Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

64 446 404 32 223 202

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴33 500 000

Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України, за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, 15.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Туманяна, 15.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04653207.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 7 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 рік: 6811 тис. грн в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: послуги від стоянки авто та зберігання майна, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020р. 2180 2133
2021р. 2498 2498
2022р. 2133 2133

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 17858,0 65097,0 64446,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 16083,0 63844,0 63844,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 16083,0 63844,0 63844,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1775,0 1253,0 602,0
1.2.1 запаси тис. грн. 29,0 45,0 52,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1167,0 530,0 357,0
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 255,0 338,0 134,0
2. Пасиви тис. грн. 17858,0 65097,0 64446,0
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 17411,0 64723,0 64378,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 447,0 374,0 68,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 447,0 374,0 68,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2180,0 2498,0 2006,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2133,0 2498,0 2006,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 47,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 2095,0 2835,0 2278,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 958,0 1019,0 685,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1099,0 1274,0 1578,0
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 19,0 535,0 15
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 19,0 7,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 85,0 -337,0 -272,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 10 10 7
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1061,0 1378,0 1351,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 8842,0 11483,0 14073,0

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • розрахункам з бюджетом – 51,0 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 21,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/Інформація про право власності Форма власності та власник
Гараж літ.К м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15 1201,2 2716205380000 Стоянки автомобільні криті Витяг з Державного реєстру речових прав від 05.04.2023 №328175541 Державна,

Фонд державного майна України

Гараж літ.З м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15 1856,9 2716185380000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав

від 05.04.2023 №328168401

Державна,

Фонд державного майна України

Гараж літ.І м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15 822,3 2715798180000 Стоянки автомобільні криті Витяг з Державного реєстру речових прав

від 05.04.2023 №328075504

Державна,

Фонд державного майна України

Адміністра тивна будівля літ.Ж м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15 298,0 2716203980000 Будівлі для конторських та адміністратив них цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав

від 06.04.2023 №328234413

Державна,

Фонд державного майна України

Перелік транспортних засобів державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України:

№ з/п Назва активу Рік випуску
1 HYUNDAI GRANDEUR АА 8500 ЕА 2007
2 SKODA SUPER B 1,8T АА 0671 СЕ 2006
3 YOIKSWAGEN PASSAT АА 5253 КА 2004
4 DAEWOO LANOS АА 2662 ІЕ 2008
5 ГАЗ 31105 АА 6739 ЕА 2007
6 ГАЗ 3110 АА 6625 МІ 1999
7 ВАЗ 210994 АА 86 – 35 ЕВ 2007
8 ВАЗ 21093 АА 9508 ВА 2005
9 ВАЗ 21093 АА 9503 ВА 2005
10 SKODA Oktavia АА 3358 КІ 2002
11 ВАЗ 2107 АА 2823 АК 2004
12 ГАЗ 22171 39796 КА 2001
13 ГАЗ 31029 АА 6620 МІ 1995
14 ГАЗ 3110 АА 6623 МІ 2002
15 GEEIY MR 7151А АА 7161 НА 2007
16 MAZDA 626 1,8 АА 6602 ОР 2001
17 ВАЗ 21063 б/н 1990
18 Авто Причіп ППМ 10 «Шмелек» 2451 КІ 1992
19 ЛИАЗ 677 KA 9129 EH 1990

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15 0,9824 8000000000:63:018:0011 Експлуатація та обслуговування автотранспортного підприємства Комунальна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 06.06.2005 Серія ЯЯ №392758

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 02002, м. Київ, вул.Туманяна, 15.

Відповідальна особа: Тимохович Олексій Андрійович (в.о. директора державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України).

Телефон: 098-521-40-52, e-mail: specatp456@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 26.05.2023
Адреса активу Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна, 15
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України, код за ЄДРПОУ 04653207
Вид діяльності за КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Голішевська Лариса Миколаївна, +380442810035, glm_30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (зі змінами) №1619 від 06.10.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 21.10.2020 № 855
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 32 223 201.82
Гарантійний внесок 6 444 640,36
Прийом заявок до 25/05/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА­ЛЬНІСТЮ «ІНТЕРГУМА-2010», Код ЄДРПОУ 37287709, Україна, 03191, місто Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 6, офіс 3
Ціна запропонована переможцем 33500000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 678 від 29.06.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України ”