Державний пакет акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень «Вектор»

Категорії: , , Статус: Очікування протоколу
Стартова ціна:

10 097 424

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴46 000 000

Державний пакет акцій у кількості 7 281 800 штук, що становить 100,0000 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень «Вектор».

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень  «Вектор».

Місцезнаходження: 04037, м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14315718.

Розмір статутного капіталу Товариства: 7 281 800 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій АТ «НДІ «Вектор» у кількості  7 281 800 штук акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу Товариства.

Статутний капітал Товариства поділений на 7 281 800 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна гривня 00 копійок).

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 5 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 2023 та I квартал 2024 р.: 1684,1 тис. грн. (з урахуванням ПДВ), в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: електродвигуни.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 р. 2230 1262
2022 р. 1551 89
2023 р. 1579 53
1 квартал 2024 327 0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р. І квартал  2024 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 11120 10389 10197 10121
2. Основні засоби тис. грн. 1946 1869 1788 1766
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 9031 8377 8266 8212
4.1 Запаси тис. грн. 6611 6556 7508 7562
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 2389 1725 609 586
5. Власний капітал тис. грн. 10043 10020 10064 9906
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 24 34 39 39
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 24 34 39 39
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 1053 335 94 176
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 1010 283 28 49
7.1.1 розрахунками з оплати праці;

(рядок 1630)

тис. грн 0 0 0 0
7.1.2. розрахунками перед бюджетом;

(рядок 1620)

тис. грн 27 173 27 45
7.1.3. розрахунками зі страхування;

(рядок 1625)

тис. грн 0 0 0 0
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги;

(рядок 1615)

тис. грн 602 32 1 4
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 1610)

тис. грн 0 0 0 0
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2230 1551 1579 327
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1262 89 53 0
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 705 1373 1393 326
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 2181 1259 1515 484
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 562 55 12 0
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1238 1221 1271 421
9.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0 0 0
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 312 232 179 62
9.5 Інші витрати тис. грн. 59 17 40 1
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 10 4 13 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 45 17 58 -158
11. Середня кількість усіх працівників чол. 5 5 5 5
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 682,6 649,3 723,8 210,85
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 11376,7 10821,7 12063,3 14056,7

Станом на  31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про нерухоме майно:

з/п

Назва Місцезнаходження Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1. Єдиний майновий комплекс, у складі: м. Київ, вул. Рилєєва 10А 147411880000 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 14282993 від 10.12.2013 Приватна,

АТ «НДІ «Вектор»

1.1 Корпус № 7, літера Д 740,5 Виробниче приміщення
1.2 Корпус № 8, літера К 797 Адміністративно-виробниче  приміщення

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав наявні обтяження №37465920 (податкова застава, встановлена Рішенням про опис майна у податкову заставу Головного управління ДПС у м. Києві №51021-10 від 15.06.2020), №16537580 (арешт на все нерухоме майно, накладений Постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження Подільського РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві №52289709 від 22.09.2016).

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Київ, Подільський район, вулиця Рилєєва 10А 1656 8000000000:85:242:0006 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна,

Товариство є користувачем земельної ділянки згідно Положення про плату за землю в м. Києві відповідно до рішення Київської ради від 23.06.2011 №242/5629

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 РАФ-2203* (Вантажопасажирський) 128991 1986
2 САЗ (Самоскид-С) 3503 АА91630А 1990
3 ГАЗ (Седан-В) 3110 АА91560А 2000
4 ГАЗ (Вантажопасажирський) 2705 АА91460А 2002

*Означений автомобіль знаходиться на тимчасово окупованій території за місцем розташування Бази відпочинку «Теремок», а саме: Запорізька обл., Мелітопольський р-н,  смт. Кирилівка, вул. Коса Федотова 125.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі Товариства та входять до складу об’єкта приватизації: 512 одиниць (обладнання, меблі, інвентар) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на  31.03.2024 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

2)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» Обладнання згідно Акту приймання-передачі майна до договору, а саме:

1. Верстат токарний-гвинторізний (1976,1980) – 2шт

2. Верстат фрезерний (1980) – делітельна головка

3. Верстат консольно-фрезерний (1985)

4. Верстат вертикально-свердлильний (1978)

5. Верстат радіально-свердлильний (1978)

6. Верстат свердлильний (1974)

7. Верстат точильно-шліфувальний (1976)

8. Прес гідравлічний (1966)

9. Гільйотина (1978)

10. Прес ручний (1977,1985) – 2 шт

11. Стіл монтажний (1983) (розміточн. плита чугун.) – 2 шт

12. Верстат плоскошлифувальний

13. Верстат точильно-шлифувальний

14. Верстат заточний

15. Верстат гориз.вертик. фрезерний (універсальний)

16. Верстат вертикально фрезерний

17. Верстат токарний

18. Верстат токарн. гвинторіз.

19. Верстат заточн. плоско-шліфувал.

20. Верстат токарн. гвінторізний (1986)

21. Шафа для зберіган. метала

22. Шафа для оснастки

23. Тумба інструментальна – 3 шт

(Означене майно знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27)

Строкове платне користування для забезпечення господарських потреб  № 1014 від 01.10.2014,

діє до 31.08.2018;

(Дія договору вважається автоматично продовженою на кожен наступний календарний рік за відсутності письмового наміру щодо його припинення)

2 ТОВ «ІНФОКС» Нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Київ, вул.. Рилєєва, 10А, а саме: приміщення №№ 1,9,10, розташовані на 2 (другому) поверсі корпусу № 8 літера «К» 83 Строкове платне користування з метою розміщення офісу 01-09/22 від 01.09.2022, діє до 31.07.2025 355

На балансі Товариства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації та не увійшов до статутного капіталу Товариства, а саме:

  • Бомбосховище (сховище цивільної оборони) обліковий номер 112585, загальною площею 560,7 кв. м. місцезнаходження м. Київ, вул. Рилєєва, 10 А, яке відноситься до переліку об’єктів державного нерухомого майна та належить до сховища 2 класу.

На балансі Товариства наявні об’єкти, що наразі перебувають на тимчасово окупованій території, а саме:

  • База відпочинку «Теремок», яка розташована за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, смт. Кирилівка, вул. Коса Федотова, 125. До складу бази відпочинку «Теремок» входять будиночки житлові з мансардою в кількості 10 шт, побутовий комплекс кухня-буфет, намет господарський, господарський блок. Земельна ділянка в межах смт Кирилівка, Якимівського р-ну, вул. Коса Федотова, 125, площею 0,2806 га, кадастровий номер 2320355400:11:001:0188, передана АТ НДІ «Вектор» в оренду строком на 49 років (до  01.2055) на підставі рішення № 12 28 сессіі 4 скликання Кирилівської селищної ради від 29.11.2005 року за договором оренди земельної ділянки від 17.01.2006 року;
  • Автомобіль РАФ-2203, реєстраційний номер 128991, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, смт. Кирилівка, вул. Коса Федотова, 125.

У Товариства відсутні викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а також утворення і розміщення відходів.

Мобілізаційні завдання (замовлення) на Товаристві відсутні.

Умови продажу:

Покупець державного пакета акцій у кількості  7 281 800 штук акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу АТ «НДІ «Вектор», від дати переходу права власності зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «НДІ «Вектор» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на пакет акцій (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників АТ «НДІ «Вектор» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою:  м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А.

Відповідальна особа: генеральний директор АТ «НДІ «Вектор» Бобровський Костянтин Юрійович, телефон: +380916251939, E-mail: ndivektor@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, адреса веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-35.

Контактна  особа: Максюта Едуард Анатолійович, E-mail privat30@.spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 17.07.2024
Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу 04073 Україна, м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а
Регiон Київ
Вид діяльності за КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Максюта Едуард Анатолійович, 38095 741 27 30, privat30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 15.01.2024 № 47 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 01.01.2022 № 1 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 16.01.2024 № 75
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 10 097 423,68
Гарантійний внесок 2 019 484,74
Прийом заявок до 16/07/2024
Інформація про переможця ТОВ "КЛАСТЕР 1", № 42718903
Ціна запропонована переможцем 46000000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень «Вектор» ”