ЄМК ДП «Шабалинівський спиртовий завод»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375332), за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 1. Основним видом діяльності підприємства є: виробництво інших основних органічних хімічних речовин. Протягом останніх 10 років підприємство не здійснює виробничу діяльність.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Шабалинівський спиртовий завод”.

Місцезнаходження: Чернігівська обл, Ніжинський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375332.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2024: 7 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних  речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 2023: підприємство не здійснювало виробничу діяльність.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): підприємство не здійснює виробничу діяльність протягом останніх 10 років, обсяг та номенклатура продукції відсутні.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

з/п

Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 910 910 1013
2. Основні засоби тис. грн 775 775 775
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 135 135 238
4.1 запаси тис. грн
4.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 135 135 135
5. Власний капітал тис. грн -27371 -27394 -27865
6. Довгострокові зобов’язання, в т. ч. тис. грн
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 28281 28304 28878
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (ф №1, р 1695-1660-1665-1670)

в тому числі за:

тис. грн 28281 28304 28878
7.1.1 розрахунками з оплати праці;

(рядок 1630)

тис. грн 57 67 552
7.1.2 розрахунками перед бюджетом

(рядок 1620)

тис. грн 21168 21168 21168
7.1.3 розрахунками зі страхування

(рядок 1625)

тис. грн 150 163 252
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн 5455 5455 5455
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 1610)

тис. грн
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
8.2 Інші операційні доходи тис. грн
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 57 67 552
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
9.2 Адміністративні витрати тис. грн 57 67 552
9.3 Витрати на збут тис. грн
9.4 Інші операційні витрати тис. грн
9.5 Інші витрати тис. грн
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
10. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -57 -67 -552
11. Середня кількість усіх працівників чол. 1 1 7
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн 57 67 552
13. Середньомісячна заробітна плата грн 4750 5583 6571

Станом на 01.01.2024 прострочена кредиторська заборгованість 28878,0 тис.грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 552,0 тис.грн;
 • заборгованість зі страхування – 252 тис.грн;
 • заборгованість перед бюджетом – 21168,00 тис.грн;
 • заборгованість за товари, роботи, послуги – 5455,00 тис.грн;
 • інша кредиторська заборгованість (кредит банку) – 1451,00 тис.грн.

За інформацією Головного управління ДПС у Чернігівській області (лист від 08.12.2023 № 6555/5/25-01-13-06-09) по ДП “Шабалинівський спиртовий завод” обліковується податковий борг в розмірі 23 345 607, 73 грн (в т.ч. пеня 2 190 815,33 грн).

За інформацією Борзнянського відділу державної виконавчої служби у Ніжинському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (лист від 11.03.2024 № 11554) на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження щодо ДП “Шабалинівський спиртовий завод”. Всього боргу – 18181437,69 грн, виконавчого збору – 1818143,76 грн та витрати на проведення виконавчих дій – 3900 грн.

Відомості про нерухоме майно:

з/п

Назва Місцезнаходження Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Адмінбудівля з КПП, літ. А-ІІ Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 471,1 2865816874040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з ДРРП № 362673257 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
2 Головний корпус, літ. Б-ІІ

– частка розміром 49/50, (1/50 – ПРУ, що не підлягає приватизації, розташоване у частині приміщень підвалу)

Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 4968,6 (у т. ч. ПРУ (81,0 м кв), що не підлягає приватизації) 2887101174040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 373771412 від 11.04.2024 Державна, Фонд державного майна України*
3 Мехмайстерня, літ. В Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 298,4 2865898574040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362693013 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
4 Будівля теплиці, літ. Г Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 623,7 2865875274040 1271.6 Будівлі тепличного господарства Витяг з ДРРП № 362687309 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
5 Спиртосховище, літ. Д Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 413,0 2865869474040 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП № 362685739 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
6 Будівля цеху повітряних зерен, літ. Е-ІІ Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 2068,9 2866185274040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362763210 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
7 Будівля вуглекислотного цеху, літ. Є Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 541,0 2865884274040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362689572 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
8 Будівля для встановлення приймального чану, літ. Ж-ІІ Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 30,4 2866175074040 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з ДРРП № 362760534 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
9 Мазутна станція, літ. З Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 65,8 2865894674040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362691866 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
10 Будівля гаражу, літ. І Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 456,5 2865889674040 1242.1 Гаражі наземні Витяг з ДРРП № 362690891 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
11 Матеріальний склад, літ. К Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 17,2 2865863474040 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП № 362684400 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
12 Будівля вбиральні, літ. Л Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 4,2 2866156974040 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з ДРРП № 362756307 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
13 Будівля насосної, літ. Н Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 25,3 2865799074040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362674558 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
14 Будівля ГСМ, літ. О Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 32,7 2866142174040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362752589 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
15 Будівля кислородної, літ. П Чернігівська  обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 16,1 2866146074040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362753728 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
16 Будівля вбиральні, літ.Р Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 3,8 2866161574040 1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків Витяг з ДРРП № 362757287 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
17 Будівля мазутного, літ. С Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 46,6 2866168574040 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу Витяг з ДРРП № 362758994 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
18 Будівля  свердловини №3, літ. Т Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 14,8 2866165074040 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Витяг з ДРРП №367748004 від 28.02.2024 Державна, Фонд державного майна України*
19 Будівля матеріального складу №2, літ. М-І Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 292,5 2887141674040 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП № 367569248 від 27.02.2024 Державна, Фонд державного майна України*
20 Будівля зерноскладу, літ. М Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська,1 508,0 2887130274040 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП № 367566270 від 27.02.2024 Державна, Фонд державного майна України*
21 Будівля магазину, літ. А-І Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка вул. Заводська, 16 а 158,8 2866192674040 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини Витяг з ДРРП № 362765108 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
22 Будівля прохідної на спиртобазі, літ. А Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а 37,2 2866199874040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з ДРРП № 362767236 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
23 Будівля приймально-відпускного відділення, літ. Б-ІІ Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а 160,3 2866204374040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362768343 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
24 Будівля вагової, літ. В Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а 11,1 2866206874040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з ДРРП № 362768976 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
25 Будівля зерноскладу, літ. Г Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а 1030,1 2866209474040 1271.3 Будівлі для зберігання зерна Витяг з ДРРП № 362769656 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
26 Будівля котельні, літ. Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а 96,6 2866210574040 1999.9 Інші будівлі Витяг з ДРРП № 362770073 від 22.01.2024 Державна, Фонд державного майна України*
27 Зовнішня електролінія Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2214.3 Лінії електричні розподільні середньої напруги Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
28 Кабельна електролінія Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2214.3 Лінії електричні розподільні середньої напруги Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
29 Артезіанська свердловина Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
30 Артезіанська свердловина №2 Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
31 Артезіанська свердловина №1 Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
32 Технологічний ставок Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
33 Зовнішній трубопровід на очисних спорудах Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
34 Внутрішня електролінія Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2214.3 Лінії електричні розподільні середньої напруги Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
35 Газопровід Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
36 Земляне полотно під’їзної дороги Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
37 Поля фільтрації на очисних спорудах Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 3199.9 Землі іншого призначення Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
38 Тупик залізничної дороги Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2421.1 Огородження Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
39 Забор заводу Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2421.1 Огородження Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
40 Верхня буд. Залізничної дороги Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
41 Електролінії до механізмів Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2214.3 Лінії розподільчі середньої напруги Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
42 Цегляна будка вагаря Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 1274.6 Господарські будівлі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
43 Фундамент ж/б під механічні ваги Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 9999.9 Інше майно Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
44 Фундамент ж/б під спиртову ємність Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 9999.9 Інше майно Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
45 Фундамент ж/б, силоса Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 9999.9 Інше майно Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
46 Огорожа для забору спиртбази Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2421.1 Огородження Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
47 Благоустрій території Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 9999.9 Інше майно Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
48 Тепломережа Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.2 Місцеві теплові мережі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
49 Технологічний трубопровід Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
50 Дорога (на території підприємства між цехами) Чернігівська обл. Ніжинський р-н, с Іванівка, вул. Заводська,1 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*
51 Труба димова (майно, приналежне до котельні, що знаходиться на 1-му поверсі головного корпусу літ. Б-ІІ) Чернігівська  обл. Ніжинський  р-н., с. Іванівка, вул. Заводська1 9999.9 Інше майно Не підлягає реєстрації Державна, Фонд державного майна України*

* Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 14.07.2021 № 1212 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375332)» об’єкт приватизації прийнято із сфери управління Міністерства економіки України до сфери управління Фонду державного майна України.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 28.02.2024 № 367662118) щодо нерухомого майна державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод» зареєстроване обтяження: арешт нерухомого майна.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Чернігівська обл, Ніжинський р-н, с. Іванівка 53,76 відсутній Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 06.02.1996 серія ЧН 00019
2 Чернігівська обл, Ніжинський р-н, с.Велика Доч 2,7 відсутній Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 06.02.1996 серія ЧН 00017

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1. автомобіль ВАЗ* 21150 Номер не зберігся 2001
2. трактор Т-74* 74 Номер не зберігся 1979
3. причіп* 2ПТС-4 Номер не зберігся 1990

 * документи на транспортні засоби відсутні.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації станом на 01.01.2024р.: 250 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік договорів оренди майна, яке передане в оренду, станом на 01.01.2024 року:

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1. ТОВ “Агро-регіон Борзна” Будівля прохідної загальною площею 35,8 кв.м., будівля вагової загальною площею 11,1 кв.м., будівля зерноскладу загальною площею 1024,0 кв.м., будівля котельні загальною площею 95,8 кв.м., будівля приймання і відпустки спирту загальною площею 185,5 кв.м розташовані за адресою Чернігівська обл. Ніжинський  р-н, с. Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а 1352,2 Зберігання, складування та перевантаження власної продукції на залізничний транспорт № 110-17 від 28.09.2017, нова редакція від 25.08.2021. Термін дії 25.09.2023 (пролонговано на час воєнного стану)*. 5444,01

*Відповідно до п. 12.1. договору оренди строк його дії не довше, ніж до моменту переходу права власності на ЄМК, до складу якого входить орендоване майно, до переможця аукціону, проведеного згідно з Законом України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

На балансі підприємства перебуває 33 об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

– Об’єкти житлової нерухомості з господарськими спорудами (с. Іванівка, вул. Заводська):

 • житловий будинок – 5 од.;
 • погріб – 12 од.;
 • криниця – 2 од.;
 • сарай – 11 од.;
 • трансформатор – 1 од.

– Протирадіаційні укриття (с.Іванівка):

 • в підвалі житлового будинку ПРУ № 92302 площею 32,1 кв.м;
 • в підвалі головного корпусу ПРУ № 92326 площею 81,0 кв.м.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщувались в зв’язку з тим, що підприємство не працює більше 10 років.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 1. Погашення боргів ДП «Шабалинівський спиртовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Шабалинівський спиртовий завод»;
 2. Недопущення звільнення працівників ДП «Шабалинівський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: за попередньою домовленістю у робочі дні з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від Державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод» – Кирилко Ярослав Олегович – керівник, тел. (093) 6505370, e-mail: anusina0123@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-225, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: пн – чт – з 8.00 до 17.00, пт – з 8.00 до 15.45, перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Титаренко Ольга Миколаївна, тел.  (099) 496-27-07, e-mail: olha.tytarenko@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 16433, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська,1
Регiон Чернігівська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Шабалинівський спиртовий завод», код за ЄДРПОУ 00375332
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів;
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Титаренко Ольга, +38046 267 62 25, olha.tytarenko@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.08.2021 № 1426 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 13/658 від 09.09.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЄМК ДП «Шабалинівський спиртовий завод» ”