літери «П», влаштовані амфори для зберігання вина, які обліковуються у складі об’єктів нерухомості, а саме:

Інв.№ Найменування Рік побудови Будівельний об’єм, дал Конструктиви (матеріал)
фундамент стіни покрівля
118/301А Амфора з/б прямокут. 1955 1 169,00 бетон з/б з/б
119/302А Амфора з/б прямокут. 1955 1 450,40 бетон з/б з/б
126/309А Амфора з/б прямокут. 1955 1 498,00 бетон з/б з/б
127/310А Амфора з/б прямокут. 1955 1 469,00 бетон з/б з/б
128/311А Амфора з/б прямокут. 1955 1 265,00 бетон з/б з/б
129/312А Амфора з/б прямокут. 1955 1 393,00 бетон з/б з/б
130/313А Амфора з/б прямокут. 1955 1 457,00 бетон з/б з/б
131/314А Амфора з/б прямокут. 1955 1 287,00 бетон з/б з/б
132/315А Амфора з/б прямокут. 1955 1 474,00 бетон з/б з/б
133/316А Амфора з/б прямокут. 1955 1 552,00 бетон з/б з/б
134/317А Амфора з/б прямокут. 1955 1 600,00 бетон з/б з/б
135/318А Амфора з/б прямокут. 1955 1 561,00 бетон з/б з/б
138/321А Амфора з/б прямокут. 1955 1 508,00 бетон з/б з/б
139/322А Амфора з/б прямокут. 1955 1 580,60 бетон з/б з/б
140/323А Амфора з/б прямокут. 1955 1 489,30 бетон з/б з/б
141/324А Амфора з/б прямокут. 1955 1 101,50 бетон з/б з/б
184/701А Амфора з/б прямокут. 1955 4 375,00 бетон з/б з/б
185/702А Амфора з/б прямокут. 1955 4 499,80 бетон з/б з/б
120/303А Амфора з/б прямокут. 1955 1 551,70 бетон з/б з/б
121/304А Амфора з/б прямокут. 1955 1 456,00 бетон з/б з/б
122/305А Амфора з/б прямокут. 1955 1 461,60 бетон з/б з/б
123/306А Амфора з/б прямокут. 1955 1 531,50 бетон з/б з/б
124/307А Амфора з/б прямокут. 1955 1 501,50 бетон з/б з/б
125/308А Амфора з/б прямокут. 1955 1 544,20 бетон з/б з/б
190/707А Амфора з/б прямокут. 1955 1 389,50 бетон з/б з/б
191/708А Амфора з/б прямокут. 1955 4 424,80 бетон з/б з/б
192/709А Амфора з/б прямокут. 1955 4 460,20 бетон з/б з/б
193/710А Амфора з/б прямокут. 1955 4 416,90 бетон з/б з/б
186/703А Амфора з/б прямокут. 1955 4 501,00 бетон з/б з/б
187/704А Амфора з/б прямокут. 1955 4 361,00 бетон з/б з/б
188/705А Амфора з/б прямокут. 1955 4 406,90 бетон з/б з/б
189/706А Амфора з/б прямокут. 1955 4 436,50 бетон з/б з/б
136/319А Амфора з/б прямокут. 1955 1 572,00 бетон з/б з/б
137/320А Амфора з/б прямокут. 1955 1 540,50 бетон з/б з/б
194/711А Амфора з/б прямокут. 1955 4 496,40 бетон з/б з/б
195/712А Амфора з/б прямокут. 1955 4 374,20 бетон з/б з/б
196/713А Амфора з/б прямокут. 1955 4 380,00 бетон з/б з/б
197/714А Амфора з/б прямокут. 1955 4 475,00 бетон з/б з/б
198/715А Амфора з/б прямокут. 1955 5 677,30 бетон з/б з/б
199/801А Амфора з/б прямокут. 1955 4 540,00 бетон з/б з/б
200/802А Амфора з/б прямокут. 1955 4 460,00 бетон з/б з/б
201/803А Амфора з/б прямокут. 1955 4 580,00 бетон з/б з/б
202/804А Амфора з/б прямокут. 1955 4 530,00 бетон з/б з/б
203/805А Амфора з/б прямокут. 1955 4 383,00 бетон з/б з/б
204/806А Амфора з/б прямокут. 1955 4 307,50 бетон з/б з/б
205/807А Амфора з/б прямокут. 1955 4 587,00 бетон з/б з/б
206/808А Амфора з/б прямокут. 1955 4 469,00 бетон з/б з/б
207/809А Амфора з/б прямокут. 1955 4 570,00 бетон з/б з/б
208/810А Амфора з/б прямокут. 1955 4 282,70 бетон з/б з/б
209/811А Амфора з/б прямокут. 1955 4 546,00 бетон з/б з/б
210/812А Амфора з/б прямокут. 1955 4 219,00 бетон з/б з/б
211/813А Амфора з/б прямокут. 1955 4 603,50 бетон з/б з/б
212/814А Амфора з/б прямокут. 1955 4 575,00 бетон з/б з/б
213/815А Амфора з/б прямокут. 1955 5 284,50 бетон з/б з/б
214/901А Амфора з/б прямокут. 1955 4 660,30 бетон з/б з/б
215/902А Амфора з/б прямокут. 1955 4 305,00 бетон з/б з/б
216/903А Амфора з/б прямокут. 1955 4 527,00 бетон з/б з/б
217/904А Амфора з/б прямокут. 1955 4 001,50 бетон з/б з/б
218/905А Амфора з/б прямокут. 1955 4 211,30 бетон з/б з/б
219/906А Амфора з/б прямокут. 1955 4 282,50 бетон з/б з/б
220/907А Амфора з/б прямокут. 1955 4 201,30 бетон з/б з/б
221/908А Амфора з/б прямокут. 1955 4 300,00 бетон з/б з/б
222/909А Амфора з/б прямокут. 1955 4 502,80 бетон з/б з/б
223/910А Амфора з/б прямокут. 1955 4 560,00 бетон з/б з/б
224/911А Амфора з/б прямокут. 1955 5 089,40 бетон з/б з/б
225/912А Амфора з/б прямокут. 1955 4 441,50 бетон з/б з/б
226/913А Амфора з/б прямокут. 1955 4 253,50 бетон з/б з/б
227/914А Амфора з/б прямокут. 1955 4 375,20 бетон з/б з/б
228/915А Амфора з/б прямокут. 1955 4 531,00 бетон з/б з/б

** Інформація про об’єкти нерухомого майна, що розташовані на території об’єкта приватизації, але не підлягають приватизації та залишаються у державній власності:

Частину підвалу  площею 196 кв. м будівлі  Совхозвинтрест (літ. К) за адресою : м. Одеса, Французький бульвар, 10 займає захисна споруда цивільного захисту «Протирадіаційне укриття №56968»,  що не входить до складу об’єкта приватизації, станом на 31.07.2021 перебуває на балансі ПрАТ «Одесавинпром» та залишається у державній власності згідно статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Інформація про інші об’єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 10, але не підлягають приватизації та залишаються у  приватній власності:

За адресою м. Одеса, Французький бульвар, 10 розташоване нерухоме майно – нежитлова будівля загальною площею 141,4 кв. м, право  власності  зареєстровано  на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 25.03.2008 у справі №4/30-08-566 (розділ в Реєстрі прав на нерухоме майно №2323860451101). Зазначене нерухоме майно розташовано між будівлями літера «А1» та літера «Б» (на технічному паспорті – закреслено), знаходиться на межі території  та не порушуватиме її цілісність при використанні  покупцем об’єкта приватизації.

*** Інформація про наявність у складі  об’єкта приватизації об’єктів культурної спадщини:

У складі Об’єкта приватизації за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 10 міститься нежитлова будівля Совхозвинтрест (згідно технічної інвентаризації – літера «К») -пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення площею 2853,8 кв.м «Склади удільного відомства, 1895р. за проектом архітектора Л.Л. Влодека»,  що прийнята під охорону держави рішенням Одеського обласного виконавчого комітету від 27.12.1991р. №580. Згідно бухгалтерського обліку – будівля .

Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації з орендарем ПрАТ «Одесавинпром»  укладено Охоронний договір від 2009 №22-07/С-2009, термін дії договору – до кінця договору оренди цілісного майнового комплексу «Одесавинпром».

Вказана будівля не занесена до Списку будинків пам’яток архітектури, приватизація яких заборонена (лист Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації від 25.09.2020 №01-12/4287).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки

(м. кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Одеса, Французький бульвар, 10 1,763 га 5110137500:36:002:0011 Для експлуатації та обслуговування виробничих будівель та споруд винзаводу Комунальна власність

Договір оренди земельної ділянки від 18.03.2008 – строк дії  – до 25.12.2015

Земельна ділянка м. Одеса, вул.. Наливна, 2 0,9115 га 5110137600:53:014:0001 Для експлуатації та обслуговування виробничих будівель та споруд Комунальна власність

Договір оренди земельної ділянки від 13.06.2008 – строк дії  – до 25.12.2015

Земельна ділянка м. Одеса, вул.. Отамана Головатого, 151 Рішення Одеської міської ради щодо передачі у власність або користування ПрАТ «Одесавинпром» земельної ділянки не приймалось. Згідно технічного паспорту нежитлова будівля за адресою м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151 розташована на земельній ділянці площею 1413 кв.м
Земельна ділянка м. Одеса, Французький бульвар, 12 Рішення Одеської міської ради щодо передачі у власність або користування ПрАТ «Одесавинпром» земельної ділянки не приймалось.
Земельна ділянка м. Одеса, Французький бульвар, 8 Рішення Одеської міської ради щодо передачі у власність або користування ПрАТ «Одесавинпром» земельної ділянки не приймалось.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна усього по підприємству – 2,158 т .
 2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству –

у тому числі:

1 клас небезпеки – 0,17т (лампи люмінесцентні);

2 клас небезпеки – 0 т;

3 клас небезпеки – 9,287т (матеріали фільтрувальні зіпсовані чи забруднені)

4 клас небезпеки – 338,298т:

 • скляні відходи – 44,878 т;
 • паперові та картонні відходи – 77,5 т;
 • пластикові відходи – 27,83 т;
 • побутові та подібні відходи – 19,0 т;
 • вичавки виноградні – 109,517 т;
 • клейовий осад – 13,493 т;
 • осад дріжджовий – 46,08 т.

3. Екологічні платежі за 2020 рік – 6116,45 грн (за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення).

4. Під час провадження у 2020 році господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» на об’єкті приватизації види діяльності, що передбачають сплату екологічного податку, не здійснювалось.

Вартість цілісного майнового комплексу «Одесавинпром», що підлягає приватизації, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом  проведення   незалежної  оцінки  станом   на   30 червня 2021 року, становить 65 319 289 грн. (шістдесят п’ять мільйонів триста дев’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят дев’ять гривень) без урахування ПДВ.

Умови продажу об’єкта приватизації:

 1. Покупець цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» зобов’язаний протягом 3 років з моменту переходу права власності до покупця:
 • забезпечити збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин  та  забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим за тією ж спеціальністю (кваліфікацією), згідно з вимогами трудового законодавства (ч. 2 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • забезпечити утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів відповідно до ч.8 ст.32 Кодексу цивільного захисту.
 1. Покупець цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу витрати Регіонального Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на проведення оцінки цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» у розмірі 5000,0 гривень (без ПДВ).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону. Телефон: (048) 731-40-43; (048) 731-40-51 Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/odessa.html.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 14.09.2021
Адреса активу Україна, 65044, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, 10
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром»
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +380487314043
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків обєктів малої приватизації. що підлягають приватизації в 2020 році" (зі змінами)" №1229 від 20.07.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.07.2020 № 673
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 65319289
Гарантійний внесок 6531928.9
Прийом заявок до 13/09/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПЛОР 7" Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 85
Ціна запропонована переможцем 234900000

 1. saymonssd

  Коли планується аукціон?

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На сьогодні здійснюється підготовка об’єкта до продажу. Органом відповідальним за підготовку та виставлення на продаж об’єкта є Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях. За деталями щодо підготовки рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Ланової Юлії Віталіївни, +380487314043.
   Додатково інформуємо, що вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації будуть розміщені на цьому сайті та у віртуальній кімнаті даних об’єкта після оголошення аукціону.
   Доступ до віртуальної кімнати даних об’єкта Ви зможете отримати на підставі укладеного договору щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації. Зразок заяви та договору, а також пошагова інструкція розміщенні за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/ у розділі: «Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?».
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

Додайте запитання