Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Укроборонресурси”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

17 592 068

Кількість учасників аукціону:

21

Переможна пропозиція:

₴210 600 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Укроборонресурси”, за адресою: м. Київ, Саперно – Слобідський проїзд, 3. До складу єдиного майнового комплексу входить: 57 об’єктів нерухомого майна, 3 автомобілі, комп’ютерна техніка та інше.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укроборонресурси».

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, Саперно – Слобідський проїзд, 3

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24967600.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 11 осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: оптова торгівля відходами та брухтом.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 2022 рік: 44 889 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): надання в оренду нерухомого майна, в тому числі експортної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 14399,0 12988,0
2021 р. 20475,0 12056,0
2022 р. 10015,0 8127,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 17230,0 18073,0 17591,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 14071,0 14972,0 14466,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 4512,0 4512,0 4512,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 245,0 245,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 9559,0 10215,0 9709,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 3159,0 3101,0 3125,0
1.2.1 запаси тис. грн 93,0 52,0 17,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн  

2873,0

 

2869,0

2680,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн  

184,0

 

180,0

428,0
2. Пасиви тис. грн 17230,0 18073,0 17591,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 11088,0 12152,0 13336,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн  –
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 6142,0 5921,0 4255,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 6142,0 5921,0 4255,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 3513,0 3459,0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн  –
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн  –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн  –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 3513,0 3459,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 14399,0 20475,0 10015,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 12988,0 12056,0 8127,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1411,0 8419,0 1888,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 14762,0 21506,0 8891,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 267,0 1025,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 11990,0 13637,0 7727,0
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 2505,0 6835,0 1164,0,0
4.5 Інші витрати тис. грн 10,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -363,0 -1032,0 1124,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 25 20 15
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 5515,0 6280,0 3047,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 18510,0 26167,0 16928,0

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 3 459 102,86 грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • фінансова допомога – 200 000,00грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 596 147,56 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Адмінбудинок літ.Ц м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 914,7 1921916180000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №182284177 від 25.09.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
 

Автодорога літ.V

м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 960,0 не підлягає реєстрації Автомобільні дороги Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Побутова будівля літ.Х м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 150,9 2194604780000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №229269045 від 22.10.2020 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Гараж літ.Ч м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 310,9 1906369380000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №1179658248 від 04.09.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.ї м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 214,1 1770770280000 Склади спеціальні товарні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №157123212 від 21.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.К м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3** 151,2 1755573780000 Склади спеціальні товарні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №154724323 від 01.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
КПП літ.Б м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 113,4 2179682480000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №225897107 від 28.09.2020 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
КПТ

водомаслогрійка

літ.Ю

м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 10,9 2205197180000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №229954475 від 28.10.2020 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Офісна будівля літ.S м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 53,2 1770586580000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №157093896 від 21.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Пункт заправки літ. Ш м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 9,0 2224444880000 Будівлі підприємств побутового обслуговування Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №232980358 від 18.11.2020 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Лазня літ.Л м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 216,5 1761890180000 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №156223234 від 14.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.П м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 378,4 1756925680000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №154934274 від 04.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Побутова будівля літ.М м.Київ.

Саперно- Слобідський проїзд, 3

141,2 1790544080000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №160298442 від 20.03.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище  літ.F м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 265,1 1770400580000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №157063537 від 21.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Ж м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 521,1 1777089480000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №158155242 від 01.03.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Р м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 975,2 1805298580000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №162644762 від 08.04.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.О м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 268,2 1783694980000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №159176223 від 12.03.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Г м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 389,2 1886886680000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №17935356 від 09.08.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Н м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 241,9 1749264780000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №153721319від 24.01.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Д м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 436,0 1877147780000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №174643548 від 22.07.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Е м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 390,8 1870148480000 Склади та сховище інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №1734836078 від 11.07.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Гаражний бокс літ. Щ м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 92,2 1961814780000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №188915935 від 15.11.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Котельня літ. G м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3** 7,0 1770635580000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №157099743 від 21.02.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Металевий гараж літ.Й м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 70,2 не підлягає реєстрації Гаражі наземні Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Будівля туалет літ.І м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 5,3 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Навіс літ.У м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 101,8 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Навіс літ.Я м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 165,7 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Оглядова яма м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 48,0 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна,

Фонд державного майна України

Запасний виїзд м.Київ,

Саперно-

Слобідський

715,0 не підлягає реєстрації Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
КТП літ.2Д м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 51,4 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Резервуар водний літ.2Б м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 36,0 не підлягає реєстрації Резервуари та ємності інші Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.ХІ м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 896,9 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Вбиральня літ.В3 м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 2,9 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Альтанка літ.2Є м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 19,2 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Альтанка літ.2Ж м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 12,0 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна,

Фонд державного майна України

Альтанка літ.2Е м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 12,8 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.ХV м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 1971,9 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик №ХХVІ м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 1700,00 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ. XXI м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 816,0 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.XIX м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 812,0 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.IX м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 932,7 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.Х м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 524,3 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.ХХV м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 635,0 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.ХVІ м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 137,7 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик літ.ХІV м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 461,2 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Нежитлова будівля м. Стрий, вул.Сколівська, 14 38,5 не підлягає реєстрації Господарські будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик №ХХІІ м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 1945,2 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Майданчик №ХХІІІ м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 584,2 не підлягає реєстрації Складські майданчики Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Сховище літ.С м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 360,3 1811883580000 Склади та сховища Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №163725247 від 16.04.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Т м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 347,2 1859443180000 Склади та сховища Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №171728209 від 26.06.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Сховище літ.Ф м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 291,4 1893544780000 Склади та сховища Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  №177408595 від 14.08.2019 Державна, Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»
Огорожа бетонна літ.9 м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 1273,5 не підлягає реєстрації Огородження Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Огорожа металева літ.8 м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 578,5 не підлягає реєстрації Огордження Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Огорожа з профнастилу м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 52,0 не підлягає реєстрації Огордження Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Мережа водопостачання м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 116 пог.м не підлягає реєстрації Місцеві водопровідні мережі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Хозблок м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 не підлягає реєстрації Інші будівлі Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України
Залізничні колії м.Київ, Саперно- Слобідський проїзд, 3 775 пог.м не підлягає реєстрації Залізничні колії промислових підприємств Витяг з ЄРОДВ Державна, Фонд державного майна України

** – помилка в адресі

Перелік транспортних засобів:

з/п

Назва активу Рік випуску
1. Автомобіль Hyundai Sonata АА7441СМ 2007
2. Автомобіль Ssang Yong Rexton AA3523EX 2007
3. Автомобіль ВАЗ 21071 АА7838СК 2006

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

1 м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 4,1617 8000000000:82:085:0001 Промисловості, комерційного використання і громадського призначення Державна,

Державний акт на право постійного користування землею

Серія І-КВ №008200 від 20.02.2002

2 Львівська область, м. Стрий, вул. Сколівська, 14 14,1228 4611200000:10:003:002 Для обслуговування нежитлових будівель та споруд Державна,

Державний акт на право постійного користування землею

Серія ЯЯ №184897 від 25.10.2007

Щодо земельної ділянки підприємства в м.Стрий (кадастровий номер 4611200000:10:003:002): на зазначеній ділянці, знаходяться 81 будівля та споруди військового містечка А 2735, право власності на які зареєстровано за приватними фізичними та юридичними особами, інформація про які міститься в реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно. На даний час тривають судові процеси за участю ДП «Укроборонресурси» щодо повернення 81 об’єкта нерухомості за адресою: Львівська область м. Стрий, вул. Сколівська, 14 в державну власність.

Щодо земельної ділянки підприємства в м. Київ (кадастровий номер 8000000000:82:085:0001): на зазначеній ділянці, знаходиться:

 • будівля штабу, (літера «А»), будівля №1, загальною площею – 420,30 кв.м, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Архітектурно – будівельний союз» для експлуатації та обслуговування будівлі штабу використовується земельна ділянка, орієнтовно 950 кв.м.
 • житлова та нежитлові будівлі Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ – 3». Загальна площа земельної ділянки, яка використовується ОСББ «ЛИБІДЬ-3» складає 1417,27 кв.м. З них під житловою та нежитловою забудовою перебуває 255,38 кв.м. Решту 1161,89 кв.м. ОСББ використовує як прибудинкову територію.

На даний час Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом ДП «Укроборонресурси» до ОСББ «ЛИБІДЬ – 3» про звільнення частини самовільно зайнятої земельної ділянки та стягнення безпідставно збережених коштів, а ОСББ «ЛИБІДЬ – 3» подано позов в тому числі до ДП «Укроборонресурси» про визнання недійсним Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 20.02.2002 серії І-КВ №008200, виданого ДП «Укроборонресурси».

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2022 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа 2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1. ТОВ “КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ” нежитлове приміщення, за адресою: 03039, м.Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 в будівлі літ. F 265,1 розміщення ремонтної ділянки №09 (П4553)

30.06.2017 30.04.2024

232,55
2. ТОВ “ЛАРСЕН ТЕХ” нежитлове приміщення               (приміщення № 27 на 1 поверсі з 2 входу), за адресою: 03039, місто Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, в будівлі літ. «Ц» 13 розміщення офісу №32 (4715)

01.05.2019 31.03.2022 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

220,38
3. ТОВ “БРАНТТ” нежитлове приміщення           (приміщення № 1 з 1 входу), за адресою: 03039, м.Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3,  в будівлі літ. “Е” 205,4 розміщення складу №40 (П4752)

01.09.2019

31.07.2022(продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

142,71

 

4. ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “УКРІНТЕРБУД” нежитлове приміщення   № 3 на 1 поверсі з 3 входу, за адресою:  03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 в будівлі літ. Ц 15,4 розміщення офісу №41 (П4753)

01.09.2019

31.07.2022 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

219,15
5. АТЗТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “ПІВДЕННИЙ” нежитлове приміщення      ( приміщення № 1 з 2 входу), за адресою:  03039, м.Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 в будівлі літ. Г 87,8 розміщення складу № 42 (П4754)

01.09.2019

31.07.2022 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

155,18
6. ТОВ “КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ” нежитлове приміщення, за адресою: 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 в будівлі літ “М” 141,2 розміщення побутових приміщень №45 (П4776)

16.12.2019

15.11.2022 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

151,65
7. ПП “Будпрокат” нежитлове приміщення (приміщення № 1 з 1 входу), за адресою: 03039, м.Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 в будівлі літ. К 42,3 розміщення складу № 46

06.02.2020

05.01.2023 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

200,65
8. Товариство з обмеженою відповідальністю  “Рент-Груп” нежитлове приміщення (приміщення № 1, 2, 3,4), за адресою: 03039, м.Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, в будівлі літ. С 141,6 розміщення складу № 47 (П4785)

10.02.2020

10.01.2023 (продовжено термін дії договору згідно п.5 Постанови КМУ від 27.05.2022 №634)

191,64
9. Фізична особа-підприємець Васильчук Павло Павлович частина нежитлового приміщення , за адресою: 03039, м.Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 10,1 будь-яке цільове  призначення на розсуд Орендаря №8748

22.02.2021

22.01.2026

20,5

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не здійснює  викидів та скидів  забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, Саперно – Слобідський проїзд, 3.

Телефон: 067-225-66-38,  E-mail: info@uor.kiev.ua.

Відповідальна особа: Мусієнко Едуард Костянтинович (в.о. генерального директора ДП «Укроборонресурси»).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.03.2023
Адреса активу Україна, 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3
Регiон Київ
Балансоутримувач Державне підприємство "Укроборонресурси", код ЄДРПОУ 24967600
Вид діяльності за КВЕД Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;
Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом (основний);
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 38.12 Збирання небезпечних відходів;
Код КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання;
Код КВЕД 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Шкуріна Тетяна, +38044 281 00 35, konik.roman2006@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 41 від 23.01.2019
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 17 592 067.94
Гарантійний внесок 3 518 413.59
Прийом заявок до 06/03/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПІЦЕНТР К» (код ЄДРПОУ 32490244), Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Ціна запропонована переможцем 210600000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 634 від 15.06.2023

 1. golikov

  По території ДП “Укроборонресурси” прокладені міські комунікації, а саме: газопровід та водопровід, що забезпечують житловий район та суміжні підприємства, а також приток річки “Либідь”, які не знаходяться на балансі підприємства. Як вирішуються питання технічного обслуговування або ремонту вказаних комунікацій, та чи не потягне це у подальшому відчуження земельних ділянок або необхідності переносу цих комунікацій? Дякую за відповідь.

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Згідно інформації наданої балансоутримувачем – ДП «Укроборонресурси», на балансі державного підприємства перебувають мережа водопостачання, система газопостачання та система газопостачання топкової, які не підпадають під дію статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», та підлягають приватизації в складі ЄМК.
   Інша інформація щодо міських комунікацій в органі приватизації – Регіональному відділенні Фонду по м. Києву, відсутня.
   Крім того, зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
   Також, зазначаємо, що у разі виникнення додаткових питань, Ви можете проконсультуватися та здійснити огляд об’єкта, зв’язавшись з відповідальною особою по зазначеному лоту: Мусієнко Едуард Костянтинович (в.о. генерального директора ДП «Укроборонресурси»), телефон: 067-225-66-38, e-mail:info@uor.kiev.ua.

Додайте запитання