Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський експортно-технічний центр Держпраці»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

4 597 232

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴6 800 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський експортно-технічний центр Держпраці». Основний вид діяльності – 71.20 Технічні випробування та дослідження. В складі майна: адміністративний будинок, літ. «А-1», площею 413,2 кв.м.; гаражі літ. «Б-1», площею 73,7 кв.м; огорожа № 1; огорожа № 2; Хвіртка № 3; ворота № 4; 5 автомобілів. Земельна ділянка площею – 0,125 га на праві постійного користування згідно державного акту на право постійного користування землею, від 20.03.2007, серія ЯЯ № 225160. Балансова вартість активів станом на 30.09.2022 – 4 597 232,26 гривень.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський експортно-технічний центр Держпраці».

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2019 р. – 9 місяців  2022 року – 52228 тис. грн, в  тому числі експортної – не має.

Основна номенклатура продукції: експертне обстеження та технічний огляд об’єктів підвищеної небезпеки, техогляд технологічного транспортного засобу, експертиза проектів, проведення навчань з охорони праці, психофізіологічна експертиза, експертиза стану охорони праці на підприємстві.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташоване за адресою Полтавська область, м. Полтава, вул. Харківське шосе, 5

Назва Загальна площа

(м. кв)

Реєстра-ційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Адміністративний будинок, літ. «А-1» 413,2 583936253101 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САК № 460609, видане Реєстраційною службою Полтавського міського управління юстиції Полтавської області від 26.02.2015 № 34181596 Державна, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Гаражі літ. «Б-1» 73,7
Огорожа № 1
Огорожа № 2
Хвіртка № 3
Ворота № 4

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:

Полтавська область, місто Полтава, вул. Харківське шосе, 5:

Назва Площа земе-льної

ділянки (кв. м.)

Кадаст-ровий номер Цільове

призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
Земельна

ділянка

1250 5310137000:19:

002:0002

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Державна власність,

Державний акт на право постійного користування землею, від 20.03.2007, серія ЯЯ №225160

Відомості про рухоме майно: на балансі ДП перебувають 5 транспортних засобів.

Основні показники господарської діяльності:

№ п/п Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р. 9 міс. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 7094 4840 6467 4597
1.1 Необоротні активи 2250 2071 1819 1585
1.2 Оборотні активи 4844 2769 4648 3012
2. Пасиви 7094 4840 6467 4597
3. Доходи всього, в тому числі: 17117 14209 13949 7520
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 16779 13986 13943 7520
4. Витрати всього, в тому числі: 14399 12639 12885 7300
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 2718 1570 1064 220

 

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 1546000 грн,

в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 338000 грн;
  • зі сплати податків і зборів – 489000 грн;
  • за товари, роботи, послуги – 2000 грн;
  • за одержаними авансами – 708000 грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 9000 грн.

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн.
2019 р. 17117
2020 р. 14209
2021 р. 13949
9 місяців 2022р. 7520

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Полтавський експертно-технічний центр Держпраці» не перебуває в оренді.

 

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців (пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

Додаткова інформація

Дата торгів 12.01.2023
Адреса активу Україна, 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харківське шосе, 5
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ", код ЄДРПОУ 40872122
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний); Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Олянич Анжела Юріївна, irina111111@i.ua, +380532500612
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1235 від 19.10.2022 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження переліків об‘єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 490 від 27.10.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 4 597 232.26
Гарантійний внесок 919 446.45
Прийом заявок до 11/01/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛСОФ-ІНЖИНІРИНГ", № 39050221
Ціна запропонована переможцем 6800000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 49 від 08.02.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський експортно-технічний центр Держпраці» ”