Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівнеторф”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

47 142 259

Кількість учасників аукціону:

12

Переможна пропозиція:

₴205 000 001

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівнеторф” (код за ЄДРПОУ 02968193) за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1. Видами діяльності Підприємства є: 08.92 Добування торфу (основний); 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівнеторф».

Місцезнаходження: 35680, Рівненська область, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02968193.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 175 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до статуту: добування торфу.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020р. – 1 кв.2023р.: 337030,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): напівбрикети торф’яні та торф неагломерований паливний; в тому числі експертної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020р. 76883 65989,6
2021р. 100351 86165,7
2022р. 123813 105504,8
I кв. 2023р. 35983 30630,90

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. I кв. 2023р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 38829 39453 38919 47142
1.1 Необоротні активи тис. грн 22114 20160 18415 18858
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 1395 1803 1776 1789
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 20719 18357 16639 17069
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 16715 19293 20504 28284
1.2.1 запаси тис. грн 7120 12338 13752 9006
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 4813 4077 5339 6127
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 4509 2161 445 7644
2. Пасиви тис. грн 38829 39453 38919 47142
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн 29520 29954 31828 37830
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 9309 9499 7091 9312
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 6911 7370 4966 6912
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
2.4.5 Інші поточні зобов’язання тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 76883 100351 123813 35983
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 75816 99361 123590 35933
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 104 458 171 45
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 30 32 2
3.4 Інші доходи тис. грн 963 502 20 3
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 74378 94876 115058 29260
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 57577 75708 94402 24749
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 8915 10780 10698 2852
4.3 Витрати на збут тис. грн 793 970 1086 294
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 5519 4752 6145 629
4.5 Інші витрати тис. грн 963 488 20 3
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 611 2178 2707 733
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 2505 5475 8755 6723
6. Середня кількість всіх працівників чол. 201 184 179 175
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 36255,4 44280,4 47817,4 11187,5
8. Середньомісячна заробітна плата грн 15031,3 21191,3 21655,3 21416,9

Станом на 31.03.2023 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня

Кредиторська заборгованість – 6912,0  тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 1832,0  тис. грн;
  • розрахунки зі страхування – 581,0  тис. грн;
  • розрахунки з бюджетом – 484,0  тис. грн;
  • товари, роботи, послуги  – 94,0  тис. грн;
  • заборгованість за одержаними авансами – 112,0  тис. грн.;
  • інша заборгованість – 3809,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

№ з/п Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
1 Приміщення напівбрикетного цеху (літ.Ч) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 796,7 2683488356040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320871667 від 23.01.2023) Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
2 Будівля котельні (літ.О) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 273,9 2683552056040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320878500 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
3 Матеріальний склад №1 (літ.Р) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 266,3 2683577156040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320880359 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
4 Будівля мотовозного ДЕПО (літ.Ж-1) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 54,4 2683524356040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320875969 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
5 Побутовий будинок (літ. У-II,1у) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 222,8 2683492756040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320872844 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
6 Вагова напівбрикетного цеху (літ. Ш) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 29,5 2683579956040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320869205 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
7 Будівля для сушки (літ.К) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 23,6 2683497956040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320873506 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
8 Будівля контори (літ.А-1) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 170,9 2683507756040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320820767 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
9 Автозаправка, літ.»Ж» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 13,2 2682138256040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320491423 від 18.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
10 Зернотік критий (для зберігання техніки), літ. «А» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 720,7 2680530956040 не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320126822 від 13.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
11 Зерносклад (для зберігання техніки) літ. «Б» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 763,0 2685703656040 не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 321360589 від 30.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
12 Бункерна сировини брикетного цеху.Операторна (літ.Ф, ф1) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 223,9 2683566256040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320879449 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
13 Трасформаторна підстанція (літ.Ю) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1  16 2683548256040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320878068 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
14 Сарай для зберігання брикетів (літ.б) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 100,5 2683544956040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320877496 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
15 Будівля прохідної ПММ (літ.В) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 20,6 2683560056040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320878945 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
16 Бункерна разгрузки транспортного цеху (літ.Л, л’) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 100,8 2683583256040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320840734 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
17 Вагова широкої колії (літ.З) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 9,7 2683521356040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320875325 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
18 Пульт управління траспортного цеху (літ.Д-1) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 11,5 2683503256040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320874377 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
19 Матеріальний склад № 2 (літ.П) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 177,9 2683571156040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320879968 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
20 Склад кисню (літ.С) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 4,2 2683533956040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320876732 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
21 Ангар для зберігання техніки (літ.Н) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 424 2683510856040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320874794 від 23.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
22 Піднавіс для зберігання техніки літ. «З» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 158,1 2685712056040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 321362084 від 30.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
23 Конюшня, літ. «Б1» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 239,1 2680544756040 не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320129121 від 13.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
24 Склад, піднавіс, літ. «К,л» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 591,8 2685456256040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 321302240 від 27.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
25 Майстерня з котельнею, літ. «М, м1» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 180,2 2682183356040 використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320501980 від 18.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
26 Млин, літ. «Г» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 36,6 2685698156040 не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 321358396 від 30.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
27 Пилорама, літ. «В» Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А 95,3 2682153556040 не використовується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, інд.№ 320494918 від 18.01.2023 Державна, Держава Україна в особі Фонду державного майна України
28 Адміністративні приміщення літ. «А-2» м. Рівне, вул. Степана Бандери, 30А 654,8 19-657 використовується Свідоцтво про право власності від 13 червня 2001р Державна
29 Артсвердловина Д Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 9,0 використовується Державна
30 Будівля контори літ. «А-2» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Верба, вул. Кременецька, 40 182,7 використовується Державна
31 Механічна майстерня літ. «И» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Верба, вул. Кременецька, 40 243,3 використовується Державна
32 Механічна майстерня літ. «І» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Верба, вул. Кременецька, 40 289,7 використовується Державна
33 Ангар літ. «Г» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Верба, вул. Кременецька, 40 515,5 використовується Державна
34 Корівник літ. «Д» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Верба, вул. Кременецька, 40 805,7 використовується Державна
35 Приміщення кормоцеху літ.»З-2» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Верба, вул. Кременецька, 40 532,9 використовується Державна
36 Механічний цех літ. «Б-1» Рівненська обл., Сарненський р-н, cел. Чемерне, вул. Центральна, 5 450,2 не використовується Державна
37 Склад для зберігання бензину літ. «Є-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Миру, 1 28,7 використовується Державна
38 Склад для зберігання мастил літ. «Ц-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Миру, 1 47,4 використовується Державна
39 Склад тари літ. «Щ-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Миру, 1 24,7 використовується Державна
40 Реммайстерня літ. «В-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 1042,9 не використовується Державна
41 Матеріальний склад літ. «Г-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 263,2 не використовується Державна
42 Пожежне депо на 1 автомашину літ. «Е-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 36,4 не використовується Державна
43 Адмінспоруда літ. «Д-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 236,2 не використовується Державна
44 Котельня заводу літ. «Б-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 331,8 не використовується Державна
45 Автомобільна вагова літ. «Ж-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 24,7 не використовується Державна
46 Бункерна сировини літ. «Є» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 149,7 не використовується Державна
47 Каналізаційна станція очистки літ. «А-1» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 272,3 не використовується Державна
48 Пожежне ДЕПО літ. «Д-1» Рівненська обл, Сарненський р-н, смт. Клесів, вул, Шкільна,90 366,5 не використовується Державна
49 Будівля телятника літ. «Н-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 358,1 використовується Державна
50 Будівля корівника літ. «Ц-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 356,1 використовується Державна
51 Склад велосипедів літ. «И» Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Миру, 1 46,4 використовується Державна
52 Склад готової продукції літ. І Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Миру, 1 262,8 використовується Державна
53 Склад під сіно літ. «И» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 102,9 не використовується Державна
54 Корівник літ. «Х-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 358,8 використовується Державна
55 Лабораторія по відновленню літ. «О-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 46,4 не використовується Державна
56 Прохідна .літ. « П-1» Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Майдан, вул. Ковпака, 29 А 13,0 не використовується Державна
57 Головний корпус заводу літ. «Н-4» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 477,9 не використовується Державна
58 Естакада сировини літ. «Л» Рівненська обл, Рівненський й р-н, с. Моквин 55,6 не використовується Державна
59 Підготовче відділення літ. «К» Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин 12,2 не використовується Державна
60 Заводоуправління літ. «А-2» Рівненська обл, Сарненський р-н, смт. Клесів, вул, Шкільна,90 668,7 не використовується Державна
61 Піч Татищева літ. «Х» Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Миру, 1 23,5 використовується Державна
62 Артсвердловина Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 10,8 використовується Державна
63 Водонапірна башня Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 9,9 використовується Державна
64 Механічна майстерня літ -Т Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 1933,3 використовується Державна
65 Артсвердловина Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
66 Артскважина Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Верба,вул..Кременецька,40 використовується Державна
67 Башня Рожновського Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
68 Башта Рожновського Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Верба,вул..Кременецька,40 використовується Державна
69 Благоустрій (асфальт) Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
70 Вагончик битовка Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А використовується Державна
71 Виробнича каналізація Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
72 Виробнича каналізація від промплощадки до очисних Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
73 Внутрі площадочна каналізація від пром площадки до Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
74 Внутрішня пл.електромережі Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
75 Водонапірна башня  (М) Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака,29А використовується Державна
76 Водонапірна башта Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Моквин не використовується Державна
77 Водопровід від промислов.до очисних Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Моквин не використовується Державна
78 Госпфикальна каналізація Рівненська обл, Рівненський й р-н, с. Моквин не використовується Державна
79 Дорога асфальт Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
80 Залізна дорога 8.6 км Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
81 Залізна дорога Смига ш.к. Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
82 Зовнішній водопровід Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
83 Каналізація стан.очистки Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
84 ЛЕП-10 КВТ Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
85 Лінія ел,передач Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
86 Навіс для машин Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин використовується Державна
87 Огорожа адмінбудинка Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
88 Під’їздна дорога Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Верба, вул. Кременецька, 40 використовується Державна
89 Під’їздна дорога Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Верба, вул. Кременецька, 40 використовується Державна
90 Побутовий вагончик Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
91 Повітряна лінія ПЛ 10 КВт з трансформатором КТП 100 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
92 Пожежна водойма Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
93 Промислова площадка 820 м2 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
94 Резервуар емк 10 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
95 Резервуар емк 4м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
96 Резервуар емк 5 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
97 Резервуар емк 5 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
98 Резервуар емк 5 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
99 Резервуар емк. 4 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
100 Резервуар емк. 4м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
101 Резервуар емк. 5 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
102 Резервуар емк.3 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
103 Резервуар емк.3 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
104 Резервуар емк.3 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
105 Резервуар емк.4 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
106 Резервуар емк.5 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
107 Резервуар емк.8 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
108 Резервуар емк.8 м3 Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А використовується Державна
109 Склад запчастин Рівненська обл, Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А не використовується Державна
110 Сушка Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру, 1 використовується Державна
111 Трансформаторна підстанція Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
112 Протипожежний резервуар Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Моквин не використовується Державна
113 Вагон склад транспортного цеху Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна
114 Шламовідстійник Рівненська обл, Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1 використовується Державна

 Об’єкти нерухомості, що знаходяться в напівзруйнованому та зруйнованому стані, внаслідок тривалого (більше 20 років) невикористання:

  • Рівненська область, Сарненський район, смт. Клесів, вул. Шкільна, 90: заводоуправління (інв. №70); пожежне депо (інв. №71).
  • Рівненська область, Рівненський район, с. Моквин: підготовче відділення (інв. №62); естакада сировини (інв. №51); головний корпус заводу (інв. №49); каналізаційна станція очистки (інв. №54); бункерна сировини (інв. №42); автомобільна вагова (інв. №40); пожежне депо на 1 машину (інв. №63); протипожежний резервуар (інв. №64); адмінспоруда (інв. №41); котельня заводу (інв. №56); реммайстерня (інв. №65); матеріальний склад (інв. №58).
  • Рівненська область, Дубенський район, с. Майдан, вул. Ковпака, 29А: склад під сіно (інв. №1909); лабораторія по відновленню (інв. №1912); прохідна (інв. №1913); зернотік критий (для зберігання техніки) (інв. №1845); зерносклад (для зберігання техніки) (інв. №1846); конюшня (інв. №1914); млин (інв. №1842); пилорама (інв. №1850); склад запчастин (інв. №1910).

Відомості про земельні ділянки:

з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Рівне вул. Степана Бандери 30а в межах населеного пункту 800 __ Для обслуговування адміністративного приміщення Державна. Державний акт на право постійного користування землею Серія РВ №00242 від 18.07.2000р.
2 смт. Смига вул. Миру 1, Дубенський р-н., Рівненська обл в межах населеного пункту 831 5621655900:01:003:0137 Для обслуговування приміщень торфобрикетного заводу Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №273386 від 23.02.2009р.
3 смт. Смига вул. Миру 1, Дубенський р-н., Рівненська обл. в межах населеного пункту 53473 5621655900:01:003:0138 Для обслуговування приміщень торфобрикетного заводу Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №273387 від 23.02.2009р.
4 смт. Смига вул. Миру 1, Дубенський р-н., Рівненська обл. в межах населеного пункту 23405 5621655900:01:004:0001 Для обслуговування приміщень торфобрикетного заводу Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №273388 від 23.02.2009р.
5 смт. Смига вул. Миру 1, Дубенський р-н., Рівненська обл в межах населеного пункту 720 5621655900:01:004:0002 Для обслуговування приміщень торфобрикетного заводу Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №273389 від 23.02.2009р.
6 Рівненська обл., Дубенський р-н., Смизька селищна рада, за межами населеного пункту 10429 5621655900:02:001:0007 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №58377798 від 27.05.2021р.
7 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 106620 5621683200:02:004:0012 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №19192729 від 09.02.2015р.
8 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 492296 5621683200:02:004:0013 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №19189309 від 09.02.2015р.
9 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 357852 5621683200:02:004:0014 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №36122673 від 13.07.2017р.
10 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 231404 5621683200:02:004:0015 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №36123289 від 13.07.2017р.
11 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 266325 5621683200:02:004:0016 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №36165399 від 17.07.2017р.
12 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 183825 5621683200:02:004:0017 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №36164373 від 17.07.2017р.
13 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 54496 5621683200:02:004:0018 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №36164855 від 17.07.2017р.
14 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 84501 5621683200:02:004:0019 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами Державна. Право постійного користування земельною ділянкою №36163763 від 17.07.2017р.
15 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 480000 5621683200:02:004:0009 Для видобування торфу Комунальна. Договір оренди землі №2 від 01.03.2023р. на 1 рік
16 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 540000 5621683200:02:004:0010 Для видобування торфу Комунальна. Договір оренди землі №1 від 01.03.2012р. на 1 рік
17 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада за межами населеного пункту 21438 __ Для створення підсобного сільського господарства філіалу “Смигаторф” Державна. Державний акт на право постійного користування землею Серія РВ №00125 від 17.12.1998р.
18 Рівненська обл., Дубенський р-н., Майданська сільська рада в межах населеного пункту 65778 __ Для створення підсобного сільського господарства філіалу “Смигаторф” Державна. Державний акт на право постійного користування землею Серія РВ №00125 від 17.12.1998р.
19 Рівненська обл., Костопільський р-н., Пісківська сільська рада за межами населеного пункту 1073435 5623486500:05:030:0003 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (видобування торфу) Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №270245 від 31.08.2012р.
20 Рівненська обл., Костопільський р-н., Пісківська сільська рада за межами населеного пункту 1565 5623486500:05:018:0002 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (видобування торфу) Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №270246 від 31.08.2012р.
21 смт. Смига вул. Миру 1, Дубенський р-н., Рівненська обл. в межах населеного пункту 148500 5621655900:01:005:0001 Для розміщення і експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту Державна. Договір земельного сервітуту від 23.12.2022 р Реєстр. №650700056216
22 Рівненська обл., Дубенський р-н, Майданська сільська рада за межами населеного пункту 2132534 5621683200:02:004:0188 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (видобування торфу). Державна. Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний №2706540556216 від 13.03.2023р

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2023 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа 2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 ТОВ “ННН+” (код за ЄДРПОУ 42669029) Нерухоме майно, в кількості 12 об’єктів заг. площ. 2216,3 кв.м. 2216,3 Майно може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням Договір № 50090-2022  від 25.07.2022р. Діє до дати переходу права власності до покупця ЄМК ДП Місячна орендна плата (без ПДВ) становить: 2241,00

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки Рік випуску Дата реєстрації Серія та номер свідоцтва про реєстрацію
1 транспортний засіб МДКЗ -20-11 на базі КАМАЗ -6520 2012 22.042016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
2 транспортний засіб КАВЗ 685 1979 26.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
3 транспортний засіб ЛАЗ 69511 1991 05.02.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
4 транспортний засіб Chevrolet Epica 2010 15.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
5 транспортний засіб LANDWIND 2008 27.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
6 транспортний засіб  ВАЗ 2107 2007 01.09.2002 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
7 транспортний засіб ВАЗ 21070 2003 15.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
8 транспортний засіб МАЗ-555102-4227 з поворотним відвалом 2012 22.042016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
9 транспортний засіб ГАЗ 53-12 1989 22.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
10 транспортний засіб ГАЗ 53-САЗ 1992 22.12.2000 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
11 транспортний засіб  ГАЗ-2705-434 2008 27.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
12 транспортний засіб ЗІЛ -ГАРЗ СС 432921 2008 27.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
13 транспортний засіб ЗІЛ -ГАРЗ СС 432921 2008 27.04.2018 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
14 транспортний засіб ЗІЛ – ММЗ 554 М 1990 26.09.2019 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
15 транспортний засіб ЗІЛ ММЗ -130 1992 22.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
16 транспортний засіб ЗІЛ ММЗ -45023 1992 01.07.1992 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
17 транспортний засіб ЗІЛ ММЗ 4505 130 1992 23.042016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
18 транспортний засіб КАМАЗ 45143 2007 22.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
19 транспортний засіб КАМАЗ 45143 2008 22.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
20 транспортний засіб КАМАЗ 2011 22.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
21 транспортний засіб ЗІЛ 554 1987 05.05.2018 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
22 транспортний засіб УАЗ 31602 2004 19.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
23 транспортний засіб УАЗ-3163 “Patriot” 2008 27.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
24 транспортний засіб Фольксваген PASAT 2003 14.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
25 транспортний засіб КАМАЗ 2003 20.05.2004 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
26 транспортний засіб КАМАЗ 2008 27.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
27 транспортний засіб Автомобільний причіп 2011 22.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
28 транспортний засіб Автомобільний причіп 2011 27.04.2016 Територіальний сервісний центр МВС №5642 м. Дубно
29 транспо%

Додаткова інформація

Дата торгів 05.07.2023
Адреса активу Україна, 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Миру,1
Регiон Рівненська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ''РІВНЕТОРФ''
Вид діяльності за КВЕД 08.92 Добування торфу (основний);
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, +380362683693, rvfdmu56@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2021 № 877 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 463 від 04.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 47 142 259,20
Гарантійний внесок 9 428 451,84
Прийом заявок до 04/07/2023
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «ЛЕНД ГРОУ» (код ЄДРПОУ 43578399), Україна, 03035, місто Київ, вулиця Кудряшова, будинок 20А
Ціна запропонована переможцем 205000001.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 401 від 07.08.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівнеторф” ”