Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс»

Стартова ціна:

5 343 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс». Основним видом діяльності підприємства є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс».

Місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Жуковського, 23.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30324911.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: штатні працівники відсутні.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг): за період  2019 – 9 місяців 2022 року – 0 грн., в  тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції: 73.20 – дослідження кон’юнктури ринку, в тому числі експортної: немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019 р. 0 0
2020 р. 0 0
2021 р. 0 0
 9 місяців 2022 р. 0 0

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 2020 2021 9 місяців 2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 5563 5343
1.1 Необоротні активи тис. грн. 5563 5343
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 5563 5343
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн.
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн.
2. Пасиви тис. грн. 5563 5343
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 4330 4110
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1233 1233
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1233 1233
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1233 1233
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 195 195
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 176 176
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 578 578
2.4.5 інші поточні зобов’язання тис. грн. 284 284
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн.
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 0 0
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн.
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн.

 

 

ДП «Дніпропетровськавтотранссервіс» протягом трьох років фінансові операції не здійснювалися. Фінансові документи не складалися.

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 1233 тис. грн., в тому числі за:

  • товари, роботи, послуги – 578 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 195 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування – 176 тис. грн;
  • інші поточні зобов’язання – 284 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Адміністративна будівля       літ. А-9, а-1 м. Дніпро, вул. Шевченка, 32

 

3345,1 34315972 Адміністративна будівля Свідоцтво про право власності від 04.05.2012 САЕ №314840 Державна, в особі Міністерства інфраструктури України
Трансформаторна підстанція літ. Б-1 67,3 (площа забудови) Допоміжна будівля-

Інформація про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,
підстава на право користування земельною
Земельна ділянка м. Дніпро, вул. Шевченка, 32 0,1377 1210100000:02:393:0061 Для державного управління та місцевого самоврядування Комунальна власність, право постійного користування земельною ділянкою належить Прокуратурі Дніпропетровської області (02909938);
Охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи

 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу об’єкта приватизації:

– погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс» у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: щопонеділка та щосереди з 10-00 до 12-00 за попередньою домовленістю за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 32.

Відповідальна особа щодо огляду об’єкта:  Солоха Сергій Олексійович, тел. 067-220-47-31,  e-mail: solokha@ukr.net. або Валова Наталія Сергіївна, тел. (044) 200-34-42, mail: valova@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок (044) 284 52 40, 200 34 42.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.12.2022
Адреса активу Україна, 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Жуковського Василя, буд. 23
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс», код ЄДРПОУ 30324911
Вид діяльності за КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ 00032945
Контактна особа по об'єкту Валова Наталія Сергіївна, +380442003442, n.valova@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.07.2021 № 1297 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 12/01-262-РП від 17.09.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 5 343 000,00
Гарантійний внесок 1 068 600,00
Прийом заявок до 14/12/2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс» ”