Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

5 637 056 2 818 528

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴253 667

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» (юридична адреса: м. Одеса, вул. І. Франка, 55).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації:  Єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут”.

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Івана Франка, 55.

Нерухоме майно розташоване за адресами:

 • м. Одеса, вул. Івана Франка, 55
 • м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00237630.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа Державне підприємство „Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут” має 4 відокремлені підрозділи без права юридичної особи.

Фактично існує лише один відокремлений підрозділ – ВСП „Випробувальний центр” (код за ЄДРПОУ ВП 38785240) за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 8 осіб.

Основний вид діяльності відповідно Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук .

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки: 322,8 тис. грн., у тому числі експортної – 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): надання послуг технічного консультування у сфері інжинірингу, геології та геодезії; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 р.
2021 р. 175,4 175,4
2022 р. 147,4 147,4

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

п/п

Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 6363,5 5975,3 5637,1
1.1 Необоротні активи тис. грн. 3485,0 3008,2 2697,9
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 3485,0 3008,2 2697,9
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 2878,5 2967,1 2939,2
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядки 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 2865,6 2952,7 2931,7
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 2,8 14,4 7,5
2. Пасиви тис. грн. 6363,5 5975,3 5637,1
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 2907,6 -1863,2 -2837,1
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3455,9 7838,5 8474,2
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 3455,9 7838,5 8474,2
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 3455,9 7838,5 8474,2
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 738,3 1130,2 1556,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 2316,6 1761,2 1862,7
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 336,7 442,9 550,1
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 11,0 54,6 55,1
2.4.5 інші поточні зобов’язання тис. грн. 53,3 4449,6 4449,6
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 175,4 147,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 175,4 147,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 107,2 4946,2 1121,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 4946,2 1121,3
4.5 Інші витрати тис. грн. 107,2
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -107,2 -4770,8 -973,9
6. Середня кількість всіх працівників чол. 8 8 8
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 131,6 719,3 653,7*
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5482** 9768** 9826**

Примітки:

* у т.ч. на виплати арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. у сумі 204 899,81 грн. згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 08.06.2022 у справі №5017/2833/2012;

**середньомісячна оплата праці розрахована за відпрацьований час.

Станом на 31.12.2022:

Поточна кредиторська заборгованість (в тому числі прострочена кредиторська заборгованість) – 8474,2 тис. грн., в тому числі:

– із заробітної плати – 1 556,7 тис. грн.;

– до бюджету – 6856,47*** тис. грн., в тому числі :

 • податок на доходи фізичних осіб (податок із з/п) – 1 042,97 тис.грн.;
 • військовий збір(податок із з/п) – 17,58 тис.грн.;
 • податок на додану вартість (ПДВ) – 400,48 тис.грн.;
 • податок на прибуток – 399,14 тис.грн.;
 • частина чистого прибутку – 0,56 тис.грн.;
 • рентна плата за спец використання води – 1,93 тис.грн.
 • Пенсійний фонд України – 17,41 тис.грн.***;
 • стягнення на користь бюджету частини прибутку згідно Постанови Одеського окружного адміністративного суду від 28.03.2013 по справі №6517/09/1570 – 4 426,3 тис.грн.***
 • розрахунки зі страхування: ЄСВ (податок із з/п) – 550,1 тис.грн.

– Розрахунки за  товари, роботи, послуги – 55,1 тис.грн.;

– Неоплачені витрати на санацію розпорядника майна арб. кер. – 5,9 тис.грн.

*** Заборгованість підприємства перед ПФУ у розмірі 17,41 тис.грн. та до бюджету (стягнення на користь бюджету частини прибутку згідно Постанови Одеського окружного адміністративного суду від 28.03.2013 у справі №6517/09/1570) у розмірі 4 426,3 тис.грн. обліковуються підприємством на субрахунку 685.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлове приміщення м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1 557,7 згідно даних Держрестру речових прав на нерухоме майно

(524,8 за даними технічного паспорту, виготовленого станом на 16.12.2020)

1228527351101 1220 Будівлі офісні Договір купівлі-продажу, серія та номер 8495 від 27.12.2006; рішення Малиновського районного суду м. Одеси №2-4632/2007 від 04.07.2007.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, № інформаційної довідки 249188940 від 22.03.2021.

Державна форма власності.

Власник – Державне підприємство „Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут” (код за ЄДРПОУ 00237630)

Нежитлове приміщення першого поверху м. Одеса, вул. Івана Франка, 55 126,4 1227270851101 1220 Будівлі офісні Договір купівлі-продажу, серія та номер 1522 від 15.03.2007; рішення Малиновського районного суду м. Одеси №2-4632/2007 від 04.07.2007.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, № інформаційної довідки 249188940 від 22.03.2021.

Державна форма власності.

Власник – Державне підприємство „Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут” (код за ЄДРПОУ 00237630)

На все нерухоме майно підприємства Першим Київським відділом державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) накладено арешт (постанови  №61757629 від 17.10.2022, №61757629 від 14.10.2022, №69757031 від 01.09.2022, №69260365 від 20.06.2022).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.

Інформація про об’єкти, що не підлягають приватизації: на балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів,  інформація про сплату екологічних зборів та платежі: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

 • Погашення протягом шести місяців боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом  у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
 • Недопущення звільнення працівників ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40  та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, +38 (095) 799-88-57; spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 14.04.2023
Адреса активу 65000, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. І. Франка, 55
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут», код ЄДРПОУ 00237630
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, +380487314043, spfu51@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)» №1408 від 20.08.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 25.08.2020 № 728
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 2 818 528.09
Гарантійний внесок 563 705.62
Прийом заявок до 14/04/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ІНВЕСТ ПРОЕКТ 1» (код ЄДРПОУ 44229153), Україна, 04176, місто Київ, Набережно-Рибальська дорога, Будинок 3, ПРИМІЩЕННЯ 139
Ціна запропонована переможцем 253667,53
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 501 від 03.05.2023

 1. atv10.od

  Добрий день, чи враховують організатори аукціону наявність незакритих судових справ щодо невиплати зарплати працівникам інституту та компенсації по неї?

  Чи буде виплачено компенсацію за несвоєчасну виплату зарплати і коли?

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Згідно затверджених умов продажу Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації. Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати буде нарахована на відповідну дату та виплачена всім працівникам інституту.

 2. petrovich57av

  почему такой большой взнос за участие в аукционе?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Розмір гарантійного внеску регламентований частиною 7 статті 14 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” та в даному випадку становить 20 % від стартової ціни об’єкта приватизації.

 3. kareod

  Какой порядок проведения аукциона (торгов)?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Прецедура проведення аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації регламентована Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.
   Також покрокова інструкція прийняття участі в аукціоні викладена на цьому сайті за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/.
   Бажаємо вдалих інвестицій!

 4. atv10.od

  Наразі у судах перебувають на розгляді справи щодо компенсації за невиплачену заробітну плату співробітникам інституту.
  На скільки збільшиться сума боргу із зарплати, якщо суди ухвалять рішення про компенсацію?
  Не маючи цих даних купувати інститут – все одно, що купувати “кота в мішку”

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Усі наявні судові спори за позовами колишніх працівників, стосовно яких ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» виступає як відповідач, стосуються не виплати заробітної плати, а саме компенсації за невчасно виплачену заробітну плату. За інформацією бухгалтера ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» зазначена компенсація за несвоєчасно виплачену заробітну плату відображається в балансі станом на дату саме виплати заробітної плати. Таким чином, заборгованість із заробітної плати значно збільшиться, але у разі прийняття рішень у задоволенні таких позовних вимог.
   За інформацією підприємства, до підприємства не надходило жодної позовної заяви, у разі задоволення якої могла би збільшитись кредиторська заборгованість із заробітної плати у порівнянні з тією, яка числиться на балансі підприємства на теперішній час.

Додайте запитання