Єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України

Єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Лешко – Попеля, 15. Основним видом діяльності підприємства є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Очікується аукціон

Опис

Назва об’єкту: Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України (код за ЄДРПОУ 03534268).

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15.

Орган управління: Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України. Основним видом діяльності підприємства є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Відомості про будівлі: власні приміщення у підприємства відсутні.

Відомості про рухоме майно: власне рухоме майно у підприємства відсутнє.

Відомості про земельну ділянку: на праві власності та у користуванні підприємства земельні ділянки відсутні.

Основна діяльність підприємства: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Середньооблікова чисельність працівників: штатні працівники відсутні.

Основні показники господарської діяльності за три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 І півріччя 2021
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 67 267 183,1 210,1
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1 1 1 1
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 1 1 1
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 66 266 182,1 209,1
1.2.1 запаси тис. грн. 8 1 1,2 1,2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 36 79 45,1 72,4
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 1 58 0,3
1.2.3 Інші оборотні активи тис. грн. 21 128 135,5 135,5
2. Пасиви тис. грн. 67 267 183,1 210,1
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. – 161 – 141 – 186,2 – 159,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 47 47 47 47
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 181 361 322,3 322,1
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 181 361 322,3 322,1
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 92 365 8,2 0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 49 316 3,8 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн. 43 49 4,4
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 138 345 35,3 0,2
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 131 333 16,4
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 7 6
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 2
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн. 18,9 0,2
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 24
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн.  – 46 20 – 27,1 – 0,2
6. Середня кількість всіх працівників осіб 1 1 1 0

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 322,1 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість по розрахункам зі страхування – 86,6 тис. грн.
  • інші поточні зобов’язання – 235,5 тис. грн.

Умови продажу:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 (шести) місяців.

Відповідальна особа за огляд об’єкту: Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю з організатором електронного аукціону за місцем розташування об’єкта.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Контактна особа організатора аукціону: Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лешко - Попеля, 15
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України, код ЄДРПОУ 3534268
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.29 Постачання інших готових страв
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (зі змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 12/01-237-РП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України ”