Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

15 645 924

Кількість учасників аукціону:

8

Переможна пропозиція:

₴54 610 000

ЄМК ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (код ЄДРПОУ 00692127), за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 63. Майно підприємства знаходиться за адресами: (31/50 частини нежитлових будівель та споруд) Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 63; Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1; Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 19; Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 36/1; Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Будівельників, 23; (13/100 частини будинку літ. А) Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Місцезнаходження: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00692127.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 78 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020-2023: 82 461,0 тис. грн, в тому числі експортної – 0,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції:

 • розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь,
 • розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць,
 • розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
 • розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
 • виготовлення реєстраційних справ до договорів оренди;
 • проведення інвентаризації земель,
 • виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт,
 • нормативно грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів,
 • підготовка лотів до проведення земельних торгів, в тому числі експортної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 36 483,0 34 834,0
2021 р. 29 204,0 27 223,0
2022 р. 10 374,0 8 263,0
9 міс. 2023 р. 13 578,6 12 140,6

Основні показники господарської діяльності Державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за останні три роки та 9 місяців 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців 2023 року (останній звітний період)
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 21626,9 18946,8 15525,7 15834,9
2. Основні засоби тис. грн. 8769,8 8067,7 7384,9 7276,3
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 8025,7 6183,8 3482,6 3940,9
4.1 запаси тис. грн. 722,8 630,4 293,4 567,2
4.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 928,1 611,8 735,7 1174,0
5. Власний капітал тис. грн. 9133,9 8757,1 8754,3 9134,3
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 2574,6 1891,5 1427,2 1294,3
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 9918,4 8298,2 5344,2 5406,3
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 9918,4 8298,2 5344,2 5406,3
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 1026,1 1324,8 431,1 837,0
7.1.2 розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 1171,8 1024,4 317,2 194,7
7.1.3 розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 262,7 328,8 100,7 218,3
7.1.4 розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) тис. грн. 6477,1 4649,9 4213,4 3550,9
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
7.1.6 Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) тис. грн. 980,7 970,3 281,8 605,4
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 36483,2 29203,6 10373,7 13578,6
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 34833,6 27222,5 8263,2 12140,6
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 11412,5 1968,7 2110,5 1438,0
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 237,1 12,4
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 34667,1 27613,0 10351,0 13161,9
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 28909,2 29203,6 8358,0 10646,9
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 5074,4 4123,6 1762,9 2457,2
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 665,4 711,8 230,1 57,8
9.5 Інші витрати тис. грн. 18,1
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 326,9 286,3 4,1
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 1489,2 1304,3 18,6 416,7
11. Середня кількість усіх працівників чол. 153 135 91 85
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 20407,5 16742,6 4956,3 7500,0
13. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 12,6 11,5 4,7 15,5

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість – 5 406 300,00 грн, у тому числі:

 • поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 4 156 300,00 грн;
 • заборгованість по заробітній платі – 837 000,00 грн;
 • заборгованість перед бюджетом – 413 000,00 грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління*
1 31/50 частини нежитлових будівель та споруд, у тому числі:

підвал – приміщення № 101 – № 112; № 133 – № 114 – загальною площею 442,6  (приміщення № 1 – № 23 – загальною площею 443,2 кв.м); І поверх- приміщення № 208 – № 210; № 222, № 223; № 226; № 231 – № 250 – загальною площею 381,3 кв.м  (приміщення № 6 – № 9; № 11; № 16 – № 37 – 387,1 кв.м); приміщення загального користування – № 201 – № 203; № 204; № 205; № 228; № 229; № 251; № 252; № 230 – загальною площею 230,2 кв.м (приміщення № 1 – № 3; № 10; № 13 – № 15; № 38 – № 39 – загальною площею 233,9 кв.м); ІІ  поверх приміщення № 301 – № 341 – загальною площею 732,7 кв.м; ІІІ поверх приміщення № 401 – № 410; № 425 – № 442 – загальною площею 454,7 кв.м (приміщення № 1 – № 26 – загальною площею 463,3 кв.м); V поверх приміщення № 601 – № 607; № 623 – № 630 – загальною площею 270,0 кв.м (приміщення № 1 – № 6; № 10 – № 15 – загальною площею 272, 3 кв.м); загальна площа 2281,3 кв.м, приміщення загального користування – приміщення № 608; № 609; № 622 – загальною площею 201,3 кв.м (приміщення № 7 – № 9 – загальною площею 201,3 кв.м), загальна площа приміщень загального користування – 431,5 кв.м, гараж з прибудовами “Б” – площею 365,8 кв.м, гараж  “В” – площею 15,4 кв.м, навіс «Г», огорожа «№1»

Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 63 3094,0 1272246905101 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ ДРРП Чечельницька селищна рада, Чечельницького району, Вінницької області/10.04.2019 №31176820 Державна/ФДМУ
2 Огорожа Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 63 135,2 Огородження Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
3 Навіс для велосипедів Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 63 6 Інші інженерні споруди Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
4 Будівля науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 2259,8 1229450068101 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька області 15.10.2019 № 33718106 Державна/ФДМУ
5 Зовнішні електромережі Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
6 Зовнішні тепломережі Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
7 Господарська будівля, Г-1 Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 19 12,8 1720512268212 Господарські будівлі ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 № 33714303 Державна/ФДМУ
8 Баня, Б-1 Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 19 53,3 1720512268212 Господарські будівлі ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 №33714303 Державна/ФДМУ
9 Будівля бази відпочинку, А-1 Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 19 130,4 1720512268212 Інші будівлі для тимчасового проживання ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 № 33714303 Державна/ФДМУ
10 Будівля гаража літ. “В” Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Будівельників, 23 125,8 1720605168101 Гаражі наземні ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 № 33715083 Державна/ФДМУ
11 Туалет, В-1 Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 19 3,4 1720512268212 Господарські будівлі ДРРП

Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 33714303

Державна/ФДМУ
12 Будівля гаража літера “Г” Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Будівельників, 23 45,5 1720579568101 Гаражі наземні ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 №33717810 Державна/ФДМУ
13 Будівля гаража літера “Д” Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Будівельників, 23 51,7 1720603168101 Гаражі наземні ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019 № 33715424 Державна/ФДМУ
14 Будівля вбиральні літера “Е” Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Будівельників, 23 5,0 2103885468101 Господарські будівлі ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 17.08.2020 № 37836828 Державна/ФДМУ
15 Гараж металевий Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 13,0 Гаражі наземні Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
16 Гараж металевий Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 18,9 Гаражі наземні Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
17 Гараж металевий Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 18,9 Гаражі наземні Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
18 Гараж металевий Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 18,9 Гаражі наземні Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
19 Гараж металевий Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 20,8 Гаражі наземні Не підлягає державній реєстрації (п.4ст.5 ЗУ № 1952-IV) Державна/ФДМУ
20 13/100 частини будинку літ. А, нежитлові приміщення, у т.ч.:

приміщення першого поверху: 1-28 – 1-29 загальною площею 40,50 кв.м, приміщення третього поверху: 3-1 – 3-2, 3-5 – 3-14, 3-27 – 3-31, 3-33 – 3-42, 3-46, 3-48 – 3-49 загальною площею 570,10 кв.м; приміщення підвалу 5-15 – 5-19 загальною площею 59,40 кв.м

Чернівецька обл., Шевченківський р-н, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А 670,0 77236073101 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ ДРРП Чернівецька міська рада, Чернівецької обл.

08.04.2021   №41434694

Державна/
ФДМУ

*відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 №910-р, акту прийому-передачі від 10.03.2023 функції з управління ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» код за ЄДРПОУ 00692127 передано від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, код ЄДРПОУ 39411771 до Фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945.

Відомості про земельні ділянки:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження Форма власності, власник
1 Земельна ділянка Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 63 6080 0510100000:02:065:0049 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: Б№000629, видавник Виконавчий комітет Вінницької міської ради; рішення органу місцевого самоврядування, про затвердження проектів землеустрою, технічних документацій, передачу земельних ділянок в постійне користування, серія та номер:371 виданий 26.08.2016, видавник Вінницька міська рада ДРРП 14.09.2016 16420674 Комунальна, Вінницька міська рада
2 Земельна ділянка Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 3201 6810100000:09:005:0211 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Розпорядження, серія та номер: 873\2018-р, виданий 13.12.2018, видавник: Хмельницька обласна державна адміністрація Комунальна/ Хмельницька обласна державна адміністрація
3 Земельна ділянка Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Будівельників,23 945 6810100000:02:006:0792 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Розпорядження, серія та номер: 19\2019-р, виданий 17.01.2019, видавник: Хмельницька обласна державна адміністрація Комунальна/ Хмельницька обласна державна адміністрація
4 Земельна ділянка Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 19 4452 6821255500:01:006:0008 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення Рішення місцевого органу державної виконавчої влади, серія та номер: 182\2019-р, виданий 16.07.2019, видавник: Городоцька районна державна адміністрація Хмельницької обл. Комунальна/Городоцька районна державна адміністрація Хмельницької обл.

Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль УАЗ 3962 АВ1206АА 1987
2 Автомобіль УАЗ 3303 06427ВІ 1992
3 Автомобіль САЗ 3507 06425ВІ 1992
4 Автомобіль ГАЗ 31029 АВ9945СР 1996
5 Автомобіль УАЗ 3909 03530ВІ 1999
6 Автомобіль УАЗ 3909 06949ВІ 2002
7 Автомобіль УАЗ 3962 АВ1205АА 1986
8 Автомобіль FORD MONDEO TITANIUM X АВ7722ВА 2008
9 Автомобіль ВАЗ 210700-20 АВ5546АК 2007
10 Автомобіль (передано на потреби ЗСУ) RENAULT DUSTER АВ7701СО 2017
11 Автомобіль RENAULT DUSTER АВ7702СО 2017
12 Автомобіль RENAULT DUSTER АВ7703СО 2017
13 Автомобіль NISSAN ALMERA АВ8463ЕА 2011
14 Автомобіль ВАЗ 2121 АВ9140ЕА 1987
15 Автомобіль РЕНО 19 АВ2041НХ 1993
16 Автомобіль (вилучено ВЧ для виконання завдань в зоні ООС) УАЗ 31602 AB2036HX 2004
17 Автомобіль УАЗ 3303 AB2046HX 1992
18 Автомобіль МПР16336 УАЗ 330301 АВ2043HX 1990
19 Автомобіль ВАЗ 2109 АВ2042HX 1991
20 Автомобіль  (передано на потреби ЗСУ) ГАЗ 22171 АВ2039НХ 2003
21 Автомобіль (передано на потреби ЗСУ) AUDI A6 AB2038HX 1995

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації станом на станом на 31.12.2023 року (докладніше – у додатку №1; №2; №3 до інформаційного повідомлення (на 35 арк)):

 • 592 інвентарні одиниці (комп’ютерна та офісна техніка, меблі тощо) за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька,63;
 • 73 інвентарні одиниці (комп’ютерна та офісна техніка, меблі тощо) за адресою: Хмельницька обл. м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1;
 • 239 інвентарні одиниці (комп’ютерна та офісна техніка, меблі тощо) за адресою: Чернівецька обл. м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2023 року:

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць, без ПДВ (грн)
1 ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області Нежитлове вбудоване приміщення, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 63 824,7 Розміщення бюджетної установи № 624-НМ від 27.12.2007 року з додатковими угодами, діє до 19.11.2022, продовжено на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану 0,001
2 ТОВ “Гіпаніс плюс” Нежитлове вбудоване приміщення, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 63 112,5 Розміщення кафе № 2046-НМ від 16.07.2019 року, діє до 16.07.2029 133,24
3 ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області Нежитлове вбудоване приміщення Хмельницька обл. м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 4/1 1811,8 Розміщення бюджетної установи № 2236/22 від 12.04.2022 року, діє до 11.04.2027 0,001
4 Адвокат Сапуга Юлія Володимирівна Нежитлове вбудоване приміщення, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 4/1 13,4 Адвокатська діяльність 2149 від 18.12.2019 року, діє до 18.12.2024 31,87
5 ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області Нежитлове вбудоване приміщення, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194-А 78,9 Розміщення бюджетної установи 653 від 22.07.2019 року, та додаткової угоди, діє до 21.05.2025 0,001

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ п/п Назва Місцезнаходження Загальна площа Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1 Квартира Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 36/1 88,3 1722757268101 Будинки багатоквартирні масової забудови ДРРП Хмельницька міська рада, Хмельницька обл. 15.10.2019  № 33715974 державна

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» зобов’язаний протягом 6 (шести) місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта.

Телефон: +38 (097) 2655000, E-mail: vininstitutzem@ukr.net.

Відповідальна особа: Євпак Андрій Миколайович, заступник директора з автоматизації та кадастру ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (0432) 67-26-08.

Контактна особа від організатора аукціону: Євсеєнко Тетяна Борисівна, телефон для довідок: +38 (067) 2967374.

Додаткова інформація

Дата торгів 23.02.2024
Адреса активу 21027, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 63
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДП "ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ", код ЄДРПОУ 00692127
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
69.10 Діяльність у сфері права
68.31 Агентства нерухомості
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Зарічук Віта Василівна, 38063 370 48 16, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.12.2023 № 2167 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.12.2023 № 971
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 15 645 924,12
Гарантійний внесок 3 129 184,82
Прийом заявок до 22/02/2024
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «ІВАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», код ЄДРПОУ 44908183, 03195, Україна, м. Київ, пров. Лі Павла, 2-Б
Ціна запропонована переможцем 54610000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 276 від 01.04.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ”