Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр-Сервіс”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

14 446 000

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴20 813 484

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр-Сервіс” знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 16. До складу єдиного майнового комплексу входять: 3 нежитлові приміщення загальною площею 769,5 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 16; обладнання для салону краси та пошивочних майстерень – 26 од.; касові апарати, комп’ютери, меблі – 23 од.; кондиціонери, вивіска – 3 од.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00309306.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.11.2020: 11 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту: 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017-2019 та 11 місяців 2020: 7 409 тис. грн, в  тому числі експортної: 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: послуги з ремонту та пошиття одягу, послуги салону краси.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2017 2 547 2 039
2018 2 178 1 913
2019 1 510 1 163
11 місяців 2020 1 174 887

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні 3 роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2017 2018 2019 11 місяців 2020
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 776 723 608 28 892
1.1 Необоротні активи тис. грн 232 175 141 28 469
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 232 175 141 28 469
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 544 548 467 423
1.2.1 запаси тис. грн 165 192 173 29
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн  

353

 

62

70 75
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 26 16 3 1
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн 278 221 318
2. Пасиви тис. грн 776 723 608 28 892
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн -291 -291 -290 26 957
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 185 335
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 206 81 433 397
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 206 81 433 397
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 676 598 465 1 538
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 214
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 683
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 676 598 465 641
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 2 547 2 178 1 510 1 174
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2 039 1 913 1 163 887
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 508 265 347 287
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2 543 2 176 1 499 2 281
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1 665 1 340 703 1 335
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 565 747 728 708
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 313 89 68 238
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн +4 +2 +11 -1 107
6. Середня кількість всіх працівників чол. 19 13 11 11
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 747 852 839 889
8. Середньомісячна заробітна плата грн 39 71 70 81

Станом на 30.11.2020:

 • Прострочена кредиторська заборгованість                       1 537 803,51 грн.
 • Поточна кредиторська заборгованість,                              397 724,58 грн.
  в тому числі:
  заборгованість по заробітній платі: 55 801,45 грн;
  податки з заробітної плати: 28 767,27 грн;
  заборгованість з податку на нерухоме майно: 0 грн;
  туристичний збір: 0 грн;
  фінансова допомога: 250 000,00 грн;
  інша кредиторська заборгованість: 63 155,86 грн

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 16 112,5 669157580000 Офісне приміщення 1.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30.06.2015, індексний номер 39853640

2.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.06.2015, індексний номер 39853990

 

Державна, Держава Україна в особі Державного управління справами
Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 16 207,9 669183280000 Підвальне приміщення 1.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30.06.2015, індексний номер 39855435

2.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.06.2015, індексний номер 39855754

 

Державна, Держава Україна в особі Державного управління справами
Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 16 449,1 669212780000 Ательє, салон краси, офісні приміщення 1.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30.06.2015, індексний номер 39857639

2.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.06.2015, індексний номер 39857895

 

Державна, Держава Україна в особі Державного управління справами

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

Нежитлові приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 16 821,82 76036013 Експлуатація та обслуговування житлового будинку Державний акт на право постійного користування землею Державного підприємства «Укржитлосервіс» рішення Київської міської ради від 03.02.2000 №10/731, акт зареєстровано 12.03.2002 №82-4-00039

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.11.2020  року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв. м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору» Нежитлове приміщення 112,5 Розміщення Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору» Договір оренди від 16.04.2019 №2

Термін дії з 16.04.2019 до 15.04.2020

Додаткова угода від 15.04.2020 №1

Термін дії з 16.04.2019 до 15.04.2021

 

Орендна плата за перший місяць оренди становить 222,22 грн та є базовою (березень 2019)

Жилий будинок по вул. Інститутській, 16 в м. Києві, в якому розташовані нежитлові приміщення, рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 18.11.1986 №1107 занесений до переліку пам’яток архітектури місцевого значення, охоронний № 248 (адреса за рішенням – вул. Жовтневої революції, 16). Жилий будинок не внесений до Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації (згідно з Законом України від 23.09.2008 №574-VI) «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». Наявний охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини від 16.09.2015 № 3173 (лист Департаменту охорони культурної спадщини від 03.12.2020 №066-4253).

Умови продажу:
– недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом 6 місяців;
– погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
– не пізніше ніж через місяць з моменту набуття права власності на об’єкт, укласти  охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення  відповідно до статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1768.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00.
Відповідальна особа: Красуля Тетяна Анатоліївна.
Телефон: (044) 253 42 11, e-mail: comunar1@ukr.net

Додаткова інформація

Дата торгів 18.03.2021
Адреса активу Україна, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Центр-Сервіс", код за ЄДРПОУ 00309306
Вид діяльності за КВЕД 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу (основний);
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична практика;
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Шкуріна Тетяна Михайлівна, ts_30@spfu.gov.ua, +38(044)281-00-35
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.08.2020 № 1320 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 17.08.2020 № 500
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 14446000
Гарантійний внесок 1444600
Прийом заявок до 17/03/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВА КОРПОРАЦІЯ" Україна, Київська область, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 6-В
Ціна запропонована переможцем 20813484
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 2101 від 08.09.2021

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр-Сервіс” ”