Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зірненський спиртовий завод”

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у складі: А - будівля лікарні, а - прибудова, а1 - прибудова, Б - гараж, В - сарай, Гг - погрібГрупа інвентарних об’єктів (17 інвентарних одиниць) у складі: козловий кран ККТ-5 (інв. №5149); багатопильний станок Пауль (інв, № 5739); технологічна лінія по виготовленню палетів (інв. № 5814); верстат брусовочний ТД 500 (інв. № 5824); верстат багатопильний двохвальний WD-250/350 КВА, зав. № 35 (інв. № 2088); верстат брусувальний ТD-500 КВА, зав. № 49 (інв. № 3087); повітропровід до Д 400 ст. ч.2,0 мм (інв. № 3513); вентилятор ВЦП-7-40 № 8 дв/22/1500 вих.5 (інв. № 3514); верстат торцювальний багатопилковий ТМ-10 для поперечного розпилу (інв. № 3515); станок цм7-2м лпк (інв. № 5167); станок ЦК (інв. № 5417); пилорама (інв. № 576З); пилорама (інв. № 5761); технологічна лінія по виготовленню палетів (Польща) (інв. № 5766); верстат ЦРМ-180 (інв. № 5823); стрічкопильний верстат (інв. № 5825); циклон б/у (інв. № 5364)
Стартова ціна:

18 774 688

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зірненський спиртовий завод” (код за ЄДРПОУ 00375036), за адресою : Рівненська область, Рівненський (Березнівський) р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Зірненський спиртовий завод».

Місцезнаходження: 34609, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375036.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 133 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дистиляція, ректифікація та змішування спиртових напоїв.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період з 2021 р. – I квартал 2024 р.: 350 174 тис. грн., в тому числі експортна: відсутня.

Основна номенклатура продукції: спирт етиловий неденатурований «Люкс», концентрат естеро – сивушний, барда зернова, сивушне масло.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2021р. 117254 115708
2022р. 87458 85310
2023р. 151619 148637
I квартал 2024р. 843 519

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021р. 2022р. 2023р. I квартал 2024р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 24867 19592 23382 18887
2 Основні засоби тис. грн 9302 8461 7671 7376
3 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
4 Оборотні активи в т.ч. тис. грн 8646 4378 9446 6453
4.1 Запаси тис. грн 5819 2398 2514 1738
4.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 2827 1980 6932 3619
5 Власний капітал тис. грн (26031) (39200) (87515) (80858)
6 Довгострокові зобов’язання в тому числі тис. грн
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн
7 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 50898 58792 110897 99745
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 50898 58792 110897 99745
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн 1086 1199 1114 1028
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн 4693 4470 47978 51431
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн 272 312 302 460
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн 29742 35186 45089 30369
7.1.5 довгострокові зобов’язання  (рядок 1610) тис. грн
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 117254 87458 151619 843
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 115708 85310 148637 519
8.2 Інші операційні доходи тис. грн 1546 2148 2982 324
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 129246 100627 199934 8180
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 120390 86708 135034 497
9.2 Адміністративні витрати тис. грн 5328 5483 6488 1154
9.3 Витрати на збут тис. грн 2880 7360 10961 462
9.4 Інші операційні витрати тис. грн 648 1076 47398 5726
9.5 Інші витрати тис. грн
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 53 341
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн (11992) (13169) (48315) (7337)
11. Середня кількість усіх працівників чол. 147 138 137 133
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн 14344 12602 17355 1213
13. Середньомісячна заробітна плата грн 8132 7610 10557 3040

Станом на 31.03.2024 р.: прострочена кредиторська заборгованість – 86 479,7 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 0 тис. грн;
 • розрахунки перед бюджетом – 50 527,0 тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 35 952,7 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Приміщення прохідної Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 67,9 2775216456060 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 341454113 від 03.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
2 Приміщення спиртопідвалу Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Фактична 333,1 (відповідно до державної реєстрації 281,3) 2706325356060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326016685 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
3 Приміщення матеріального складу Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 796,4 2789655356060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 344892892 від 31.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
4 Приміщення котельні: Бз 2 котельня, б1 прибудова, б2 димова труба (52), б3 димова труба (76) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 625,2 2706303056060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326009091 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
5 Приміщення солодового відділення* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 1102,8 2828117856060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 353917878 від 10.11.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
6 Приміщення бродильного відділення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 685,9 2751360856060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 336099092 від 19.06.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
7 Приміщення варочного відділення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 125,5 2775313156060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 341475861 від 03.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
8 Приміщення апаратного відділення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 127,3 2775330356060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 341480061 від 03.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
9 Будівля зерноскладу №1, к навіс Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 215,2 2706314156060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326011841 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
10 Приміщення механічної майстерні: Д2 механічна майстерня, д прибудова, д1 сходи, д2 сходи,д3 сходи, д4 металева буда для зберігання балонів (74)* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 496,1 2706383256060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326028354 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
11 Приміщення зерноскладу на 2 тисячі тон* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 2117 2789621056060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №344886742 від 31.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
12 Приміщення дріжджового відділення: Б2-2 при міщення дріжджового відділення, б -вхідні сходи Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 406,4 2775254256060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №341462903 від 03.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
13 Приміщення бродильного відділення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 1222,6 2775235356060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №341458714 від 03.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
14 Крохмальний цех (будівля спиртосховища)* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Фактична 449,7 (відповідно до державної реєстрації 852,7) Склади та сховища інші Свідоцтво про право власності Серія САА №211992 від 16.09.2004 Державна. ДП «Зірненський спиртовий завод» / Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
15 Будівля складу металу Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 71,2 2706360156060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №326023174 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
16 Будівля паточного відділення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 67,1 2706346856060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326019776 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
17 Приміщення бардяного господарства Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 44,5 2751322356060 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №336092186 від 19.06.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
18 Приміщення дробильного відділення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 38,4 2751344956060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №336096293 від 19.06.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
19 Приміщення підстанції заводу Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 252,1 2732092856060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 331793896 від 10.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
20 Приміщення ВРХ: Р-1 приміщення ВРХ, р прибудова, р1 прибудова, р2 відстійна яма підсобного господарства (65), р3 очисні споруди(55) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 607,3 2736293556060 Будівлі для тваринництва Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 332744933 від 18.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
21 Приміщення вагової (стара) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 76,1 2707680056060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326293259 від 20.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
22 Приміщення автогаража Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 370,6 2731690856060 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 331699737 від 09.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
23 Незавершене будівництво (цех розливу горілки) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 2776537856060 Будівлі виробничого призначення, що перебувають в недобудованому стані Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 341754443 від 07.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
24 Будівля мазутного господарства на заводі: Л-1 будівля мазутного господарства на заводі, л ємності, л1 артсвердловина №1(71), л2 артсвердловина №2(72), л3 артсвердловина №3(73), л4 водонапірна башта(56) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 46,9 2724299956060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 330013321 від 24.04.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
25 Незавершене будівництво (їдальня) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 2776564756060 Будівлі виробничого призначення, що перебувають в недобудованому стані Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 341759363 від 07.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
26 Незавершене будівництво (прохідна нова) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 2776749856060 Будівлі виробничого призначення, що перебувають в недобудованому стані Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 341797844 від 07.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
27 Адміністративний корпус* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 989 2789722856060 Будівлі для конторських та адміністративних цілей Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 344909351 від 31.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
28 Паркан заводу (63) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Огородження Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
29 Територія заводу (асфальт) (67) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Інші інженерні споруди Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
30 Естакада бардяного господарства (69) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Інші інженерні споруди Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
31 Каналізаційна мережа (75) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Місцеві каналізації та водостічні мережі Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
32 Вагова нова (26) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 Інші інженерні споруди Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
33 Приміщення зерноскладу №2* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 1397,1 2706414056060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №326035567 від 16.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
34 Будівля складу інструментів Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 51,2 2738480456060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №333236963 від 23.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
35 Приміщення спиртосховища* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 833,8 2705003856060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №325721057 від 14.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
36 Будівля металевого складу-модуля* Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 499,8 2775355756060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №341486380 від 03.08.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
37 Приміщення трансформаторної підстанції Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 46,3 2751383156060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №336103347 від 19.06.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
38 Будівля мотовозного депо Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 79,8 2738488456060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 333238536 від 23.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
39 Будівля складу солі Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 111,1 2732168456060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №331807529 від 10.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
40 Будівля насосної станції Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 36,6 2724322056060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №330022482 від 24.04.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
41 Приміщення прохідної: В-1 приміщення прохідної, в прибудова, в3 вхідні сходи, в2 навіс, в1 прибудова, в4 вхідні сходи, Р бесідка(70), С водонапірна башта №2(61), №1 огорожа, №2 огорожа, і замощення Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 126 2729696956060 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 331249642 від 04.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
42 Будівля нової прохідної Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 7,8 2729713456060 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 331254217 від 04.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
43 Будівля цеху розливу Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 21,9 2707712856060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326299737 від 20.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
44 Приміщення котельні Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 168,8 2729680456060 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 331245325 від 04.05.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
45 Будівля теплиця Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 16,4 2707719156060 Будівлі тепличного господарства Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. №326301025 від 20.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
46 Будівля стативу (залізнична вагова) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 8,6 2707704456060 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326298239 від 20.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
47 Будівля сховища мазуту: Ж-1 будівля сховища мазуту, ж- сховище мазуту, ж1-сходи, ж2-насосна Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 17,8 2707725256060 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав, інд. № 326302484 від 20.03.2023 Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
48 Залізнично-дорожній тупик (58) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 Споруди місцевого рейкового транспорту інші Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
49 Стрілочні переводи (59) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 Споруди місцевого рейкового транспорту інші Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
50 Стрілочні переводи (60) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 Споруди місцевого рейкового транспорту інші Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
51 Паркан база Моквин (66) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 Огородження Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945
52 Асфальт база Моквин (68) Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Яринівка, вул. Лісова, 1 Інші інженерні споруди Державна. Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

*Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, сформованого 30.01.2024 року, на 8 об’єктів нерухомого майна державного підприємства накладено обтяження – заборона на нерухоме майно на підставі Договору відступлення прав за договорами іпотеки від 28.12.2021р. за №3155 та №3156, іпотекодержатель – Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнесфакторсервіс» (код за ЄДРПОУ  38765554).

Відповідно до акту опису майна, серія та номер: 598 виданий 28.11.2022 Головним управлінням ДПС у Рівненській області, накладено обтяження – податкова застава на все нерухоме майно та майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому, до повного погашення податкового боргу у повному обсязі.

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська 10,9863 5620485300:01:001:0073 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність Державний акт на право постійного користування землею РВ00015 від 10.03.1994р. Витяг з Державного земельного кадастру №НВ – 5605087992019 від 25.02.2019р
2 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська 0,1074 5620485300:01:002:0114 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність, Державний акт на право постійного користування землею РВ00015 від 10.03.1994р.; Витяг з Державного земельного кадастру №НВ – 5605086672019 від 25.02.2019р.
3 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська 0,019 5620485300:01:002:0115 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна власність, Державний акт на право постійного користування землею РВ00015 від 10.03.1994р Витяг з Державного земельного кадастру №НВ – 5605087242019 від 25.02.2019 р.
4 Рівненська обл., Рівненський р-н, за межами населених пунктів на території Яринівської сільської ради 4,56 5620489500:10:002:0028 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний акт на право постійного користування землею РВ00036 від 09.08.1995р.

Витяг з Державного земельного кадастру №НВ – 5600637832022 від 23.08.2022р.

Відомості про транспортні засоби:

  Назва Марка Модель Рік випуску Реєстраційний номер
1 Вантажний, сідловий тягач МАЗ 54323 1994 73-05 РВО
2 Сідловий тягач МАЗ 504 1968 67-11 РВО
3 Напівпричіп  площадка ПЛ  PL 1212 1972 02-65 РИ
4 Спеціалізований вантажний сідловий тягач-е МАЗ 54323 1995 73-05 РВО
5 Сідловий тягач вантажний МАЗ 54329020 1996 67-11 РВО
6 Самоскид-С ГАЗ-САЗ 3507 1991 04699 РО
7 Сідловий тягач-Е МАЗ 504В 1980 04700 РО
8 Н/причеп бортовий-Е ОДА 9370 1980 04905 РА
9 Загальний напівпричіп н/пр-бортовий-Е ОДА 9370 1991 ВК 8422 ХТ
10 Грузова, бартова ЗИЛ 4331 1992 21-90 РВМ
11 Автонавантажувач 40811 1989 ТО 1453 ВК
12 Автонавантажувач 40811 1989 ТО 1454 ВК
13 Трактор колісний ЮМЗ 6АКЛ 1992 3015 РД
14 Причіп ПСЕ-Ф 12,5Б 1992 7096 РБ
15 Навантажувач ПЕА 1,0 1987 3071 РБ
16 Самоскид-Е ЗИЛ-ММЗ 4502 1978 04697 РО
17 Сідловий тягач-Е МАЗ 504В 1983 0699РВН
18 Самосвал ЗИЛ-ММЗ 4502 1978 5375 РВК
19 Грузовий, бортовий УАЗ 3303 1990 5784 РВО
20 Грузовий, бортовий ЗИЛ 130 1990 7383 РВО
21 Грузовий, самосвал МАЗ 5549 1989 0554 РВО
22 Легковий седан-Е ГАЗ 31029 1996 77785 РВ
23 Легковий-В седан VOLKSWAGEN PASSAT 2003 55521 РВ
24 П/прицеп, бортовий УПР 12-12 1978 4472 РВ
25 П/прицеп ПЗАП 9370 1973 9973 РВ
26 Полупрецеп, бортовий п/прицеп МАЗ 5245 5245 1974 2549 РВ
27 Полуприцеп, бортовий ОДАЗ 9370 1981 6112 РВ
28 Н/причеп борошновоз-Е МАЗ 5205 ЛТ-7А 1982 04904 РА
29 Легковий-В пасажирський VOLKSWAGEN TRANSPORT   Т4 2000 00034 РА
30 Тепловоз ТГК-2 2000
31 Легковий ВАЗ 21213** ВАЗ 21213 2002 77756 РО

**Примусово вилучено Першим відділенням Рівненського РТЦК та СП м. Березне на підставі відповідного акту.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 503 одиниці (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна яке передане в оренду станом на 01.05.2024:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа (м²) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 місяць без ПДВ (грн.)
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча компанія 2016» Приміщення солодового відділення та приміщення матеріального складу площею 1096,1 кв.м Рівненська обл., Рівненський р-н, c. Зірне, вул. Зірненська, 7 1096,1 Майно передається в оренду з метою виробництва кормів для тварин (інше використання нерухомого майна) №1566-2018 від 08.02.2018р., термін дії до 07.12.2023р.

Договір є діючий відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634, а саме:

«Договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану».

20 931,11

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають  приватизації, а саме:

Назва майна Місцезнаходження майна Номер Інвентарний/номенклатурний Балансова вартість (грн.)
з/п
1 2 3 4 5
1 Протирадіаційне укриття (територія заводу) №64053 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7 77 89,26
2 Протирадіаційне укриття (житловий будинок 2-х поверховий) №64117 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Назарука, 4 78 89,26
3 Житловий будинок Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малинськ, вул. Залізнична, 1а (вул. Миру, 3) 92 20304,05
4 Квартира приїжджа №5 Рівненська обл., Рівненський р-н, м.Березне, вул. Героїв України, 8, кв. 5 (Ціолковського, буд. 8, кв. 5) 98 90581,83

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2023 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 10 541,735т.
 2. Утворення відходів за 2023 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 58 166,509т.

у тому числі:

1 клас небезпеки – 0,009т:

 1. лампи люмісцентні та відходи, які містять ртуть – 0,009т;

2 клас небезпеки – ___-___т:

3 клас небезпеки – ___-___т:

4 клас небезпеки58 166,500т:

 1. відходи комунальні змішані, в т.ч. сміття- 37,60т;
 2. барда зернова – 58 120,000т.;
 3. шини зіпсовані – 0,000т.;
 4. шлам септиків – 0,000т.
 5. залишки зернові від очищення зерна – 8,700т.
 6. шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових – 0,250т.
 7. Екологічні платежі за 2023 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього 121,40 тис. грн, у т. ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин джерелами забруднення – 59,10 тис. грн.;
 • витрати на забір та очищення стічних вод (моніторинг, лабораторні дослідження)- 30,50 тис. грн.;
 • витрати на дозвільну документацію (охорона атмосферного повітря)-19,20 тис.грн.;
 • витрати на поводження з відходами -12,60 тис.грн.
 • за розміщення відходів – _________тис.грн.
 1. Екологічний податок за 2022 рік – 260 300,45 грн.
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення –251 245,20 грн.;
 • за розміщення відходів – 1 807,54 грн.
 • за скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище безпосередньо у водні об’єкти – 7 247,71грн.

Екологічний податок за 2023 рік – 496 394,08 грн.

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 454 573,90 грн.;
 • за розміщення відходів – 2 259,38 грн.
 • за скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище безпосередньо у водні об’єкти – 9 560,80грн.

Відповідно до Розпорядження Голови Рівненської ОДА від 13.05.2021 року №М—10Т-РП «Про встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) щодо виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг в особливий період» ДП «Зірненський спиртовий завод» було встановлене мобілізаційне завдання.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Зірненський спиртовий завод» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Телефон: +38 03653 5-44-48.

Відповідальна особа: Максим Добровольський, e-mail: zirne_spirt@bigmir.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (0362) 68-36-93.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.06.2024
Адреса активу Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7
Регiон Рівненська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Зірненський спиртовий завод», код ЄДРПОУ 00375036
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
01.50 Змішане сільське господарство;
01.63 Післяурожайна діяльність;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
52.10 Складське господарство;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, +38036 268 36 93, rivne@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 94 від 02.02.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 18774687,67
Гарантійний внесок 3754937,53
Прийом заявок до 11/06/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зірненський спиртовий завод” ”