Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод «Електропобутприлад»

Стартова ціна:

11 140 992

Нежитлові будівлі та споруди (поділене нерухоме майно) у складі: виробнича будівля літ.Г загальною площею 842,30 кв.м; будівля гаражу літ.З загальною площею 427,10 кв.м; гараж «літ.І» загальною площею 80,40 кв.м; водосховища II, III – 500 м3; трансформаторна підстанція літ.К загальною площею 80,40 в.м; насосна станція літ. «И» загальною площею 45,90 кв.м; бетонний майданчик під козловий кран І загальною площею 660,0 кв.м; огорожа, ворота №1-2 довжиною 320 м, що складають 9/100 частин об’єкту, за адресою: м. Чернівці, вул. Денисівська,7А. Будівля карболітової дільниці літ.О загальною площею 110,10 кв. м; Будівля (електрощитова) літ.Н загальною площею 9,5 кв.м, за адресою: м. Чернівці, вул. Денисівська,7В. Основний вид діяльності: виробництво замків.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод «Електропобутприлад».

Місцезнаходження: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Денисівська, 7А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21432011.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво замків.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 рік – І квартал 2024 року : 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2021 р. 0 0
2022 р. 0 0
2023 р. 0 0
І квартал 2024 р. 0 0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та І квартал 2024 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р. І квартал 2024 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 101,5 10936,9 9923,2 14061,4
2. Основні засоби тис.грн. 0,3 10835,7 9814,1 13958,7
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 101,2 101,2 109,1 102,7
4.1 запаси тис. грн.
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 85,8 85,8 85,8 85,8
5. Власний капітал тис. грн. -4101,2 6694,1 6168,8 10905,8
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 4202,7 4242,8 3754,4 3155,6
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670), в тому числі за: тис. грн. 4202,7 4242,8 3754,4 3155,6
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1625) тис. грн. 901,3 901,3 901,3 901,3
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 2348,3 2348,3 2707,3 2108,5
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 902,7 942,9 105,9 105,9
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 39,9 39,9 39,9 39,9
7.1.5 Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис.грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
8.2 Інші операційні доходи тис. грн.
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 80,0 40,4 2502,6 261,8
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
9.2 Адміністративні витрати тис. грн.
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 80,0 40,4 2502,6 261,8
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -80,0 -40,4 -525,3 337
11. Середня кількість всіх працівників чол. 2 2 2 2
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 51,4
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 8 570,07

Станом на 31.03.2024  прострочена кредиторська заборгованість – 3155,6 тис.грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 901,3 тис.грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 2214,4 тис.грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 39,9 тис.грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Нежитлові будівлі та споруди (поділене нерухоме майно) у складі:

виробнича будівля  літ. Г;

будівля гаражу літ.З;

* гараж «літ.І»;

* водосховища II, III;

* трансформаторна

підстанція літ.К;

* насосна станція  літ. «И»;

* бетонний майданчик під козловий кран І;

* огорожа, ворота №1-2,

що складають 9/100 частин об’єкту.

м. Чернівці, вул. Денисівська, 7А  

 

 

 

842,30

 

427,10

 

80,40

 

500 м3

 

80,40

 

 

45,90

 

660,0

 

 

320 м

2614772873060 Виробнича діяльність, користування об’єктом нерухомого майна здійснюється на праві господарського відання Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.07.2022 №305796917, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №346495486 від 14.09.2023 Державна,

Фонд державного майна України

2 Будівля карболітової дільниці літ.О: м. Чернівці, вул. Денисівська, 7В 110,10 2796411773060 Виробнича діяльність, користування об’єктом нерухомого майна здійснюється на праві господарського відання Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.09.2023 №346573702, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав

власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №346497391 від 14.09.2023

Державна,

Фонд державного майна України

3 Будівля (електрощитова) літ.Н м. Чернівці, вул. Денисівська, 7В 9,5 2796035173060 Виробнича діяльність, користування об’єктом нерухомого майна здійснюється на праві господарського відання Витяг з Державного реєстру речових прав від 13.09.2023 №346425454, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав

власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №346497391 від 14.09.2023

Державна,

Фонд державного майна України

* Площі об’єктів нерухомого майна, зокрема: гараж «літ.І», трансформаторна підстанція літ.К, насосна станція літ. «И», бетонний майданчик під козловий кран І зазначені відповідно до технічного паспорту, виготовленого 20.03.2024 року Чернівецьким міським комунальним бюро технічної інвентаризації.

* Площа об’єктів: водосховища (ІІ, ІІІ) – об’єм 500 м3 та огорожа, ворота №1-2 – довжина 320 м зазначені згідно довідки державного підприємства «Завод «Електропобутприлад» від 31.03.2024 №13.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (номер інформаційної довідки 346495486 від 14.09.2023) щодо майна боржника – державного підприємства «Завод «Електропобутприлад» зареєстроване обтяження – податкова застава (номер запису про обтяження: 51067597; дата державної реєстрації: 20.07.2023; документи, подані для державної реєстрації: акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, серія та номер: 271, виданий 20.07.2023, видавник: ГУ ДПС у Чернівецькій області; рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, рішення про опис майна у податкову заставу, серія та номер: 271, виданий 19.07.2023.

Відомості про земельну ділянку: за інформацією Головного Управління Держгеокадастру у Чернівецькій області земельна ділянка під об’єктом не сформована та у Державному земельному кадастрі відсутня інформація про неї.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2024 року ***:

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата (грн.)
1 Юридична особа (резидент) Група інвентарних об’єктів 2036,10 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря №725 від 18.08.2022, на період воєнного стану та 1 рік після його припинення чи скасування 500 000,00 – згідно договору, 665283,00 з урахуванням річного індексу інфляції за 2023 рік

*** є конфіденційною інформацією.

Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта приватизації:

з/п

Назва Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1. Мікроавтобус РАФ 220301 00944 МР 1992
2. Легковий автомобіль ГАЗ 24М 1240 ICC 1985
3. Вантажний автомобіль САЗ 3507 0920 ЧВЛ 1987

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 57 одиниць (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

  1. Захисна споруда цивільного захисту – сховище №96056 загальною площею об’єкта 477,1 кв.м за адресою: м. Чернівці, вул. Денисівська, 7А.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників ДП «Завод «Електропобутприлад» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6 місяців.
  • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП «Завод «Електропобутприлад» з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Завод «Електропобутприлад».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 за місцем його розташування за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Денисівська, 7А.

Відповідальна особа: Малащук Іван Миколайович – директор державного підприємства «Завод «Електропобутприлад», телефон +380506707828, е-mail: elektropobutprylad@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,  адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,48, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа: від Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій  області Регіонального відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях – Ярмистий Василь Іванович, телефон для довідок: (0372) 51-11-23.

Додаткова інформація

Дата торгів 22.05.2024
Адреса активу 58007, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Денисівська, 7-А
Регiон Чернівецька область
Вид діяльності за КВЕД 28.63.0 ВИРОБНИЦТВО ЗАМКІВ (основний)
25.23.0 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС
28.75.0 ВИГОТОВЛЕННЯ ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
29.71.0 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
31.61.0 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДВИГУНІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Ярмистий Василь Іванович, +0372511123, akciya_77@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)" від 27.01.2023 № 140
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 06.02.2023 № 10-П
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 11 140 992,23
Гарантійний внесок 2 228 198,45
Прийом заявок до 21/05/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод «Електропобутприлад» ”