Єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України

Єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України. Основним видом діяльності підприємства є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України.

Місцезнаходження: 49600, м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03534268.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 0.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (вид діяльності за КВЕД: 72.19).

Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України було створено для виконання проектно-конструкторських та експериментальних робіт по завданням Інституту технічної механіки Національної академії наук України (ІТМ НАНУ) та Державного космічного агентства України з метою впровадження розробок Інституту в космічну галузь України.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2019- І півріччя 2022:  319, 8 тис. грн., у тому числі експортної –  0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції:

  • розробка методичних засад, які дозволяють оцінити технічні характеристики розробляємої космічної техніки та матеріальні затрати у процесі її розробки.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 рік 365 316
2020 рік 8,3 3,8
2021 рік 0 0
І  півріччя 2022 року 0 0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020р. 2021 р. І півріччя 2022 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 267,1 147,0 18,7 18,8
1.1 Необоротні активи тис. грн 1,1 1,1 15,8 15,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 1,1
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 1,1 15,8 15,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 266 145,9 2,9 3,0
1.2.1 запаси тис. грн 1,2 1,2 1,2 1,2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 79,2 33,7 1,7 1,8
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 58 0,2 0 0
2. Пасиви тис. грн 267,1 147,0 18,7 18,8
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн – 140,8 -186,4 -142,4 -142,3
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 47 47 47 47
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 360,9 286,4 114,1 114,1
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 360,9 286,4 114,1 114,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 365,0 8,3 0 0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 316,0 3,8 0 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 49,0 4,5
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 345,0 35,7 0,1 0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 333,0 16,5
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 6,0
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 2,0 19,2
4.5 Інші витрати тис. грн 0,1
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 4,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 20 -27,4 -0,1 0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 6 1 0 0
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 180,931 17,468 0 0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 2513,00 1456 0 0

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 114,1 тис.грн., в тому числі за:

  • інші поточні зобов’язання – 77,2 тис. грн.
  • розрахунки зі страхування – 36,9 грн.

Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: автотранспорт (автомобіль ГАЗ-53-12, автопричеп 1Р5), технічне обладнання, меблі.

Інформація про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 (шести) місяців у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації, (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: privat_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Остащенко Ольга Сергіївна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Адреса активу Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лешко - Попеля, 15
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України, код ЄДРПОУ 3534268
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.29 Постачання інших готових страв
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (зі змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 12/01-237-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс – Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної академії наук України ”