Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

822 611

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴987 240

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» (код за ЄДРПОУ 00470252) за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва».

Місцезнаходження: 08654, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 (юридична адреса); 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. 1-го Травня, 43 (фактична адреса).

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00470252.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 3 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є: інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період 2019 рік – 6 міс. 2022 року: 8 238,4 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): оцінка і підтвердження відповідності сільськогосподарської техніки, систем управління, розробка і впровадження методів оцінки відповідності, аналізування практики реалізації законодавства України в сфері оцінки відповідності і надання органам державної влади пропозицій щодо її удосконалення, надання виробникам техніки консультативно-інформаційних послуг тощо.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних (дозвільних) документів, здійснюються підприємством лише після їх отримання (акредитація НААУ, призначення органом з оцінки відповідності).

Державне підприємство «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» станом на 30.06.2022:

  • проводить добровільну сертифікацію усіх видів сільськогосподарської техніки згідно із атестатом про акредитацію № 10140 від 12.04.2018. Атестат чинний до 04.2023;
  • здійснює діяльність із затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів згідно із наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.08.2022 № 592.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 рік 2911,4 2906,0
2020 рік 2800,8 2800,8
2021 рік 2395,1 2395,1
6 місяців 2022 року 131,1 79,1

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 рік 2020 рік 2021 рік 6 місяців 2022 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 1524,0 1362,0 879,7 822,6
1.1 Необоротні активи тис. грн 803,7 806,4 807,4 804,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 51,8 54,5 55,5 52,1
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн 751,9 751,9 751,9 751,9
1.2 Оборотні активи тис. грн 720,3 555,6 72,3 18,6
1.2.1 запаси тис. грн
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 720,3 555,6 72,3 18,6
2. Пасиви тис. грн 1524,0 1362,0 879,7 822,6
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн 146,0 146,0 146,0 146,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 1378,0 1216,0 733,7 676,6
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 1378,0 1216,0 733,7 676,6
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 2911,4 2800,8 2395,1 131,1
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2906,0 2800,8 2395,1 79,1
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 5,4 52,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2856,5 2765,7 2394,8 131,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2248,7 1141,2 1664,7 103,1
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 548,2 1616,8 688,8 27,9
4.5 Інші витрати тис. грн 47,5
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 12,1 7,7 41,3
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 54,9 35,1 0,3 0,1
6. Середня кількість всіх працівників чол. 11 12 9 3
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 1123,0 1702,6 1734,09 98,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн 8507,6 11823,6 16063,9 9825,5

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 676,6 тис.грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – відсутня;
  • податки з заробітної плати – відсутні;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
  • туристичний збір – відсутній;
  • фінансова допомога – відсутня;
  • інша кредиторська заборгованість – 676,6 тис.грн.

Власне нерухоме майно у підприємства: відсутнє. Державне підприємство «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» провадить свою діяльність на орендованих площах.

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, обладнання, інвентар та транспортні засоби.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску Пробіг, км
1. Автомобіль ЗАЗ 110307 2003 245208
2. Автомобіль ЗАЗ DAEWOO 2003 368331
3. Автомобіль ЗАЗ 1102 1998 технічно несправний
4. Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 2010 244033
5. Автомобіль ЗАЗ 1103 08-45 2010 не доступно

Інформація про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. 1-го Травня, 43.

Телефон: +38 097 558 09 33,  E-mail: ukrctt@i.ua.

Відповідальна особа: Оситняжський Микола Васильович – директор Державного підприємства «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50.

Адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 08654, Київська обл., Обухівський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5
Регiон Київська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва», код за ЄДРПОУ 00470252
Вид діяльності за КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. (основний);
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
58.14 Видання журналів і періодичних видань;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Наталя Мельнікова, priv_32@spfu.gov.ua, +38 (044) 200-25-38
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 08.11.2021 № 1999 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1174 від 15.11.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 822610.65
Гарантійний внесок 164522.13
Прийом заявок до 19/10/2022
Інформація про переможця Ігор Олександрович Макогоненко Україна, 54003, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Чкалова, буд.62, кв. 58
Ціна запропонована переможцем 987240
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 625-вс від 22.11.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» ”