Державний пакет акцій у розмірі 0,0498 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Іста – Центр»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

146 059 73 030

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴73 030

Державний пакет акцій у розмірі 0,0498 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Іста – Центр» (код за ЄДРПОУ 23073489), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 30. Розмір статутного капіталу ПрАТ «Іста – Центр» складає 128171000,00 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста – Центр» у кількості 1276 штук акцій, що становить 0,0498%  статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23073489.

Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 119 осіб.

Основний вид діяльності товариства відповідно до Статуту: КВЕД 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) товариства за період 2020 – 9 місяців 2023 року: 815 646 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 227 488 184 259
2021 рік 353 620 158 291
2022 рік 118 566 86 175
9 місяців 2023 року 115 972 75 968

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 9 місяців 2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 315 394 302 999 265 821 293 292
1.1 Необоротні активи тис. грн. 217 676 228 302 217 866 210 555
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 181 125 62 30
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1 484 1 376 1 376 1 346
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 216 011 226 801 216 428 209 179
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 97 718 74 697 47 955 87 737
1.2.1 запаси тис. грн. 28 278 26 836 29 459 43 202
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 64 124 43 635 17 506 24 620
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 5 276 3 841 143 9 921
2. Пасиви тис. грн. 315 394 302 999 265 821 293 292
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 114 278 269 131 256 350 248 192
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 3 150 2 874 2 588 3 627
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 197 966 30 994 6 883 41 473
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 197 966 30 994 6 883 41 473
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 227 488 353 620 118 566 241 503
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 206 576 173 518 110 504 151 972
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 20 156 5 172 8 062 89 521
3.3 Інші доходи тис. грн. 756 174 930
3.4 Інші фінансові доходи тис. грн. 10
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 220 116 198 768 131 347 249 661
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 197 823 180 965 110 175 151 568
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 8 497 9 348 6 427 7 063
4.3 Витрати на збут тис. грн. 1 642 2 876 1 328 2 659
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 9 772 4 813 7 617 88 295
4.5 Інші витрати тис. грн. 2 382 766 5 800 76
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 7 372 154 852 -12 781 -8 158
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 147 136 127 117
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 16 311 18 059 12 804 11 184
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 9 184,07 11 065,75  8 401,25 10 621,37

Станом на 30.09.2023 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про нерухоме майно, що є власністю товариства:

Назва Адреса розташування Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівлі та споруди м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 2052277712101 промислове виробництво акумуляторних батарей Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний номер витягу: 234562268 від 27.11.2020.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія та номер: б/н, виданий 31.01.2011, видавник: Комунальне підприємство “Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації” Дніпропетровської обласної ради

Приватна, в особі Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код ЄДРПОУ 23073489)
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна:
Назва нерухомого майна Загальна площа (м кв.)
Будівля АПК літ.А-5 з підвалом літ. підв.А-5, прибудовою літ.А1-3, підвалом літ. підв.А1-3, тамбуром літ. а-1, ганком літ. а, приямком літ.а1, сходами літ.а3 4 374,2
виробничий корпус літ.Б-2, з прибудовами літ. Б1-1, Б2-2, Б4-2, 3Б5-1, 3Б6-1, тамбуром літ. Б3-1, переходом літ.підв.Б-2, сходами літ. б, б1,б2 14 013,8
будівля майстерень ОГМ літ.В-1 з підвалом літ.підв. В-1, сходами літ. в, ганками літ.в1, в2, прибудовою літ.в-1 365,1
будівля столярного цеху літ. Г-2 174,2
дільниця гільотичних ножиць літ.Д-1 66,0
будівля матеріального складу №3 літ. Ж-1 311,6
будівля станції нейтралізації літ.З-2 з підвалом літ.підв.З-2, вентканалами літ.з-1, підв. з-1 986,2
будівля боксу для автомобіля літ. И-1 з огл. ямою літ. під.И-1 75,8
будівля матеріального складу №1 літ. Л-1 726,1
будівля складу-ангару №4 літ.М-1 440,4
будівля складу-ангару №5 літ.Н-1 220,5
будівля складу готової продукції літ.О-1 648,4
навіс для збереження балонів літ. Р
будівля боксу для холодильного обладнання літ. Ч
навіс для збереження кисневих балонів літ. Ш
вбиральня літ.Э
навіс для збереження промислових відходів літ. Ю
господарча будівля літ.Я-1 67,3
будівля складу ГЗМ літ.S
навіси літ. У, Ф, Х, Ц, R, АВ, АН, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Ф1, 3В1, 3М1, 3О1, 3П1, 3У1, 3Б1, 3Б2, 3Ш1, 3Н1, 3Ч1, 3Г1, 3Ю1, 3Я1
будівля відпочинку водіїв літ. 3Х1
будівля насосної станції 3И1 з підвалом літ.під.ЗИ1 18,8
будівля прохідної літ. 3А1 з ганками літ.3а2, 3а3 25,8
будівля складу літ. П-1 527,4
будівля складу літ.3Р1 203,5
будівля СМГ літ. 3Д1 зі сходами літ.3д2 484,4
будівля пральні літ. К-1 з тамбуром літ. к1-1 67,4
будівля складу кислот літ. W
сторожові вишки (тимч.) літ. АА, АБ
контейнери (тимч.) літ. АД, АЕ, АЖ, АЗ, АК, АД, АМ
блок-кімнати (тимч.) літ. 2Д, 2Е
огорожі №1,2,4,12,13,19,23,24,25,54
ворота № 5,6,7,11,14,17,18,52,53,55
хвіртка №20,22,26
резервуари №27,28,29,47,48
декоративна огорожа №21
артскважини №30,31
резервуари для ПМЗ №32,33,34,35
опірні стінки №42,43
резервуари для кислот №44,45,46
естакада №49
залізнична колія №50
майданчик наливу кислоти №51
труба вибросу №56
естакада зливу кислоти №57
відстійник №58
мостіння І, ІІ, ІІІ

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 45 726 1210100000:09:459:0086 Фактичне розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і проїзду Комунальна власність Дніпропетровської міської ради, Державний акт на право постійного користування землею серія та номер – 1-ДП № 003058, виданий 02.07.2001

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2023:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 ТОВ «Дніпровський дослідний завод «Енергоавтоматика» Бокс для авто 75,8 Розміщення автомобіля №12322 від 01.09.2022. Термін дії – до 01.07.2025 13,72
2 ТОВ «Дніпровський дослідний завод «Енергоавтоматика» Контейнер-кімната Розміщення складського приміщення №12422 від 01.09.2022. Термін дії – до 01.07.2025 196
3 ТОВ «Оберон-Центр» Офісне приміщення 17,5 Розміщення офісу №12622 від 01.09.2022. Термін дії – до 01.07.2025 20
4 ПП «Охоронна Агенція «АКЦЕНТ» Контейнер-кімната Розміщення офісу №12222 від 01.09.2022. Термін дії – до 01.07.2025 450

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

  1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству 0,692 т.
  2. Утворення відходів за 2022 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 42,075 т.

у тому числі: 4 клас небезпеки – 42,075 т (відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн)

  1. Екологічні платежі 2022 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 461,5 тис. грн., у т. ч.:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 0,767 тис. грн.

  1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище не здійснювались.

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Конопля Людмила Григоріівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Дата торгів 14.12.2023
Розмір частки у статутному капіталі, % 0,0498
Адреса активу Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 30
Регiон Дніпропетровська область
Вид діяльності за КВЕД 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Конопля Людмила Григоріівна, +380567441141, dkp_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 30.08.2023 № 1524 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків обєктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 28.09.2023 № 12/01-118-РП
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 73 029,71
Гарантійний внесок 14 605,94
Прийом заявок до 13/12/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРОН-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 20040378, Україна, 49127, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Базова, будинок 2
Ціна запропонована переможцем 73030.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 08.02.2024 №12/01-08-ЗВП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій у розмірі 0,0498 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Іста – Центр» ”