Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Триліський спиртовий завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 310 688 655 344

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴6 553

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Триліський спиртовий завод”. Види діяльності за КВЕД: 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів (основний); 01.50 Змішане сільське господарство; 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; 56.29 Постачання інших готових страв.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Триліський спиртовий завод».

Місцезнаходження: 08552, Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси (юридична адреса); 08552, Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а (фактична адреса).

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 32728213.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2023: 6 осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 6 місяців 2023 р.: 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня (підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2010 року).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,                

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 96,0 0,0
2021 р. 121,0 0,0
2022 р. 157,0 0,0
6 місяців 2023 р. 84,0 0,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 2021 2022 6 місяців 2023 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 3 244 1667 1667 1 751
1.1 Необоротні активи 3 244 1 667 1 667 1 667
1.2 Оборотні активи 84
2. Пасиви 3 244 1 667 1 667 1 751
3. Доходи всього, в тому числі: 96 121 157 84
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 96 121 157 14
4. Витрати всього, в тому числі: 730 1 131 1 410 986
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
4.2 Адміністративні витрати 730 1 131 1 410 986
4.4 Інші операційні витрати
4.6 Витрати з податку на прибуток
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -634 -1 010 -1 253 -902

Станом на 30.06.2023:

Поточна, у тому числі прострочена кредиторська заборгованість11 439,0 тис. грн, в т. ч.

 • розрахунки з оплати праці – 3 944,0 тис. грн;
 • розрахунки з бюджетом – 5 736,0 тис. грн;
 • розрахунки зі страхування – 1 083,0 тис. грн;
 • розрахунки за товари, роботи, послуги – 312,0 тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість (кредит банку) – 364,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання/призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Відомості про об’єкти, право власності на які підлягає державній реєстрації
Будівля складу, Ф Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 435,3 2730820532140 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Будівля складу, У Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 422,5 2730820532140 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Будівля мазутного господарства, б Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 195,2 2730820532140 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Будівля локомотивного депо, Р Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 159,8 2730820532140 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Будівля літньої кіноплощадки, Д Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 61,5 2730820532140 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Погріб спиртосховища, ж Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 17,4 2730820532140 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Погріб нафтопродуктів, д Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 43,2 2730820532140 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Погріб підсобного господарства, є Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 44,4 2730820532140 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Побутове приміщення, г Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 13,2 2730820532140 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Труба димохідна, Щ Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 11,9 2730820532140 1999.9 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.05.2023

№ 331511212

Державна
Будівля, будівля головного корпусу, дріжджового цеху, апаратного відділення, АІІ Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 4 758,6 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля цеху вуглекислоти, К Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 702,1 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, склад хімікатів, Ч Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 347,4 2226642432249 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля мехмайстерні, Л Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 173,8 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля мідної і електродної, М Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 210,3 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля столярної майстерні, Т Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 273,8 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля пилорами, О Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 40,1 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля спиртосховища, В Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 358,5 2226642432249 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, склад матеріалів і дріжджів, ЦІІ Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 1 512,1 2226642432249 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, склад матеріалів, Х Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 650,2 2226642432249 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля контори і заводоуправління, Б-ІІ Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 410,7 2226642432249 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля очисних сировин цеху, Г Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 54,4 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, караульне приміщення, С Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 34,3 2226642432249 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля вагової, П Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 12,9 2226642432249 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля автогража, Ї Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 277,7 2226642432249 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля свинарника, Й Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 642,7 2226642432249 1271.1 Будівлі для твариництва Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля автогаражів, И Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 244,9 2226642432249 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, їдальня, Є Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 180,8 2226642432249 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т.ін. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля, будівля приїжджих і магазин, З-ІІ (частина будівлі: приміщення магазину, розташовані на 1 поверсі) Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 143,1 2226642432249 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.11.2020

№ 233346329

Державна
Будівля заводоуправління, Б Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 704,8 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств На етапі державної реєстрації речових прав Державна
Будівля насосної, в Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 84,6 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості На етапі державної реєстрації речових прав Державна
Відомості про об’єкти, право власності на які не підлягає державній реєстрації
Поля фільтрації Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2223.3 Установки для перероблення стічних вод Державна
Шосейна дорога по заводу Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Державна
Огорожа заводу Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2421.1 Огородження Державна
Газопровід до ГРП і котельні Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2222.2 Місцеві теплові мережі Державна
Водопровід технічної води Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна
Трубопровід промисловий Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Державна
Стадіон Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2411.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі Державна
Газоходи від парових котлів Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 2999.9 Інші інженерні споруди Державна
Туалет Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а 1999.9 Інші будівлі Державна

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (від 22.05.2023) щодо майна державного підприємства «Триліський спиртовий завод» зареєстровані обтяження: номер запису про обтяження: 19491170 (спеціальний розділ), дата державної реєстрації: 17.03.2017, вид обтяження: арешт нерухомого майна); номер запису про обтяження: 38530707 (спеціальний розділ), дата державної реєстрації: 06.10.2020, вид обтяження: арешт нерухомого майна).

Майно ДП «Триліський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 32728213) на загальну суму 3 227 321,00 грн перебуває у податковій заставі згідно із Актом опису майна від 12.01.2016 № 39/10/10-07-23-63, складеним на підставі рішення Васильківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 11.01.2016 № 151/10/10-07-23-62 про опис майна у податкову заставу.

Відомості про земельну ділянку:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1. Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси 1 048 470,0 Для виробничої діяльності Державна.

Державний акт на право постійного користування землею І-КВ № 000590 від 09.06.1998

На вказаній земельній ділянці розміщені об’єкти нерухомого майна, які призначені для використання у виробничому процесі та входять до складу об’єкта приватизації: виробничо-складські будівлі, інші будівлі та споруди, а також об’єкти нерухомого майна, які не підлягають приватизації: житлові будинки, погреби та сараї до житлових будинків, тощо.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2023:

№ з/п Орендар Назва об’єкту оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди Термін дії договору оренди Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
дата  
1. ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (ПрАТ «Київстар») Частина димової труби та платформи поруч Утримання та розміщення на димовій трубі антенно-фідерних пристроїв (АФП) базової станції «RBS» стільникового зв’язку комунікаційної мережі 12.12.2005 2432 КІЕ 01.01.2023 – 31.12.2023 (згідно із додатковою угодою від 30.11.2022 № 2) 8 800,0
2. ТОВ «Астеліт» (ТОВ «Лайфселл») Частина даху будівлі цеху вуглекислоти Розміщення і утримання телекомунікаційного обладнання 02.02.2011 КІ2773 01.03.2023 -29.02.2024 (згідно із додатковою угодою від 28.02.2023 № 8) 10 000,0

Підприємство має в своїх активах виробниче обладнання, яке протягом тривалого часу не використовується у зв’язку із тим, що підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2010 року.

На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають приватизації, а саме:

 1. Будівлі та споруди, розташовані за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с.Триліси, вул.Степова, 1а, а саме: протирадіаційне укриття-2, площею 113,46 кв.м, інвентарний б/н; протирадіаційне укриття-1, площею 17,9 кв.м, інвентарний б/н; протирадіаційне укриття 162501, площею 82,2 кв.м, інвентарний б/н; пожежне депо, площею 14,3 кв.м, інвентарний № 70; будівля ГРП, площею 14,0 кв.м, інвентарний № 71; будівля ГРП, площею 33,0 кв.м, інвентарний № 72; будинок приїжджих, площею 132,7 кв.м, інвентарний № 92А; побутове приміщення, площею 136,0 кв.м, інвентарний № 93; туалет для приїжджих, площею 3,2 кв.м, інвентарний № 150; погріб житлового будинку № 6, інвентарний № 156; погріб житлового будинку № 12-13, інвентарний № 157; погріб житлового будинку № 7-8, інвентарний № 158; сарай житлового будинку № 11, інвентарний № 159; сарай житлового будинку № 10, інвентарний № 160; житловий будинок № 4, інвентарний № 4; житловий будинок № 5, інвентарний № 5; житловий будинок № 7, інвентарний № 7; житловий будинок № 8, інвентарний № 8; житловий будинок № 9, інвентарний № 9; житловий будинок № 10, інвентарний № 10; житловий будинок № 13, інвентарний № 13; житловий будинок № 14, інвентарний № 14; житловий будинок № 16, інвентарний № 16; житловий будинок № 19, інвентарний № 19; житловий будинок № 20, інвентарний № 20; житловий будинок № 22, інвентарний № 22; житловий будинок № 24, інвентарний № 24; житловий будинок № 25, інвентарний № 25; житловий будинок № 26, інвентарний № 26; житловий будинок № 30, інвентарний № 30; житловий будинок № 2, інвентарний № 32; житловий будинок № 33, інвентарний № 33; житловий будинок № 34, інвентарний № 34; водонапірна башня, інвентарний № 103; земляна плотина (заводський ставок), інвентарний № 104; артезіанська свердловина № 1, інвентарний № 105; артезіанська свердловина № 3, інвентарний № 107; артезіанська свердловина № 5, інвентарний № 109; артезіанська свердловина № 6, інвентарний № 110; каналізаційні мережі, інвентарний № 207; водопровід артезіанської води, інвентарний № 203; газопровід житлового містечка, їдальні, медпункту, інвентарний № 204; газопровід села Триліси, інвентарний № 208; будівля насосної станції при скважині № 1,2, інвентарний № 77; будівля насосної станції при скважині № 4, інвентарний № 78.
 2. Транспортні засоби, а саме: трактор Т-40, 1986 року випуску, інвентарний № 401; трактор гусеничний ДТ-75, 1990 року випуску, інвентарний № 403; трактор колісний Т-16М, 1993 року випуску, інвентарний № 405; автомашина Волга, 1995 року випуску, інвентарний № 1754; автомашина УАЗ, 1988 року випуску, інвентарний № 1755; мікроавтобус РАФ, 1992 року випуску, інвентарний № 1756; автомашина ЗІЛ-130, 1968 року випуску, інвентарний № 1757; автомашина ГАЗ-52 Вишка, 1977 року випуску, інвентарний № 1759; автомашина ГАЗ-53, 1977 року випуску, інвентарний № 1760; автомашина ГАЗ 3213, 1999 року випуску, інвентарний № 1771; автомашина ХОНДА, 2000 року випуску, інвентарний № 2064; автомашина КРАЗ, 1983 року випуску, інвентарний № 2065, у зв’язку з їх вилученням згідно із Актом від 05.04.2022.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що ДП «Триліський спиртовий завод» не здійснює виробничу діяльність з 2010 року.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Степова, 1а.

Відповідальна особа: Кирилко Ярослав Олегович – т.в.о. директора державного підприємства «Триліський спиртовий завод»; тел.: +38 097 826 49 45; е-mail: YaroslavKirillko@i.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Контактна особа організатора аукціону: заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна; телефони для довідок:+38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38; +38 063 102 91 06; е-mail: priv_32@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.09.2023
Адреса активу Україна, 08552, Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси
Регiон Київська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРИЛІСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" (ДП "ТРИЛІСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД"), код за ЄДРПОУ 32728213
Вид діяльності за КВЕД 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів (основний);
01.50 Змішане сільське господарство;
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
56.29 Постачання інших готових страв
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталя, 380442002538, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 01.06.2021 № 943 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 570 від 16.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 655 344,16
Гарантійний внесок 131 068,83
Прийом заявок до 07/09/2023
Інформація про переможця Дубіна Олена Володимирівна, № 2976207507
Ціна запропонована переможцем 6553.44
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 487-вс від 12.10.2023

 1. magnustreyding

  Доброго дня. Коли планується виставити обєкт на аукціон?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Наказом Регіонального відділння Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 20.07.2023 № 326-вс відмінено електронний аукціон № SPD001-UA-20230716-49296 з продажу об’єкта, призначений електронною торговою системою на 25.07.2023 року. Повторне виставлення на продаж на аукціоні з умовами об’єкта приватизації очікується найближчим часом.
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті, скориставшись функцією “Слідкувати за об’єктом”.

Додайте запитання