Єдиний майновий комплекс структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства Управління справами Фонду державного майна України

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

35 739 831

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴36 101 000

Активи об’єкта приватизації: майно повернутого з оренди колишнього єдиного майнового комплексу «Ізмаїльський винзавод» (будівлі, споруди, обладнання та устаткування промислового призначення, транспортні засоби), яке передано на баланс структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» та розташовані за адресами: – Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44; – Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54; – Одеська область, Ізмаїльський район, с. Плавні, вул. Лиманська, 1А; – Одеська область, Ізмаїльський район, смт Суворове, вул. Лиманська, 18; – Одеська область, Ізмаїльський район** (колишній Кілійський район), с. Приморське, вул. Курортна, 64 (база відпочинку).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» (код за ЄДРПОУ 44112572).

Одеська філія є відокремленим структурним підрозділом Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України», без права юридичної особи.

На баланс Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» (код за ЄДРПОУ 44112572) передано активи повернутого з оренди єдиного майнового комплексу «Ізмаїльський винзавод», що використовувались для виробництва виноробної продукції, а саме для виробництва шампанських та ігристих вин, розливу виноробної продукції (виноматеріали виноградні, вино ігристе, вино з концентрацією спирту більше 15%, вино з концентрацією спирту не більше 15%).

Юридична адреса: 68640, Одеська область, Ізмаїльський район, смт Суворове, вул. Лиманська, 18:

Місцезнаходження:

 • Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44;
 • Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54;
 • Одеська область, Ізмаїльський район (колишній Ренійський район), с. Плавні, вул. Лиманська, 1А;
 • Одеська область, Ізмаїльський район, смт Суворове, вул. Лиманська, 18;
 • Одеська область, Ізмаїльський район (колишній Кілійський район), с. Приморське, вул. Курортна, 64 (база відпочинку).

Середньооблікова чисельність станом на 31.03.2023: 0 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України»: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): відсутній (фінансово-господарська діяльність не здійснюється).

Основна номенклатура продукції: відсутня (фінансово-господарська діяльність не здійснюється).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 0,0 0,0
2021 р. 0,0 0,0
2022 р. 0,0 0,0
1 квартал 2023 р. 0,0 0,0

Основні показники господарської діяльності :

Одеська філія Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» створена 28.01.2021

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 1 кв. 2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 3,8 35 895,8 35 894,8
1.1 Необоротні активи тис. грн. 35 894,8 35 894,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 35 894,8 35 894,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3,8 1,0
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 3,4
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 0,4 1,0
2. Пасиви тис. грн. 3,8 35 895,8 35 894,8
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. -240,2 35572,1 35571,1
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 244,0 323,7 323,7
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 244,0 323,7 323,7
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 34,1
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 8,3
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 9,3
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
2.4.5 інші поточні зобов’язання 192,3 323,7 323,7
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 240,2 82,5 1
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -240,2 -82,5 -1
6. Середня кількість всіх працівників осіб 1,0 1,0 0
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 20,0 20,0 0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 20 000,0 20 000,0 0,0

Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • фінансова допомога – 323 674,00 грн;
 • заборгованість по заробітній платі – 0,00 грн;
 • податки з заробітної плати – 0,00 грн;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – 0,0 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 0,00 грн.

Інформація про майно, що входить до складу об’єкту приватизації:

Активи об’єкта приватизації: майно повернутого з оренди колишнього єдиного майнового комплексу «Ізмаїльський винзавод» (будівлі, споруди, обладнання та устаткування промислового призначення, транспортні засоби), які передано на баланс Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України».

Відомості про об’єкти нерухомого майна:

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер/номер запису про право власності з Державного реєстру речових прав Функціональне використання за класифікатором державного майна Підстава виникнення права власності/
інформація про реєстрацію права власності
Форма власності та власник
м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44
Заглиблений цех, літ. A м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 533,5 2657845651080

/48413154

1252.5 Склади спеціальні товарні Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. Б м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 124,0 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех розливу, літ. В м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 2614,0

 

2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех обробки пляшок, літ. В1 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 654,8

 

2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Виносховище літ.  В2 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 1079,7

 

2657845651080

/48413154

1252.5 Склади спеціальні товарні Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Станція інженерного забезпечення, літ. В3 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 178,9

 

2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Підвал Гагаріна, 44 84,5 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. Г м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 940,5 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Головний корпус, літ. Д м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 1497,7 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад готової продукції, літ. Е,е,е1,е2 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 1655,5 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех розливу, літ. Ж м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 788,9 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех виготовлення шампанських вин, літ.  З м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 589,5 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Компресорна станція, літ. И,И1,и м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 195,7 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ.  К м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 7,7  (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Гараж, літ.  Є, Ю м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 242,7

 

2657845651080

/48413154

1242.1 Гаражі наземні Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. Л,Л1,л м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 114,3     (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. М м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 150,4 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. Н м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 347 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад, літ. О м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 422,7 2657845651080

/48413154

1252.9 Склади та сховищі інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад, літ.  Р м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 343,1 2657845651080

/48413154

1252.9 Склади та сховищі інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ. Т м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 9,0 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Сарай, літ. У м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 23,4 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Сарай, літ.  Х м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 15,7 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Магазин, літ.  Ф м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 30,5 2657845651080

/48413154

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ.  Ш м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 8,9 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад, літ. Щ м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 763,2 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1252.9 Склади та сховищі інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. Й м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 184,7 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Комора, літ. Ц м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 23,3 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. Ч м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 105,4 (площа забудови) 2657845651080

/48413154

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Огорожа, №1-9 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 2657845651080

/48413154

2421.1 Огородження Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Залізничне полотно, №10 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 2657845651080

/48413154

2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вимощення, І м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 2657845651080

/48413154

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Під’їзна доріжка в цех м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 Реєстрація відсутня 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Стрілочне переведення (розташована за межами території) м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44

 

Реєстрація відсутня 2999.9 Інші інженерні споруди

 

 

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вимощення м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44

 

Реєстрація відсутня 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Криниця м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44

 

Реєстрація відсутня 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети

 

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Виставковий комплекс м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 Реєстрація відсутня  

1999.9 Інші будівлі

 

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склопровідна мережа с/75-2025 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44

 

Реєстрація відсутня 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші

 

 

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54
Адміністративна будівля, літ. А м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 116,2 2657791151080

/48411730

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вагова, літ. а м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 44,1(площа забудови)

 

 

2657791151080

/48411730

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Адміністративна будівля, літ.  Б м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 123,4 2657791151080

/48411730

1220.5 Адміністративно-побутові бідівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад майстерня, літ.  В м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 681,7

 

 

2657791151080

/48411730

1252.9 Склади та сховища інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех для соку, літ. Г м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 556,9

 

 

2657791151080

/48411730

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех утилізації, літ. Д м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 153,1

 

 

2657791151080

/48411730

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Модуль ОРСК, літ. Е м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 1205,3

 

 

2657791151080

/48411730

1999.9 інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Головний корпус цеху, літ. Ж м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 874,8

 

2657791151080

/48411730

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех з переробки винограду, літ. Ж1 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 448,7 2657791151080

/48411730

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Прибудова, літ. ж м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 173,7 2657791151080

/48411730

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Трансформаторна, літ. З м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 24,6 2657791151080

/48411730

2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ.  И м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 7,1(площа забудови) 2657791151080

/48411730

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Огорожа, №1-4 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 2657791151080

/48411730

2421.1 Огородження Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Резервуари з/б  50куб.м.літ.№ 5-28 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 2657791151080

/48411730

1252.2 Резервуари та ємності інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Залізничне полотно, №29 м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 2657791151080

/48411730

2122.4 Залізничні колії промислових підприємств Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вимощення І м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54

 

2657791151080

/48411730

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склопровідна мережа м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 Реєстрація відсутня 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склопровідна мережа м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 Реєстрація відсутня 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Канализаційна мережа м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 Реєстрація відсутня 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Водопровідна мережа 40м, 154м. м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 Реєстрація відсутня 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Ізмаїльський р-н ** (колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна, 64, база відпочинку
Основна будівля, літ. А Ізмаїльський р-н **

(колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64

335,5

 

 

2657724351080

/48410079

1212.3 Центри та будинки відпочинку Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Ідальня, літ.  Б Ізмаїльський р-н **

(колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64

125,8

 

2657724351080

/48410079

1212.3 Центри та будинки відпочинку Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Душова, літ.  В Ізмаїльський р-н ** (колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64 16,2 (площа забудови)

 

 

2657724351080

/48410079

1212.3 Центри та будинки відпочинку Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. Е Ізмаїльський р-н **(колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64 27,6 (площа забудови)

 

 

2657724351080

/48410079

1212.3 Центри та будинки відпочинку Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ. Є Ізмаїльський р-н ** (колишній Килійський р-н),

с. Приморське, вул. Курортна,64

8,1(площа забудови)

 

 

2657724351080

/48410079

1212.3 Центри та будинки відпочинку Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Ємність питної води, №6-8 Ізмаїльський р-н ** (колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64 2657724351080

/48410079

1212.3 Центри та будинки відпочинку Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вимощення, І Ізмаїльський р-н ** (колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64 2657724351080

/48410079

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Одеська область, Ізмаїльський р-н**(колишній Ренійський район), с. Плавні, Лиманська, 1А
Прохідна, літ.  А Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 13,1

 

 

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. а Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 46,7(площа забудови) 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Котельня, літ. Б Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 274,4

 

 

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Спиртосховище, літ. В Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 112,8

 

2657816451000

/48412354

1252.9 Склади та сховища інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Адміністративна будівля, літ. Г Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 76,4 2657816451000

/48412354

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вагова, літ. Д Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 37 ,0 (площа забудови)

 

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Прохідна, літ. Е Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 24,0 (площа забудови) 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Трансформаторна підстанція, літ. Ж

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 16,1(площа забудови) 2657816451000

/48412354

2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Сховище, літ. З Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 773,7

 

 

2657816451000

/48412354

1252.5 Склади спеціальні товарні Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. з Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 168,4

(площа забудови)

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад, літ. И

 

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 102,2

 

 

2657816451000

/48412354

1252.9 Склади та сховища інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склад, літ.  К Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 158,5

 

 

2657816451000

/48412354

1252.9 Склади та сховища інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. к Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 25,6 (площа забудови) 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех переробки відходiв, літ.  Л

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 157,7 (площа забудови)

 

2657816451000

/48412354

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Сховище, літ.  М

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 50,3(площа забудови) 2657816451000

/48412354

1252.5 Склади спеціальні товарні Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ. Н

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 8,0(площа забудови) 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. О

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 57,8(площа забудови) 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Головний корпус, літ. П

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 1148,1

 

2657816451000

/48412354

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех переробки винограду, літ. П1

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 436,4

(площа забудови)

 

2657816451000

/48412354

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Трансформаторна підстанція, літ. Р

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 45,0

(площа забудови)

2657816451000

/48412354

2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вагова, літ. С Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 54,9 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ. с Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 59,6 (площа забудови) 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ. Т Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 7,7

(площа забудови)

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Сарай, літ.  У Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 68,8 (площа забудови)

 

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерня, літ. Х Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 104,0 2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Прибудова, літ. Ц Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 27,7 (площа забудови)

 

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Прибудова, літ. д Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 6,0 (площа забудови)

 

 

2657816451000

/48412354

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Прибудова, літ. л Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 21,5 (площа забудови)

 

2657816451000

/48412354

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вежа, літ. Ф (Башта Рожновського) Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 2657816451000

/48412354

2222.5 Водонапірні башти, фонтани Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Огорожа, №1-5 Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 2657816451000

/48412354

2421.1 Огородження Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Артезіанська свердловина, №6

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 2657816451000

/48412354

2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вимощення, І

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А 2657816451000

/48412354

2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Склопровідна мережа с/75-2024

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А Реєстрація відсутня 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші

 

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Кабельна лінія

 

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А Реєстрація відсутня 2224.5 Місцеві телевізійні кабельні мережі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Водонапірна мережа

 

 

Одеська область, Ізмаїльський р-н ** (колишній Ренійський р-н), с. Плавні, Лиманська, 1А Реєстрація відсутня 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Одеська область, Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18***
Вагова, літ. А Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 19,1 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вагова, літ. Б Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 33,1 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Головний корпус,  літ. В Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 2744,4

 

 

2657768651080

/48411170

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022*

 

Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Допоміжна будівля, літ.  Г Ізмаїльський р-н, смт Суворове, вул. Лиманська, 18 46,1

 

 

2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Допоміжна будівля, літ.  Д Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 247,5 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Котельня, літ. Е Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 299,2 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Майстерні та побутові приміщення, літ. Ж

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 573,9

 

 

2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Адміністративна будівля, літ.  З

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 160,7

 

 

2657768651080

/48411170

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Допоміжна будівля, літ.  К

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 16,8 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Навіс, літ.  Л

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 154,2

(площа забудови)

2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Допоміжна будівля, літ. М

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 31,8

(площа забудови)

2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Вбиральня, літ. Н

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 12,9 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Цех переробки відходов, літ. О

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 91,8 (площа забудови 2657768651080

/48411170

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Альтанка,  літ. Р

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 21,2 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Допоміжна будівля, літ. П

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 44,8 (площа забудови) 2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі

 

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Сховище, літ.  У

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 8,2

(площа забудови)

2657768651080

/48411170

1999.9 Інші будівлі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Насосна каналізація, літ.  С

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 2657768651080

/48411170

2223.3

Установка для перероблення стічних вод

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Водонапірна вежа, літ.  Т

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 2657768651080

/48411170

2222.5

Водонапірні башти, фонтани

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Огорожа, №1-11

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 2657768651080

/48411170

2421.1 Огородження Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Басейн, №12

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 2657768651080

/48411170

1252.2 Резервуари та ємності інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Резервуари, №13-44 Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 2657768651080

/48411170

1252.2 Резервуари та ємності інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Амфора з/б Е 54.4

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 Реєстрація відсутня 1252.2 Резервуари та ємності інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Амфора з/б Е 54.4

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 Реєстрація відсутня 1252.2 Резервуари та ємності інші Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

Каналізаційна мережа 1012

 

 

Ізмаїльський р-н, смт  Суворове, вул. Лиманська, 18 Реєстрація відсутня 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна, Фонд державного майна України,

код за ЄДРПОУ 00032945

*- Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022 щодо визначення балансоутримувача ЦМК ДП «Ізмаїльський винзавод»

**- Кілійський район та Ренійський район в Одеській області ліквідовано відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ „Про утворення та ліквідацію районів”.

***Будівлі та споруди, які розташовані за адресою:  Одеська область, Ізмаїльський р-н, смт Суворове, вул. Лиманська, 18  мають непридатний технічний стан конструктивних елементів.

Інформація про об’єкти нерухомого майна, що не підлягають приватизації:

 1. Житловий багатоквартирний будинок за адресою: м. Ізмаїл, вул. Авраамівська (28 Червня), 115;
 2. Житловий багатоквартирний будинок за адресою: м. Ізмаїл, вул. Тульчианівська (Котовського), 65

Відомості про земельні ділянки:

Відомості про земельні ділянки: Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування
Земельна ділянка Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 7,3963 Не присвоєно Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд Державний акт на право постійного користування землею серія ІІ-ОД №000397 (зареєстрований 30.10.2000 за №123), виданий ЗАТ «Ізмаїльський винзавод»
Земельна ділянка Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 Не присвоєно
Земельна ділянка Одеська область, Ізмаїльський район, с. Плавні, вул. Лиманська, 1А;

 

2,9754 Не присвоєно Землі промисловості Договір оренди земельної ділянки від 15.01.2020 б/н (термін дії сплинув 31.12.2020)
Земельна ділянка Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вул. Лиманська, 18 3,3205 5122055400:00:02:001 (анульований)

5122055400:00:02:002 (анульований)

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд на території Суворівської селищної ради Державний акт на право постійного користування землею серія ІІ-ОД №003011 (зареєстрований 17.01.2000 за ОД №10-01-10), виданий Орендному підприємству «Ізмаїльський винзавод».
Земельна ділянка Ізмаїльський р-н ** (колишній Килійський р-н), с. Приморське, вул. Курортна,64 0,23 Не присвоєно  Рекреаційна зона Попередній договір  резервування земельної ділянки від 01.01.2018 №30 (термін дії сплинув 31.12.2020)

Право користування вказаними земельними ділянками Одеською філією державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» не оформлювалось.

Транспортні засоби:

Марка Місцезнаходження Регістраційний номер Призначення та тип Об’єм двигуна Підстава виникнення права власності Форма власності
А/м Камаз 5410 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 10117ОВ Вантажний сідловий тягач 1850 см3

дизель

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м Камаз 5410 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 Відсутні документи Вантажний сідловий тягач Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Автоцистерна (№97,95,99) Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Автобус ГАЗ АСЧ03 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 487-89ОВ Автобус пасажирський 4250 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
напівпричіп ОДАЗ 9370 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 28666ОА напівпричіп Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м ГАЗ-53 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 29174ОВ Вантажний бортовий 3450 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м ГАЗ-53 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 39139ОВ Вантажна цистерна 4250 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м ИЖ2715 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 Відсутні документи Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Причіп тракторний 2ПТС4 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 15956ВН Причіп Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м ИЖ-КОМБИ Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 ВН5211АВ Легковий комбі 1500 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м ИЖ-КОМБИ Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 ВН1602АС Легковий комбі 1500 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Автомашина ВАЗ-21099 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 43549ОА Легковий седан 1500 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Автомобиль Ауди -А6 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44 ВН6705ІС Седан-В 2600 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Автонавантажувач мод. 40810 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 Автонавантажувач Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м Даймлер-Бенц-250 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 16773ОК Легковий седан 2500 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
Причіп тракторний 2ПТС4 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54 15954ВН Причіп Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****
А/м ГАЗ-53 Одеська область, Ізмаїльський р-н, с. Плавні, Лиманська, 1А 36660ОВ Вантажний бортовий 3450 см3

бензин

Наказ ФДМУ №857 від 10.08.2022* Державна ****

****  Згідно наданих копій документів транспорті засобі зареєстровані  за колишнім  орендарем ПрАТ «Ізмаїльський винзавод» (ЗАТ «Ізмаїльський винзавод») код ЄДРПОУ 00412033.

До складу об’єкта входить: 614 інвентарних одиниць обладнання та інвентаря.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: господарська діяльність не здійснюється; викиди та скиди забруднюючих речовин  у навколишнє середовище відсутні.

Умови продажу:

Покупець «Єдиного майнового комплексу структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду ЄМК структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта  з 900 до 1700.

Контактна особа: Прядка О.П. моб. +38(050) 607-17-73 Е-mail: dp-2015@ukr.net.

Телефон для довідок: (048) 731-40-51, (095)799-88-57 Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, (095)799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 28.06.2023
Адреса активу 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, смт. Суворове, вул. Лиманська, 18
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Ізмаїльський винзавод»
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +380487314043
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду держаного майна України № 1229 від 20.07.2020 "Про внесення змін до наказу Фонду держаного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків орбєктів малої приватизації, що підлягають приватизації" (зі змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.07.2020 № 675, із змінами від 28.09.2022 № 804, від 03.02.2023 № 189
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 35 739 831,17
Гарантійний внесок 1 340,00
Прийом заявок до 27/06/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕГА АГРО ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 44392174), Україна, 65005, Одеська область, місто Одеса, вулиця Бугаївська, будинок 21
Ціна запропонована переможцем 36101000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 737 від 11.07.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства Управління справами Фонду державного майна України ”