Єдиний майновий комплекс “Одеський завод шампанських вин”

Категорій: , , , , Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

87 377 964

Кількість учасників аукціону:

7

Переможна пропозиція:

₴195 003 000

Єдиний майновий комплекс “Одеський завод шампанських вин”, переданий в оренду ПрАТ “Одеський завод шампанських вин” за договором оренди від 30.12.1992 (зі змінами та доповненнями), термін дії договору до 24.02.2035. Об’єкт приватизації складається з необоротних активів, а саме 975 одиниць основних засобів, у т.ч.: – об’єктів нерухомості – 35 одиниць; – машини та обладнання – 803 одиниці; – транспортні засоби – 7 одиниць; – інструменти, прилади, інвентар – 65 одиниць; – інші основні засоби – 65 одиниць.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий  комплекс «Одеський завод шампанських вин».

Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, Французький бульвар, 36.

Об’єкти у складі ЄМК «Одеський завод шампанських вин» розташовані за адресами:

 • м. Одеса, Французький бульвар, 36;
 • м. Одеса, Французький бульвар, 36-А;
 • м. Одеса, Французький бульвар, 36-Б.

Орендар (балансоутримувач): Приватне акціонерне товариство  «Одеський завод шампанських вин» (код за ЄДРПОУ 32224466).

Об’єкт приватизації – єдиний майновий комплекс «Одеський завод шампанських вин» переданий в оренду ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» за Договором від 30.12.1992 (зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 19.12.1997; Додатковою угодою від 01.12.1999; Додатковою угодою від 15.11.2002; Додатковою угодою від 29.12.2002; Додатковою угодою від 03.06.2003; Додатковою угодою від 18.02.2004; Додатковою угодою від 16.04.2004; Додатковою угодою від 01.10.2007; Договором про внесення змін від 23.06.2008; Договором про внесення змін від 05.12.2008; Договором про внесення змін від 20.07.2011; Договором про внесення змін від 28.12.2016; Договором про внесення змін від 29.12.2016.

Договір оренди ЦМК «Одеський завод шампанських вин»  (зі змінами) діє до 24.02.2035 року включно.

Середньооблікова чисельність працівників орендаря ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» станом на 31.10.2021: 14 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД орендаря ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»: 11.02 – Виробництво виноградних вин (основний).

Основна номенклатура продукції орендаря ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»: виробничі потужності Об’єкту приватизації використовуються орендарем ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» для виробництва та розливу виноробної продукції, зокрема шампанського України та вин ігристих.

З січня 2018 року ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» зупинено виробництво виноробної продукції, зокрема шампанського України та вин ігристих з метою пошуку інвестора для модернізації виробничих потужностей.

Обсяг  реалізованої продукції (робіт, послуг) орендаря ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»:

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 р. 6707 0
2019 р. 3559 0
2020 р. 3376 0
9 місяців 2021 р. 3304 0

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»:

Інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності орендаря – ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», що здійснює господарську-фінансову діяльність з використанням активів єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин»:

№ п/п Показники Одиниця  виміру  Сукупні показники діяльності орендаря ПрАТ «Одеський завод шампанських вин” за результатами експлуатації орендованого ЄМК, що є Об’єктом приватизації, та власного майна орендаря За даними розподільчого балансу станом на 31.10.2021
2018 2019 2020 9 місяців 2021р. Всього Входить  до складу майна орендаря Входить до складу Об’єкта приватизації
1. Активи (форма №1, рядок 1300) Тис. грн. 50 420 45 987 48 490 46 710 46 552 28 297 18 255
1.1 Необоротні активи тис. грн. 30 404 28 241 30 063 28 723 28 679 10 424 18 255
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів (рядок 1000) тис. грн. 863 828 828 828 828 828 0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій (рядок 1005) тис. грн. 1 082 2 718 2 718 2 718 2 718 2 718 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів (рядок1010) тис. грн. 28 459 24 695 26 517 25 177 25 133 6 878 18 255
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 20 016 17 746 18 427 17 987 17 873 17 873 0
1.2.1 запаси (рядок 1100) тис. грн. 7 216 7 045 6 983 6 442 6 434 6 434 0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 11 703 10 547 11 189 11 059 11 110 11 110 0
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 1 089 149 253 482 325 325 0
  2 Пасиви тис. грн. 50 420 45 987 48 490 46 710 46 552 28 297 18 255
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 46 750 33 699 25 887 18 723 17 799 -456 18 255
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3 670 12 288 22 603 27 987 28 753 28 753 0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 3 670 12 288 22 603 27 987 28 753 28 753 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 12 929 3 686 7 113 5 975 0 0 0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 тис. грн. 6 707 3 559 3 376 3 304 0 0 0
3.2 Інші операційні доходи рядок 2120 тис. грн. 3 560 118 3 534 216 0 0 0
3.3 Інші фінансові доходи рядок 2220 тис. грн. 137 9 0 0 0 0 0
Інші доходи,

рядок 2240

2 525 0 203 2 455 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. -31 034 -16 737 -14 925 -13 139 0 0 0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2050 тис. грн. -5 958 -1 940 -1 633 -1 315 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати рядок 2130 тис. грн. -8 836 -8 971 -10 593 -8 543 0 0 0
4.3 Витрати на збут рядок 2150 тис. грн. -3 392 -1 474 -1 401 -1 267 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати рядок2180 тис. грн. -7 212 -4 290 -1 275 -1 228 0 0 0
4.5 Інші витрати рядок 2270 тис. грн. -2 622 -62 -23 -786 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток рядок 2300 тис. грн. 0 0 0 0 0 0 0
Фінансові витрати, рядок 2250 -3 014 0 0 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,-  рядок 2350 тис. грн. -18 105 -13 051 -7 812 -7 164 0 0 0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 25 16 18 14 0 0 0
7. Фонд оплати праці усіх працівників рядок 2505 тис. грн. 2 477,00 1 588,00 1 633,00 1 333,00 0 0 0
8 Середньомісячна заробітна плата грн. 8 257,57 8 271,74 7 561,01 7 935,39 0 0 0

Зобов’язання, що виникли внаслідок діяльності орендаря – ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», у тому числі пов’язаної з експлуатацією виробничих потужностей Об’єкта приватизації, є виключно власними зобов’язаннями орендаря – ПрАТ «Одеський завод шампанських вин».

Прострочена кредиторська заборгованість  ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» відсутня.

Інформація про майно, що входить до складу об’єкту приватизації:

Об’єкт приватизації складається з необоротних активів, а саме 975 одиниць основних засобів, у т.ч.:

 • об’єктів нерухомості – 35 одиниць;
 • машини та обладнання – 803 одиниці;
 • транспортні засоби – 7 одиниць;
 • інструменти, прилади, інвентар – 65 одиниць;
 • інші основні засоби – 65 одиниць.

Відомості про об’єкти нерухомого майна, що входять до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Прохідна №3 (літ. А) м. Одеса, бульв. Французький, 36 49,2 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Прохідна №1 (літ. Б) м. Одеса, бульв. Французький, 36 20,1 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Підсобне (літ. В) м. Одеса, бульв. Французький, 36 24,5 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Резервуар (літ.Г) м. Одеса, бульв. Французький, 36 20,0 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Відділ кадрів (літ. Д) м. Одеса, бульв. Французький, 36 333,6 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Виносховище (літ.Е) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2530,3 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Підсобне (літ. З) м. Одеса, бульв. Французький, 36 13,9 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Головний корпус №1 (літ. И) м. Одеса, бульв. Французький, 36 6398,2 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Гараж (літ. К) м. Одеса, бульв. Французький, 36 356,2 2540708451100 1242.1 Гаражі наземні

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Механічний цех (літ.М) м. Одеса, бульв. Французький, 36 343,6 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Котельня            (літ. Н) м. Одеса, бульв. Французький, 36 335,6 2540708451100 1999.9 Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Резервуар (літ. О) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Токарне відділення (літ. П) м. Одеса, бульв. Французький, 36 195,8 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Токарне відділення (літ. Р) м. Одеса, бульв. Французький, 36 326,5 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Токарне відділення (літ. С) м. Одеса, бульв. Французький, 36 197,3 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Компресорна (літ. Т) м. Одеса, бульв. Французький, 36 200,1 2540708451100 1999.9 Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Компресорна (літ. У) м. Одеса, бульв. Французький, 36 525,3 2540708451100 1999.9 Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Бокси           (літ. Ф) м. Одеса, бульв. Французький, 36 401 2540708451100 1242.1 Гаражі наземні

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Виробничий цех (літ. Ч) м. Одеса, бульв. Французький, 36 3746,7 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Виносховище (літ. Ш) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2374,8 2540708451100 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Склад         (літ. Щ) м. Одеса, бульв. Французький, 36 1058,5 2540708451100 1252.5 Склади спеціальні товарні

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Зарядна станція (літ.Э) м. Одеса, бульв. Французький, 36 155,1 2540708451100 1999.9 Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Прохідна №2 (літ.Ю) м. Одеса, бульв. Французький, 36 18,1 2540708451100 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Термопласт-автомат (літ. Я) м. Одеса, бульв. Французький, 36 381,1 2540708451100 1999.9 Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Артсвердловина №1 (I) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Артсвердловина №2 (ІI) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Фреонова холодильна установка (ІІІ) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Димова труба (V) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Дороги асфальтовані (VI) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

В’їздна арка з огорожею (№1-8) м. Одеса, бульв. Французький, 36 2540708451100 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Трубопровід технічний із нержавіючої сталі м. Одеса, бульв. Французький, 36 Державна форма власності.
Водопровідні мережі в збірці м. Одеса, бульв. Французький, 36 Державна форма власності.
Каналізаційні мережі, внутрішньомайданчикові м. Одеса, бульв. Французький, 36 Державна форма власності.
Газопровід среднього тиску до котельні м. Одеса, бульв. Французький, 36 Державна форма власності.
Високовольтні мережі м. Одеса, бульв. Французький, 36 Державна форма власності.
Житловий будинок (літ.Л) м. Одеса, бульв. Французький, 36-А 221,3 2540708451100 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Будівля цивільної оборони (літ. Ж) м. Одеса, бульв. Французький, 36-Б 183,9 2540708451100 2420.8 Захисні споруди цивільного захисту Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.12.2021 №291618462 Державна форма власності

Фонд державного майна України.

Інформація про транспортні засоби у складі об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Рік випуску Реєстраційний номер Ідентифікаційний номер транспортного засобу
Напівпричіп-цистерна “HOBUR” BRO 12.242 м. Одеса, бульв. Французький, 36 2001 ВН 2109ХР 572189
Автомобіль вантажний сідельний тягач – Е “Mercedes Benz” 1840 м. Одеса, бульв. Французький, 36 2000 BH1086CE WDB9540321K524591
Автомобіль “Mercedes Benz” (сідельний тягач) м. Одеса, бульв. Французький, 36 1999 ВН3816ВТ WDB9540331K402152
Напівпричіп бортовий тентований “METAСO” м. Одеса, бульв. Французький, 36 1996 ВН6331ХР VF9SD338096403037
Автонавантажувач «Mitsubichi» FD-20CNT м. Одеса, бульв. Французький, 36 2005 F16D-85066
Автонавантажувач «TOYOTA» 02-7FD15 м. Одеса, бульв. Французький, 36 2003 7FD18-19844
Автонавантажувач «TOYOTA» 02-7FD15 м. Одеса, бульв. Французький, 36 2003 7FD18-19849

Інформація про наявність у складі  об’єкта приватизації об’єктів культурної спадщини:

У складі Об’єкта приватизації за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 36 міститься:

 • нежитлова будівля Головного корпусу №1 (згідно технічної інвентаризації – літера «И») – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення площею 6398,2 кв.м «Будівля заводу, 1898-1900 р. за проектом архітектора Б.Бойша», що прийнята під охорону держави рішенням Одеського обласного виконавчого комітету від 15.08.1985р. №480. Згідно бухгалтерського обліку «Головний корпус №1».
 • в’їздна арка з огорожею (згідно технічної інвентаризації – літера №1-8) – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення «В’їздна арка з огорожею, 1898 р. за проектом архітектора Б.Бойша», що прийнята під охорону держави рішенням Одеського обласного виконавчого комітету від 15.08.1985р. №480. Згідно бухгалтерського обліку –«в’їздна арка з огорожею».

Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації з орендарем ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»  укладено Охоронний договір від 09.02.2007 №09-02/Н-1, термін дії договору – до кінця договору оренди цілісного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин».

Вказана будівля та споруда не занесені до Списку будинків пам’яток архітектури, приватизація яких заборонена (лист Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації від 04.02.2020 №01-12/556).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташу-

вання

Площа земельної ділянки

(м кВ)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Одеса, Французький бульвар, 36 *3,6098 га (згідно податкового розрахунку земельного податку на 2021 р.) відсутній Рішенням Одеської міської ради від 26.01.2007 №1078-V надана згода ЗАТ «Одеському заводу шампанських вин» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації будівель та споруд заводу шампанських вин

*З урахуванням площі під об’єктами, що не входять до складу об’єкта приватизації.

*Інформація про об’єкти, що не підлягають приватизації та залишаються у державній власності:

 • Заглиблене сховище №56966 площею 183,9 кв.м. разом з системою вентиляції (інв. №53417), що займає будівлю цивільної оборони (літ. Ж, інв. №00029) за адресою : м. Одеса, Французький бульвар, 36-Б,  станом на 31.10.2021 перебуває на балансі ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», але не  підлягає приватизації згідно статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 • Житловий будинок площею 221,3 кв.м. за адресою : м. Одеса, Французький бульвар, 36-А,  станом на 31.10.2021 перебуває на позабалансовому рахунку 01 ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», але не підлягає приватизації згідно статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Діючі договори суборенди державного майна:

№ п/п Найменування та характеристики майна, що передано в суборенду Суборендар Дата та номер договору суборенди Строк дії Суборендна плата в місяць (грн.)
 

 

1

1) Автомобіль «mercedes Benz» (сідельний тягач) (інвент.№ 83705);

2) Напівпричіп бортовий тентований «METACO» (інвент.№ 83706)

ТОВ «ТРАНСФОРТ»

Код 31829841

01.11.2016 30.11.2023 4 931,14
 

2

Автомобіль вантажний сідельний тагяч-Е «mercedes Benz» 1840

(інвент.№ 83666)

ТОВ «ТРАНСФОРТ»

Код 31829841

01.10.2019 31.12.2023 2 321,56
 

 

 

 

 

3

1)    автомат для автоматичного ремюажа «REMUER EN 620» (інвен.№73501);

2)    заморожувач горловини наповнених пляшок «FREEZE NR» (інвен.№73503);

3)    напівавтомат для дегоража та лікеродозировки «NR DRM» (інвен.№73504);

4)    напівавтоматичний моноблок для укупорки пляшок «MONO NR» (інвен.№73502).

ТОВ «ВІНТРЕСТ»

Код 33140864

№05/05-2021 від 20.05.2021 31.12.2022 1 602,58
 

4

Напівпричіп-цистерна «HOBUR» BRO 12.242

(інвен.№83665)

ТОВ «ВИНОГРАДНА ДОЛИНА»

Код 33089667

№13/07-2021 від 13.07.2021 31.12.2022 2 292,63
 

 

 

 

 

 

 

5

1)   Нежитлові приміщення №25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, які розташовані на першому поверсі літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001);

2)   нежитлові приміщення № 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 87, 96, 97, 99, 100, які розташовані на другому поверсі літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001);

3)   нежитлового приміщення №12 підвалу літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001)

загальною площею 1 783,9 кв.м.

ТОВ «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ОДЕСИ» №17/12-2021/1 від 17.12.2021 30.11.2024 17 839,00
 

 

 

6

1)    Нежитлові приміщення №36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, які розташовані на першому поверсі літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001);

2)     нежитлові приміщення  № 84, 85, 86, які розташовані на другому поверсі літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001)

загальною площею 984,4 кв.м.

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА В М.ОДЕСІ» №17/12-2021/2 від 17.12.2021 30.11.2024 9 844,00
 

7

Нежитлові приміщення №94, 95, 98, які розташовані на другому поверсі літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001) загальною площею 114,4 кв.м. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВ” №17/12-2021/3 від 17.12.2021 30.11.2024 1 144,00
 

8

Нежитлове приміщення №65, яке розташоване на другому поверсі літери «И» Головного корпусу №1  (інвен.№00001) загальною площею 16,2 кв.м. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОДЕСИ» №17/12-2021/4 від 17.12.2021 30.11.2024 1 620,00
 

 

9

Нежитлові приміщення №101, 102, які розташовані на другому поверсі літери «И» Головного корпусу №1  (інвен.№00001) загальною площею 50,7 кв.м. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА МІСЦЕВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ» №17/12-2021/5 від 17.12.2021 30.11.2024 5 700,00
 

10

Нежитлові приміщення №50, 51, 52, 53, які розташовані на першому поверсі літери «И» Головного корпусу №1 (інвен.№00001) загальною площею 83,3 кв.м.

 

ТОВ «АРТГРАФ» №17/12-2021/6 від 17.12.2021 30.11.2024 14 994,00

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів за наслідками виробничої діяльності орендаря ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»:

 1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна – відсутні.
 2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна), у т.ч.:
 • 1 клас небезпеки – 0,015т (лампи люмінесцентні);
 • 2 клас небезпеки – 0 т;
 • 3 клас небезпеки – 0,3т (шини зіпсовані)
 • 4 клас небезпеки – 0,424т. (матеріали пакувальні змішані)
 1. Екологічні платежі за 2020 рік – 88,5 грн. (за відведення та очищення стічних вод та за поводження з відходами).
 2. Під час провадження у 2020 році господарської діяльності ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» на об’єкті приватизації види діяльності, що передбачають сплату екологічного податку, не здійснювалось.

Вартість єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин», що підлягає приватизації, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом  проведення   незалежної  оцінки  станом   на   31 жовтня 2021   року,   становить 87 377 964,00 грн. (вісімдесят сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч дев’ятсот шістдесят чотири  гривні) без урахування ПДВ.

Умови продажу:

 1. Покупець єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин» зобов’язаний протягом 3 років з моменту переходу права власності до покупця:
 • забезпечити збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин (ч. 2 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та п. 23 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432);
 • забезпечити утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок коштів покупця відповідно до ч.8 ст. 32 Кодексу цивільного захисту.
 1. Покупець єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин» зобов’язаний укласти з державним органом охорони культурної спадщини охоронний договір на пам’ятку з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).
 2. Покупець єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин» зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з дня переходу права власності витрати Регіонального Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на проведення оцінки єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин» у розмірі 39 500,0 гривень (без ПДВ).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону.

Телефон: (048) 731-40-43; (048) 731-40-51 Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/odessa.html.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 01.02.2022
Адреса активу Україна, 65048, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, 36
Регiон Одеська область
Балансоутримувач ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН", код за ЄДРПОУ 32224466
Вид діяльності за КВЕД 11.02 Виробництво виноградних вин (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 02.09.2021 № 1537 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1547 від 13.09.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 87377964
Гарантійний внесок 8737796.4
Прийом заявок до 31/01/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТБУД ГРУП" Україна, 65012, Одеська область, місто Одеса, ПРОВУЛОК КАТАЄВА, будинок 3
Ціна запропонована переможцем 195003000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс “Одеський завод шампанських вин” ”