Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

122 000 61 000

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴183 700

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань” (код за ЄДРПОУ 04685696). Адреса: Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5. Основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань».

Місцезнаходження: 07400, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04685696.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 1 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня (останні три роки та протягом 9 місяців 2023 року господарська діяльність підприємством не ведеться, послуги не надаються, продукція відсутня).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 рік 0,0 0,0
2021 рік 0,0 0,0
2022 рік 0,0 0,0
9 місяців 2023 року 0,0 0,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. 9 місяців 2023 року
1. Активи тис. грн 695,1 122,0 122,0 122,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 122,0 122,0 122,0 122,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 122,0 122,0 122,0 122,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Довгострокова дебіторська заборгованість тис. грн
1.1.6 Інші необоротні активи тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 573,1
1.2.1 Запаси тис. грн
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн
1.2.3 Гроші ( форма 1, рядок 1165) тис. грн
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн
1.2.5 Інші оборотні активи тис. грн 573,1
2. Пасиви тис. грн 695,1 122,0 122,0 122,0
2.1 Власний капітал ( форма 1, рядок 1495) тис. грн 395,2 -760,9 -1 544,4 -2 783,5
2.2 Довгострокові зобов’язання  (форма 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання , в т.ч. тис. грн 299,9 882,9 1 666,4 2 905,5
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн 299,9 882,9 1 666,4 2 905,5
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в т.ч. за: тис. грн 299,9 882,9 1 666,4 2 905,5
2.4.1 Розрахунки з оплати праці тис. грн 134,5 519,2 1 032,1 1 416,8
2.4.2 Розрахунки перед бюджетом тис. грн 93,2 217,5 311,4
2.4.3 Розрахунки зі страхування тис. грн 165,4 270,5 410,7 515,8
2.4.4 Розрахунки за товари, роботи, послуги тис. грн 6,1 655,4
2.4.5 Інша кредиторська заборгованість тис. грн 6,1
3. Доходи, всього тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в т.ч. тис. грн 1 156,1 783,5 1 239,1
4.1 Собівартість реалізованої продукції тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 1 156,1 783,5 1 239,1
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) тис. грн -1 156,1 -783,5 -1 239,1
6. Середня кількість всіх працівників тис. грн 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 477,9 637,2 477,9
8. Середньомісячна заробітна плата працівників грн 53,1 53,1 53,1

Станом на 30.09.2023:

Поточна, у тому числі прострочена кредиторська заборгованість 2 905,5 тис. грн, в т. ч.

  • розрахунки з оплати праці – 1 416,8 тис. грн;
  • розрахунки з бюджетом – 311,4 тис. грн;
  • розрахунки зі страхування – 515,8 тис. грн;
  • розрахунки за товари, роботи, послуги – 655,4 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 6,1 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання/призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Цілісний майновий комплекс, що складається з:
Адміністративний будинок, А Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 630,0 2637093232060 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2022 № 310532711 Державна. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945
Виробничий будинок, Б Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 500,0 2637093232060 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2022 № 310532711 Державна. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945
Гараж, В Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 135,0 2637093232060 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2022 № 310532711 Державна. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945
Господарський сарай, Г Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 23,0 2637093232060 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2022 № 310532711 Державна. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945
Огорожа № 1-5 Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 2637093232060 2421.1 Огородження Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2022 № 310532711 Державна. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 09.10.2023 № 335602798) щодо майна державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань» (код за ЄДРПОУ 04685696) зареєстровані обтяження:

  • номер запису про обтяження: 27823966 (спеціальний розділ), дата державної реєстрації: 07.09.2018, вид обтяження: арешт нерухомого майна; опис предмета обтяження: все майно;
  • номер запису про обтяження: 48273144 (спеціальний розділ), дата державної реєстрації: 28.10.2022, вид обтяження: арешт нерухомого майна; опис предмета обтяження: все майно.

За інформацією, наданою Броварським відділом державної виконавчої служби у Броварському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та державним підприємством «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань» (код за ЄДРПОУ 04685696) станом на 30.09.2023 відносно державного підприємства зареєстровані виконавчі провадження на загальну суму 955 311,69 грн.

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1. Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 26,0 3210600000:01:033:0125 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна. Державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ № 002920 від 02.12.1999. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.08.2022 № НВ-7300286502022
2. Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 1 348,0 3210600000:01:033:0126 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна. Державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ № 002920 від 02.12.1999. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.08.2022 № НВ-4600691022022
3. Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5 1 009,0 3210600000:01:033:0127 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна. Державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ № 002920 від 02.12.1999. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2022 № НВ-7400945072022

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація про договори оренди: станом на 10.10.2023 договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство не має стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин у повітря, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань» (код за ЄДРПОУ 04685696) зобов’язаний від дати переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити:

  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5.

Відповідальна особа: Коваль Дмитро Віталійович – в.о. директора державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань»; тел.: +38 068 917 07 87; е-mail: ukrisgagv@gmail.com .

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Час роботи: понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45, обідня перерва з 12-30 до 13-15 (крім вихідних).

Контактна особа організатора аукціону: заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна; телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38; е-mail: priv_32@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 19.02.2024
Адреса активу 07400, Україна, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, 5
Регiон Київська область
Вид діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталя, +38044 200 25 38, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 24.03.2023 № 563 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.04.2023 № 149-вс
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 61 000,00
Гарантійний внесок 12 200,00
Прийом заявок до 18/02/2024
Інформація про переможця Пугач Алла Олександрівна, № 3236419826
Ціна запропонована переможцем 183700.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань» ”